Cevaplar.Org

MODERNİSTLERİN VELİLİĞİ İNKARLARI

Allah’a yakınlık yönüyle bütün müslümanlar eşit değildir, Allah dostları yarışta önde gidenlerdir! Muhterem kardeşlerim, “Kur’an bize yeter” diyenler her gün biraz daha Allah’tan uzaklaşıp sapkınlığa yakınlaşıyorlar.


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2021-11-21 22:03:46

Allah'a yakınlık yönüyle bütün müslümanlar eşit değildir, Allah dostları yarışta önde gidenlerdir!

Muhterem kardeşlerim,

"Kur'an bize yeter" diyenler her gün biraz daha Allah'tan uzaklaşıp sapkınlığa yakınlaşıyorlar. Bu nedenle Kur'an ve sünneti nebeviyede derecelendirilen müslümanların statüsünü kabul etmeyip bütün müslümanların eşit seviyede Allah'a yakın olduklarını beyan ediyorlar. Hatta bazıları "Allah'ın velisi" diye bir şey yoktur; bütün müslümanlar Allah'ın velisidir, kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur" diyorlar. Şayet bu söylemi dillendiren birisiyle karşılaşırsanız, size tavsiyem ona şöyle deyin: "Kardeşim, bana Kur'an'ı anlatarak caka satma; bütün müslümanlar eşit derecede Kur'an'dan haberdardırlar. Müslüman profesörün müslüman öğrenciden, müslüman komutanın müslüman askerden, müslüman doktorun müslüman hastadan bilgi ve fazilet üstünlüğü yoktur. Herkes Allah nazarında eşittir, bütün müslümanlar Allah'ın dostlarıdırlar." O zaman görün ki ne kıyametler koparıyorlar. Bu insancıklar yeryüzü sistemlerindeki ast-üst ilişkisini ve makamları kabul ederler; ama hayatını İslâma adamış insan ile daha dün küfürden tövbe eden birisini bir tutarlar. Oysa müslümanların birbirine üstünlükleri olmasa, cennetle müjdelen on kişinin (aşere-i mübeşşerenin) diğer sahabelerden ne üstünlüğü olabilir ki? Bedir ashabının üstünlüğü olmasa Hz. Ali halife seçilirken neden o savaşçılardan müteşekkil bir meclisi şart koştu ki?

Bu kısa girişi yapmamızın nedeni, mealci ve hadis inkarcılarının veli/Allah dostu (velayet/Allah dostluğu) gibi kavramları inkar etmeleridir. Öncelikle Kur'an; 

أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

"İyi bil ki, Allah'ın veli kulları üzerine bir korku yoktur ve onlar asla üzülmezler de" (Yunus, 62) demektedir.

Beydavi âyetin tefsirinde "Allah'ın veli kulları, itaatle Allah'a yaklaşan ve Allah tarafından ikramda bulunulan kimselerdir" demektedir. Nesefi "Allah'ın veli kulları, hakkıyla Allah'tan korkanlardır" demektedir. Zemahşeri ise Keşşaf'ta Hz. Peygamber (s.a.v.)'e 'Allah'ın veli kulları' kimdir? diye sorulduğunu; onun da cevaben: 'Görünüşleri (yani hal ve hareketleri) ile Allah'ın hatırlandığı kimselerdir' dediğini beyan etmiştir. Alusi ise Allah'ın veli kulları için şöyle demektedir: "Evliya kelimesi, veli kelimesinin çoğulu olup Allah'a yakınlığı ifade eder. Bundan kasıt, ruhsal olarak Allah'a yakınlaşmış halis-muhlis müminlerdir" demektedir. 

Ayrıca Kur'an;

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَا لَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم

مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَالْفَضْلُ الْكَبِيرُ

"Biz daha sonra, seçtiğimiz kullarımızı Kitab'a mirasçı kıldık. Onlardan bazıları nefsine karşı zalim iken bazıları da mutedildir. Bazıları ise Allah'ın izniyle hayırda yarışmaktadır." (Fatır, 32)

Beydavi, âyetin tefsirinde Hz. Peygamber (s.a.v.)'in yorumunu aktararak şöyle buyurduğunu nakleder: "Yarışanlar, hesapsız cennete girenlerdir. Mutedil olanlar, kolay bir hesapla hesaba çekilenlerdir. Nefsine zulmedenler ise mahşer süresince hesaba çekilirler. Sonra Allah onları rahmetiyle kuşatır."

Diğer taraftan Vakıa 88-89. âyet-i kerimelerinde ise şöyle denilmiştir:

فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ {*} فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ

"Şayet yakınlaştırılanlardan ise, ona rahatlık, güzel bir rızık ve nimetlerle donatılmış bir cennet vardır. Şayet sapkın yalancılardan ise o kızgın ateşlerin misafiridir ve cehenneme atılacaktır." âyette bahsedilen yakıştırılanlar, sorumluluklarını yerine getiren hayır yarışçısıdır.

Bu âyet ve hadislerin ışığında her insaflı insan ve her basiretli müslüman fark eder ki Allah'a yakınlık yönüyle bütün müslümanlar eşit değildir. Velilerin kerametleri mesalesine gelince, Cem'ul-Cevami'nin şerhi El-Benani'de "velilerin kerametleri caizdir ve mümkündür" denmiştir. Şerh'ul-Akaid'de ifade edildiği üzere, "bizzat Kur'an velilerin kerametlerinden bahseder. Çünkü Hz. Süleyman'ın yanında bulunan bir veli, gözünü kapatıp açmadan önce Belkıs'ın tahtını kendisine getirebileceğini beyan ediyor ve bu olay gerçekten de gerçekleşiyor." Peki Kur'an müslümanları tasnif etmemişse ve Allah da yakınlık derecelerine göre kullarını ayırmamışsa, cenneti katmanlara ayırıp her makama göre müslüman yerleştirmesi anlamsız olmaz mı?

Bu iddia sahiplerinin söylemlerini dinledikçe insanın aklına şöyle bir soru geliyor: "Acaba bunlar Allah'tan umut kestikleri için mi böyle davranıyorlar?" Çünkü Allah'tan umut kesmeyen insan, yaşadığı her anı hayırlarla doldurarak cennette daha üstün bir konuma yerleşmeyi isteyecektir. Öyle görünüyor ki "Kur'an bize yeter" diyenler, İslâm'ı topyekün kabul eden insanlarla hayırda yarışamayacağını bildikleri için, onlara çelme takıp düşürmek ve kendileri gibi yolda çıkmalarını sağlamak istiyorlar. Fakat boşuna çırpınıyorlar. Çünkü takva maratonu bir yarıştır ve her yarışın önde gidenleri ve birincileri, derece sahipleri, rekor sahipleri olur.

Allah'ın selam ve hidayeti hepimizin üzerine olsun.

Kardeşiniz Molla Musa Celali

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HZ. İSA'NIN YERYÜZÜNE İNMESİ

HZ. İSA'NIN YERYÜZÜNE İNMESİ

Değerli Kardeşlerim! Mealciler sahih hadisleri bile gözlerini kırpmadan reddederler. Ahir zaman

CENNET VE CEHENNEMİN ŞU ANDA VAR OLMADIĞI HUSUSU

CENNET VE CEHENNEMİN ŞU ANDA VAR OLMADIĞI HUSUSU

Değerli Kardeşlerim! Bazı mealistler cennet ve cehennemin şu an var olmadığını sanmaktadır

RU'YETULLAH (AHİRETE ALLAH'IN GÖRÜLMESİ)

RU'YETULLAH (AHİRETE ALLAH'IN GÖRÜLMESİ)

Müslüman kardeşlerim! Kıyamet gününde müminler Allah'ı gözleriyle müşahede edecekler. Ka

TARTI VE MİZAN

TARTI VE MİZAN

Değerli Kardeşlerim! Mealciler, Kur'an'ın hakikatlerini farklı yorumlarla birer birer değişti

SIRAT KÖPRÜSÜ

SIRAT KÖPRÜSÜ

Sıratın sözlük manası; apaçık yoldur. Sırat; terim manası da kıyamet gününde mümin kâ

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

Şefaat Kur’ân ve sahih hadislerle sabittir. İnkârı insanı küfre kadar götürür. Şefaati

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

Değerli Kardeşlerim! Günümüzde, Müslüman olduklarını sanan bazıları, gayb alemine tam ol

EVLİYANIN KERAMETİNİN SUBUTU

EVLİYANIN KERAMETİNİN SUBUTU

Muhterem Kardeşlerim. İnsanoğlunun olağan hayatında bazen olağanüstü durumlar ortaya çıkm

MEALİSTLERİN İNKAR ETTİKLERİ 2. İDDİA: MU'CİZELERİ İNKAR ETMELERİ

MEALİSTLERİN İNKAR ETTİKLERİ 2. İDDİA: MU'CİZELERİ İNKAR ETMELERİ

Muhterem Müslümanlar! Bir Peygamberin peygamberliğini iddia etmesi durumunda kavmine mucize gös

MEALCİLERİN İNKAR ETTİKLERİ BAZI HAKİKATLAR VE BUNLARIN CEVAPLARI

MEALCİLERİN İNKAR ETTİKLERİ BAZI HAKİKATLAR VE BUNLARIN CEVAPLARI

Birinci inkar : Allah'ın gaybi bilmediği iddiaları Değerli Müslüman Kardeşlerim! Mealistler

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Modernist İlahiyatçı kesimin yedinci ve sekizinci şüphelerine cevapla

O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.

Mücadele,6

GÜNÜN HADİSİ

İki ni'met (iki güzel hal) vardır ki, insanlardan çoğu bu ni'metleri kullanmakta aldanmıştır: Sıhhat, boş vakit.

Abdullâh b. Abbâs (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI