Cevaplar.Org

“HER ŞEYİN AÇIKLAMASI OLARAK KUR’AN” İFADESİ ÜZERİNE TEFSİR TARAMASI

Muhterem kardeşlerim,“Kur’an bize yeter” sloganı altında yeryüzünü fesada boğan gruplar, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ “Sana her şeyin açıklaması için, bu kitabı indirdik” (Nahl, 89) âyetinin arkasına sığınırlar


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2021-10-21 12:59:11

Muhterem kardeşlerim,"Kur'an bize yeter" sloganı altında yeryüzünü fesada boğan gruplar,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ

"Sana her şeyin açıklaması için, bu kitabı indirdik" (Nahl, 89) âyetinin arkasına sığınırlar. Oysa bir tefsir taraması yaptığımızda bu âyetin o menfur grupların aleyhinde olduğuna şahid olduk. Öncelikli olarak sorulması gereken soru şudur: "Mekki bir sure olup takriben hicretten kısa bir süre önce tamamlanan Nahl suresi, nasıl oluyor da İslâmın hukuk düzenine ait âyetler inmeden her şeyin açıklamasına işaret edebilir?" İşte konunun en önemli kısmı budur: Burada Hz. Peygamber (s.a.v.) devreye girmektedir. Çünkü Kur'an'ı en iyi anlayan odur ve en iyi açıklayan da odur. Öyleyse sahih rivayetlerle bize ulaşan haberlerini tasdik etmekten başka bir çözüm yolu yoktur. Zira Kur'an'ın bizzat kendisi Hz. Peygamber (s.a.v.)'e uymayı emretmektedir. Bu emrin sahabalerin hayatındaki yansıması ve 1400 yıllık uygulanma süreci ehliyetli insanlar tarafından irdelenmelidir. Aksi takdirde dil bilmeyen ve yordam tanımayan yeni yetme müfessirciklerin yapacağı yorumlar, "yarım imam"ın dinden ettiği ve "yarım doktor"un candan ettiği kabilden olur.

Beydavi, "Sana her şeyin açıklaması için, bu kitabı indirdik" (Nahl, 89) âyetinin tefsirinde şöyle der: "Ayet, dinle ilgili işlerin genel ve ayrıntılı açıklamalarının sünnet ve kıyasa havale edildiğini gösteriyor."

Şihab, Beydavi'nin "sünnet ve kıyası zikrederek icmadan bahsetmemiştir" der. Nesefi ile Zemahşeri bu âyetin yorumunda ittifakla şöyle derler: "Sana her şeyin açıklaması için, bu kitabı indirdik (Nahl, 89) âyetinden kasıt, din ile ilgili yazılı hükümlerin zahiri yönüdür. Diğer taraftan sünnet ve icma ile sabit olan hükümler bu kapsamda olduğu gibi sahabenin sözleri ve kıyas da bu açıklamaya dahildir. Çünkü hepsinin (Kur'an'ın kendisi de dahil, sünnet, icma, sahabi sözü ve kıyasın) ana kaynağı Kur'an'dır. Zira 'Allah'a itaat ediniz ve Resülüne itaat ediniz' emri uyarınca Hz. Peygamber (s.a.v.)'in emrine uymakla emrolunduk. Ayrıca Kur'an 'müminlerin yolundan başkasına uyarsa' uyarısıyla icmaya tabi olmamızı teşvik etmektedir.

Hz. Peygamber (s.a.v.)'in kendisi bile ümmete hitaben 'Ashabım yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız hidayete erersiniz' diyerek sahabeye uymayı tavsiye etmiştir. Sahabenin kendisi de içtihadı yapmış; kıyaslamaları kullanmış; böylece içtihada giden yolları döşemiştir. Kur'an'ın kendisi de 'ders ve ibret alın ey basiret sahipleri' diyerek kıyas metodunu kullanmamızı emretmiştir. Bu nedenle sünnet, icma, sahabi sözü ve kıyas, Kur'an'ı açıklayan bir külliyat görevi yüklenmiştir. Bütün bu aksesuarla birlikte Kur'an her şeyin açıklaması haline gelmiştir."

Dikkat etmişseniz, "Kur'an bize yeter" sloganı altında yeryüzünü fesada boğan gruplar, ev ve iş yerlerindeki teknik arızaları genelde yetkili servise havale ederler. Bu arada garanti belgelerini de hazır bulundururlar ki fazla masrafa girmesinler. Seyyar tamircilere güvenen ve beş kuruş ucuz olsun diye binlerce liralık cihazlarını yetkisiz ellere teslim eden mal sahibi bulamazsınız. Peki nasıl oluyor da insanlar, dünya ve ahiretleriyle ilgili konuları yetkisiz ve seyyar alimciklere teslim edebiliyorlar? Bu soruyu cevaplandırmak için sosyologlara ve psikologlara başvurmaya gerek yoktur. 7'den 70'e her normal insanın kavradığı bir gerçek vardır: Hem din ve ahiret işleri hem de dünyayı dine göre düzenleyen işlerin tamamı bir teknik bir iştir. Kur'an, sünnet, icma, sahabi sözü ve kıyas külliyatının kapsam ve sınırlarını da ehliyetli alimler bilirler. 1400 yıllık tamir ve yenileme geleneğini sürdüren yetkin alimlerin servis ve çalışmalarına kim düşmanlık yapabilir? Elbetteki seyyar ve kaçak tamirciler. Bu seyyar ve kaçak tamircilerin Kur'an, sünnet, icma, sahabi sözü ve kıyas külliyatına düşmanlıkları bu nedenledir. Çünkü bu külliyatı hayatına uygulayarak yetkinleşen alimler, seyyar ve kaçak tamircilerin işine çomak sokmaktadırlar.

Allah hepimizi Kur'an, sünnet, icma, sahabi sözü ve kıyas külliyatına dönmeye erdirsin. Selamlar.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

Şefaat Kur’ân ve sahih hadislerle sabittir. İnkârı insanı küfre kadar götürür. Şefaati

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

Değerli Kardeşlerim! Günümüzde, Müslüman olduklarını sanan bazıları, gayb alemine tam ol

EVLİYANIN KERAMETİNİN SUBUTU

EVLİYANIN KERAMETİNİN SUBUTU

Muhterem Kardeşlerim. İnsanoğlunun olağan hayatında bazen olağanüstü durumlar ortaya çıkm

MEALİSTLERİN İNKAR ETTİKLERİ 2. İDDİA: MU'CİZELERİ İNKAR ETMELERİ

MEALİSTLERİN İNKAR ETTİKLERİ 2. İDDİA: MU'CİZELERİ İNKAR ETMELERİ

Muhterem Müslümanlar! Bir Peygamberin peygamberliğini iddia etmesi durumunda kavmine mucize gös

MEALCİLERİN İNKAR ETTİKLERİ BAZI HAKİKATLAR VE BUNLARIN CEVAPLARI

MEALCİLERİN İNKAR ETTİKLERİ BAZI HAKİKATLAR VE BUNLARIN CEVAPLARI

Birinci inkar : Allah'ın gaybi bilmediği iddiaları Değerli Müslüman Kardeşlerim! Mealistler

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Modernist İlahiyatçı kesimin yedinci ve sekizinci şüphelerine cevapla

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Modernistlerin ortaya attığı şüphelere cevaplar...

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Modernistlerin ortaya attığı şüphelere cevaplar

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-3

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-3

3. ŞÜPHE: Mealcilerin, Sünneti ve Hüccet oluşunu inkar ederken ortaya attıkları bir şüphe

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-2

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-2

Allahu Teala yarattıklarına hitap ederek dinini tebliğde Hz. Peygamber (sas)'in yerinin ne olduğ

HZ. MUHAMMED’İ(S.A.S.) MÜDAFAA EDEN ŞAİRLERİ VE O ZAMANIN MEDYASINA CEVAPLARI

HZ. MUHAMMED’İ(S.A.S.) MÜDAFAA EDEN ŞAİRLERİ VE O ZAMANIN MEDYASINA CEVAPLARI

Hz. Peygamber döneminde İslâm'a, müslümanlara ve Peygamber Efendimize hakaret etmeleri için m

İnkâr edenler, Allah'ın yolundan ve -yerli, taşralı- bütün insanlara eşit (kıble veya mâbed) kıldığımız Mescid-i Harâm'dan (insanları) alıkoymaya kalkanlar (şunu bilmeliler ki) kim orada (böyle) zulüm ile haktan sapmak isterse ona acı azaptan tattırırız.

Hac,25

GÜNÜN HADİSİ

Eğer sizden birinizin elinde dikilecek bir hurma fidanı varken, kıyamet kopsa ve onu dikmeye vakit bulursa, hemen o fidanı diksin

250 Hadis, s.27

TARİHTE BU HAFTA

*Conk Bayırı Zaferi(10 Haziran 1915) *Yeniçeri Ocağı'nın Lağvı(12 Haziran 1826) *Cemil Meriç'in Vefatı(13 Haziran 1987) *Darendeli Hacı Hulusi Edendi'nin Vefatı(14 Haziran 1990) *Türkçe Ezan Uygulamasının Kaldırılması(16 Haziran 1950)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI