Cevaplar.Org

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Modernistlerin ortaya attığı şüphelere cevaplar


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2022-07-01 09:19:55

4. ŞÜPHE:
Sünnet, Hz. Peygamber (aleyhiselamın) nazarında da bir şeriat ve din değildir, Sahabiler de sünneti bir din ve şeriat olarak anlamamışlardır. Hz. Peygamber (s.a.v) Sünnetin yazılmasını bu sebeple yasaklamıştır. Eğer Sünnet dinin bir parçası olsaydı, Peygamber (s.a.v) Kuran için koyduğu yazma, ezberleme ve müzakere yöntemine benzer bir yöntemi onun içinde koyardı ve dinin bu bölümü hakkında kalben huzur bulmadan bu dünyadan ayrılmazdı. Fakat O, Allah'ın kitabı için bütün ihtiyat tedbirlerini aldığı halde kendi sünneti için hiç bir şey yapmamıştır. Hatta onun yazmasını bile yasaklamıştır. "Benden Kuran'ın dışında hiçbir şey yazmayın. Kim Kuran'dan başka benden birşey yazarsa onu imha etsin."
CEVAP:
Onların bu şüphelerinin bilgiye, marifete dayanmadığını sadece inada ve nankörlüğe dayandığını ve bitmiş, tükenmiş ve çaresiz bir kimsenin dayanağı olduğu söylenir. Eğer Sünnet Peygamber (s.a.v) nazarında bir din ve şeriat olmasaydı ona bu kadar önem vermez ve bunun için bütün vasıtaları kullanmazdı. Peygamber (s.a.s) Abdu'l-Kays heyetini kabul edip onlara bazı dini meseleleri öğrettikten sonra şöyle buyurduğunu rivayet eder: ''Bunları iyi öğrenin ve sizden sonrakilere de öğretin.'' Eğer Onun hayatı; din, sözleri; şeriat olmasaydı onlara bunu iyi öğrenmelerini ve başkalarına da tebliğ etmelerini emretmezdi. Kendisine uyması yönünde mesela şöyle emir vermezlerdi: "Benim nasıl namaz kıldığımı görürseniz namazı o şekilde kılın.''

Eğer sünnet sahabeler nazarında dinin bir kaynağı olmasaydı onun için bu kadar çaba göstermezlerdi, onun uğrunda yolculuk meşakkatlerine katlanmazlardı. Ona uygun amel etmezlerdi. Bunların zikrettikleri Peygamber (s.a.v)' ın sözlerinin yazılmasını yasaklayan "Benden Kur'an'ın dışında hiçbir şey yazmayın'' hadisine gelince bu İslâmın ilk zamanlarındaki gerçekliğe uygun bir emirdir. Çünkü Kur'an henüz yeniydi, aşırı dikkat ve ihtiyat sebebiyle sözlerini yazmaktan onları men etti. Kuran'la hadislerin karışmayacağından emin olduğu zaman kendi sözlerini de yazmaları için onlara izin verdi.

Ya Rabbi senden hidayet talep ediyoruz. Hz. Muhammed (s.a.v)'ın bütün ümmetine Hak yolda olmalarını nasip eyle. Amin
Kardeşiniz Molla Musa Celali

BEŞİNCİ ŞÜPHE:
Hz. Peygamber aleyhisselam kendisini gören sahabileri, onların özelliklerine, durumlarına uygun olarak irşad ediyordu. Bu da hadisin kendi çağındaki mevcut şartlarla şekillenmesi sonucunu doğuruyordu. Halbuki sonraki dönemlerde bu şartların benzeri mevcut değildir. Bunu için şöyle diyorlar: '' Peygambere itaat onun zamanıyla sınırlı bir itaattir.'' Bu kapı onun vefatından itibaren kapanmıştır. Peygamberin irşadları ashabının hal ve şartlarına uygun olarak ortaya çıkıyordu. Eğer biz o zamanlarda yaşasaydık onun sözlerine ve fiillerine uymak bize de vacip olurdu.
CEVAP:
Hz. Peygamber aleyhisselam emirlerine ve irşadlarına itaati sınırlı bir topluluğa ve belli bir zamana tahsis etmek yersiz ve delilsiz bir sınırlamadır.

Ayrıca böyle bir tahsisi selim bir akıl da kabul etmez. Çünkü onun risaleti geneldir, bütün insanları kapsar. Onun hükümleriyle Kuran'ın hükümleri arasında bir fark olmadığı için zorunlu olarak sünnetin de böyle olması gerekir. Kuran'ın nüzulüne şahit olan ve o dönemde yaşayanla atom çağında doğan ve Allah'ın verdiği haberi tasdik ederek Hz. Muhammed'in (s.a.s) risaletine iman eden kimse arasında hiçbir fark yoktur.

'' Biz seni ancak bütün insanlara bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler.'' (Sebe, 28)
 "De ki : Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. (Âl-i İmran, 31)
Cenab-ı Allah Resulullah'ı bizlere en güzel örnek kılsın. Örnekliğinde yaşayanlara selam olsun...

-Devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİ

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİ

İsra: Hz. Peygamber Efendimizin gecenin az bir kısmında Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksa'ya (2477

CİNLERİN VARLIĞI

CİNLERİN VARLIĞI

Muhterem Müslüman Kardeşlerim! Müslüman; gayba, yani akıl ve duyu organlarıyla bilinmeyen, f

DECCALİN ÇIKMASI

DECCALİN ÇIKMASI

Muhterem Kardeşlerim! Kıyametin alametlerinden biri de Deccal’in ortaya çıkışıdır. Deccal

MEHDİ MESELESİ

MEHDİ MESELESİ

Değerli Kardeşlerim! Mealistler sadece "bize Kur'an yeter" sologanıyla bağırdıkları için ha

HZ. İSA'NIN YERYÜZÜNE İNMESİ

HZ. İSA'NIN YERYÜZÜNE İNMESİ

Değerli Kardeşlerim! Mealciler sahih hadisleri bile gözlerini kırpmadan reddederler. Ahir zaman

CENNET VE CEHENNEMİN ŞU ANDA VAR OLMADIĞI HUSUSU

CENNET VE CEHENNEMİN ŞU ANDA VAR OLMADIĞI HUSUSU

Değerli Kardeşlerim! Bazı mealistler cennet ve cehennemin şu an var olmadığını sanmaktadır

RU'YETULLAH (AHİRETE ALLAH'IN GÖRÜLMESİ)

RU'YETULLAH (AHİRETE ALLAH'IN GÖRÜLMESİ)

Müslüman kardeşlerim! Kıyamet gününde müminler Allah'ı gözleriyle müşahede edecekler. Ka

TARTI VE MİZAN

TARTI VE MİZAN

Değerli Kardeşlerim! Mealciler, Kur'an'ın hakikatlerini farklı yorumlarla birer birer değişti

SIRAT KÖPRÜSÜ

SIRAT KÖPRÜSÜ

Sıratın sözlük manası; apaçık yoldur. Sırat; terim manası da kıyamet gününde mümin kâ

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

Şefaat Kur’ân ve sahih hadislerle sabittir. İnkârı insanı küfre kadar götürür. Şefaati

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

Değerli Kardeşlerim! Günümüzde, Müslüman olduklarını sanan bazıları, gayb alemine tam ol

Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde (nerede güven içinde olacaksanız orada) yalnız bana kulluk edin.

Ankebut, 56

GÜNÜN HADİSİ

Gece içinde öyle bir saat vardır ki, müslüman olan herhangi bir kimse, dünya ve ahiret hususlarında Allah'dan bir hayır isterken duasını ona denk düşürürse, Allah; muhakkak istediğini kendisine verir.

Müslim, Ravi[Cabir (r.a.)]

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI