Cevaplar.Org

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-12

Nâkıs u kâmil ne-yeksânend i der kat'-i umûr Ân çı ez şemşîri mî âyed ne-hadd-i hançer-est Açıklaması


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2021-08-31 02:11:51

34.

ناقِصُ و کامِلْ نَه یکْسانَنْدِ دَرْ قَطْعِ أمُورْ

آنْـچِه أزْ شِمْشِيرِ مي آیَدْ نه حَدِّ خَنْجَرَ اسْتْ

34

Nâkıs u kâmil ne-yeksânend i der kat'-i umûr

Ân çı ez şemşîri mî âyed ne-hadd-i hançer-est

Açıklaması

[ Kemal'e ermiş biri ile kemal'e ermemiş biri (usta ile çırak gibi) işleri halletmekte eşit değildir; Kılıçtan hâsıl olan etki hançerin yetkisi dışındadır.]

35.

چُونْ کُنَنْدْ أَهْلِ حَسَدْ طُوفانْ طَرِیقِ حِلْمِ گِیرْ

گاهِ مَوْجْ آرامِ گَشْتِی را زِ ثِقْل لَنگَرَ است

35

Çûn kunend ehl-i hased tûfân tarîk-i hilm i gir.

Gâh-i mevc ârâmı keştî râ zı sıkli lenger-est

Açıklaması:

[Haset ehli seni kıskançlık tufanına boğmak istedikleri zaman hilim yolunu tut. Dalgalar zamanında, geminin selâmette kalabilmesi, gemi demirinin ağırlığındandır.]

36

با حَسُودانْ لُطْفِ خُوشْ باشَدْ وَلِی نَتْوانْ بَآبْ

کُشْتَنْ آنْ آتَشْ که اَنْدَرْ سَنْگُ و آهَنْ مُضْمَرَ اسْتْ

36

Bâ hesûdân lutfı hoş bâşed velî netvân be-âb

Kuşten ân âteş ki ender seng u âhen mudmer-est

Açıklaması:

[Haset eden kimselere güzel davranmak hoş olur. lâkin taş ve demirin içinde saklanmış ateşi suyla söndürmek mümkün değildir,. Yani Haset edenlerle yumuşak davranmak güzel bir şeydir lakin çakmak taşı ile demirinde gizli olan ateşi suyla söndürmek mümkün olmadığı gibi, onların içinde saklı olan kıskançlık ateşini söndürmek mümkün değildir

-devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-15

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-15

Nefs-i zulmet rev be habli'llâh zı cunbiş bâzı mând Ruşte-i hurşidi bendi bâl-i murğ-i ş

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-14

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-14

Hârihâr-i şek derûn-i dıl buwed cân ra çu ger Ma'ne-iْإن k'ez berây-i şek buwed z'ân r

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-13

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-13

Ger neî hemkâr bâ nîkân zi hem-nâmî çı sûd Yek mesîh ibrâ-i ekmeh kerdu diğer a'ver-es

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-12

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-12

Nâkıs u kâmil ne-yeksânend i der kat'-i umûr Ân çı ez şemşîri mî âyed ne-hadd-i hançe

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-11

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-11

Nîki âmûz ez heme er kem zi hod âhır çı ayb Râsıtî der cedvel-i zerker zı çûpîn mıst

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-10

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-10

Ruzigâret tîre, destet hâliy u , dıl pur heves. Şeb dırâz u , nâ-hunân üftâde , a'zâ p

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-9

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-9

Her ki râ har sâhti şehvet nîm i hardal gû be-akl Hôd be fehm-i horde dânân nîm-i hardal h

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-8

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-8

Merd-i kâsib k'ez meşakkat mi-kuned kef râ doroşt Behr-i nâ-hemvâri-i nefs-i değel sûhân-g

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-7

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-7

Tâmi'ân ez behr-i to’me pîş-i her hes ser nihend Kâni'ân râ hande ber şâh u vezîr-i ki

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-6

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-6

Gerçi hoş bâşed zer ibrâ kun, ki hod ibrâsti tâc Behr-i İbrâhîmu , zer na'leyn-i pây-i

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-5

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-5

Şud dehânı hırs-i Sencer pur velî ez hâk-ı merv În suhan bişnev ki mervî ez dehân-i Senc

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.

Tevbe, 119

GÜNÜN HADİSİ

Allah her şeye güzel davranmayı emretmiştir. Öyle ise öldüreceğiniz zaman bile güzel öldürün. Hayvan keseceğiniz zaman güzel kesin. Sizden biri bıçağını bilesin ve kestiği hayvanı rahatlatsın.

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Muhammed Raşid Hz.lerinin Vefatı. (22 Ekim 1993) *Astronomi Alimi Uluğ Bey'in Vefatı(25 Ekim 1449) *Fatih Sultan Mehmed Han'ın Trabzon'u Fethi(26 Ekim 1461)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI