Cevaplar.Org

TAHRİF ÖRGÜTÜ

TAHRİF ÖRGÜTÜ Baş aktörler: Mustafa İslâmoğlu, Mehmet Okuyan , Abdulaziz Bayındır. Yaverler: Caner Taslaman, Emre Dorman, İlhami Güler, Mustafa Öztürk. Bunların bazı iftiraları şunlardır:


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2021-04-01 09:21:49

TAHRİF ÖRGÜTÜ

Baş aktörler: Mustafa İslâmoğlu, Mehmet Okuyan , Abdulaziz Bayındır.

Yaverler: Caner Taslaman, Emre Dorman, İlhami Güler, Mustafa Öztürk.

Bunların bazı iftiraları şunlardır:

"Kur'an'da hatalar vardır. Allah geleceği bilemez. Peygambere gerek yoktur . Hz İbrahime " ibo " denilebilir . Kur'an'dan bazı âyetlerin çıkması gerekir. Hz. Adem'in babası vardır. Evrim ile yaratıldık. Cennete girmek için Müslüman olmak şart değil, Hıristiyan ve Yahudiler de Cennet'e gireceklerdir. Namaz İsrailiyattan gelmedir. Cin diye bir şey yoktur. Hristiyan lidere "ekselans" denilir. Celle celaluhu ve salalahu aleyhi's-selam gibi ifadeler kullanmak yalakalıktır. Ayette bahsedilen Mescid-i Aksa Kudüs'teki mescit değil, Mekke'de bulunan bir mescit idi. İslâm'da yönetim biçimi yoktur. Kur'an'ın âyetleri tarihseldir."

Bu iftiraları Allah'ın izniyle delillerle çürüteceğiz.

1. İftiraları: KUR'AN'DA HATA OLDUĞUNU SÖYLEMENİN HÜKMÜ 

Muhterem müslümanlar!

Günümüzde bir çok ateist veya gayr-ı müslim âyet ve hadisleri okuyarak müslüman olmaktadırlar. Fakat eski mealci ve sünnet inkarcıları şimdilerde Kur'an'a saldırı düzenleyip insanlığa ve müslümanlara eziyet vermeye başladılar.

Bazı cahiller "Kur'an bize yeter. Sahih-i Buhari'yi çöpe atın!" dediklerinde, biz bu söylemin arkasında habis bir planın olduğunu daha önceki yazılarımızda ifade etmiştik. Cahiliye Arapları gibi kendi elleriyle helvadan put yapanlar, elbette acıktıklarında aşamalı olarak bu sanat eserlerini yiyeceklerdir. Hadisi, sünneti ve fıkhı hafife alanlar elbetteki bununla yetinmeyerek daha ileriye gidip artık Kur'an'a da saldırmaktadırlar. Bunu bilmek için kahin olmaya gerek yoktur. 1400 yıllık İslâm tarihi içerisinde müslümanlar bu tür imtihanlardan geçmişlerdir, bundan sonra da geçeceklerdir.

Hicr suresi 9. âyette Allahu Teala şöyle buyurmuştur:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"Şüphe yok o Kur'an'ı Biz indirdik. Mutlaka biz onu muhafaza da edeceğiz." Tefsirlerin tamamında Kur'an'ın şeytan ve insanın tahrif, tezyif ve tebdil girişimlerine karşı Allah tarafından korunduğu ifade edilmiştir. Aynı alimler, geçmiş kitapların aksine Kur'an'ın ekleme ve eksiltmelere karşı da koruma altında olduğunu belirtmişlerdir. Dileyen ilgili âyetin anlamı için Nesefi, Beydavi ve Keşşaf tefsirlerine bakabilir.

Sonuç olarak diyebiliriz ki 1400 yıldır İslâm ümmetinin alimleri Kur'an'ın her yönüyle korunduğu konusunda icma etmişlerdir. Fakat bu son dönemlerde bazı mihraklar el birlik edip Kur'an'a hata, eksiklik, fazlalık ve başka töhmetler isnad ediyorlar. Bu sapkın güruhun lideri İblis, planı habis, yöntemi necistir. Ayrıca İblis İslâm'ın muazzam yapısını bir kerede dinamitlemenin zor olduğunu bildiği için, kerpiç kerpiç çözüp yok etmeyi daha uygun bulmuştur. Aslında İblis, Kur'an'ın kıyamete kadar korunduğunu bilmektedir. Fakat suyu ve havayı bulanıklaştırıp insanları birbirine düşürmenin kazançlı bir meslek olduğunun farkındadır. Bu yüzden müslümanların kalplerine vesvese düşürerek, daha önceki aşamada Sünnet hakkında şüpheler uyandırdığı gibi şimdi de Kuran hakkında vesveseler yaymaktadır.

Enes (r.a)'ın Hz. Ali'den ( r.a) rivayet ettiği bir hadise göre Liderimiz Hz . Peygamber şöyle buyurmuştur :

"Kur'an, hidayet ile sapıklık arasını ayıran hakem'dir. Şakası yoktur. Kim onu bir azgının yüzünden bırakırsa, Allah onu helak eder. Kim ondan başka bir yerde hidayet ararsa, Allah onu saptırır. O, Allahın sapsağlam ipidir. O hikmetli bir zikir, dosdoğru bir yoldur. Ona uyulduğu müddetçe haktan uzaklaşılmaz. Ona başka kelam karışmaz ki, hak ile batıl birbirine karıştırabilsin. Alimler ona doyamaz. Okumak ve tekrar edilmekle aşınmaz. Akılları hayrete düşüren fevkaladelikleri bitmez. O kitabdır ki, cinler onu işittikleri zaman kendilerini alamadı ve: "Muhakkak biz, şaşılacak doğruluğa hidayet eden bir Kur'an işittik" dediler. Kim onun dediğini söylerse, doğruyu söylemiş olur. Kim onunla amel ederse, karşılığını bulur. Kim onunla hükmederse, adalet göstermiş olur. Kim ona çağırırsa, doğru yola hidayet edilmiş olur." buyurdular. (Kaynak : Tac-ul Usul)

Allah, bu taifenin fertlerinin basiret gözünü açıp hidayet versin. Ne yazık ki, bu taifenin üyeleri hem yalan ve iftiralarıyla müslümanların gündemini işgal ediyorlar; hem de onları ve liderleri İblis'i taşlamaktan dolayı yapacağımız salavatların sayısının azalmasına ve daha hayırlı işlerle uğraşmamıza engel oluyorlar. Allah İslâm ümmetini onların şerrinden korusun. Âmin
Sonuç : Bu iftiranın sahibi İslâm şeriatına göre şüphesiz zındıktır, münafıktır.
Hidayet Allah'tandır .
Kardeşiniz Molla Musa Celali

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİ

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİ

İsra: Hz. Peygamber Efendimizin gecenin az bir kısmında Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksa'ya (2477

CİNLERİN VARLIĞI

CİNLERİN VARLIĞI

Muhterem Müslüman Kardeşlerim! Müslüman; gayba, yani akıl ve duyu organlarıyla bilinmeyen, f

DECCALİN ÇIKMASI

DECCALİN ÇIKMASI

Muhterem Kardeşlerim! Kıyametin alametlerinden biri de Deccal’in ortaya çıkışıdır. Deccal

MEHDİ MESELESİ

MEHDİ MESELESİ

Değerli Kardeşlerim! Mealistler sadece "bize Kur'an yeter" sologanıyla bağırdıkları için ha

HZ. İSA'NIN YERYÜZÜNE İNMESİ

HZ. İSA'NIN YERYÜZÜNE İNMESİ

Değerli Kardeşlerim! Mealciler sahih hadisleri bile gözlerini kırpmadan reddederler. Ahir zaman

CENNET VE CEHENNEMİN ŞU ANDA VAR OLMADIĞI HUSUSU

CENNET VE CEHENNEMİN ŞU ANDA VAR OLMADIĞI HUSUSU

Değerli Kardeşlerim! Bazı mealistler cennet ve cehennemin şu an var olmadığını sanmaktadır

RU'YETULLAH (AHİRETE ALLAH'IN GÖRÜLMESİ)

RU'YETULLAH (AHİRETE ALLAH'IN GÖRÜLMESİ)

Müslüman kardeşlerim! Kıyamet gününde müminler Allah'ı gözleriyle müşahede edecekler. Ka

TARTI VE MİZAN

TARTI VE MİZAN

Değerli Kardeşlerim! Mealciler, Kur'an'ın hakikatlerini farklı yorumlarla birer birer değişti

SIRAT KÖPRÜSÜ

SIRAT KÖPRÜSÜ

Sıratın sözlük manası; apaçık yoldur. Sırat; terim manası da kıyamet gününde mümin kâ

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

Şefaat Kur’ân ve sahih hadislerle sabittir. İnkârı insanı küfre kadar götürür. Şefaati

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

Değerli Kardeşlerim! Günümüzde, Müslüman olduklarını sanan bazıları, gayb alemine tam ol

Hiçbir günahkar, başkasının günah yükünü yüklenemez.

İsrâ, 15

GÜNÜN HADİSİ

İslam hakkında.

"İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe'ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak" Buhari-İman:1

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI