Cevaplar.Org

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-3

3. ŞÜPHE: Mealcilerin, Sünneti ve Hüccet oluşunu inkar ederken ortaya attıkları bir şüphe de şudur:


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2022-06-01 07:30:55


3. ŞÜPHE:
Mealcilerin, Sünneti ve Hüccet oluşunu inkar ederken ortaya attıkları bir şüphe de şudur: Sünnete uymak ve Sünnete uygun hüküm vermek, hükümde şirke götürür. Allahu Teala Kur'an'da bunu yasaklamıştır. "Hüküm ancak Allah'ındır." (Enam, 57) ve şöyle diyorlar: Allah'ın kitabı mevcut olduğu halde Peygamberlerin sözlerine, fiillerine ve takrirlerine teşvik etmek eski zamanlardan beri var olan bir hastalıktır. Allahu Teala Resullerini ve Nebilerini bu sözlerden uzak tutmuş ve bunların küfür ve sapıklık olduğuna hükmetmiştir. İnsanlar şirki diriltmek için çeşitli yollar uydurmuşlardır." Bu meyanda söyledikleri şeylerden biri de şudur: "Biz Allah'a inanırız. Şüphesiz asıl itaat edilecek olan Allah'tır. Ancak Allah bize Peygamberine uymamızı da emretmiştir."

CEVAP:
Allah'a ve Allah Resulunun Sünnetine karşı bu ne cür'ettir?! Peygamberler şirki diriltmek için mi yoksa onu ortadan kaldırmak için mi gönderilirler? Sünnet ile hükmetmek Kur'an'ın hükümlerini tatbik etmekten başka bir şey değildir. Allahu Teala şöyle buyurmuştur: "Hayır, Rabbine and olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edip sonra senin verdiğin hükmü içlerinde bir sıkıntı duymadan tam teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar." (Nisa, 65) Bu mana Kur'an'ın çeşitli âyetlerinde defalarca tekrarlanmıştır. Hatta bazı âyetler imanı ve kurtuluşu Peygamber a.s.'in hükmüne teslim olma ve onun yargısına itaat etme şartına bağlamıştır. "Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde Müminlerin sözü ancak 'işittik ve itaat ettik' demeleridir.Işte bunlar asıl kurtuluşa erenlerdir." ( Nur, 51) Allahu Teala bir âyette de Peygamber a.s.'a tabi olmamanın sonucuna karşı uyarıyor. "Münafıklar Allah'a ve Resulüne 'inandık ve itaat ettik diyorlar da sonra bunun arkasından yan çiziyorlar. Bunlar Mümin değillerdir." (Nur, 47)

Allahu Teala Peygamber a.s.'in getirdiği şeyi almayı; yasakladığı şeyden uzak durmayı emretmektedir. "De ki: Allah'a ve Peygambere itaat edin." (Al-i İmran, 32) "Kim Peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur." (Nisa, 80) " Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan uzak durun." (Haşr, 7)

Bunların şüpheleri örümcek evine benzemektedir. Hiç bir temelleri yoktur. Hariciler gibi hüküm sadece Allah'ındır sözünü tekrarlayıp Kur'an'ın içeriğinden habersizdirler. Bundan dolayı Hadisleri inkar etmektedirler. Keşke biraz ilimleri de olsa...
Cenabı Allah bizi gaflet uydusundan uyandırsın. Bunlara da gerçeği nasip etsin. Amin.
Kardeşiniz Molla Musa el-Celali (Geçit)

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

CİNLERİN VARLIĞI

CİNLERİN VARLIĞI

Muhterem Müslüman Kardeşlerim! Müslüman; gayba, yani akıl ve duyu organlarıyla bilinmeyen, f

DECCALİN ÇIKMASI

DECCALİN ÇIKMASI

Muhterem Kardeşlerim! Kıyametin alametlerinden biri de Deccal’in ortaya çıkışıdır. Deccal

MEHDİ MESELESİ

MEHDİ MESELESİ

Değerli Kardeşlerim! Mealistler sadece "bize Kur'an yeter" sologanıyla bağırdıkları için ha

HZ. İSA'NIN YERYÜZÜNE İNMESİ

HZ. İSA'NIN YERYÜZÜNE İNMESİ

Değerli Kardeşlerim! Mealciler sahih hadisleri bile gözlerini kırpmadan reddederler. Ahir zaman

CENNET VE CEHENNEMİN ŞU ANDA VAR OLMADIĞI HUSUSU

CENNET VE CEHENNEMİN ŞU ANDA VAR OLMADIĞI HUSUSU

Değerli Kardeşlerim! Bazı mealistler cennet ve cehennemin şu an var olmadığını sanmaktadır

RU'YETULLAH (AHİRETE ALLAH'IN GÖRÜLMESİ)

RU'YETULLAH (AHİRETE ALLAH'IN GÖRÜLMESİ)

Müslüman kardeşlerim! Kıyamet gününde müminler Allah'ı gözleriyle müşahede edecekler. Ka

TARTI VE MİZAN

TARTI VE MİZAN

Değerli Kardeşlerim! Mealciler, Kur'an'ın hakikatlerini farklı yorumlarla birer birer değişti

SIRAT KÖPRÜSÜ

SIRAT KÖPRÜSÜ

Sıratın sözlük manası; apaçık yoldur. Sırat; terim manası da kıyamet gününde mümin kâ

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

Şefaat Kur’ân ve sahih hadislerle sabittir. İnkârı insanı küfre kadar götürür. Şefaati

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

Değerli Kardeşlerim! Günümüzde, Müslüman olduklarını sanan bazıları, gayb alemine tam ol

EVLİYANIN KERAMETİNİN SUBUTU

EVLİYANIN KERAMETİNİN SUBUTU

Muhterem Kardeşlerim. İnsanoğlunun olağan hayatında bazen olağanüstü durumlar ortaya çıkm

Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et!

Nahl, 125

GÜNÜN HADİSİ

İki kelime vardır ki, Rahman'a sevimli, dilde hafif ve mizanda ağır gelir. Bunlar; "Sûbhanellahi ve bihamdihi, Sûbhanellahil-azim=Yüce Allah'ı hamd ile tesbih ederim, Yüce Allah'ı tenzih ederim." kelimeleridir.

Buhari Tecrid-i Sarih, 2189

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI