Cevaplar.Org

RAVZA-İ MUTAHHARA'DA EDİLEBİLECEK BİR DUA

Efendimiz– Aleyhisselatu vesselam – huzurunda günahlardan istiğfar ve şefaat talebi için şöyle dua edilir:


Saim Turgut

2022-05-17 08:59:01

Efendimiz– Aleyhisselatu vesselam – huzurunda günahlardan istiğfar ve şefaat talebi için şöyle dua edilir:

Bu duadan önce bir hatırlatma: Aşağıdaki duanın başında yer alan Nisa Suresi, 64. Ayette ifade edildiği üzere; Efendimizin hayat ı seniyyelerinde sahabe, O'nun huzuruna gidip, Allah'dan af edilmelerini isterlerdi. Böylece, Yüce Allah da onların tevbesini kabul edip onları aff ederdi.

İslam alimleri, Efendimizin ahirete irtilallerinden sonra, onun kabri şeriflerini ziyaret edenlerin de ayette belirtildiği üzere dua ederlerse[ Hanefi alimlerinden Ebu İhlas eş-Şurunbulali Efendimiz sallahu aleyhi ve selemin huzurunda şu şekilde dua edilmesini tavsiye eder. ], Yüce Allah'ın affına mazhar olacaklarını belirtmişlerdir[ . Behuti, Keşşefel Kina anil İkna: 2/516 (Mansur b.Yunus b. İdris El Behuti. (1000-1051 hicri: 1591-1641 miladi) Zirikli "El Alam"da, Behuti'nin Mısır'da yetişmiş önemli Hanefi mezhebi alimlerinden olduğunu kayd eder.(7/307) ]

Dua şudur: 

Ya Rabbi! Sen Hak olan Kitab'ında şöyle buyuruyorsun:

"Eğer onlar nefislerine zulmederek günah işlediklerinde Sana gelseler ve günahlarının affı için Allah'a yalvarsalar, (o şanı çok yüce) Rasûl de onlar için Allah'tan bağışlanma dilese, bu takdirde Allah'ı, kullarının tövbesini af edici ve pek merhametli olarak bulacaklardır."

Ya Resülallah! Senin huzuruna günahlarıma istiğfar ederek geldim! Rabbin katında benim için şefaat eyle!

 Ya Rabbim! Sen, Efendimizin hayatı seniyyelerinde huzuruna Onun şefaatine sığınanları aff ettiğin gibi, şimdi bana da bağışlanma ile cevap vermeni diliyorum.

 Ya Resülallah! Senin huzuruna , Seni ziyaret ile şefaatini kazanmak; Sana ait hatıralar ile Mübarek ayağının temasıyla şereflenen yerleri görmek ve Rabbimizin yanında , bize şefaatçi olmanı

Senden dilemek için uzak diyarlardan geldik.

 Ya Resülallah!

Günahlara düşüp nefislerimize zülm etmiş olduğumuz halde iken, günahlarımızdan istiğfar ederek huzuruna geldik. Bizim için Rabbinden şefaat taleb eyle. Kıyamet gününde, rezil ve pişman bir hale düşmeksin sünnetin üzere Rabbimizin hayatımızı hitame erdirmesini ve Senin ümmetin arasında livaulhamd sancağının altında haşr ettirmesini, kevser havuzuna ulaştırmasını talep eyle. Ey efendimiz ! Şefaatını istiyorum. Şefaatini istiyorum. Şefaatini istiyorum.

 "Esselamu Aleyke! Ya Resulallah! Zevcem Fatıma binti Fikri , Senden kendisi için Rabbin katında şefaat istemeni taleb ediyor. Ona ve Müslümanlara şefaat eyle.

"Esselamu Aleyke! Ya Resulallah! Oğlum Üsame , Senden kendisi için Rabbin katında şefaat istemeni taleb ediyor. Ona ve Müslümanlara şefaat eyle.

"Esselamu Aleyke! Ya Resulallah! Oğlum Furkan, Senden kendisi için Rabbin katında şefaat

istemeni taleb ediyor. Ona ve Müslümanlara şefaat eyle.

 "Esselamu Aleyke! Ya Resulallah! ………………………….. , Senden kendisi için Rabbin katında şefaat istemeni taleb ediyor.

Ona ve Müslümanlara şefaat eyle.

Esselamu Aleyke! Ya Resulallah! (Bu yazıyı hazırlayan Saim ibn Osman , Senden kendisi için Rabbin katında şefaat istemeni taleb ediyor. Ona ve Müslümanlara şefaat eyle.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KIZIL İCAZ BİRİNCİ VE İKİNCİ BEYİT

KIZIL İCAZ BİRİNCİ VE  İKİNCİ BEYİT

Burada Abdülmecid Efendi اي ترتب النتيجة علي المقدمات عادي لااست

ÖNSÖZ YERİNE

ÖNSÖZ YERİNE

Sahâbe, asr-ı nûr ve asr-ı hakîkat olan asr-ı Sahâbede(1) “Nübüvvet-i Ahmediye (aleyhissa

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-5

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-5

Bakara:163; Dâbbe lafzı hem sürüngenleri, hem insanları, hem de hayvanları kapsar. Ata b. Ebi

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

Eşlerin Birbirinden Üstün Oldukları Noktalar: Kur’ân, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ ع

SORU SORMA AHLAKI

SORU SORMA AHLAKI

İlim talebesinin önem arz eden vazifelerinden biri bilmediği ve kapalı kalan hususları sormayı

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Modernist İlahiyatçı kesimin yedinci ve sekizinci şüphelerine cevapla

HÜSEYİN BİÇER (1923 -2018) 

HÜSEYİN BİÇER (1923 -2018) 

7 Ekim 2014 tarihinde Ankara Yenimahalle’de Üstad’ımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini z

HİCRET VE HAREKET

HİCRET VE HAREKET

Hicret, tâ ezelden ebede, âlem-i vücubdan âlem-i imkâna, daire-i ilimden daire-i kudrete, tâ

BEDİÜZZAMAN KASİDESİ-1. KISIM

BEDİÜZZAMAN KASİDESİ-1. KISIM

Kadir Mevlâm ne insanlar yaratmış. Serdâr etmiş müminlerin üstüne. Onun hikmetine akıl er

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

Eğitimin esasını oluşturan ve öğrencinin eğitimde başarısı için temel dinamiklerden biri

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-4

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-4

*Bakara:130’daki Sefeh'in asıl mânâsı hafifliktir. Hafif yulara denir.Süfehâ, câhil, zayıf

Allah'a güven. Vekîl olarak Allah yeter.

Ahzab, 33

GÜNÜN HADİSİ

İman ve İslam'ın Fazileti

"Mü'min kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır! Zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum, sadece mü'mine hastır, başkasına değil: Ona memnun olacağı birşey gelse şükreder, bu ise hayırdır; bir zarar gelse sabreder, bu da hayırdır" (Müslim, Zühd 64, (2

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI