Cevaplar.Org

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser-est Açıklaması


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2022-02-07 21:58:24

80. beyt

فَلْسَفه چُون اَکْثَرش آمَد سَفَهْ پَس كلِّ آن

همْ سَفهْ باشَد که دارَد حکمِ آنْجا اَکْثَرست

80

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân

Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser-est

Açıklaması

"FEL-SEFEH"nin çoğusu lafız itibariyle "SEFEH"dir. Öyleyse felsefenin tümü mana itibariyle SEFEHdir (yani aptallık, saçmalık, sefahettir. Zira ELHÜKMÜ LİL'EKSERİ (hüküm çoğa aittir) sözü kuralına göre, bütünün hükmünü çoğunluk alır.]

81. beyt

فَلسَفی أز گَنْجِ حِکْمَت چون بَفَلسِی رَهْ نَیافْت

مِی نَدانَم دِیگری را سُویِ آنْ چونْ رَهبرست

81

Felsefî ez genc-i hikmet çun be felsi reh ne-yâft

Mi ne-dânem digerî râ sûy-i ân çûn rehber-est

Açıklaması

[FELSEFECİ hikmet hazinesinden bir FELS kadar yol bulamazken, Bilmiyorum diğer insanlara hikmet hazinesi için nasıl rehber olabilir?]

82. beyt

حُکمِ حالِ مَنطقِی خَواهی زِحالِ فلسفِی

کُنْ قِیاس آن را که أصغر مندرج در أکْبرست

82

Hükm-i hâl-i mantıkî hâhî zi hâl-i felsefî

Kun kıyâs ân râ ki asğar münderic der ekber-est

Açıklaması

[Mantık ilminin tahsiline çalışan kimsenin haline ne olduğunu bilmek istersen, onu felsefe ilmini okuyanın haline kıyas et: zira mantık "cüz" (parça), felsefe de "kül" (bütün) dür. Cüzün hali "kül" den anlaşılır.] Mantık felsefe ilminin mukaddimesidir. O zaman şöyle bir kıyas yapılabilir; Mantık felsefedendir. Çünkü onun mukaddimesidir. Felsefenin tümü sefehtir. Öyleyse mantık ta sefehtir.

-devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Maide-7

"Allah'ın, üzerinizdeki nimetini ve "İşittik, itaat ettik" dediğinizde sizden aldığı ve kendisiyle sizi bağladığı ahdini hatırlayın. Allah'tan korkun, çünkü Allah göğüslerin özünü çok iyi bilir."

GÜNÜN HADİSİ

İki müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışılarsa, ayrılmazdan evvel günahları bağışlanır.

(Riyazü's-Salihin)

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI