Cevaplar.Org

BEDİÜZZAMAN’IN KİM VE NE OLDUĞU

Rahmetli Said-i Nursi veya Kürdi'nin nasıl yaşadığını ve nasıl öldüğünü öğrenmek için, dün birkaç gazete okuyanların şaşkınlık içinde kaldıklarını gördüm.


2022-05-03 07:10:26

(Tercüman Gazetesi: 25 Mart 1960) 

 "Rahmetli Said-i Nursi veya Kürdi'nin nasıl yaşadığını ve nasıl öldüğünü öğrenmek için, dün birkaç gazete okuyanların şaşkınlık içinde kaldıklarını gördüm.

Bediüzzaman'ın hayatı ve vefatı hakkında yazılanların hiçbiri ötekine uymuyordu. Kırk yıl değil, kırk saat öncesi hakkındaki haberler de karmakarışıktı. Kimi bu adamcağızın kalp yetmezliğinden, kimi zatüreeden öldüğünü, kimi saat 8.25'de kimi 9.30'da kimide 10.30'da vefat ettiğini, kimi son sözlerini söylediğini, kimi de son sözlerinin olmadığını, kimi rahmetlinin Bitlis'te "Nurşin" köyünde, kimi "Nurs" kazasında doğduğunu, kimi Türkiye'de bu isimde yer olmadığını, kimi onun 31 Mart vak'asıyla alakasının bulunmadığını, kimi de bu vak'a üzerine nefyedildiğini, kimi Şeyh Said isyanı üzerine sürüldüğünü, kimi de Atatürk tarafından 170 bin lira tahsisatla Doğuda bir üniversite kurmaya memur edildiğini...yazıyordu.

 Risale-i Nur Külliyatı hakkında fikir beyan edenlerin bu eserlerden bahsedenlerin bir tek sayfa bile okumadıkları besbelliydi.

 Bizim yaştaki nesil, Mütareke devrinde Bediüzzaman lakabı ve Said-i Kürdi adıyla tanınan bu zatı, Divan Yolunun ve Sultan Ahmet'in "akademi" denilen kahvelerinden tanır.

Onu bugünün gençlerine hakiki hüviyeti ve fikirleri ile tanıtmak isteyenler çeşitli imkansızlıklarla karşılaşırlar. Evvela, Risale-i Nur Küllüyatının din bakımından ciddi bir tenkidini anlayabilmek için asgari bir din bilgisi, Kelam, Tefsir, Fıkıh ve Hadis bilgisi şarttır. Sonra halis Osmanlıcayı hatta şu Bediüzzaman kelimesini bile tam anlayabilmek için, İslam ve Türk Tarihindeki Bediüzzamanların hüviyetleri ile birlikte, dine, dile ve tarihe ait birçok şeyleri bilmek lazım. Bunlar bir veya birkaç yazıda hülasa ve izah edilemez.

Tek başına Bediüzzaman kelimesinin dilde ve tarihde aldığı manayı anlatmak bile imkansızdır. Çünki İf'al babında İbda kelimesinin soyundan Bedi' kelimesinin Latin harfleriyle yazmak yazmak mümkün olmadığı gibi, güzellik yaratma manasına gelen ibda kelimesini canlıları yaratma manasına gelen halk etme, makine gibi cansızları yaratma manasına gelen icad ve ihtira kelimelerinden ayıran ince farklar bilinmedikçe ve metinler içinde okuyup yaşanmadıkça, Bediüzzaman tam manasıyla kavranamaz.

 Bir de Risale-i Nur Külliyatının çapraşık diline girilince, onun tenkidini birçok Nurcuların bile anlaması imkansızlaşır.

 Böyle yetiştirilmiş nesillere merhamet ve Said-i Nursi'ye rahmet dilemekten başka yapılacak birşey kalmıyor. Onu bir sürü efsane, rivayet, şayia ve dedikodu yayını içinde bir masal kahramanı haline getiren birçok gazetelere de sözümüz yoktur. Hayretten başka...

Kaynak

Peyami Safa

Yazarlar, Sanatçılar, Meşhurlar

Ötüken Neşriyat, İst. 2020, 7. Basım

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-8

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-8

Soru: Ebced ve cifir İslam ulemasınca reddedilmişken Said Nursi neden bunlarla meşgul oldu? Met

MAĞDUR PADİŞAH: SULTAN İBRAHİM-1

MAĞDUR PADİŞAH: SULTAN İBRAHİM-1

Anadolu topraklarının bizlere vatan haline gelmesinde hizmeti geçmiş büyük tarihî şahsiyetle

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-2

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-2

İbn Kesir şöyle der: "Nifak, hayır gösterip arkasında bir şer gizlemektir. Nifak itikadi ve a

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-3

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-3

3. ŞÜPHE: Mealcilerin, Sünneti ve Hüccet oluşunu inkar ederken ortaya attıkları bir şüphe

İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

Allah (c.c) gerek Yüce Kitabı'ndaki birçok ayet-i kerimede ve gerekse Elçisi aracılığıyla bi

HASAN HALICI(1940 -)

HASAN HALICI(1940 -)

Hasan Halıcı Ağabey, Risale-i Nur hizmetlerinin saffı evvellerinden Konyalı Sabri Halıcı’n

ŞEYTANIN KİBİRLENMESİ

ŞEYTANIN KİBİRLENMESİ

Bu kavga, Şeytan'ın kibirlenmesiyle başladı, Kabil ile Habil olayında al kanlara büründü,

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-7

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-7

Soru: Hocam, Bediüzzaman’ın eserleri medrese okuyanlara neler kazandıyor, avam için yazılmı

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-1

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-1

Safvetü't Tefâsir adlı bu kıymetli eserinde ise merhum üstad, muteber tefsirlerden bir bal ar

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-2

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-2

Allahu Teala yarattıklarına hitap ederek dinini tebliğde Hz. Peygamber (sas)'in yerinin ne olduğ

HASAN BASRİ SARIÇAM

HASAN BASRİ SARIÇAM

Berber Hasan Basri Sarıçam ağabeyimiz, Üstad Bediüzzaman Hazretlerini 1959 yılında Isparta’

Artık Allah'a, Peygamberine ve indirdiğimiz o nûra (Kur'an'a) inanın. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Teğabün, 8

GÜNÜN HADİSİ

Alî b. Ebî Tâlib (r.a.)'dan :

"Benim ağzımdan yalan uydurmayınız. Her kim benim ağzımdan yalan söylerse Cehennem'deki yerine hazırlansın."

TARİHTE BU HAFTA

*Hac'da Tünel Faciası 1426 Ölü(2 Temmuz 1990) *Cezayir İstiklale Kavuştu(3 Temmuz 1962) *Barbaros Hayreddin Paşa Vefat Etti(4 Temmuz 1546) *İstanbul'da Matbaa Açılmasına Padişah İradesi(5 Temmuz 1727) *Mukaddes Emanetler Sultan Selim'e Teslim Edildi.

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI