Cevaplar.Org

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Hoca «Sonuç ve değerlendirme» kısmında şöyle diyor: “Emevi devletini hatasıyla sevabıyla incelemeye çalıştık. Bu incelemeyi yaparken de hakkı ölçü olarak, bazı gerçekleri söylemekten çekinmedik.”


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2021-08-01 15:24:18

Hoca «Sonuç ve değerlendirme» kısmında şöyle diyor: "Emevi devletini hatasıyla sevabıyla incelemeye çalıştık. Bu incelemeyi yaparken de hakkı ölçü olarak, bazı gerçekleri söylemekten çekinmedik."

Sayın Sırma hocamız, gerçekten, bazı gerçekleri söylemiş ama, Hz. Muaviye hakkında bir çok gerçekleri de söylememiş.

Biz burada kat'a Emevîlerin yanlışlarını ve Yezid'i savunmuyoruz. Çünkü Hz. Ebu Zer (r.a)'den rivayet edilen bir hadiste, Resulullah buyurmuştur ki: "Benim sünnetimi ilk olarak değiştirecek olan, Ben-i Ümmiyye'den Yezid adında biri olacaktır."(1) Bu hadis te delalet ediyor ki, Hz. Muaviye peygamberin yolunu değiştirmemiş. İbn-i Haldun'un dediği gibi, O da diğer raşit halifelerindendir.

Peygamberin sünnetini ilk olarak değiştiren Yezid'dir.

 Biz, Hz. Muaviye hakkındaki görüşlerinden hariç, hocanın kitabında zikrettiği Emevi sultanları hakkındaki görüşünü tasvip ediyor, katılıyoruz.

Sayın Sırma hocanın hizmetleri inkar edilemez gerçekten. Keşke, Hz. Muaviye hakkında da «Ehl-i Sünnet» gibi davransaydı. Ebu'l Fida, Yakubi, İbn-i Ebi Hadid, Mesudi, Yakuti, Rumi, Ahtabu'l Harezmi, Hişam'ul Kelbi, Ebu'l Ferec el-İsfehani gibilerin görüşlerini değil, Mevdudi'nin «mutedil» görüşüne yakın dursalardı... Çünkü Mevdudi'nin görüşü ne ifrat ne de tefrittir. Gerçekten Mevdudî orta yolu izlemiştir.

Sayın Sırma hoca, yine sonuç ve değerlendirme kısmında diyor ki: "Saltanat öyle ihtirasların gelişmesine zemin hazırladı ki, bu ihtiraslar uğruna Hucr b. Adiy gibi sahabiler dahi kurban edilebildi." Sh.131

Ali Şeriati gibi aşırı birisinin dahi Hucr için: "Sahabe veya tabiîn'den olduğu belli olmayan" dediği halde, hoca nedense Hucr b. Adiy'in kat'i bir biçimde sahabi olduğunu söylüyor.

 Bu konuda Salih Ekinci Hoca der ki; "Bazı kimseler Hucr sahabilerdendi derlerse de, muhaddislerin çoğu sahabi değil, tabiîn'dendi, demişlerdir."(2)

 İbn-i Hacer el- Askalanî diyor ki: "İbn-i Sa'd ve Mus'ab-üz Zübeyre göre; Hucr b. Adiy sahabidir. Fakat, Buhari, İbn-i Ebi Hatim, Halife b. Hayyad ve İbn-i Hibban ise, O'nu tabiîn'den saymışlardır."(3)

Dipnotlar

1-Feydul Kadir: C. 3, Sh. 54

2-Salih Ekinci, Ashabı Kiramın Etrafındaki Şüpheler: Sh: 154

3-İbn-i Hacer El İsabe Fi Temyiz-i Sahabe, C. 1, s. 313

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BİTİRİRKEN-2

BİTİRİRKEN-2

Akîde-i Tahaviye’de deniliyor ki; “Biz Allah’ın Resulü’nün bütün sahabelerine muhabbet

BİTİRİRKEN

BİTİRİRKEN

Aziz okuyucu! Bitirmeden, konunun ehemmiyeti gereği, burada birkaç değerlendirmede bulunacağı

BİR BAŞKA ELEŞTİRİ

BİR BAŞKA ELEŞTİRİ

Bir başka eleştiri: Bazıları Hz. Muaviye’yi kötülemek için: “Şimdiye kadar müslümanla

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Hoca «Sonuç ve değerlendirme» kısmında şöyle diyor: “Emevi devletini hatasıyla sevabıyla

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ-2

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ-2

İmam Rabbani hazretleri; “Ehli Sünnet Ve Karşıdakiler” başlıklı mektubunda şunları yaz

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ

İMAM RABBANÎ’NİN BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ

İmam Rabbani hazretleri; “Ehli Sünnet Ve Karşıdakiler” başlıklı mektubunda şunları yaz

SAHABELERİN HEPSİ ADİLDİR

SAHABELERİN HEPSİ ADİLDİR

Hafız İbni Hacer el-Askalani: “Ehl-i Sünnet, bütün sahabenin adil olduğunda ittifak etmişti

İMAM-I ŞAFİÎ’YE İSNAD EDILEN BIR RİVAYET?

İMAM-I ŞAFİÎ’YE İSNAD EDILEN BIR RİVAYET?

Sayın Sırma şöyle diyor: “Muhtemeldir ki, bu tutumlarından dolayı İmam-ı Şafiî, dört sa

HZ. MUAVİYE’YE YÖNELTİLEN DİĞER BİR ELEŞTİRİ

HZ. MUAVİYE’YE YÖNELTİLEN DİĞER BİR ELEŞTİRİ

Sayın Sırma hoca “Şu rivayet ne kadar manidardır” diyerek şunu naklediyor: Bir gün Şa’

İHSAN SÜREYYA SIRMA’NIN DÖRDÜNCÜ ELEŞTİRİSİ

İHSAN SÜREYYA SIRMA’NIN DÖRDÜNCÜ ELEŞTİRİSİ

Sayın Sırma hoca, dördüncü eleştirisinde şunları da yazıyor: “Çok değerli alim ve müç

HZ. MUAVİYE’NİN OĞLUNU VELİAHD TAYİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HZ. MUAVİYE’NİN OĞLUNU VELİAHD TAYİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şimdi biraz da, akaid, kelam ve fıkıh açısından imamet ve veliahdliğe değinerek, Hz. Muaviye

Maide-7

"Allah'ın, üzerinizdeki nimetini ve "İşittik, itaat ettik" dediğinizde sizden aldığı ve kendisiyle sizi bağladığı ahdini hatırlayın. Allah'tan korkun, çünkü Allah göğüslerin özünü çok iyi bilir."

GÜNÜN HADİSİ

Her kim, inanarak ve karşılığını yalnız Allahtan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır."

Buhârî

TARİHTE BU HAFTA

*Hac'da Tünel Faciası 1426 Ölü(2 Temmuz 1990) *Cezayir İstiklale Kavuştu(3 Temmuz 1962) *Barbaros Hayreddin Paşa Vefat Etti(4 Temmuz 1546) *İstanbul'da Matbaa Açılmasına Padişah İradesi(5 Temmuz 1727) *Mukaddes Emanetler Sultan Selim'e Teslim Edildi.

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI