Cevaplar.Org

ALİ SERT HOCAMIZIN BANA ÇOK TESİR EDEN BİR HÂLİ

1 Mayıs 2017 Pazartesi akşamı Ali Sert Hocamız kalp krizi geçirmiş, Antakya Devlet Hastahanesine kaldırılmıştı. Ertesi gün durumu ağırlaşmış, konuşamayacak dereceye gelmişti.


Ferhat Doğan

mehmednecib@hotmail.com

2021-12-22 12:12:55

1 Mayıs 2017 Pazartesi akşamı Ali Sert Hocamız kalp krizi geçirmiş, Antakya Devlet Hastahanesine kaldırılmıştı. Ertesi gün durumu ağırlaşmış, konuşamayacak dereceye gelmişti.

Hastalığını öğrendikten iki gün sonra ziyaretine gittik. Hastaheneye gittiğimizde kan veriyorlardı. Selam verdim, elini öptüm. "Hocam elhamdülillah sizi iyi gördüm" dedim. Bir kelime dahi kendisinden bahsetmedi. Hemen Peygamber Efendimizi(aleyhissalatu vesselam) anlatmaya başladı.

Bizden az evvel kendisini ziyaret eden Suriye/Hama'lı âlim Şeyh Mahmud Hasan'ın kendisine hediye getirdiği "Ehemmiyetu Muhabbeti'n Nebi Fi Hayati'l Müslim(Müslüman'ın Hayatında Peygamber Sevgisinin Ehemmiyeti) adlı Arapça eserden bazı kısımlar okudu ve izah etti.

Kısaca, her Müslüman'ın Peygamber Efendimizi(sallallahu aleyhi ve sellem) tanıması, yüksek vasıflarını bilmesi, muhabbet etmesi ve onun üstün ahlakıyla ahlaklanması gerektiğini vurguladı, "Cihan'ın sevgilisi Hz. Peygamberdir.(aleyhissalatu vesselam) İkinci bir Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) yok" dedi.

Merhum Ali hocamız;

 النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ

" Peygamber, mü'minlere nefislerinden daha evlâdır"(Ahzap: 33/6) ayetine masadak bir mümin. Tam Hz. Peygamber(aleyhissalatu vesselam) aşığı bir zat. Ölüm döşeğinde, ağır hastayken bile ilimden, okumaktan ayrılmayan, Hz. Peygamberi(aleyhissalatu vesselam) nefsinden daha çok seven Rabbani bir âlim. Ali hocamızın o hâli bana çok tesir etti.

Bu ziyaretten takriben 2.5 ay sonra, 17 Temmuz 2017'de dâr-ı bekâya irtihâl etti. İnşallah, çok sevdiği ve sünnet-i seniyyesine ittiba ettiği Resul-i Ekrem'e(sallallahu aleyhi ve sellem) ve üstadı Bediüzzaman hazretlerine ve hizmet-i Kur'aniyedeki arkadaşlarına kavuşmuştur. Ruhuna el Fatiha...

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-7

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-7

Soru: Hocam, Bediüzzaman’ın eserleri medrese okuyanlara neler kazandıyor, avam için yazılmı

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-1

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-1

Safvetü't Tefâsir adlı bu kıymetli eserinde ise merhum üstad, muteber tefsirlerden bir bal ar

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-2

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-2

Allahu Teala yarattıklarına hitap ederek dinini tebliğde Hz. Peygamber (sas)'in yerinin ne olduğ

HASAN BASRİ SARIÇAM

HASAN BASRİ SARIÇAM

Berber Hasan Basri Sarıçam ağabeyimiz, Üstad Bediüzzaman Hazretlerini 1959 yılında Isparta’

RAVZA-İ MUTAHHARA'DA EDİLEBİLECEK BİR DUA

RAVZA-İ MUTAHHARA'DA EDİLEBİLECEK BİR DUA

Efendimiz– Aleyhisselatu vesselam – huzurunda günahlardan istiğfar ve şefaat talebi için ş

KAŞIKÇI ALİ AMCA

KAŞIKÇI ALİ AMCA

Geçen gün caminin doğu kapısının duvarının dışında, hemen duvar dibinde gördüm Ali Amca

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

Biz münevverler, ekseriyet itibariyle herhangi bir içtimai meselede gazete haberleriyle iktifa ede

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-6

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-6

Soru: Bir zat; “Bir şey söyleyeyim, kimse kızıp darılmasın, Zahid El Kevserî’nin yanında

PROF. DR. ŞENER DİLEK BEY’DEN KIRKINCI HOCAMIZLA ALAKALI HATIRALAR

PROF. DR. ŞENER DİLEK BEY’DEN KIRKINCI HOCAMIZLA ALAKALI HATIRALAR

Benim kanaatime göre hocamın mümeyyiz üç vasfı vardı; Birincisi: Kırkıncı Hocamda mükemme

OSMANLI DÜŞMANI BİR BARELVİ’NİN HEZEYANLARI

OSMANLI DÜŞMANI BİR BARELVİ’NİN HEZEYANLARI

Belki biraz garip gelecek ama peşinen söyleyelim ki anlatılan husus doğrudur. Stalin’in hocala

SİTE HARİTASI