Cevaplar.Org

KALP FİKİR VE KALP DİNDARLIK

Eskiden sahte para sürümüne veya bu alanla ilgilenmeye kalpazanlık denilirdi.  Bugün maalesef uluslararası sistemin temeli kalpazanlık. Eskiden sahte banknotlardan önce kalp paralar vardı ve kalpazanlar değeri düşürülmüş paralar üretir ve piyasaya verirlerdi.  Gerçekleriyle sahtelerini değiştirirlerdi farkı da ceplerine indirirlerdi. Bu suretle devleti zarara uğratırlardı.  Bunlara zuyuf para denilirdi.  Tekili zayif olan bu kavram müzeyyef aslı astarı olmayan, uydurma ve sahte demektir


Mustafa Özcan

mustafaahmetozcan@gmail.com

2021-06-23 06:52:30

 Eskiden sahte para sürümüne veya bu alanla ilgilenmeye kalpazanlık denilirdi. Bugün maalesef uluslararası sistemin temeli kalpazanlık. Eskiden sahte banknotlardan önce kalp paralar vardı ve kalpazanlar değeri düşürülmüş paralar üretir ve piyasaya verirlerdi. Gerçekleriyle sahtelerini değiştirirlerdi farkı da ceplerine indirirlerdi. Bu suretle devleti zarara uğratırlardı. Bunlara zuyuf para denilirdi. Tekili zayif olan bu kavram müzeyyef aslı astarı olmayan, uydurma ve sahte demektir. Hüsnü Mübarek istifa ederken zayif yani sahte unvanlar peşinde koşmadığını söylemişti. Gider ayak kendisini mevki ve makamlardan müstağni biri göstermeye çalışmıştır. Halbuki, 30 yıldan beri halktan onay almadan ülkenin dümenine çöreklenerek zaten unvanını sahteleştirmişti.

'Şerefu'l mekani bil'mekin/makamın şerefi, makamdarın, makamdaki kişinin şerefidir' derler. Unvan insana bir şey katmaz. Belki insanın becerileri makama ve unvana bir şeyler katabilir. Fakat şimdi hasbe'l kader bir koltuk bulan, kapan, hak ettiği için bu makama geldiğini düşünmektedir. Mübarek bunun örneklerinden birisi idi. Uyanıklığı ve el çabukluğunu marifet olarak bilen insanlardandı.

Asrımızda veya geçen asırda muhakemesi güçlü ve veya güçlü muhakeme yeteneğiyle anılan iki şahsiyet vardır. Bunlardan birisi Bediüzzaman  diğeri de Mısırlı Muhammed Gazali'dir. Bediüzzaman fikir alanında, dünyasında, Muhammed Gazali de dini alanda mağşuş yani kalpazanlıktan söz etmiştir. İkisi de bizzat 'mağşuş' ifadesini kullanır. Bediüzzaman bir ifadesinde ortalıkta çok miktarda müsilaj gibi köpük ve kalp sözlerin dolaşmasından bahsetmiştir. Araplar 'fukkaat' diye bir tabir, ifade kullanırlar. Köpük demektir. Kur'an buna temas eder ve şöyle der; 'Köpüğe gelince sönüp gider. İnsanlara yararlı olan ise yerde kalır (Ra'd Suresi 17. ) Bunlarda kalıcı olma özelliği yoktur. Yüzeye çıkar ve sonra da kaybolurlar.

 Bediüzzaman diyor ki: "Kimse ayranım ekşi demez. Bu zamanda mihenge vurmadan bir şey almayın." Zira fikirler dünyasında, ticaretinde mağşuş- müzeyyef ve sahte sözler rayiç buluyor, önü arkası alınamıyor. Bu zümrelerde muhakemenin yerini cerbeze ve adaletin yerini ise tarafgirlik almış durumda. Bu minvaldeki insanlara trol denilmektedir. Sisi rejimi darbe ortamında Temerrüt Hareketi gibi hareketleri arkasına almış ve rüzgarını şişirmişti. Suudi Arabistan rejimi de elektronik sinekler ordusu adıyla trol orduları beslemektedir. Vurun söyletmeyin havasındalar. Önce infaz sonra yargılama faslı geçerlidir. Aynen Cemal Kaşıkçı hadisesinde olduğu gibi. Bediüzzaman fikir hastalıklarını teşhis ve bunlara temas etmiştir.

 Geçmişte dindarlık hastalıklarına en fazla temas eden insanlardan birisi İmam Muhammed Hamid el Gazali olmuştur. İhya-u Ulumiddin adlı eseri dindarlık hastalıklarının teşhis ile tedavisine adanmıştır.

Bu anlamda kimi yazarlar parçalı olarak ulemanın manevi hastalıklarıyla kimileri de sufilerin manevi hastalıklarıyla ilgilenmiştir. Günümüzde fikri ve dindarlık hastalıklarıyla en fazla ilgilenen kişi ise Mısırlı Muhammed Gazali veya 'İkinci Muhammed Gazali'dir.

 Bir sözünde şunu söylemektedir: "Sahte dindarlık bazen milletler ve ümmetler açısından gürültücü dinsizlikten, ateizmden daha beter ve berbat bir durum arz eder."

 Neden? Sonuçları itibarıyla sahte dindarlık insanları dinden soğutur, 'Din bu ise biz dinden beriyiz' dedirtir. Nitekim öyle de olmaktadır. Dinin en büyük düşmanlarından birisi sahte dindarlıktır.

İnsanoğlu Gazali'nin İhya adlı eserinde yazdığı gibi şevklerle ve endişelerle bezenmiş, donanmış durumdadır. İkilemler, git-gel halleri içinde yaşıyor. Bu nedenle tezat durumlara düşebiliyor. Dindar iken hilafına hareket edebiliyor. Bu nedenle de namaz kılan, hacca giden, oruç tutan birini yalan söylerken, aldatırken ve sahtekarlık yaparken görebiliyorsunuz! Bunlar insanın içine düştüğü beşeri çelişkiler. Din ise elbette namazla birlikte istikameti emrediyor. Bununla birlikte insan nefsi kötülüklere yatkın bir haldedir. Yeteri kadar mücadele edilmezse yanlışa düşebilir. Ya da beşeriyet vasfının ikinci boyutu budur. Din ise bu boyutu tezkiye etmeye memurdur. 

Bu itibarla Hazreti Yusuf lisan-ı Kur'an ile' nefsimi aklamam ve nefis kötülüğü emredicidir' diyor. İşte bu ikilem içinde mücadele ederken insan terakki ediyor. Bununla birlikte fertten ziyade dindar toplum inhiraf işaretleri gönderiyorsa bu izleme, takip halinde olanlar nezdinde kötü bir örnek olacaktır. Azimet kırıcı ve savsaklatıcı bir özellik olacaktır.

Müslümanların amelleri zorunlu olarak İslam'ı temsil etmez. Bu nedenle de saf kaynaktan içmek gerekir. Günümüzde hem Bediüzzaman hem de Hasan el Benna doğru İslamiyetten bahsetmiştir. Doğru İslamiyet ve İslamiyetin doğrusu ifadeleri kullanmıştır. Zira İslam hakkında tasavvurlar bir de uygulamalar vardır. Her ikisi de yanlışa çıkabilir. İsmete haiz değildir. İçtihat sonucu teşekkül etmişlerdir. Tasavvurların ve amellerin bir kısmının asla intibak etmediği söylenebilir. Bu nedenle de dini anlamada ve yaşamada doğru olanı aramak ve bulmak gerekir. 

Bu noktada masuniyet yani doğru İslamiyeti bulmak ve izinden gitmek ulemanın da yardımıyla Kur'an ve Sünnet odaklıdır. Bir bilene de danışmak gerekir. Bu bilenleri de kitap ve sünnetin yerine koymadan. İşi ruhbaniyet kalıbına dökmeden. Aksi taktirde doğrunun yerini kolaylıkla nefsi hazlar, heva ve heves alabilir.

 Bediüzzaman'ın dediği gibi bugün fikir dünyasında kalpazanlar cirit atıyor. Hiçbiri ayranım ekşi demiyor. Aksine kendilerini ve anlayışlarını tezkiye ediyorlar. Nefsini tezkiye etmeyen insan fikri istikamet üzeri olamaz. Muhammed Gazali de sürekli olarak mağşuş dindarlıktan yani sahte dindarlıktan bahsediyordu. Günümüzde Bediüzzaman'ın ifadesiyle hem mağşuş efkar hem de mağşuş dindarlık almış başını gitmiş ve rayiç hale gelmiştir. Bunun en önemli göstergelerinden birisi tarafgirliktir. Bir de dindar kabul edilen insan veya kitlelerin meyveleridir. Ağaç meyvesinden belli olur. Ayinesi iştir kişinin lafına bakılmaz.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

YANLIŞ VE HAKSIZ İNTERNET PAYLAŞIMLARI

YANLIŞ VE HAKSIZ İNTERNET PAYLAŞIMLARI

dir. İnternet paylaşımlarındaki kaynak vermemek, metnin yazarını yazmamak, doğruluk olmadığ

MASONLAR VE ESAD AİLESİ

MASONLAR VE ESAD AİLESİ

Masonluk meselesi dallı budaklı bir mesele olduğundan ve yüksek dozda manipülasyon içerdiğind

OSMANLI DÜŞMANI BİR BARELVİ’NİN HEZEYANLARI

OSMANLI DÜŞMANI BİR BARELVİ’NİN HEZEYANLARI

Belki biraz garip gelecek ama peşinen söyleyelim ki anlatılan husus doğrudur. Stalin’in hocala

KADİROV:  KADİRİ-VEHHABİ KIRMASI 

KADİROV:  KADİRİ-VEHHABİ KIRMASI 

Ramzan Kadirov başkanlığındaki Çeçenlerin Suriye’den sonra Ukrayna’da da arz-ı endam etme

 İSLAM’IN DAHİLİ DÜŞMANLARI YA DA GÜNÜMÜZÜN YIKICI AKIMLARI

 İSLAM’IN DAHİLİ DÜŞMANLARI YA DA GÜNÜMÜZÜN YIKICI AKIMLARI

İhvan meşrepli Iraklı yazar ve düşünür Muhsin Abdulhamid, ‘ İslam’a Yönelik Yıkıcı

YİNE GÖÇ VAR

YİNE GÖÇ VAR

Türü: Hikâye (Otuz yıl önce bu günleri biz yazdık, yaşayanlar yorum yapsın) Aylardan Aral

BABAMI GÖTÜRMEYİN

BABAMI GÖTÜRMEYİN

Erzurumluydum. Erzurum’un Hınıs İlçesi’nin Göller Köyü’nde oturuyordum. Adım Ali’y

"İSLÂM DİNİ SAVAŞ VE TERÖR DİNİ MİDİR? YA DA KILIÇ ZORUYLA MI YAYILMIŞTIR?"

Muhterem Müslümanlar! Oryantalistlerin sürekli olarak İslâm dinini savaş ve terörle özdeşl

LATİN HARFLERİNİN KABULÜ VE HALK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

LATİN HARFLERİNİN KABULÜ VE HALK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İnsana yazıyı kalemle öğreten ve ona (içinden geçenleri) düzgün bir şekilde ifade etmeyi

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-51

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-51

Muhammed Zahid Kevseri Şiilerin tarih boyunca Ezher’de gözleri olduğuna temas etmiştir. *Kahi

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-50

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-50

Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri zikzak çıkışlarıyla kendi misyonunu kendi imha etti. Şimdi b

Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

Kevser:2

GÜNÜN HADİSİ

İSİM VE KÜNYE

"Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız öyleyse isimlerinizi güzel yapın"

TARİHTE BU HAFTA

*Evliya Çelebi'nin Doğumu(25 Mart 1611) *Edirne'nin İşgali(26 Mart 1913) *Ahmed Cevdet Paşa'nın Doğumu(27 Mart 1822) *Fatih Sultan Mehmed'in Doğumu (30 Mart 1432) *Lâleli Camii'nin Temeli Atıldı (31 Mart 1760)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI