Cevaplar.Org

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-17

Gûş-i hikmet kun taleb ney dide-i sûretperest Hazz-i kûr ez şâhid-ân-i hoş nevâ biş ez ker-est Açıklaması [Hikmet kulağı arzu et, Sûretperest olan gözü değil. Güzel sesli âşıklardan, Körün nasibi sağırdan fazladır.]


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2021-10-31 20:38:14

49. beyit

گُوشِ حِکْمَتْ کُنْ طَلَبْ نَیْ دٖیدَهِٔ صُورَتْپَرَسْتْ

حَظِّ کُورْ اَزْ شاهِدانِ خُوشْ نَوا بٖیشْ اَزْ کَرَسْتْ

49

Gûş-i hikmet kun taleb ney dide-i sûretperest

Hazz-i kûr ez şâhid-ân-i hoş nevâ biş ez ker-est

Açıklaması

[Hikmet kulağı arzu et, Sûretperest olan gözü değil.

Güzel sesli âşıklardan, Körün nasibi sağırdan fazladır.]

50. beyit

چُون فِتَدْ زْ آَهَنْگِ صِحَّتْ تارِ رَگْ بَرْ عُودِ تَنْ

زَخْمَه بَهْرِ سازِ آنْ آهَنْگِ زَخْمِ نِشْتَرَ اسْتْ

50

Çûn fited z'âheng-i sıhhet târ-i rek ber ûdi ten

Zahme behr-i sâz-i ân âhengi zahm-i nişter-est

Açıklaması

[Ud (müzik aletine) gibi olan beden üzerindeki tel damarları sıhhat nağmesinden düştüğü zaman yanı vücut sıhhatı bozulduğu zaman, Nasıl ki udun tellerine vurulan alet sesi düzeltmek içindir. Aynen o şekilde hacamatta kullanilan neşter bıçağının yarası, vücudun sıhhatı içindir. Bu beyt Allah'u a'lem hacamatın önemini işaret ediyor.

51 .beyit

نَقْشِ پَهْلُو نُسْخَهِٔ تَفْصٖیلِ رَنْجِ تَنْ بَسَ اسْتْ

جامَه چاکِیرا کِه تاصُبْحْ اَزْ حَصٖيرَشْ پَسْتَرَاسَتْ

51

Nakş-i pehlû nushe-i tefsil renc-i ten bes-est

Câme-i çâkî râ ki tâ subh ez hasîreş pester-est

Açıklaması

Sabaha kadar döşeği hasırdan olan bir yırtık elbiselinin yan izleri, Vücudunun yorgunluğu için, tafsil edici bir nusha yazısı olarak yeterlidir.

*devam edecek-

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-33

Huccetü'l ahrâr eger bâ ân kunem demm hem revâst Z'ânki ber matlûb her âzâde huccet goster

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-32

Hemçû bikr-i fikr hüsrevzâde est ez lutf-i teb' Der kemâl-i hûbî-î în yek hâher ân yek h

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-31

Sâhib-i ilm-i ledunnî râ çı hâcet hatt u lafz Safhe-i dil mushef-est ân râ ki Kur'ân ezbe

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-30

Nâme k'eş ünvân ne kâlallahu yâ kâlennebî-st Hâsıl-i mazmûn-i ân hüsrân-i rûz-i mah

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-29

86.beyt Ma'ne-i ma'şer ma'iyyet bâ şer âmed z'ân sebeb Nisti z'în ma'şer kesî bî şer ege

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-28

An bed-ehter k'eş müneccim gofteî çûn her eser Piş-i û müsned be-ahter şod Hudâyeş ahter

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-27

Felsefe çûn eksereş âmed sefeh pes küll-i ân Hem sefeh bâşed ki dâred hükm-i âncâ ekser

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-26

77. beyt دَر جُوانی سَعْیِ کُن گَر بی خلَل خواهی عمَل مِی

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-25

Cân-i pejmurde zi feyz-i pîri yâbed zindegî Hadr ez'ân hadresti k'ez vey Sebze-i hoşk ahdar-e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-24

Behre ez cinsiyyet efzâyed ki çûn der fasl-ı dey Mihr-i üryân bâşed ez vey hazz-i üryân e

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-23

Dıl bı-perver behr-i feyz-i nev-be-nev k'ez nahl-i hoşk Mi horad hormâ-i ter Meryem ki İsâ pe

Nâhl Suresi;128

Şüphesiz ki, Allah, takvaya sarılanlarla, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir.

GÜNÜN HADİSİ

Hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın.

Riyazü's-Salihin

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI