Cevaplar.Org

HAKKA TALİP OLANLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

Hakka talip olana tavsiyem şudur: *Ey talip! Zenginlerle (ve idarecilerle) sadece, insanlara dokunan bir zulmü


Muhammed Salih Ekinci

sghursi@gmail.com

2022-02-15 21:25:41

Hakka talip olana tavsiyem şudur:

*Ey talip! Zenginlerle (ve idarecilerle) sadece, insanlara dokunan bir zulmü bertaraf etmek ya da onları hayra teşvik etmek için birlikte ol. Bu husus, idarecilerle birlikte olmayı zemm eden hadisler ile tebliğ için idarecilerle birlikte olan değerli birçok âlimin yaptığını uzlaştıran bir husustur.

*Ey talip! Cahil olan ham sofu ve abidle, kaba ve sert mizaçlı fakihle, zahiri meşrep olan hadisçiyle, abartılı derece akılcı ve aşırı düzeyde kelamla iştigal eden kişiyle arkadaşlık etme. Bunlar yerine âlim, sufi, dünyaya gönül bağlamayan zahid, her daim Allah'a yönelen, kalbî hallerle bezenmiş, sünnet-i seniyyeye düşkün, Hz. Peygamber'in (s.a.v) hadislerine ve sahabenin sözlerine itiba eden biriyle birlikte ol.

Ayrıca hadislerin izah ve yorumunu, hadislere sahih bir nazar ile bakmaktan yana olan muhakkik fukahanın kelamında, Kitap ve sünnetten alınan inanç esaslarıyla birinci dereceden; akli delille de ikinci planda ilgilenen kişilerin sözlerinde ve ilim ile tasavvufu cem etmiş, kendilerine karşı müteşeddid olmayan ve sünnet konusunda da oldukça hassas olan ve ince eleyip sık dokuyan kişilerin sözlerinde ara. Sözün özü; hakka tabi olan yalnızca bu niteliklere sahip olan kişilerle birlikte olmalı.

*Ey talip! Fıkhî mezhepleri birbirine tercih konusunda ileri geri konuşma. Bilakis prensip olarak önce hepsini kabul et sonra bu mezheplerden, delili delalet açısından açık olan ve maruf sünnete muvafık olana tabi ol. Şayet bir konudaki iki görüş de tahric ürünüyse çoğunluğun kabul ettiği görüşü tercih et; iki görüş de eşitse dilediğini almada serbestsin. Son olarak, taassuba düşmeden tüm mezhepleri bir mezhep gibi kabul et.

*Ey talip! Tasavvufi tarikatların birini diğerine tercih konusunda da ileri geri konuşma. İçlerinden nefsine mağlup olanlara ve nakli delilleri tevil edenlere karşı çıkma; ancak sen her daim Allah Resulü' nden(s.a.v) sabit olan sünneti ve ilimde rusuh sahibi muhakkiklerin takip ettiği yolu takip et. Allah-u Teâlâ başarıya ulaştıran ve yardım edendir. İhsanı bol ve her şeyin Sahibi olan Allah'a hamd ile kitabımız hitama erdi. Yüce Allah (c.c), Efendimiz Hz. Muhammed'e, O'nun âline ve ashabına salât ve selam eylesin. Âmîn…

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HZ. MUAVİYE'NİN, OĞLU YEZİD'İ VELİAHD TAYİN ETMESİ

HZ. MUAVİYE'NİN, OĞLU YEZİD'İ VELİAHD TAYİN ETMESİ

Meseleyi iki açıdan ele almak durumundayız: A. İslâm şeriatına göre veliahtlığın hükm

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-5

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-5

Eşler Arasında Dünya ve Âhiret Hayatını Berbat Eden Bir Kötü Davranış: Nuşûz Kur’ân,

HZ. MUÂVİYE RÂŞİD HALÎFELERDENDİR

HZ. MUÂVİYE RÂŞİD HALÎFELERDENDİR

Muâviye'nin (r.a) hayatına az çok vakıf olan biri, onun hidayete eren ve erdiren raşid halifele

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-4

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-4

"Sâliha" Eş Olmaya Çalışmak İslâmî hayatta en önemli konulardan olan iffeti koruma yollar

ABDULLAH BİN SEBE DİYE BİRİ YOK MUDUR?

ABDULLAH BİN SEBE DİYE BİRİ YOK MUDUR?

Bazıları, Taberî'nin İbn Sebe ile ilgili aktardığı rivayetin senedinde Seyf b. Ömer et-Temim

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-3

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-3

Allah’ın emirlerini yerine getirip; yasakladıklarından da kaçınma gibi anlamlara da gelen “

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

Eşlerin Birbirinden Üstün Oldukları Noktalar: Kur’ân, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ ع

SORU SORMA AHLAKI

SORU SORMA AHLAKI

İlim talebesinin önem arz eden vazifelerinden biri bilmediği ve kapalı kalan hususları sormayı

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

Eğitimin esasını oluşturan ve öğrencinin eğitimde başarısı için temel dinamiklerden biri

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

Aile Nedir? Kur’ân-ı Kerim’de, insanın beden, ruh ve aile sağlığı konusunda ihtiyaç duy

HÜR MÜSLÜMAN HANIMIN VASIFLARI:

HÜR MÜSLÜMAN HANIMIN VASIFLARI:

-ALLAH’A KARŞI ADABI: 1-İmanlı, iffetli ve taatli olur. 2- Beş vakit namazını dürüst

İnkâr edenler, Allah'ın yolundan ve -yerli, taşralı- bütün insanlara eşit (kıble veya mâbed) kıldığımız Mescid-i Harâm'dan (insanları) alıkoymaya kalkanlar (şunu bilmeliler ki) kim orada (böyle) zulüm ile haktan sapmak isterse ona acı azaptan tattırırız.

Hac,25

GÜNÜN HADİSİ

Yeryüzünde bir kötülük işlendiği vakit, ona şahid olan bunu takbih ederse (kötü olduğunu te'yid ederse), o kötülüğü görmemiş gibi zararından kurtulur. O kötülüğe şahid olmadığı halde, işittiği zaman memnun kalan kimse, sanki şahid olmuş gibi manen zarar

Ebu Davud, Melahim 17, (4345)

TARİHTE BU HAFTA

*NATO'nun kuruluşu(24 Mart 1949) *Uhud savaşı(24 Mart 625) *Huneyn savaşı(29 Mart 630) *Fatih Sultan Mehmet Han'ın doğumu(30 Mart 1432)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI