Cevaplar.Org

BİTİRİRKEN

Aziz okuyucu! Bitirmeden, konunun ehemmiyeti gereği, burada birkaç değerlendirmede bulunacağız: 1. Hz. Muaviye masum olmadığı için, diğer sahabiler gibi, ondan da hata sâdır olabilir.


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2021-09-30 18:54:43

Aziz okuyucu! 

Bitirmeden, konunun ehemmiyeti gereği, burada birkaç değerlendirmede bulunacağız:

1. Hz. Muaviye masum olmadığı için, diğer sahabiler gibi, ondan da hata sâdır olabilir.

2. Hz. Muaviye ile Hz. Ali arasındaki muharebeler ve ihtilaflarda Hz. Ali'ye isabetli içtihadı için iki sevap, Hz. Muaviye'ye de hatalı içtihadı için bir sevap vardır.

3. Hz. Muaviye hakkındaki eleştirilerinde sayın İhsan Süreyya hoca'nın hatalı olduğu kanaatindeyiz.

4. Hz. Muaviye'ye karşı yapılan bu eleştiriler, Hz. Ali'yi aşırı derecede sevmekten doğmuştur. Peygamberimiz (s.a.v), Hz. Ali'ye: "Sen'de, Hz. İsa gibi iki kısım insan helake gider. Birisi ifrad-ı muhabbet, diğeri ifrad-ı adavet iledir." buyurmuştur.(1)

İmam-ı Rabbanî şöyle diyor: "Ru'yeti (Allah'ı görme şerefini), Resulullah'ın (s.a.v) şefaatini inkar eden, sohbetin (Sahabi olmanın dokuz faziletini ve ashabın üstünlüğünü anlamayan, Resulu Ekrem'in aile efradına ve Hz. Fatıma evladını layıkı vech ile sevebilmekten mahrum, Ehl-i Sünnetin nail olduğu sayısız hayırdan uzak kalan ve böylece; ehl-i sünnetin yolundan çıkan, onları reddeden, aralarında ayrılan, sapan ve saptıran kimselere ne kadar yazık."(2)

5. Sahabiler kendi aralarında birbirlerini sabb (düşmanlık), birbirlerini tenkid ederlerse, bizim onları tenkid etmeye ve onlara düşmanlık etmeye hakkımız yoktur.(3)

6. Kendisinden derecelerle yüksek sahabileri tenkid edenlerin meselesi, Hasan b. Hani'nin şu şiirinde söylediği mesel gibidir:

يا ناطح الجبل العالى لكلمه * اشفق علىالرأس لا تشفق على الجبلى

"Ey yüksek dağı yaralamak için başını dağa vuran! Başından kork, korkma dağdan."(4)

7-İmam Ebu Hanife, ilk defa «el-Fıkh'ul Ekber» i ve diğer mezhebi fırkalar karşısında ehl-i sünnetin akaidini tesbit etmiş bir bilgindir.(5) Sahabe-i kiram hakkında "Biz sahabeleri ancak iyilikle yadederiz" demiştir. Bunun başka şekli yoktur.

Dipnotlar

1- Bediuzzaman, Mektubat. Sh. 88

2- Hayreddin Karaman, İmam-ı Rabbani ve İslam Tasavvufu: Sh.163

3- İbn-i Abidin: C.1, Sh. 55

4- İbni Abidin: C. 1, Sh. 55

5- Mevdudi, Hilafet ve Saltanat: Sh. 321

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Onu(Kur’an’ı) Ruh-ul Emin(Cebrail), inzar edenlerden olasın diye, kalbine apaçık Arapça olarak indirmiştir.

Şuara:193-195

GÜNÜN HADİSİ

İşçinin alın teri kurumadan hakkını veriniz.

İbn-i Mace

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI