Cevaplar.Org

ZÜBEYİR AĞABEY

Hele bakın bu sese Üstat girince hapse Kendini ihbar etti, Üstat’ın yanına gitti.


İbrahim Köse

ibrahimkose60@gmail.com

2022-01-01 11:18:02

Hele bakın bu sese

Üstat girince hapse

Kendini ihbar etti,

Üstat'ın yanına gitti.

 

Kim bilirdi "Ziver"i

O Ermenekli biri,

Adını Üstat koydu,

Artık "Zübeyir" oydu.

 

Üstat nerde o orda,

Memlekete, yurda,

Koşarak köşe bucak,

Ölse mutlu olacak.

 

"Konferans"ı o yazdı,

Mevsim sıcak bir yazdı.

Anadolu'da Üstat var,

Üstat ne dese yapar.

 

Bir akşam şudur konu:

Üstat kovmuştur onu,

Sabah başı kapıda,

Bu baş bu yola feda.

 

Bir çok yerde yazar da:

"Oku oku mezarda,

Artık okuyamazsın."

Sönüp giden bir ansın.

 

Çalışkandı, kibardı,

Dershanede o vardı,

Kirazlı Mescit'te iken,

Oydu sıkıntı çeken!

 

Anadolu'dan gelen,

Anadolu'ya giden,

Zübeyir'e misafir;

Nefsi hizmete esir.

 

Hizmet için yaşardı,

Geleni karşılardı,

Hatipti ders başında;

Vakıftı genç yaşında.

 

Nur'dan bir haliçeyi,

Büyük bir Tarihçe'yi,

Harf harf, hece hece;

Okuyup yazdı gece.

 

Ulvi bir gayeyi,

Bütün bir Türkiye'yi,

Kucaklayıp her zaman

Küçük Bediüzzaman.

 

Üstat'tan sonra hizmet,

Bir kısmı ona kısmet.

İstanbul'a yollandı,

Çınar oldu dallandı.

 

Medresede Zübeyir,

Hizmeti ne güzeldir,

Dershane dolar taşar,

Dünya bu işe şaşar.

 

Binlerle selam olsun,

Kabri nur ile dolsun

Bize Üstat'tan kalan,

Hizmette faal insan.

 

(İbrahim Köse)

03.01.2019

Bandırma

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-7

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-7

Soru: Hocam, Bediüzzaman’ın eserleri medrese okuyanlara neler kazandıyor, avam için yazılmı

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-1

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-1

Safvetü't Tefâsir adlı bu kıymetli eserinde ise merhum üstad, muteber tefsirlerden bir bal ar

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-2

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-2

Allahu Teala yarattıklarına hitap ederek dinini tebliğde Hz. Peygamber (sas)'in yerinin ne olduğ

HASAN BASRİ SARIÇAM

HASAN BASRİ SARIÇAM

Berber Hasan Basri Sarıçam ağabeyimiz, Üstad Bediüzzaman Hazretlerini 1959 yılında Isparta’

RAVZA-İ MUTAHHARA'DA EDİLEBİLECEK BİR DUA

RAVZA-İ MUTAHHARA'DA EDİLEBİLECEK BİR DUA

Efendimiz– Aleyhisselatu vesselam – huzurunda günahlardan istiğfar ve şefaat talebi için ş

KAŞIKÇI ALİ AMCA

KAŞIKÇI ALİ AMCA

Geçen gün caminin doğu kapısının duvarının dışında, hemen duvar dibinde gördüm Ali Amca

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

Biz münevverler, ekseriyet itibariyle herhangi bir içtimai meselede gazete haberleriyle iktifa ede

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-6

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-6

Soru: Bir zat; “Bir şey söyleyeyim, kimse kızıp darılmasın, Zahid El Kevserî’nin yanında

PROF. DR. ŞENER DİLEK BEY’DEN KIRKINCI HOCAMIZLA ALAKALI HATIRALAR

PROF. DR. ŞENER DİLEK BEY’DEN KIRKINCI HOCAMIZLA ALAKALI HATIRALAR

Benim kanaatime göre hocamın mümeyyiz üç vasfı vardı; Birincisi: Kırkıncı Hocamda mükemme

OSMANLI DÜŞMANI BİR BARELVİ’NİN HEZEYANLARI

OSMANLI DÜŞMANI BİR BARELVİ’NİN HEZEYANLARI

Belki biraz garip gelecek ama peşinen söyleyelim ki anlatılan husus doğrudur. Stalin’in hocala

Hak (ancak) Rabbindendir. Artık, sakın şüpheye düşenlerden olma.

Bakara, 147

GÜNÜN HADİSİ

Ebû Malik'in babası şöyle dedi: Ben Rasûlullah'(S.A.V.)den işittim, şöyle buyuruyordu: "Her kim Allah'dan başka hak ilah yok eder, ve Allah'dan gayri ibadet olunan şeyleri tanımazsa onun malı ve kanı haram (dokunulmaz) olur. Hisabı da Allah'a aiddir."

(Müslim, Kitabu'l-İyman,37)

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır'ın Vefatı(27 Mayıs 1942) *İstanbul'un Fethi'nin 550. yıl dönümü(29 Mayıs 1453) *Ayasofya'da ilk Cuma Namazı kılındı.(1 Haziran 1453)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI