Cevaplar.Org

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-20

Nisti ez merdî acûz-i dehri râ geşten zebû Zen ki fâik geşti ber şev-her be ma'na şevher-est Açıklaması [Acuze (yaşlı kadın) gibi olan dünyaya karşı zayıf kalmak, ona mağlup olmak erkeklikten değildir. Zira kocasına üstün gelen karı, koca mânâsınadır, koca gibidir.]


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2021-11-21 21:41:46

59. beyit

نِيسْتِ اَزْ مَرْدِی عَجُوزِ دَهْرِ را گَشْتَنْ زَبُونْ

زَنْ کِه فائِقْ گَشْتِ بَرْ شَوْهَرْ بَمَعْنَی شَوْهَرَسْتْ

59

Nisti ez merdî acûz-i dehri râ geşten zebû

Zen ki fâik geşti ber şev-her be ma'na şevher-est

Açıklaması

[Acuze (yaşlı kadın) gibi olan dünyaya karşı zayıf kalmak, ona mağlup olmak erkeklikten değildir. Zira kocasına üstün gelen karı, koca mânâsınadır, koca gibidir.]

60. beyit

راهِ عُزْلَتْ پُویُ و خُـرَّمْ زِی کِه چَنْدِينْ قَهْقَهْه

کَبْکْ اَزانْ دارَدْ کِه دُورْ اَزْ خَلْقِ بَرْ کُوهُ و دَرَ اسْتْ

60

Râh-i uzlet pûy u hürrem zi ki çendin kahkahe

Kebk ez'ân dâred ki dür ez halki ber kûhu der-est

Açıklaması

[Durma uzlet yoluna koş haydi, gönlünce rahat yaşa; Zira keklik bütün bu kahkahaları atmasının sebeb: dağlarda ve derelerde halktan uzak yaşadığı için dir.]

61. beyit

حَبْسِ نِیلِ گُنْبَدِی أَزْ گِرْیَه مِی شَوْ غَرْقِ آبْ

شَبْ چُو مُرْغِی کآشِیانَشْ غُنْچَهِٔ نِیلُوفَرَ اسْتْ

61

Habs-i nîlı gonbedî ez girye mî şev ğark-i âb

Şeb çu morğî kâşiyâneş gonçe-i nîlûfer-est

Açıklaması

[Sen yeşil kubbenin (gök semasının) altında tutsaksın, o yüzden geceleri ağlayarak gözyaşı sularında gark ol, Yuvası nilüfer çiçeği olan kuşun, geceleri suda gark olduğu gibi.

Kitabın şerhinde şunlar yazılıyor:

Nilüfer çiçeği: güneşin tulûinda sudan zuhur edip çiçek açar, güneş batışında yine suya çekilir. Ve derler ki; "suya çekildiği vakit bir kuş gelip olduğu yerde konup dinlenir, sudan çıkınca kalkıp gider imiş."

-devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

Huccetü'l ahrâr eger bâ ân kunem demm hem revâst Z'ânki ber matlûb her âzâde huccet goster

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb' Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek h

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezbe

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

Nâme k'eş ünvân ne kâlallahu yâ kâlennebî-st Hâsıl-i mazmûn-i ân hüsrân-i rûz-i mah

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

86.beyt Ma'ne-i ma'şer ma'iyyet bâ şer âmed z'ân sebeb Nisti z'în ma'şer kesî bî şer ege

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

77. beyt دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل مِی

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

Cân-i pejmurde zi feyz-i pîri yâbed zindegî Hadr ez'ân hadresti k'ez vey Sebze-i hoşk ahdar-e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

Dıl bı-perver behr-i feyz-i nev-be-nev k'ez nahl-i hoşk Mi horad hormâ-i ter Meryem ki İsâ pe

Kendilerine ait bir takım menfaatlara şahit olsunlar; Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar; siz de onlardan yiyin, yoksulu ve fakiri doyurun.

Hacc Suresi:28

GÜNÜN HADİSİ

"Biriniz bir oturma yerine girince selâm versin. Oturmak isterse otursun. Kalkarken yine selâm versin. Çünkü, birinci selâm ikincisinden daha üstün değildir."

Ebu Davud

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI