Cevaplar.Org

HAYIZLI KADININ ORUCU MESELESİ

Muhterem müminler ve insaflı gençler! Bütün akli ve nakli bilimlerin ittifak ettiği kurala göre " iddia sahibi, kanıt sunmak durumundadır. " Fakat son dönemlerde İslâm adına " meçhul düşünceler " ortaya atanlar, kanıt sunmak yerine, kanıtları karartmaya teşebbüs etmektedirler


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2021-02-22 09:14:19

Muhterem müminler ve insaflı gençler!

Bütün akli ve nakli bilimlerin ittifak ettiği kurala göre " iddia sahibi, kanıt sunmak durumundadır. " Fakat son dönemlerde İslâm adına " meçhul düşünceler " ortaya atanlar, kanıt sunmak yerine, kanıtları karartmaya teşebbüs etmektedirler.

Konuya girmeden önce, bir Müslümanı küfre sürükleyen iki önemli hususa işaret etmek isterim:

1) Helali haram, haramı helal sayan küfre girer.

2) İslâm ümmetini delaletle ve sahabeyi küfürle itham etmek, küfre sebebiyyet verir. (Muğni'l Muhtaç, C: 4, Kitabur -Ridde )

Bu yazının yazılış amacı, Mustafa İslamoğlu'nun bir beyanına kuvvetli bir reddiyedir.

Mustafa, bütün delilleri inkâr ederek bir açıklama yaptığı için, yaptığı açıklamalar fetva olarak değerlendirilemez. Biz açıklamalarımızın delillerini sunacağız ve onuda kanıtlarını açıklamaya davet ediyoruz.

Hayızlı kadının orucu, İslâm adına ve İslam'dan beslenerek hareket eden bütün mezhep ve meşreplerde haramdır:

1) Hz. Aişe ( r.a.) dan rivayet edilen hadiste; "Hayızımız Ramazan'a rastladığında orucunu tutmayıp kaza eder, hayızlı iken kılmadığımız namazları kaza etmezdik " denilmiştir/Hadis. Buhari, Müslim, Ebu Davut, Tirmizi ve Nesei tarafından nakledilmiştir. (Tac Tercemesi, 205 nolu hadis)

2) Şafii mezhebinin kaynakları: "Hayızlı kadın, hem cenabet halindeki yasakları işleyemez hem de oruç tutamaz. İcma ile haram olduğu sabittir. İbn-i Hacer- Heytemi'ye göre bu konu ibadet olduğu için tartışılamaz. İmam'ul - Haremeyn bu konunun akli olarak anlaşılmasının mümkün olduğunu beyan etmiş ve demiştir ki: "Hayız kanı, kadını zayıf düşürmektedir. Oruç da insanı zayıflatmaktadır. Şayet hayızlı kadına oruç yasak olmasa, bedeni iki kat zayıflanacaktır. Bu yüzden İslâm bedenlerin korunması adına bu kararı vermiştir.(Kaynak; Er-Remli)

3) Hanefi mezhebinin kaynakları:

Hayızlı kadına oruç tutmak haramdır ve tutsa bile geçersizdir. Ramazanda tutmadığı oruçları kaza eder (İbn Abidin )

4) Hayızlı kadın cenabet halinde yapamadığı amellere ilaveten, oruç tutması haramdır. Ramazanda kılmadığı namazları iade etmez, oruçları kaza eder ( Karşılaştırmalı Dört Mezhep Fıkıh Kitabı )

Aslında Mustafa'nın saçmalıkları ve iftiraları cevap verilmeyi bile hak etmiyor. Fakat biz onu takip eden insanlara yol gösterip vazifemizi yapıyoruz. Allah hak dini hakkıyla yaşayanlardan kılsın bizi. Amin Amin Amin .

Molla Musa El-Celali

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HZ. İSA'NIN YERYÜZÜNE İNMESİ

HZ. İSA'NIN YERYÜZÜNE İNMESİ

Değerli Kardeşlerim! Mealciler sahih hadisleri bile gözlerini kırpmadan reddederler. Ahir zaman

CENNET VE CEHENNEMİN ŞU ANDA VAR OLMADIĞI HUSUSU

CENNET VE CEHENNEMİN ŞU ANDA VAR OLMADIĞI HUSUSU

Değerli Kardeşlerim! Bazı mealistler cennet ve cehennemin şu an var olmadığını sanmaktadır

RU'YETULLAH (AHİRETE ALLAH'IN GÖRÜLMESİ)

RU'YETULLAH (AHİRETE ALLAH'IN GÖRÜLMESİ)

Müslüman kardeşlerim! Kıyamet gününde müminler Allah'ı gözleriyle müşahede edecekler. Ka

TARTI VE MİZAN

TARTI VE MİZAN

Değerli Kardeşlerim! Mealciler, Kur'an'ın hakikatlerini farklı yorumlarla birer birer değişti

SIRAT KÖPRÜSÜ

SIRAT KÖPRÜSÜ

Sıratın sözlük manası; apaçık yoldur. Sırat; terim manası da kıyamet gününde mümin kâ

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

Şefaat Kur’ân ve sahih hadislerle sabittir. İnkârı insanı küfre kadar götürür. Şefaati

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

Değerli Kardeşlerim! Günümüzde, Müslüman olduklarını sanan bazıları, gayb alemine tam ol

EVLİYANIN KERAMETİNİN SUBUTU

EVLİYANIN KERAMETİNİN SUBUTU

Muhterem Kardeşlerim. İnsanoğlunun olağan hayatında bazen olağanüstü durumlar ortaya çıkm

MEALİSTLERİN İNKAR ETTİKLERİ 2. İDDİA: MU'CİZELERİ İNKAR ETMELERİ

MEALİSTLERİN İNKAR ETTİKLERİ 2. İDDİA: MU'CİZELERİ İNKAR ETMELERİ

Muhterem Müslümanlar! Bir Peygamberin peygamberliğini iddia etmesi durumunda kavmine mucize gös

MEALCİLERİN İNKAR ETTİKLERİ BAZI HAKİKATLAR VE BUNLARIN CEVAPLARI

MEALCİLERİN İNKAR ETTİKLERİ BAZI HAKİKATLAR VE BUNLARIN CEVAPLARI

Birinci inkar : Allah'ın gaybi bilmediği iddiaları Değerli Müslüman Kardeşlerim! Mealistler

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Modernist İlahiyatçı kesimin yedinci ve sekizinci şüphelerine cevapla

Çünkü Allah, haktır. O'ndan başka taptıkları ise hiç şüphesiz batıldır. Gerçekten Allah çok yüce, çok büyüktür.

Lokman, 30

GÜNÜN HADİSİ

"Kişinin yapacağı en üstün iyiliklerden biri, ölümünden sonra babasının dostlarına sıla-i rahimde bulunmasıdır"

Müslim, Birr, 11-13 (2552);

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI