Cevaplar.Org

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Hoca «Sonuç ve değerlendirme» kısmında şöyle diyor: “Emevi devletini hatasıyla sevabıyla incelemeye çalıştık. Bu incelemeyi yaparken de hakkı ölçü olarak, bazı gerçekleri söylemekten çekinmedik.”


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2021-08-01 15:24:18

Hoca «Sonuç ve değerlendirme» kısmında şöyle diyor: "Emevi devletini hatasıyla sevabıyla incelemeye çalıştık. Bu incelemeyi yaparken de hakkı ölçü olarak, bazı gerçekleri söylemekten çekinmedik."

Sayın Sırma hocamız, gerçekten, bazı gerçekleri söylemiş ama, Hz. Muaviye hakkında bir çok gerçekleri de söylememiş.

Biz burada kat'a Emevîlerin yanlışlarını ve Yezid'i savunmuyoruz. Çünkü Hz. Ebu Zer (r.a)'den rivayet edilen bir hadiste, Resulullah buyurmuştur ki: "Benim sünnetimi ilk olarak değiştirecek olan, Ben-i Ümmiyye'den Yezid adında biri olacaktır."(1) Bu hadis te delalet ediyor ki, Hz. Muaviye peygamberin yolunu değiştirmemiş. İbn-i Haldun'un dediği gibi, O da diğer raşit halifelerindendir.

Peygamberin sünnetini ilk olarak değiştiren Yezid'dir.

 Biz, Hz. Muaviye hakkındaki görüşlerinden hariç, hocanın kitabında zikrettiği Emevi sultanları hakkındaki görüşünü tasvip ediyor, katılıyoruz.

Sayın Sırma hocanın hizmetleri inkar edilemez gerçekten. Keşke, Hz. Muaviye hakkında da «Ehl-i Sünnet» gibi davransaydı. Ebu'l Fida, Yakubi, İbn-i Ebi Hadid, Mesudi, Yakuti, Rumi, Ahtabu'l Harezmi, Hişam'ul Kelbi, Ebu'l Ferec el-İsfehani gibilerin görüşlerini değil, Mevdudi'nin «mutedil» görüşüne yakın dursalardı... Çünkü Mevdudi'nin görüşü ne ifrat ne de tefrittir. Gerçekten Mevdudî orta yolu izlemiştir.

Sayın Sırma hoca, yine sonuç ve değerlendirme kısmında diyor ki: "Saltanat öyle ihtirasların gelişmesine zemin hazırladı ki, bu ihtiraslar uğruna Hucr b. Adiy gibi sahabiler dahi kurban edilebildi." Sh.131

Ali Şeriati gibi aşırı birisinin dahi Hucr için: "Sahabe veya tabiîn'den olduğu belli olmayan" dediği halde, hoca nedense Hucr b. Adiy'in kat'i bir biçimde sahabi olduğunu söylüyor.

 Bu konuda Salih Ekinci Hoca der ki; "Bazı kimseler Hucr sahabilerdendi derlerse de, muhaddislerin çoğu sahabi değil, tabiîn'dendi, demişlerdir."(2)

 İbn-i Hacer el- Askalanî diyor ki: "İbn-i Sa'd ve Mus'ab-üz Zübeyre göre; Hucr b. Adiy sahabidir. Fakat, Buhari, İbn-i Ebi Hatim, Halife b. Hayyad ve İbn-i Hibban ise, O'nu tabiîn'den saymışlardır."(3)

Dipnotlar

1-Feydul Kadir: C. 3, Sh. 54

2-Salih Ekinci, Ashabı Kiramın Etrafındaki Şüpheler: Sh: 154

3-İbn-i Hacer El İsabe Fi Temyiz-i Sahabe, C. 1, s. 313

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

"Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla ve bizi bağışla, şüphesiz ki sen her şeye kadirsin."

Tahrim, 8

GÜNÜN HADİSİ

Emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli (ayette sırat-ı müstakim ashabı olarak zikredilen) peygamberler, sıddikler, şehidler ve salihlerle beraberdir.

Tirmizi, Büyu 4, (1209); İbnu Mace, Ticarat 1, (2139)

TARİHTE BU HAFTA

*Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın Şehit düşmesi (19 Ağustos 1691) *Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce Yakılması(21 Ağustos 1969) *Sakarya Savaşı (22 Ağustos 1921) *Hz. Ebu Bekir (634) ve Ebussuud Efendi'nin (1574)[23 Ağustos]

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI