Cevaplar.Org

HAKKA TALİP OLANLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

Hakka talip olana tavsiyem şudur: *Ey talip! Zenginlerle (ve idarecilerle) sadece, insanlara dokunan bir zulmü


Muhammed Salih Ekinci

sghursi@gmail.com

2022-02-15 21:25:41

Hakka talip olana tavsiyem şudur:

*Ey talip! Zenginlerle (ve idarecilerle) sadece, insanlara dokunan bir zulmü bertaraf etmek ya da onları hayra teşvik etmek için birlikte ol. Bu husus, idarecilerle birlikte olmayı zemm eden hadisler ile tebliğ için idarecilerle birlikte olan değerli birçok âlimin yaptığını uzlaştıran bir husustur.

*Ey talip! Cahil olan ham sofu ve abidle, kaba ve sert mizaçlı fakihle, zahiri meşrep olan hadisçiyle, abartılı derece akılcı ve aşırı düzeyde kelamla iştigal eden kişiyle arkadaşlık etme. Bunlar yerine âlim, sufi, dünyaya gönül bağlamayan zahid, her daim Allah'a yönelen, kalbî hallerle bezenmiş, sünnet-i seniyyeye düşkün, Hz. Peygamber'in (s.a.v) hadislerine ve sahabenin sözlerine itiba eden biriyle birlikte ol.

Ayrıca hadislerin izah ve yorumunu, hadislere sahih bir nazar ile bakmaktan yana olan muhakkik fukahanın kelamında, Kitap ve sünnetten alınan inanç esaslarıyla birinci dereceden; akli delille de ikinci planda ilgilenen kişilerin sözlerinde ve ilim ile tasavvufu cem etmiş, kendilerine karşı müteşeddid olmayan ve sünnet konusunda da oldukça hassas olan ve ince eleyip sık dokuyan kişilerin sözlerinde ara. Sözün özü; hakka tabi olan yalnızca bu niteliklere sahip olan kişilerle birlikte olmalı.

*Ey talip! Fıkhî mezhepleri birbirine tercih konusunda ileri geri konuşma. Bilakis prensip olarak önce hepsini kabul et sonra bu mezheplerden, delili delalet açısından açık olan ve maruf sünnete muvafık olana tabi ol. Şayet bir konudaki iki görüş de tahric ürünüyse çoğunluğun kabul ettiği görüşü tercih et; iki görüş de eşitse dilediğini almada serbestsin. Son olarak, taassuba düşmeden tüm mezhepleri bir mezhep gibi kabul et.

*Ey talip! Tasavvufi tarikatların birini diğerine tercih konusunda da ileri geri konuşma. İçlerinden nefsine mağlup olanlara ve nakli delilleri tevil edenlere karşı çıkma; ancak sen her daim Allah Resulü' nden(s.a.v) sabit olan sünneti ve ilimde rusuh sahibi muhakkiklerin takip ettiği yolu takip et. Allah-u Teâlâ başarıya ulaştıran ve yardım edendir. İhsanı bol ve her şeyin Sahibi olan Allah'a hamd ile kitabımız hitama erdi. Yüce Allah (c.c), Efendimiz Hz. Muhammed'e, O'nun âline ve ashabına salât ve selam eylesin. Âmîn…

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SAHÂBENİN ADALETİ VE ÂLİMLERİN BUNA DAİR AÇIKLAMALARI-2

SAHÂBENİN ADALETİ VE ÂLİMLERİN BUNA DAİR AÇIKLAMALARI-2

İbn Hacer el-Heytemî diyor ki: "Sahabe arasında cereyan eden hâdiseler konusunda dilimizi tutmam

SAHÂBENİN ADALETİ VE ÂLİMLERİN BUNA DAİR AÇIKLAMALARI-1

SAHÂBENİN ADALETİ VE ÂLİMLERİN BUNA DAİR AÇIKLAMALARI-1

1.Hâfız ibn Hacer el-Askalânî el-İsâbe adlı eserinde diyorki: "Ehli-sünnet, sahâbenin âdil

FİTNE HADİSLERİNE İTİRAZLAR

FİTNE HADİSLERİNE İTİRAZLAR

Bazı İslami oturumlara katılan hocalardan birisi, bu hadislerin(gelecekte olan fitnelerden bahsed

NEDİR İTTİHAD-I İSLAM?

NEDİR İTTİHAD-I İSLAM?

İTTİHAD-I İSLAM, şeref tacımız, uhuvvet sancağımız, muhabbet bayrağımızdır. İTTİHAD-

BATI DÜNYASININ İHANET SENARYOLARI VE PİLTDOWN ADAMI

BATI DÜNYASININ İHANET SENARYOLARI VE PİLTDOWN ADAMI

Batı dünyası ve materyalist felsefenin düzenbazları yalan üretmekte, hakikatleri evirip çevir

HZ. MUAVİYE'NİN, OĞLU YEZİD'İ VELİAHD TAYİN ETMESİ

HZ. MUAVİYE'NİN, OĞLU YEZİD'İ VELİAHD TAYİN ETMESİ

Meseleyi iki açıdan ele almak durumundayız: A. İslâm şeriatına göre veliahtlığın hükm

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-5

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-5

Eşler Arasında Dünya ve Âhiret Hayatını Berbat Eden Bir Kötü Davranış: Nuşûz Kur’ân,

HZ. MUÂVİYE RÂŞİD HALÎFELERDENDİR

HZ. MUÂVİYE RÂŞİD HALÎFELERDENDİR

Muâviye'nin (r.a) hayatına az çok vakıf olan biri, onun hidayete eren ve erdiren raşid halifele

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-4

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-4

"Sâliha" Eş Olmaya Çalışmak İslâmî hayatta en önemli konulardan olan iffeti koruma yollar

ABDULLAH BİN SEBE DİYE BİRİ YOK MUDUR?

ABDULLAH BİN SEBE DİYE BİRİ YOK MUDUR?

Bazıları, Taberî'nin İbn Sebe ile ilgili aktardığı rivayetin senedinde Seyf b. Ömer et-Temim

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-3

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-3

Allah’ın emirlerini yerine getirip; yasakladıklarından da kaçınma gibi anlamlara da gelen “

SİTE HARİTASI