Cevaplar.Org

HZ. MUHAMMED(S.A.V.)’İN DIĞER PEYGAMBERLERE KARŞI ÜSTÜNLÜĞÜ

Muhterem müslümanlar! Allah’ın dil ve maddi imkan verdiği bazı kimsecikler, şurada burada konuşuyorlar. Sürekli çiğnedikleri sakıza “Kur’an bize yeter” adını vermişler. Kendi hevalarına göre meal verdikleri âyetleri, neredeyse çikletin ambalajına yazıp köşeyi dönecekler. Bir âyeti yorumlarken Kur’an’ın diğer bir âyetine aykırı düşüyorlar.


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2021-10-31 21:22:53

Muhterem müslümanlar!

Allah'ın dil ve maddi imkan verdiği bazı kimsecikler, şurada burada konuşuyorlar. Sürekli çiğnedikleri sakıza "Kur'an bize yeter" adını vermişler. Kendi hevalarına göre meal verdikleri âyetleri, neredeyse çikletin ambalajına yazıp köşeyi dönecekler. Bir âyeti yorumlarken Kur'an'ın diğer bir âyetine aykırı düşüyorlar.

Aslında yalancı insanların genel özelliği şudur: O kadar yalan söylerler ki, artık hangi yalanı hangi münasebette veya hangi mekanda beyan ettiklerini unuturlar. Geçenlerde bu kimseciklerden biri, kamera karşısında aynen şöyle diyordu: "Peygamberlerin birbirlerine karşı üstünlüğü yoktur. Her birisinin farklı bir üstün yönü olduğu için eşit seviyededirler. Dolayısıyla peygamberlerin en faziletlisi diye bir tabir yanlıştır." Madem ki bu tayfa "yegane referansımız Kur'an'dır, ondan başka kaynak tanımayız" diyorlar, öyleyse biz de br Kur'an ve tefsir taraması yapalım:

Öncelikle Kur'an İsra suresinin 55. âyetinde şöyle deniyor:

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً

 "And olsun ki peygamberlerin de bazısını bazısına üstün kıldık ve Davud'a Zebur'u verdik." Beydavi âyeti şöyle yorumluyor: "Bazı peygamberler zenginleştirilerek veya taraftarları çoğaltılarak değil; kendilerine nefsani faziletler verilerek ve cismani ilgilerden uzaklaştırılarak diğerlerinden üstün kılınmışlardır. Bir rivayete göre bu âyet, Resulullah (s.a.v.)'in diğer peygamberlerden üstünlüğüne delalet eder."

Nesefi ile Zemahşeri'nin ortak yorumu ise şöyledir: "Bu âyet Resulullah (s.a.v.)'in diğer peygamberlerden üstünlüğüne delalet eder. Ayette geçen 'Davud'a Zebur'u verdik' ibaresi ise, Davud'a verilen Zebur'da Resulullah (s.a.v.)'in diğer peygamberlerden üstün olduğu yazılmıştır, peygamberlerin sonuncusudur ve ümmeti de ümmetlerin en hayırlısıdır."

Belki de "Kur'an bize yeter" cikletini satanlar, "Amene'r-Resulu" âyetindeki "Biz peygamberler arasına fark koymayız" ibaresini gerekçe göstererek hezeyanlarını ispatlamaya çalışıyorlardır. Oysa tefsir taraması yaptığımızda bu âyetin onların aleyhinde olduğuna şahid oluyoruz. Beydavi bu âyetin tefsirinde "tasdik (onaylama) ve tekzip (yalanlama) konusunda onlar arasında herhangi bir fark koymayız" anlamına gelir diyor. Beydavi'nin bu yorumu şöyle anlaşılmalıdır: Biz hristiyan ve yahudiler gibi bazı peygamberlere inanıp bazılarını inkar etmiyoruz; biz Allah'ın peygamber olarak gönderdiklerinin hepsinin peygamberliğine iman ediyoruz. Hepsini onaylıyor, hiçbirisini yalanlamıyoruz. Çünkü Beydavi'nin şerhi Şihab'da "ayet peygamberlerin birbirine karşı üstün olduklarını işaret eder" denilmiştir. Biliyorum "Kur'an bize yeter" sloganıyla fitne ateşini yakanlar sevmez ama, ben yine de samimi müslümanların inandığı birkaç hadisi zikretmeyi uygun buluyorum: "Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Ademoğlu'nun en hayırlı çağında peygamber olarak gönderildim." [Buhari] "Ben, benden önce ve sonrakilerin en hayırlısıyım. Bunda büyüklük tasladığım anlaşılmasın." [Tirmizi]

"Bu hadis, Resulullah (s.a.v.)'in diğer bütün yaratılmışlardan üstün olduğuna dair açık ve net bir kanıttır. Busayri (r.a.)'ın dediğine göre bu konudaki bilgi, Resulullah (s.a.v.)'in bir insan olduğu ve Allah'ın yarattığı bütün varlıkların en üstünü olduğu şeklindedir." (Tac, c. 3, s. 230)

Öyle görünüyor ki bu hocaefendiler, Avrupa ve diğer batı ülkelerine giderken vize sıkıntısı çekmemek ve daha şirin görünmek için bu tür iftiralara sarılıyorlar. Diğer taraftan Allah'ın huzuruna giderken de epeyce sıkıntı çekecekleri ve çirkin görünecekleri muhakkaktır. Allah'ın selamı ve hidayeti hepimizin üzerine olsun.

Kardeşiniz Molla Musa Celali

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HZ. İSA'NIN YERYÜZÜNE İNMESİ

HZ. İSA'NIN YERYÜZÜNE İNMESİ

Değerli Kardeşlerim! Mealciler sahih hadisleri bile gözlerini kırpmadan reddederler. Ahir zaman

CENNET VE CEHENNEMİN ŞU ANDA VAR OLMADIĞI HUSUSU

CENNET VE CEHENNEMİN ŞU ANDA VAR OLMADIĞI HUSUSU

Değerli Kardeşlerim! Bazı mealistler cennet ve cehennemin şu an var olmadığını sanmaktadır

RU'YETULLAH (AHİRETE ALLAH'IN GÖRÜLMESİ)

RU'YETULLAH (AHİRETE ALLAH'IN GÖRÜLMESİ)

Müslüman kardeşlerim! Kıyamet gününde müminler Allah'ı gözleriyle müşahede edecekler. Ka

TARTI VE MİZAN

TARTI VE MİZAN

Değerli Kardeşlerim! Mealciler, Kur'an'ın hakikatlerini farklı yorumlarla birer birer değişti

SIRAT KÖPRÜSÜ

SIRAT KÖPRÜSÜ

Sıratın sözlük manası; apaçık yoldur. Sırat; terim manası da kıyamet gününde mümin kâ

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

Şefaat Kur’ân ve sahih hadislerle sabittir. İnkârı insanı küfre kadar götürür. Şefaati

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

Değerli Kardeşlerim! Günümüzde, Müslüman olduklarını sanan bazıları, gayb alemine tam ol

EVLİYANIN KERAMETİNİN SUBUTU

EVLİYANIN KERAMETİNİN SUBUTU

Muhterem Kardeşlerim. İnsanoğlunun olağan hayatında bazen olağanüstü durumlar ortaya çıkm

MEALİSTLERİN İNKAR ETTİKLERİ 2. İDDİA: MU'CİZELERİ İNKAR ETMELERİ

MEALİSTLERİN İNKAR ETTİKLERİ 2. İDDİA: MU'CİZELERİ İNKAR ETMELERİ

Muhterem Müslümanlar! Bir Peygamberin peygamberliğini iddia etmesi durumunda kavmine mucize gös

MEALCİLERİN İNKAR ETTİKLERİ BAZI HAKİKATLAR VE BUNLARIN CEVAPLARI

MEALCİLERİN İNKAR ETTİKLERİ BAZI HAKİKATLAR VE BUNLARIN CEVAPLARI

Birinci inkar : Allah'ın gaybi bilmediği iddiaları Değerli Müslüman Kardeşlerim! Mealistler

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Modernist İlahiyatçı kesimin yedinci ve sekizinci şüphelerine cevapla

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun.

Bakara, 185

GÜNÜN HADİSİ

"Kur'an'ı seslerinizle süsleyiniz."

Ebu Davud

TARİHTE BU HAFTA

*Fazıl Mustafa Paşa'nın Belgrad'ı Fethi(9 Ekim 1960) *HAZRETİ HÜSEYİN (r.a.) Şehid Edildi-Kerbela Vak'ası(10 Ekim 680) *Ömer Nasuhi Bilmen Vefat Etti(12 Ekim 1971) *Ankara Başkent Oldu(13 Ekim 1923)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI