Cevaplar.Org

“KUR’AN AYETLERİ TARİHSELDİR” İDDİASI

Muhterem müslümanlar! Bu yazımızda mealci ve sünnet inkarcılarının diğer bir iftirası olan “Kur’an’ın âyetleri tarihseldir” şeklindeki hezeyanlarını ele alacağız inşaallah


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2021-10-08 12:34:59

Muhterem müslümanlar!

Bu yazımızda mealci ve sünnet inkarcılarının diğer bir iftirası olan "Kur'an'ın âyetleri tarihseldir" şeklindeki hezeyanlarını ele alacağız inşaallah.

Muhterem kardeşlerim, öncelikle tarihselciliği ne anlama geldiğini açıklamakla yazıma başlamak istiyorum. Müslüman aydınlara göre tarihsellik; olay ve hükümlerin her zaman tarihsel seyri içerisinde görülüp, evrensel bir seviyede değerlendirilmemesidir. Öyleyse Kur'an âyetlerine tarihselliği yakıştıranlar, İslâmın evrenselliğini gölgelemeye çalıştıkları apaçıktır.

Elbette Kur'an'ın iyi anlaşılabilmesi için, Kur'an'ın asıl vahyolduğu zamanın, mekânın ve zihniyet yapısının bilinmesi gerekir. Fakat bu durum, Allah'ın sadece 7. yüzyıl insanlarının maslahatlarını gözettiği, onların dışındaki tarihî, coğrafî ve toplumsal şartların ihtiyaçlarını dikkate almadığı anlamına gelmez.

Kur'an'ın sadece indirildiği zamana hitap ettiğini söylemek hem Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelâmı olmadığını, hem de Allah'ın zaman ve mekân üstü bir varlık olmadığını söylemek demektir. Diğer taraftan Kur'an'ın hukuki hükümleri arasında evrensel ve tarihsel unsurların bulunmasında bir çelişki yoktur. Çünkü belli bir coğrafya ve sosyal yapı içerisinde gelen ilâhî hitabın, ilk muhataplarının problemlerine çözüm getirmesi doğal bir şeydir. Kur'an'ın yaklaşık 23 yıl süren nazil süreci içerisinde ilk muhataplarının sorunlarına değindiği, onlarla ilgili çözümler getirdiği tarihî bir vâkıadır. Bilinmelidir ki Kur'an geçmişte hangi şeyler için nazil olduysa, bugün de aynı şeylere çözüm için vardır. Onun evrenselliği de burada gizlidir.

Peki Kur'an'ın tarihselliğini kim ortaya atmıştır? Metod ve analiz olarak, mealci ve sünnet inkarcılarının akıl hocaları olan oryantalistler bu fitneyi müslümanların arasına ekmiştir. Fakat onlardan daha önce müslümanlar arasından çıkıp müslümanlara tuzak kuran Batıniler de pay sahibidirler.

Peki bu düşüncenin beslendiği kaynak nedir? Batıda geliştiği şekliyle seküler tarihselci yaklaşım oryantalistler tarafından Kur'an'a uygulanmıştır. Aslında oryantalistler, modernist-hümanist tarihsel bakış açısıyla ilk İslâm çalışmalarına başladıklarında, gerek Kur'an hakkında gerekse Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki tarihsel malzemeyi hazır bulmuşlardı. Hristiyanlığı kadavra parçası olarak kullanıp uzmanlaştıktan sonra hemen aynı metodu müslümanların kültür birikime uyguladılar. Oryantalistler, bu metodu önce hadislere ve ardından da Kur'an-ı Kerime uygulama gayretleri içerisine girmişlerdir. Bu çabaların tipik örneklerini, Türkçeye de çevrilen Montgomery Watt'ın "Hz. Muhammed'in Mekkesi" ve Rudi Paret'in "Kur'an Üzerine Makaleler" isimli eserlerinde görülmektedir. Paret'e göre, Kur'an'a giden en kestirme yol, tarihsel bakış açısından geçmektedir. Bu yolu izlerken, Kur'anî tebliğleri hemen genel-geçer mutlak ifadeler olarak kabul etmemek gerekir.

Oryantalistlerin bu habis düşüncesini sorgusuz ve sualsiz kabul edenler, önce hadis ve fıkha saldırdılar; fıkhı ayıklamaya çalıştılar. Fakat baktılar ki sünneti ve fıkhı besleyen asıl kaynak Kur'an'dır. Dolayısıyla Kur'an'ın da ayıklanması ve budaklanması gerekiyordu.

Peki bu konuda İslâmın ana kaynakları ne diyor? Kur'an ve sünnet alimleri İslâmı nasıl savunuyor?

Zemahşeri Keşşaf'ta şöyle demektedir: "Birçok taife ortaya çıkmış; Kur'an bize yeter diyerek sünneti külliyen inkar etmişlerdir. Fakat Kur'an'ın kendisi ve sünnet bunları yalanlamış; foyalarını ortaya çıkarmıştır. Çünkü Allah, 'Peygamberin getirdiğini alıp kabul edin; yasakladıklarından kaçının' (Haşr, 7) demektedir. Kur'an'ın bu hükmü geneldir; Resulullah (s.a.v)'in bütün emir ve yasaklarını kapsamaktadır."

Sonuç olarak denilebilir ki batılı oryantalistler ile yerli talebeleri, İslâm tarihinde ortaya çıkan sapık fırkaların söylemlerini tekrarlamaktadır. Örneğin Batiniler, önce tefsir alimlerinin yorumlarını hafife almış; daha sonra kendi zevklerine göre oluşturdukları kitaplarını piyasaya sürmüşlerdir. Bunlardan Ebu'l-Fedail El-İrani "El-Hucec'ul-Behiyye" adlı kitabında Kur'an hikayelerinin vakıaya uygun olmadığını belirtmiş; hatta peygamberlerin, gönderildikleri kavimlere uyduklarını ve asıl tebliği yapmadıklarını söyleyecek kadar sefalete düşmüştür. Madem ki bu sapkın topluluğun çıkış noktalarını ve söylemlerini çürüttük, öyleyse Allah'tan dileğimiz bu kesimlerin tuttukları karanlık yoldan dönüp sahih İslâm kaynaklarına dönmeleri; tarihi değiştiren müslümanlara katılıp tarihin çöplüğünde yer almamalarıdır.

Allah'ın selamı ve hidayeti hepimizin üzerine olsun.

Kardeşiniz Molla Musa Celali

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ARAPÇA BİLMEYEN BİR KUR’AN YORUMCUSUNUN BAŞARISIZ TAKLASI

ARAPÇA BİLMEYEN BİR KUR’AN YORUMCUSUNUN BAŞARISIZ TAKLASI

Muhterem müslümanlar! Kıt-kanaat Arapçası nedeniyle, müslümanlar nezdinde gerçek bir müfess

“KUR’AN AYETLERİ TARİHSELDİR” İDDİASI

“KUR’AN AYETLERİ TARİHSELDİR” İDDİASI

Muhterem müslümanlar! Bu yazımızda mealci ve sünnet inkarcılarının diğer bir iftirası ola

KUR’AN’DA VE İSLÂM’DA DEVLET İDARESİ YOKTUR İDDİASI

KUR’AN’DA VE İSLÂM’DA DEVLET İDARESİ YOKTUR İDDİASI

Mealist güruhun eski mücahitleri ve yeni müteahhitleri daha önceki dergi ve gazetelerde, Beyazı

“CİN DİYE BİR ŞEY YOKTUR” İDDİALARI

“CİN DİYE BİR ŞEY YOKTUR” İDDİALARI

Muhterem müslümanlar ! Mealci ve sünnet inkarcılarının cesaretleri o kadar arttı ki, artık

“NAMAZ İSRAİLİYATTAN GELMEDİR” İDDİASI

“NAMAZ İSRAİLİYATTAN GELMEDİR” İDDİASI

Muhterem müslümanlar! Bu yazımızda mealci ve sünnet inkarcılarının diğer bir iftirası ola

“CENNETE GİRMEK İÇİN MÜSLÜMAN OLMAK ŞART DEĞİL” İDDİALARI

“CENNETE GİRMEK İÇİN MÜSLÜMAN OLMAK ŞART DEĞİL” İDDİALARI

Muhterem müslümanlar! Bu yazımızda mealci ve sünnet inkarcılarının diğer bir iftirası ola

EVRİM İLE YARATILDIK DİYEN MODERNİSTLER

EVRİM İLE YARATILDIK DİYEN MODERNİSTLER

Muhterem Muslumanlar! Bu konu hakkında Abdulvehhab en Neccar, “Kısasu’l Enbiya adlı kitab

HZ. ADEM (A.S.)’A ANNE-BABA İSNAT ETMENİN HÜKMÜ

HZ. ADEM (A.S.)’A ANNE-BABA İSNAT ETMENİN HÜKMÜ

Muhterem müslümanlar! Bu yazımızda mealci ve sünnet inkarcılarının diğer bir iftirası ola

“HZ. İBRAHİM (A.S.)’A İBO DEMENİN HÜKMÜ”

“HZ. İBRAHİM (A.S.)’A İBO DEMENİN HÜKMÜ”

Muhterem Müslümanlar! Bu yazımızda mealci ve sünnet inkarcılarının dördüncü iftirası ol

KUR’AN’I TAHRİFTEN SONRA BİR DE TASHİH ETME-DEĞİŞTİRME TALEBİ

KUR’AN’I TAHRİFTEN SONRA BİR DE TASHİH ETME-DEĞİŞTİRME TALEBİ

Günümüzde bazı yazarlar ve akademisyenler Kur’an’ı Kerim’in bazı âyetlerinin akla ve ç

“PEYGAMBERLERE GEREK YOKTUR” DEMENİN HÜKMÜ

“PEYGAMBERLERE GEREK YOKTUR” DEMENİN HÜKMÜ

Muhterem müslümanlar! Daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz gibi mealci ve sünnet inkarc

Zulüm (ve haksızlık) edenlere de sakın meyletmeyin! Sonra size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur, sonra size yardım da edilmez.

Hûd, 113

GÜNÜN HADİSİ

İslam hakkında.

"İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe'ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak" Buhari-İman:1

TARİHTE BU HAFTA

*Muhammed Raşid Hz.lerinin Vefatı. (22 Ekim 1993) *Astronomi Alimi Uluğ Bey'in Vefatı(25 Ekim 1449) *Fatih Sultan Mehmed Han'ın Trabzon'u Fethi(26 Ekim 1461)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI