Cevaplar.Org

SAHİH-İ BUHARİ’Yİ ÇÖPE ATMA” HEZEYANINA KARŞI REDDİYEDİR

Muhterem Müslümanlar! Bugünlerde mealci ve sünnet inkârcıları taifesinden bazı cahiller “Kur’an bize yeter. Sahih-i Buhari’yi çöpe atın!” deme cüretinde bulunuyorlar. Bu hezeyan İslâm toplumunda onarılması zor çatlaklara ve hatta irtidada kapı aralamaya sevk etmektedir. Uzun bir dönemdir sinsi sinsi hadis ve sünnet düşmanlığı yapan çevreler halkı galeyana getirip, toplum içinde fitne ateşine benzin dökmektedirler.


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2021-03-08 09:59:03

Muhterem Müslümanlar!

Bugünlerde mealci ve sünnet inkârcıları taifesinden bazı cahiller "Kur'an bize yeter. Sahih-i Buhari'yi çöpe atın!" deme cüretinde bulunuyorlar. Bu hezeyan İslâm toplumunda onarılması zor çatlaklara ve hatta irtidada kapı aralamaya sevk etmektedir. Uzun bir dönemdir sinsi sinsi hadis ve sünnet düşmanlığı yapan çevreler halkı galeyana getirip, toplum içinde fitne ateşine benzin dökmektedirler.

Mademki bu yazımızın konusu Sahih-i Buhari ve onun derleyicisi İmam Buhari'dir, öyleyse Buhari ve eseri hakkında özet bir bilgi vermekle işe başlayalım:

1. İmam Muhammed b. İsmail b. İbrahim b. El-Muğire El-Ca'fî El-Buharî h. 194-206 yılları arasında yaşamış bir hadis bilginidir. İmam Buhari kendi eseri hakkında şöyle demektedir: "16 yıl boyunca derlediğim bu kitabıma aldığım her hadisi yazmadan önce daima iki rekât namaz kıldım." Tekrarsız olarak 4000 hadis ihtiva eden hadis kitabını 90 bin kişi kendisinden işitmiştir.

2. Büyük hadis hafız ve âlimi İbn Salah Eş-Şehrezorî: "Buhari ve Müslim'in sahih hadistir dediği bütün hadisler kesinlikle sahihtir; çünkü sözüne itibar edilmeyenler dışında, bütün ümmet onun rivayet ve telifini kabul etmişlerdir" demektedir.

3. İmam'ul-Harameyn ise "şayet bir kimse, Buhari ve Müslim'in Sahihlerinde bulunan hadislerin tamamı sahih değilse eşim benden boşanmış olsun diye yemin ederse, eşinden boşanmış sayılmaz; çünkü Müslümanlar her iki sahih kitabın sıhhatinde icma etmişlerdir. Her ne kadar bazı hadisler hakkında sahih hadis derecesine ulaşmamışlardır dense de, bu görüş ehliyetli büyük muhaddisler arasındaki görüş farklılıklarından ileri gelmektedir. Bütün âlimlerin her iki hadis kitabını, Kur'an'dan sonra en sahih kaynaklar olduğuna ittifak etmeleri bizim için yeterlidir" demektedir.

4. Yine bir başka hadis âlimi İmam Nevevi "Riyad'us-Salihin" adlı kitabında her iki hadis kitabı için "Allah'ın Kitabı'ndan sonra en sahih iki kaynak eserdirler" demektedir.

5. Son olarak İslâm fıkhına göre "Mushaf'ı, şeri ilim kitaplarını ve ism-i azamın bulunduğu bir yazıyı çöpe atmak (bu çöp yeri tahir olsa bile); mütevatir hadisi ve icmayı inkâr etmek, icmaya muhalefet etmek, Hz. Peygamber (s.a.v)'in şahsi ve sünnetini hafife almak küfürdür."

Bugün birçok Müslüman ülkenin televizyonları sabahtan akşama kadar Sahih-i Buhari ve Müslim'i canlı yayında okumaktadırlar. Ayrıca İslâm âleminin bütün âlimleri, fıkhi ictihadlarında her iki Sahih hadis kitabını kullanmaktadırlar. Öyleyse bu temelsiz hezeyanı seslendirenler 1400 yıllık İslâm mirasına savaş açmış durumdalar. Bize Kur'an yeter diyen bu kimseler, İslâm ümmetini Kur'ancılar ve hadisçiler diye iki fırkaya ayırmak; onları küçük parçalara bölerek birbiriyle boğuşturmak niyetindeler. En önemlisi bu iki sahih kitabın ortadan kaldırılması, Müslümanlar için "beyin ölümü ve bitkisel hayat"tır. Tac'ul-Usûl adlı hadis derlemesine takriz yazan âlimin naklettiği şu beyitler ne kadar da doğrudur:

"Kur'an'dan başka ilimlerin hepsi temelsizdir

Ancak hadis ve İslâm fıkhı müstesna.

İlim, insanların "Peygamber şöyle buyurdu" dediğidir

Bundan başkası şeytanların vesvesesinden ibarettir."

Kardeşiniz Molla Musa Celali

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

Şefaat Kur’ân ve sahih hadislerle sabittir. İnkârı insanı küfre kadar götürür. Şefaati

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

Değerli Kardeşlerim! Günümüzde, Müslüman olduklarını sanan bazıları, gayb alemine tam ol

EVLİYANIN KERAMETİNİN SUBUTU

EVLİYANIN KERAMETİNİN SUBUTU

Muhterem Kardeşlerim. İnsanoğlunun olağan hayatında bazen olağanüstü durumlar ortaya çıkm

MEALİSTLERİN İNKAR ETTİKLERİ 2. İDDİA: MU'CİZELERİ İNKAR ETMELERİ

MEALİSTLERİN İNKAR ETTİKLERİ 2. İDDİA: MU'CİZELERİ İNKAR ETMELERİ

Muhterem Müslümanlar! Bir Peygamberin peygamberliğini iddia etmesi durumunda kavmine mucize gös

MEALCİLERİN İNKAR ETTİKLERİ BAZI HAKİKATLAR VE BUNLARIN CEVAPLARI

MEALCİLERİN İNKAR ETTİKLERİ BAZI HAKİKATLAR VE BUNLARIN CEVAPLARI

Birinci inkar : Allah'ın gaybi bilmediği iddiaları Değerli Müslüman Kardeşlerim! Mealistler

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Modernist İlahiyatçı kesimin yedinci ve sekizinci şüphelerine cevapla

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Modernistlerin ortaya attığı şüphelere cevaplar...

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Modernistlerin ortaya attığı şüphelere cevaplar

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-3

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-3

3. ŞÜPHE: Mealcilerin, Sünneti ve Hüccet oluşunu inkar ederken ortaya attıkları bir şüphe

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-2

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-2

Allahu Teala yarattıklarına hitap ederek dinini tebliğde Hz. Peygamber (sas)'in yerinin ne olduğ

HZ. MUHAMMED’İ(S.A.S.) MÜDAFAA EDEN ŞAİRLERİ VE O ZAMANIN MEDYASINA CEVAPLARI

HZ. MUHAMMED’İ(S.A.S.) MÜDAFAA EDEN ŞAİRLERİ VE O ZAMANIN MEDYASINA CEVAPLARI

Hz. Peygamber döneminde İslâm'a, müslümanlara ve Peygamber Efendimize hakaret etmeleri için m

Kur'an okuyacağınız zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığının.

Nahl,98

GÜNÜN HADİSİ

"Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım."

Buharî, Edeb 28; Müslim, Birr 140-141. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 28; İbni Mace, Edeb 4

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI