Cevaplar.Org

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Hadisleri inkar edenlere mealciler, akılcılar ve Kur'an'cılar denilir. Bunlar kendilerine nispet ettikleri Kur'an'ı bile iptal etme yolundalar. Bunlar akıl ve mantıkla hareket ederek sünneti devreden çıkartmak istiyorlar.


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2022-05-03 07:25:32

Hadisleri inkar edenlere mealciler, akılcılar ve Kur'an'cılar denilir. Bunlar kendilerine nispet ettikleri Kur'an'ı bile iptal etme yolundalar. Bunlar akıl ve mantıkla hareket ederek sünneti devreden çıkartmak istiyorlar. "Kur'an katidir. Hadis kati değildir." diyerek, hadisi inkar ediyorlar. Halbuki ehl-i sünnet alimleri icma etmişlerdir ki, sünnet Kur'an'ı açıklar. Onun mücmelini açıklar. Mutlakını takyid eder. Genelini tahsis eder. Müslümanlar Muhammed aleyhisselamın peygamber olarak gönderilmesinden itibaren yeryüzünde ve yeryüzündekilere Allahın varisleri oluncaya kadar Kur'an'ın hükümlerinin yanında sünnetin hükümlerine boyun eğmişlerdir.

Mevdudi şöyle diyor: "Kurancılar, içlerinde gizledikleri şeyleri ilan etmenin yolunu aştı. İlmi kültürel ve ilerici bir hareket olarak buna davet etmeye başladılar. Bazı ahmaklar ile halktan ve aydınlardan dini ilimlerle ilgisi olmayan kimseler aldanarak bunlara katıldılar." Allahu Teala bizlere Hakkı hak bilip hak ile amel eymeyi nasip eylesin.

Muhterem Kardeşlerim!
İslâm ümmetinin düşmanları bu ümmetin ilerlediğini ve geliştiğini görünce yerlerinde duramadılar. İslâmın temellerini yıkmak ve müslümanları dinleri konusunda şüpheye düşürmek için planlar/projeler yaptılar. Kur'an-ı Kerim'e zarar vermeleri zordu. Bu sebeple kafaları karıştırmak için saldırı oklarını Sünnete çevirdiler. İnsanları şüpheye düşürdükten sonra toptan ve ayrı ayrı Sünneti inkar ettirmek için bu konuda çeşitli yollara başvurdular.

Not: Bir bütün olarak ve ayrı ayrı Sünneti inkar düşüncesi h. 13. Asırda bazı Arap ve Arap olmayan ülkelere oryantalistler kanalıyla sızmıştır. Ya Rabbi İslâmi ve Müslümanları düşmanlarının şerrinden muhafaza eyle

1. ŞÜPHE: "Allah'ın kitabı bize yeter. Çünkü o, bütün dini işleri şerh ederek ve detaylarını vererek anlatmayı garanti etmiştir. Dolayısıyla bir teşri kaynağı olarak sünnete ve hükümleri sünnetten almaya müslümanların ihtiyacı kalmamıştır. Allah'ın kitabı eksiksizdir. Açıklanmıştır. Şerh edilmeye ve Muhammed as'in açıklamasına veya gereğinin pratik olarak öğretilmesine muhtaç değildir. Dinin, bilinmesi zorunlu olan esasları, mübin olan Kurandaki hükümlerden ibarettir. Bunun ötesine geçmez."

Cevap: Bu adamların iddia ettiği gibi büyük küçük ne varsa, Kur'an'ın her şeyi karara bağladığını söylemek, ona buhtandır. Kur'an'ın kendisi bile bunu kabul etmez. Eğer durum bunların dediği gibi olsaydı, değil her farz, namazın rekat sayısı hani nerededir? Gece ve gündüz kılınan beş vakit namazın sayısı nerede? Devenin, sığırın, koyunun, altının ve gümüşün zekatının nisabı hangi âyetlerde açıklanmıştır?

 Bilakis bu ayrıntıları beyan etme yetkisi Allah cc tarafından Hz. Muhammed (sas)'e verilmiştir. Eğer Kur'an onların iddia ettiği gibi bütün ayrıntıları ve cüz'î meseleleri ihtiva etseydi, Allah teala peygamberine onun insanlara beyan etmesini emretmezdi ve müslümanlara da Hz. Peygamber as'a itaat etmelerini, onun emrettiği şeylere uymalarını ve yasakladığı şeylerden sakınmalarını emretmezdi.

Nitekim şöyle buyurmuştur: "Peygamber size neyi verdiyse onu alın ve sizden neyi yasakladıysa ondan uzak durun." (Haşr Suresi, 7).

Kardeşiniz (merhum)Molla Musa Celali (Geçit)

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-8

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-8

Soru: Ebced ve cifir İslam ulemasınca reddedilmişken Said Nursi neden bunlarla meşgul oldu? Met

MAĞDUR PADİŞAH: SULTAN İBRAHİM-1

MAĞDUR PADİŞAH: SULTAN İBRAHİM-1

Anadolu topraklarının bizlere vatan haline gelmesinde hizmeti geçmiş büyük tarihî şahsiyetle

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-2

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-2

İbn Kesir şöyle der: "Nifak, hayır gösterip arkasında bir şer gizlemektir. Nifak itikadi ve a

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-3

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-3

3. ŞÜPHE: Mealcilerin, Sünneti ve Hüccet oluşunu inkar ederken ortaya attıkları bir şüphe

İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

Allah (c.c) gerek Yüce Kitabı'ndaki birçok ayet-i kerimede ve gerekse Elçisi aracılığıyla bi

HASAN HALICI(1940 -)

HASAN HALICI(1940 -)

Hasan Halıcı Ağabey, Risale-i Nur hizmetlerinin saffı evvellerinden Konyalı Sabri Halıcı’n

ŞEYTANIN KİBİRLENMESİ

ŞEYTANIN KİBİRLENMESİ

Bu kavga, Şeytan'ın kibirlenmesiyle başladı, Kabil ile Habil olayında al kanlara büründü,

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-7

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-7

Soru: Hocam, Bediüzzaman’ın eserleri medrese okuyanlara neler kazandıyor, avam için yazılmı

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-1

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-1

Safvetü't Tefâsir adlı bu kıymetli eserinde ise merhum üstad, muteber tefsirlerden bir bal ar

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-2

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-2

Allahu Teala yarattıklarına hitap ederek dinini tebliğde Hz. Peygamber (sas)'in yerinin ne olduğ

HASAN BASRİ SARIÇAM

HASAN BASRİ SARIÇAM

Berber Hasan Basri Sarıçam ağabeyimiz, Üstad Bediüzzaman Hazretlerini 1959 yılında Isparta’

Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örteriz ve sizi ağırlancağınız şerefli bir yere yerleştiririz.

Nisâ, 31

GÜNÜN HADİSİ

Oruç insanı cehennem ateşinden koruyan bir kalkandır; tıpkı sizi harpte ölüme karşı muhafaza eden bir kalkan gibi...

Buhari,Ebû Davud,Tirmizi, Nesai

TARİHTE BU HAFTA

*Hac'da Tünel Faciası 1426 Ölü(2 Temmuz 1990) *Cezayir İstiklale Kavuştu(3 Temmuz 1962) *Barbaros Hayreddin Paşa Vefat Etti(4 Temmuz 1546) *İstanbul'da Matbaa Açılmasına Padişah İradesi(5 Temmuz 1727) *Mukaddes Emanetler Sultan Selim'e Teslim Edildi.

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI