Cevaplar.Org

HOROZ GEORGE VE ÖZGÜRLÜK

Elimde Alex Haley’in “Kökler” kitabı var. Amerikalı yazar, bir zamanlar Afrika’dan esir edilerek Amerika’ya getirilen dedelerinin hikayesini anlatıyor. İnsan bu kitapta öyle sahnelerle karşılaşıyor ki Hristiyanlığın sadece orta çağ anlayışına değil; 1780’lerin ve daha sonrasının yeni çağ anlayışına da hayret edi


İbrahim Köse

ibrahimkose60@gmail.com

2021-05-22 19:57:24

Elimde Alex Haley'in "Kökler" kitabı var.

Amerikalı yazar, bir zamanlar Afrika'dan esir edilerek Amerika'ya getirilen dedelerinin hikayesini anlatıyor. İnsan bu kitapta öyle sahnelerle karşılaşıyor ki Hristiyanlığın sadece orta çağ anlayışına değil; 1780'lerin ve daha sonrasının yeni çağ anlayışına da hayret ediyor. İster istemez insan o dönem Hristiyanlığını ve Müslümanlığını, hatta daha öncesini ve daha sonrasını karşılaştırmak istiyor.

Roma'nın ilk ve asıl kahramanı "Kunta Kinte" esirlik hayatında iki şeye çok hayret ediyor.

Birincisi, gemilerdeki kocaman uzun namlulu demirler. Bunlar esirlerin çıkardıkları bir isyan neticesinde esirlerin üzerine patlayınca ne olduğu anlıyor.

İkincisi, yıllarca köleliğini yaptığı bir beyaz efendinin hususi odasını ilk defa girdiğinde gördüğü tablodur. Beyaz efendi duvarları kitaplarla dolu bir odada koltuğuna oturmuş, kitap okuyor. Demek ki kitaplar ve kitap okumak beyazların çok önem verdiği bir ayrıcalıktır.

İnsan ister istemez düşünüyor; Amerika beyazları da Avrupa Hristiyanları da okumaya çok önem verdiler, çok okudular, çok yazdılar, hep okudular hep yazdılar; ama neye yarar bu okuma yazma, insanlara faydalı olmadıktan sonra. Hatta insanlara ve insanlığa zararlı olduktan sonra.

O zamanlar Amerikalı beyaz efendiler için en tehlikeli şey, kölelerin okuma yazma öğrenmeleridir. Okuma yazma öğrenen köle, en kısa zamanda bir köle pazarında satılmalıdır. Yoksa bir problem çıkarabilir. Kunta Kinte'nin biricik kızı "Kizzy" yazdığı bir not yüzünden nasıl da annesinden babasından ayırılıp köle pazarında satılmıştı. Zavallı kızın ondan sonraki rezil hayatı insanın midesini ağzına getirecek cinstendi.

Oysa insan İslam'ı düşünüyor da hayretler içinde kalıyor.

İslam'ın ilk emri "Oku" değil midir?

Peygamberimiz savaşta esir aldığı okuma yazma bilen düşman askerlerinin her birine, on kişiye okuma yazma öğretme şartıyla onları serbest bırakıyor.

Yani birisi okuma yazma biliyor diye köleyi pazarda satarak cezalandırıyor, diğeri okuma yazma biliyor diye mükafatlandırıp özgürlüğüne kavuşturuyor.

Köle kızların, kadınların zengin aileler tarafından cariye olarak alınması ve satılması iki yüz yıl öncesine kadar, hatta yüz yıl öncesine kadar, dünyada insanlığın en acı dramıydı.

"Kökler" kitabında okuma yazma bildiği için satılan Kunta Kinte'nin kızı "Kizzy" yeni efendisinin kendisiyle birlikte olmasıyla "Horoz George" adında bir çocuğa sahip olmuştur. Bu çocuk bir gün babasının, çiftliğin efendisi "Tom Lea" olduğunu öğrenince hayretler içinde kalmış ve bu efendiye biraz yakınlık duymuştur. Tam bu sırada ülkenin bir başka yerinde çıkan bir isyan yüzünden Tom Lea esirlerini toplamış, kamçıyı ilk önce "Horoz George"'nin sırtında patlatarak hepsinin canına okuyacağını belirtmiştir. Gün gelecek Efendi Tom Lea"yı, horoz dövüşü müsabakalarında birinci yapan bu "Horoz George" köleye babası, benden ne istiyorsun diye sorunca, tek kelimelik bir cevap almıştı:

-Özgürlük.

Batı dünyasının Hristiyan ailelerinde hiçbir zaman cariyeler ve çocukları o aileden sayılmamıştır. Oysa İslam dünyasında, İslam hukukunda efendisinden çocuğu olan her cariye hem özgür olmuş, hem de beyin asıl eşi sayılmıştır. Bu cariyeler ve çocukları babadan arta kalan her şeyin de mirasçıları olmuşlardır.

Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Hürrem Sultanlar, Kösem Sultanlar, hep bu tür cariyelerdi. Çocukları da Osmanlı İmparatorluğu padişahları olmuştu.

Hey gidi İslam!

Hey gidi insan hakları!

Hey gidi adalet!

.................................

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

Eşlerin Birbirinden Üstün Oldukları Noktalar: Kur’ân, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ ع

SORU SORMA AHLAKI

SORU SORMA AHLAKI

İlim talebesinin önem arz eden vazifelerinden biri bilmediği ve kapalı kalan hususları sormayı

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

Eğitimin esasını oluşturan ve öğrencinin eğitimde başarısı için temel dinamiklerden biri

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

Aile Nedir? Kur’ân-ı Kerim’de, insanın beden, ruh ve aile sağlığı konusunda ihtiyaç duy

HÜR MÜSLÜMAN HANIMIN VASIFLARI:

HÜR MÜSLÜMAN HANIMIN VASIFLARI:

-ALLAH’A KARŞI ADABI: 1-İmanlı, iffetli ve taatli olur. 2- Beş vakit namazını dürüst

İLMİ, SALİH VE EHLİYETLİ HOCALARDAN ALMANIN ZORUNLULUĞU

İLMİ, SALİH VE EHLİYETLİ HOCALARDAN ALMANIN ZORUNLULUĞU

lmi hocadan almak, sahih ilmin anahtarı ve ilim talebesinin kurtuluş adresi ve zaferidir. Ehliyetl

İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

Allah (c.c) gerek Yüce Kitabı'ndaki birçok ayet-i kerimede ve gerekse Elçisi aracılığıyla bi

İLİM TAHSİLİNDE VE ÖĞRETİMİNDE İYİ NİYET

İLİM TAHSİLİNDE VE ÖĞRETİMİNDE İYİ NİYET

Gizli ve aşikâr bütün işlerde iyi niyet, samimiyet ve ihlas her Müslüman için özellikle âl

ORYANTALİST TEZLERİ İSLAM DÜNYASINDA YAYMAYA ÇALIŞAN ÜÇ GRUP

ORYANTALİST TEZLERİ İSLAM DÜNYASINDA YAYMAYA ÇALIŞAN ÜÇ GRUP

A. Bilinçli Olarak Faaliyet Gösteren Münafıklar Birinci grup, Oryantalizmin üretip özenle be

HAKKA TALİP OLANLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

HAKKA TALİP OLANLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

Hakka talip olana tavsiyem şudur: *Ey talip! Zenginlerle (ve idarecilerle) sadece, insanlara dokun

İSLÂM, BİLİME DÜŞMAN MIDIR?

İSLÂM, BİLİME DÜŞMAN MIDIR?

Oryantalistlerden Ernest Renan ve Gromer, İslâm dininin bilim düşmanı olduğunu ve felsefe ve i

Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl!

Furkan, 74

GÜNÜN HADİSİ

"Üç defa kapıyı çalın. İzin verilirse girin; aksi halde dönün."

Riyazü's Salihin, 2/874

TARİHTE BU HAFTA

*Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın Şehit düşmesi (19 Ağustos 1691) *Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce Yakılması(21 Ağustos 1969) *Sakarya Savaşı (22 Ağustos 1921) *Hz. Ebu Bekir (634) ve Ebussuud Efendi'nin (1574)[23 Ağustos]

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI