Cevaplar.Org

HAKKA TALİP OLANLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

Hakka talip olana tavsiyem şudur: *Ey talip! Zenginlerle (ve idarecilerle) sadece, insanlara dokunan bir zulmü


Muhammed Salih Ekinci

sghursi@gmail.com

2022-02-15 21:25:41

Hakka talip olana tavsiyem şudur:

*Ey talip! Zenginlerle (ve idarecilerle) sadece, insanlara dokunan bir zulmü bertaraf etmek ya da onları hayra teşvik etmek için birlikte ol. Bu husus, idarecilerle birlikte olmayı zemm eden hadisler ile tebliğ için idarecilerle birlikte olan değerli birçok âlimin yaptığını uzlaştıran bir husustur.

*Ey talip! Cahil olan ham sofu ve abidle, kaba ve sert mizaçlı fakihle, zahiri meşrep olan hadisçiyle, abartılı derece akılcı ve aşırı düzeyde kelamla iştigal eden kişiyle arkadaşlık etme. Bunlar yerine âlim, sufi, dünyaya gönül bağlamayan zahid, her daim Allah'a yönelen, kalbî hallerle bezenmiş, sünnet-i seniyyeye düşkün, Hz. Peygamber'in (s.a.v) hadislerine ve sahabenin sözlerine itiba eden biriyle birlikte ol.

Ayrıca hadislerin izah ve yorumunu, hadislere sahih bir nazar ile bakmaktan yana olan muhakkik fukahanın kelamında, Kitap ve sünnetten alınan inanç esaslarıyla birinci dereceden; akli delille de ikinci planda ilgilenen kişilerin sözlerinde ve ilim ile tasavvufu cem etmiş, kendilerine karşı müteşeddid olmayan ve sünnet konusunda da oldukça hassas olan ve ince eleyip sık dokuyan kişilerin sözlerinde ara. Sözün özü; hakka tabi olan yalnızca bu niteliklere sahip olan kişilerle birlikte olmalı.

*Ey talip! Fıkhî mezhepleri birbirine tercih konusunda ileri geri konuşma. Bilakis prensip olarak önce hepsini kabul et sonra bu mezheplerden, delili delalet açısından açık olan ve maruf sünnete muvafık olana tabi ol. Şayet bir konudaki iki görüş de tahric ürünüyse çoğunluğun kabul ettiği görüşü tercih et; iki görüş de eşitse dilediğini almada serbestsin. Son olarak, taassuba düşmeden tüm mezhepleri bir mezhep gibi kabul et.

*Ey talip! Tasavvufi tarikatların birini diğerine tercih konusunda da ileri geri konuşma. İçlerinden nefsine mağlup olanlara ve nakli delilleri tevil edenlere karşı çıkma; ancak sen her daim Allah Resulü' nden(s.a.v) sabit olan sünneti ve ilimde rusuh sahibi muhakkiklerin takip ettiği yolu takip et. Allah-u Teâlâ başarıya ulaştıran ve yardım edendir. İhsanı bol ve her şeyin Sahibi olan Allah'a hamd ile kitabımız hitama erdi. Yüce Allah (c.c), Efendimiz Hz. Muhammed'e, O'nun âline ve ashabına salât ve selam eylesin. Âmîn…

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

Eşlerin Birbirinden Üstün Oldukları Noktalar: Kur’ân, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ ع

SORU SORMA AHLAKI

SORU SORMA AHLAKI

İlim talebesinin önem arz eden vazifelerinden biri bilmediği ve kapalı kalan hususları sormayı

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

Eğitimin esasını oluşturan ve öğrencinin eğitimde başarısı için temel dinamiklerden biri

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

Aile Nedir? Kur’ân-ı Kerim’de, insanın beden, ruh ve aile sağlığı konusunda ihtiyaç duy

HÜR MÜSLÜMAN HANIMIN VASIFLARI:

HÜR MÜSLÜMAN HANIMIN VASIFLARI:

-ALLAH’A KARŞI ADABI: 1-İmanlı, iffetli ve taatli olur. 2- Beş vakit namazını dürüst

İLMİ, SALİH VE EHLİYETLİ HOCALARDAN ALMANIN ZORUNLULUĞU

İLMİ, SALİH VE EHLİYETLİ HOCALARDAN ALMANIN ZORUNLULUĞU

lmi hocadan almak, sahih ilmin anahtarı ve ilim talebesinin kurtuluş adresi ve zaferidir. Ehliyetl

İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

Allah (c.c) gerek Yüce Kitabı'ndaki birçok ayet-i kerimede ve gerekse Elçisi aracılığıyla bi

İLİM TAHSİLİNDE VE ÖĞRETİMİNDE İYİ NİYET

İLİM TAHSİLİNDE VE ÖĞRETİMİNDE İYİ NİYET

Gizli ve aşikâr bütün işlerde iyi niyet, samimiyet ve ihlas her Müslüman için özellikle âl

ORYANTALİST TEZLERİ İSLAM DÜNYASINDA YAYMAYA ÇALIŞAN ÜÇ GRUP

ORYANTALİST TEZLERİ İSLAM DÜNYASINDA YAYMAYA ÇALIŞAN ÜÇ GRUP

A. Bilinçli Olarak Faaliyet Gösteren Münafıklar Birinci grup, Oryantalizmin üretip özenle be

HAKKA TALİP OLANLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

HAKKA TALİP OLANLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

Hakka talip olana tavsiyem şudur: *Ey talip! Zenginlerle (ve idarecilerle) sadece, insanlara dokun

İSLÂM, BİLİME DÜŞMAN MIDIR?

İSLÂM, BİLİME DÜŞMAN MIDIR?

Oryantalistlerden Ernest Renan ve Gromer, İslâm dininin bilim düşmanı olduğunu ve felsefe ve i

Ne yerde ne gökte zere ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak (ve gizli) kalmaz.

Yûnus,61

GÜNÜN HADİSİ

"Kim, müslüman kardeşinin namusunu ve şahsiyetini korursa, Allah onun yüzünü kıyamet gününde cehennem ateşinden uzak tutar."

Tirmizî.

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI