Cevaplar.Org

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-3

3. ŞÜPHE: Mealcilerin, Sünneti ve Hüccet oluşunu inkar ederken ortaya attıkları bir şüphe de şudur:


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2022-06-01 07:30:55


3. ŞÜPHE:
Mealcilerin, Sünneti ve Hüccet oluşunu inkar ederken ortaya attıkları bir şüphe de şudur: Sünnete uymak ve Sünnete uygun hüküm vermek, hükümde şirke götürür. Allahu Teala Kur'an'da bunu yasaklamıştır. "Hüküm ancak Allah'ındır." (Enam, 57) ve şöyle diyorlar: Allah'ın kitabı mevcut olduğu halde Peygamberlerin sözlerine, fiillerine ve takrirlerine teşvik etmek eski zamanlardan beri var olan bir hastalıktır. Allahu Teala Resullerini ve Nebilerini bu sözlerden uzak tutmuş ve bunların küfür ve sapıklık olduğuna hükmetmiştir. İnsanlar şirki diriltmek için çeşitli yollar uydurmuşlardır." Bu meyanda söyledikleri şeylerden biri de şudur: "Biz Allah'a inanırız. Şüphesiz asıl itaat edilecek olan Allah'tır. Ancak Allah bize Peygamberine uymamızı da emretmiştir."

CEVAP:
Allah'a ve Allah Resulunun Sünnetine karşı bu ne cür'ettir?! Peygamberler şirki diriltmek için mi yoksa onu ortadan kaldırmak için mi gönderilirler? Sünnet ile hükmetmek Kur'an'ın hükümlerini tatbik etmekten başka bir şey değildir. Allahu Teala şöyle buyurmuştur: "Hayır, Rabbine and olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edip sonra senin verdiğin hükmü içlerinde bir sıkıntı duymadan tam teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar." (Nisa, 65) Bu mana Kur'an'ın çeşitli âyetlerinde defalarca tekrarlanmıştır. Hatta bazı âyetler imanı ve kurtuluşu Peygamber a.s.'in hükmüne teslim olma ve onun yargısına itaat etme şartına bağlamıştır. "Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde Müminlerin sözü ancak 'işittik ve itaat ettik' demeleridir.Işte bunlar asıl kurtuluşa erenlerdir." ( Nur, 51) Allahu Teala bir âyette de Peygamber a.s.'a tabi olmamanın sonucuna karşı uyarıyor. "Münafıklar Allah'a ve Resulüne 'inandık ve itaat ettik diyorlar da sonra bunun arkasından yan çiziyorlar. Bunlar Mümin değillerdir." (Nur, 47)

Allahu Teala Peygamber a.s.'in getirdiği şeyi almayı; yasakladığı şeyden uzak durmayı emretmektedir. "De ki: Allah'a ve Peygambere itaat edin." (Al-i İmran, 32) "Kim Peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur." (Nisa, 80) " Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan uzak durun." (Haşr, 7)

Bunların şüpheleri örümcek evine benzemektedir. Hiç bir temelleri yoktur. Hariciler gibi hüküm sadece Allah'ındır sözünü tekrarlayıp Kur'an'ın içeriğinden habersizdirler. Bundan dolayı Hadisleri inkar etmektedirler. Keşke biraz ilimleri de olsa...
Cenabı Allah bizi gaflet uydusundan uyandırsın. Bunlara da gerçeği nasip etsin. Amin.
Kardeşiniz Molla Musa el-Celali (Geçit)

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Modernist İlahiyatçı kesimin yedinci ve sekizinci şüphelerine cevapla

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Modernistlerin ortaya attığı şüphelere cevaplar...

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Modernistlerin ortaya attığı şüphelere cevaplar

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-3

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-3

3. ŞÜPHE: Mealcilerin, Sünneti ve Hüccet oluşunu inkar ederken ortaya attıkları bir şüphe

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-2

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-2

Allahu Teala yarattıklarına hitap ederek dinini tebliğde Hz. Peygamber (sas)'in yerinin ne olduğ

HZ. MUHAMMED’İ(S.A.S.) MÜDAFAA EDEN ŞAİRLERİ VE O ZAMANIN MEDYASINA CEVAPLARI

HZ. MUHAMMED’İ(S.A.S.) MÜDAFAA EDEN ŞAİRLERİ VE O ZAMANIN MEDYASINA CEVAPLARI

Hz. Peygamber döneminde İslâm'a, müslümanlara ve Peygamber Efendimize hakaret etmeleri için m

BİDATLERİN ÇOĞALDIĞINDA ALİMİN VAZİFESİ

BİDATLERİN ÇOĞALDIĞINDA ALİMİN VAZİFESİ

Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Bidatlerin ortaya çıktığı ve sahabilerimin kötülend

BİZLER NE DİYORUZ, ONLAR NE DİYORLAR?

BİZLER NE DİYORUZ, ONLAR NE DİYORLAR?

Biz, Kur'an'ın ilk muhatabı Peygamberimiz olduğu için Onun hadisleri ve Sünneti Kur'an'ı anlam

HZ. İSA (A.S) ÖLDÜ MÜ?

HZ. İSA (A.S) ÖLDÜ MÜ?

"Allah buyurmuştu ki: Ey İsa! Seni vefat ettireceğim, seni nezdime yükselteceğim, seni inkâr e

MODERNİSTLERİN VELİLİĞİ İNKARLARI

MODERNİSTLERİN VELİLİĞİ İNKARLARI

Allah’a yakınlık yönüyle bütün müslümanlar eşit değildir, Allah dostları yarışta önd

HZ. PEYGAMBER (S.A.V)’İN ANNE-BABASI HAKKINDAKİ HADİSLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V)’İN ANNE-BABASI HAKKINDAKİ HADİSLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Muhterem kardeşlerim! Hadis ilmi, aslında Hz. Peygamber (s.a.v)’e isnad edilen söz, eylem ve k

İnkâr edenler, Allah'ın yolundan ve -yerli, taşralı- bütün insanlara eşit (kıble veya mâbed) kıldığımız Mescid-i Harâm'dan (insanları) alıkoymaya kalkanlar (şunu bilmeliler ki) kim orada (böyle) zulüm ile haktan sapmak isterse ona acı azaptan tattırırız.

Hac,25

GÜNÜN HADİSİ

Ebû Malik'in babası şöyle dedi: Ben Rasûlullah'(S.A.V.)den işittim, şöyle buyuruyordu: "Her kim Allah'dan başka hak ilah yok eder, ve Allah'dan gayri ibadet olunan şeyleri tanımazsa onun malı ve kanı haram (dokunulmaz) olur. Hisabı da Allah'a aiddir."

(Müslim, Kitabu'l-İyman,37)

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI