Cevaplar.Org

İSLÂM PEYGAMBERİ KUR’AN’I YAZDI MI YA DA BAŞKALARINDAN İKTİBAS MI ETTİ?

Muhterem Müslümanlar! Bazı oryantalistler, Peygamberimiz Hz. Muhammed(sav)’in, Kur’an-ı Kerim’i başka bir şahıstan iktibas ettiğini veya kendisinin yazdığını iddia ederler. Bu iddiaların hiçbir dayanağı ve ilmi değeri yoktur. Çünkü Peygamberimizin Kur’an’ı yazması asla mümkün değildir. Zira Peygamberimiz ümmidir. Hayatı boyunca okuma ve yazma bildiğine dair hiçbir tarihi bilgi de yoktur. Zaten Onun ümmiliği ile ilgili mütevatir derecesinde rivayetler mevcuttur.


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2021-12-22 12:07:00

Muhterem Müslümanlar!
Bazı oryantalistler, Peygamberimiz Hz. Muhammed(sav)'in, Kur'an-ı Kerim'i başka bir şahıstan iktibas ettiğini veya kendisinin yazdığını iddia ederler. Bu iddiaların hiçbir dayanağı ve ilmi değeri yoktur. Çünkü Peygamberimizin Kur'an'ı yazması asla mümkün değildir. Zira Peygamberimiz ümmidir. Hayatı boyunca okuma ve yazma bildiğine dair hiçbir tarihi bilgi de yoktur. Zaten Onun ümmiliği ile ilgili mütevatir derecesinde rivayetler mevcuttur.

Şayet okuma ve yazma bilseydi, kendisine yalancı, sihirbaz, vb. diyen müşrikler, Kur'an'ın Allah'tan gelmediğini, Hz. Muhammed(sav) tarafından yazıldığını veya başkalarından iktibas ettiğini iddia ederlerdi. Kaldı ki böyle iddialar müşrikler tarafından bile dile getirilmemiştir.

Şunu belirtmekte fayda vardır ki, o dönemde şiir ve edebiyat sanatı çok gelişmişti. Peygamberimizden hiçbir şiir ya da süslü/edebi sözler de sadır olmamıştı. Belağata aşina olan Araplar, Kur'an'ın i'cazına karşı hayrete düştüler. Kur'an'ın âyetlerinin Allah tarafından gönderildiğini hemen anlayıp Müslüman oldular. Şayet Hz. Peygamber tarafından yazılsaydı, bunu hemen anlarlardı. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de de geçmektedir:

وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ

"Sen Kur'an'dan önce ne bir kitap okuyor, ne de elinle yazıyordun. Öyle olsaydı batıla uyanlar şüpheye düşerlerdi."(Ankebut-29/48)
Bu asılsız ve mesnetsiz iddialar yapan oryantalistlerin asıl amacı, "Kur'an'ın vahiy mahsulü olmadığı ve Peygamberimizin Tevrat ve İncil'den özetleyerek Arapçaya uyarladığı" iddialarını güçlendirmek ve dolayısıyla Kur'an hakkında şüpheler uyandırmaktır. Oysaki Peygamberimizin 63 yıllık hayatına baktığımızda, Onun ne bir medrese ve okulda okumadığını ve ne bir hoca veya filozoftan ders almadığını görürüz. Zaten o dönemde Mekke'de okuma yazma bilenlerin sayısı çok sınırlı idi. Hatta bir rivayete göre okuma yazma bilenlerin sayısı sadece 11 kişi idi.

Ayrıca Peygamberimizin birkaç günlük Şam yolculuğu dışında başka bir yere seyahat etmediğini de biliyoruz. Zaten Şam yolculuğu daha başlamadan bitmiştir. Şayet başka kültürlerle bir iletişimi olsaydı, oryantalistler, peygamberimizin o kültürlerden etkilendiği iddialarını güçlendirmeye çalışırlardı. Kaldı ki birkaç günlük bir yolculuk sırasında üstelik çok küçük bir yaşta peygamberimizin Kur'an'ı başka kültürlerden alıntı/iktibas ettiğini iddia etmek çok gülünçtür.
Şu âyet-kerime de Kur'an'ın Hz. Peygamber tarafından değil de vahiy mahsulü olduğunu oraya koymaktadır:

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ

"Şüphesiz bu Kur'an, sana yegâne hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyi hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir."(Neml; 27/6)
Bütün bunlar bize göstermektedir ki Kur'an-ı Kerim, ne Hz. Peygamber ne de bir başkası tarafından yazılmıştır. O, kâinatın rabbi olan Allah katından hiçbir değişiklik ve ilave ya da eksilme olmaksızın insanların hidayeti için gönderilmiştir.
Molla Musa el-Celali
Not:Bu makale merhum Seydamızın "Mecmuatü'l-Fevaid" adlı kitabından derlenerek alıntı yapılmıştır. Bkz. S.47-48

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-7

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-7

Soru: Hocam, Bediüzzaman’ın eserleri medrese okuyanlara neler kazandıyor, avam için yazılmı

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-1

SAFVETÜ’T TEFASİR NOTLARI-1

Safvetü't Tefâsir adlı bu kıymetli eserinde ise merhum üstad, muteber tefsirlerden bir bal ar

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-2

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-2

Allahu Teala yarattıklarına hitap ederek dinini tebliğde Hz. Peygamber (sas)'in yerinin ne olduğ

HASAN BASRİ SARIÇAM

HASAN BASRİ SARIÇAM

Berber Hasan Basri Sarıçam ağabeyimiz, Üstad Bediüzzaman Hazretlerini 1959 yılında Isparta’

RAVZA-İ MUTAHHARA'DA EDİLEBİLECEK BİR DUA

RAVZA-İ MUTAHHARA'DA EDİLEBİLECEK BİR DUA

Efendimiz– Aleyhisselatu vesselam – huzurunda günahlardan istiğfar ve şefaat talebi için ş

KAŞIKÇI ALİ AMCA

KAŞIKÇI ALİ AMCA

Geçen gün caminin doğu kapısının duvarının dışında, hemen duvar dibinde gördüm Ali Amca

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

Biz münevverler, ekseriyet itibariyle herhangi bir içtimai meselede gazete haberleriyle iktifa ede

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-6

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN ETRAFINDA 12 SORU-CEVAP-6

Soru: Bir zat; “Bir şey söyleyeyim, kimse kızıp darılmasın, Zahid El Kevserî’nin yanında

PROF. DR. ŞENER DİLEK BEY’DEN KIRKINCI HOCAMIZLA ALAKALI HATIRALAR

PROF. DR. ŞENER DİLEK BEY’DEN KIRKINCI HOCAMIZLA ALAKALI HATIRALAR

Benim kanaatime göre hocamın mümeyyiz üç vasfı vardı; Birincisi: Kırkıncı Hocamda mükemme

OSMANLI DÜŞMANI BİR BARELVİ’NİN HEZEYANLARI

OSMANLI DÜŞMANI BİR BARELVİ’NİN HEZEYANLARI

Belki biraz garip gelecek ama peşinen söyleyelim ki anlatılan husus doğrudur. Stalin’in hocala

SİTE HARİTASI