Cevaplar.Org

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

Biz münevverler, ekseriyet itibariyle herhangi bir içtimai meselede gazete haberleriyle iktifa eder, bir- iki fıkracının vardığı hükme imza basarız. “Şunu bir tetkik edelim aslını - esasını araştıralım” diyemeyiz.


2022-05-17 08:52:46

Prof. Dr. Arif N. Şâmil

Birkaç ay evvel idi.(1960'lı seneler) Erenköy'deki evime bir polis jeepi bir çuval kitap bıraktı. "Savcılık sizi bilirkişi seçti, bunları tetkik edeceksiniz" dediler. Ve sonra da benden resmî kanalla bir rapor istediler.

Biz münevverler, ekseriyet itibariyle herhangi bir içtimai meselede gazete haberleriyle iktifa eder, bir- iki fıkracının vardığı hükme imza basarız. "Şunu bir tetkik edelim aslını - esasını araştıralım" diyemeyiz. Şahsen "Risale-i Nur ve Nurculuk" mevzuunda ben de aynı zihniyetle hareket etmiş ve bazı peşin hükümlere bağlamıştım işi... Ancak bir çuval kitap, bendeki bütün peşin hükümleri sildi, attı. Mes'elenin hakikatini öğretti.

 

Birçoğu İslâm harfleriyle teksir makinesinde basılmış, bir kısmı da lâtin harfleriyle tab edilmiş bu eserler, Anadolu'nun bir kazasında bir Müslümanın evinde bulunup müsadere edilmiş... 130 parçadan müteşekkil Risale-i Nur külliyatının tamamı: Sözler, Mektubat, Lem'alar, Âsa-yı Musa, İş'arât-ül-İ'caz, Mesnevi-i Nuriye, Zülfikâr, Gençlik Rehberi, Hanımlar Rehberi, Hizmet Rehberi, Şualar, Hutbe-i Şamiye, Sikke-i Tasdik-i Gaybi.., ve birbirinin tekrarı mahiyetinde olan bir sürü eser...

Geceli - gündüzlü tetkik ettim, satır satır, kelime kelime okudum. Müsadere edilip, tâ tetkik için İstanbul'a kadar gönderilmesini meşrû gösterecek hiç bir ifadeye tesadüf etmedim.

Eserler, ekseriyet itibariyle, imânî mes'eleler hakkında ikna edici izahlardan, tefsirlerden, temsillerden ibaret. Lisanı, bir derece ağdalı Osmanlıca olmasına rağmen, gençliğe lüzumlu hayat görüşünü açık ve sarih bir şekilde dile getirmekte, imânsızlık cereyanına karşı büyük bir sed teşkil etmektedir. Kanaatimce bu eserler; yasak edilmek, toplatmak şöyle dursun, devlet eliyle tab edilip, bütün tahsil müesseselerine ders kitabı olarak okutturulabilecek kıymettedir.

 

Her şeyden evvel bu eserlerde büyük bir ikna kudreti vardır ve aklî melekeleri İslâm'ın çeşitli meseleleriyle şüpheden temizlemekte, insanı Allah'a bağlamakta büyük rol oynamaktadır. Allah korkusu ve Allah sevgisinin kalplerden silindiği bir zamanda bu tip eserler ab-ı hayat hükmündedir ve ne pahasına olursa olsun aydın «aydın»lığını muhafaza edecekse, bu eserleri müdafaa etmek mecburiyetindedir.

 

Kaynak

Nurculuk,

s. 136-137

Çiçek Yayınları

Ankara, 1968

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KIZIL İCAZ BİRİNCİ VE İKİNCİ BEYİT

KIZIL İCAZ BİRİNCİ VE  İKİNCİ BEYİT

Burada Abdülmecid Efendi اي ترتب النتيجة علي المقدمات عادي لااست

ÖNSÖZ YERİNE

ÖNSÖZ YERİNE

Sahâbe, asr-ı nûr ve asr-ı hakîkat olan asr-ı Sahâbede(1) “Nübüvvet-i Ahmediye (aleyhissa

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-5

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-5

Bakara:163; Dâbbe lafzı hem sürüngenleri, hem insanları, hem de hayvanları kapsar. Ata b. Ebi

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

Eşlerin Birbirinden Üstün Oldukları Noktalar: Kur’ân, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ ع

SORU SORMA AHLAKI

SORU SORMA AHLAKI

İlim talebesinin önem arz eden vazifelerinden biri bilmediği ve kapalı kalan hususları sormayı

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Modernist İlahiyatçı kesimin yedinci ve sekizinci şüphelerine cevapla

HÜSEYİN BİÇER (1923 -2018) 

HÜSEYİN BİÇER (1923 -2018) 

7 Ekim 2014 tarihinde Ankara Yenimahalle’de Üstad’ımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini z

HİCRET VE HAREKET

HİCRET VE HAREKET

Hicret, tâ ezelden ebede, âlem-i vücubdan âlem-i imkâna, daire-i ilimden daire-i kudrete, tâ

BEDİÜZZAMAN KASİDESİ-1. KISIM

BEDİÜZZAMAN KASİDESİ-1. KISIM

Kadir Mevlâm ne insanlar yaratmış. Serdâr etmiş müminlerin üstüne. Onun hikmetine akıl er

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

Eğitimin esasını oluşturan ve öğrencinin eğitimde başarısı için temel dinamiklerden biri

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-4

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-4

*Bakara:130’daki Sefeh'in asıl mânâsı hafifliktir. Hafif yulara denir.Süfehâ, câhil, zayıf

et-Teğabün: 3

Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır. (Mürşid 3.1 adlı yazılım-Turan Yazılım-(www.turan.com.tr) )

GÜNÜN HADİSİ

Hiç bir vâli yoktur ki, o, müslüman ahâli üzerinde icrâ-yı velâyet ederken zulüm ederek ölür, muhakkak Allah Cennet kokusunu ona haram kılacaktır.

Ma'kıl İbn-i Yesâr (r.a)'dan rivayet olunur.

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI