Cevaplar.Org

HAYIZLI KADININ ORUCU MESELESİ

Muhterem müminler ve insaflı gençler! Bütün akli ve nakli bilimlerin ittifak ettiği kurala göre " iddia sahibi, kanıt sunmak durumundadır. " Fakat son dönemlerde İslâm adına " meçhul düşünceler " ortaya atanlar, kanıt sunmak yerine, kanıtları karartmaya teşebbüs etmektedirler


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2021-02-22 09:14:19

Muhterem müminler ve insaflı gençler!

Bütün akli ve nakli bilimlerin ittifak ettiği kurala göre " iddia sahibi, kanıt sunmak durumundadır. " Fakat son dönemlerde İslâm adına " meçhul düşünceler " ortaya atanlar, kanıt sunmak yerine, kanıtları karartmaya teşebbüs etmektedirler.

Konuya girmeden önce, bir Müslümanı küfre sürükleyen iki önemli hususa işaret etmek isterim:

1) Helali haram, haramı helal sayan küfre girer.

2) İslâm ümmetini delaletle ve sahabeyi küfürle itham etmek, küfre sebebiyyet verir. (Muğni'l Muhtaç, C: 4, Kitabur -Ridde )

Bu yazının yazılış amacı, Mustafa İslamoğlu'nun bir beyanına kuvvetli bir reddiyedir.

Mustafa, bütün delilleri inkâr ederek bir açıklama yaptığı için, yaptığı açıklamalar fetva olarak değerlendirilemez. Biz açıklamalarımızın delillerini sunacağız ve onuda kanıtlarını açıklamaya davet ediyoruz.

Hayızlı kadının orucu, İslâm adına ve İslam'dan beslenerek hareket eden bütün mezhep ve meşreplerde haramdır:

1) Hz. Aişe ( r.a.) dan rivayet edilen hadiste; "Hayızımız Ramazan'a rastladığında orucunu tutmayıp kaza eder, hayızlı iken kılmadığımız namazları kaza etmezdik " denilmiştir/Hadis. Buhari, Müslim, Ebu Davut, Tirmizi ve Nesei tarafından nakledilmiştir. (Tac Tercemesi, 205 nolu hadis)

2) Şafii mezhebinin kaynakları: "Hayızlı kadın, hem cenabet halindeki yasakları işleyemez hem de oruç tutamaz. İcma ile haram olduğu sabittir. İbn-i Hacer- Heytemi'ye göre bu konu ibadet olduğu için tartışılamaz. İmam'ul - Haremeyn bu konunun akli olarak anlaşılmasının mümkün olduğunu beyan etmiş ve demiştir ki: "Hayız kanı, kadını zayıf düşürmektedir. Oruç da insanı zayıflatmaktadır. Şayet hayızlı kadına oruç yasak olmasa, bedeni iki kat zayıflanacaktır. Bu yüzden İslâm bedenlerin korunması adına bu kararı vermiştir.(Kaynak; Er-Remli)

3) Hanefi mezhebinin kaynakları:

Hayızlı kadına oruç tutmak haramdır ve tutsa bile geçersizdir. Ramazanda tutmadığı oruçları kaza eder (İbn Abidin )

4) Hayızlı kadın cenabet halinde yapamadığı amellere ilaveten, oruç tutması haramdır. Ramazanda kılmadığı namazları iade etmez, oruçları kaza eder ( Karşılaştırmalı Dört Mezhep Fıkıh Kitabı )

Aslında Mustafa'nın saçmalıkları ve iftiraları cevap verilmeyi bile hak etmiyor. Fakat biz onu takip eden insanlara yol gösterip vazifemizi yapıyoruz. Allah hak dini hakkıyla yaşayanlardan kılsın bizi. Amin Amin Amin .

Molla Musa El-Celali

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Artık kim doğru yolu seçerse kendi lehinedir; kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur.

Zümre, 41

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ın Faziletine Dair

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir."- Buhari, Fedailu'l-Kur'an 21

TARİHTE BU HAFTA

*Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın Şehit düşmesi (19 Ağustos 1691) *Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce Yakılması(21 Ağustos 1969) *Sakarya Savaşı (22 Ağustos 1921) *Hz. Ebu Bekir (634) ve Ebussuud Efendi'nin (1574)[23 Ağustos]

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI