Cevaplar.Org

“BEN DE BİLİYORDUM AMMA”

Merhum Seyda Sadreddin Öztoprak hocamız anlatıyor; “Hocalarımdan, Molla Rasul-ı Sıbki’ye atfedilen şöyle bir menkıbe duymuştum. Birinci Abdülmecid (*) ile bir yemek sofrasındalar. Yemekler sofraya dizilmiş. Padişah hazretleri ellerini yıkayıp sofraya teşrif edecekler. Molla Rasul, padişahın


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2021-02-15 09:55:50

Merhum Seyda Sadreddin Öztoprak hocamız anlatıyor; "Hocalarımdan, Molla Rasul-ı Sıbki'ye atfedilen şöyle bir menkıbe duymuştum.

Birinci Abdülmecid (*) ile bir yemek sofrasındalar. Yemekler sofraya dizilmiş. Padişah hazretleri ellerini yıkayıp sofraya teşrif edecekler. Molla Rasul, padişahın sofraya gelişini beklemeden yemeğe elini uzatır. Yanında oturan devlet ricalinden biri; "Hocam, sultan hazretlerinin teşrifini bekleyiniz" diyerek hocayı ikaz eder. Hoca elini geri çeker.

Sultan bir süre sonra sofraya gelir. Büyük âlim ve oldukça yaşlı olan ve aynı zamanda sultan Abdülmecid'in kendisi için "manevi babamdır" dediği Molla Rasul'ün de sofradaki diğer kişiler gibi beklemekte olduğunu görünce, molla Rasul'e hitaben; "hocam buyurunuz" der. Hocaefendi de "sultanım, siz buyurunuz" deyince, sultan Abdülmecid; "Estağfurullah hocam, sizin gibi âlimlerden önce yemeğe uzatmak ne haddimize" demez mi?

Molla Rasul'ün cevabı şu olur;

"Emin olun oğlum, ben de biliyordum senin haddin değil, lakin yanımdaki şu eşşek engel oldu."

(*) Merhum Sadreddin hoca hatıratında "Sultan Reşad" demiş ama burada bir zühul vardır. Zira merhum Resul Sıbki Efendi, 1866 senesinde vefat ettiğini merhum Şeyh Asım Ohini Efendi Birketü'l Kelimat adlı eserinde(s. 357) yazmaktadır ki, Sultan Abdülmecid han merhumun saltanat yıllarına denk gelmektedir. Bu kitabı Türkçeye çeviren Kadri Yıldırım Bey ise bu Padişah'ın ismini yanılarak Abdülhamid diye yazmıştır. (a.g.e, s. 274 v.d) Hâlbuki Arapça metinde Abdülmecid diye yazılıdır. Dolayısıyla burada düzelterek Sultan Birinci Abdülmecid yazdık..

Ulemauna adlı değerli eserinde(s. 154) Molla Sabahaddin Çani hocamız da, "halk arasında onun İkinci Abdülhamid han zamanında yaşadığı şöhret bulsa da, bunu tarihi vakıalara uygun düşmediğini, onun Sultan İkinci Mahmud devrinde yaşadığını yazmaktadır. Sabahaddin Çani hocamız, merhumun mezar taşında yazılı olan 1829 tarihinin de Allahu âlem doğru olmadığını yazmaktadır. Merhum Şeyh Asım Efendi de bu tarihi zikretmekle beraber "Sonra Siirtli Mela Halil'in torunu Şeyh Abdulkahhar Zokaydi'nin bir el yazısında Mela Resul'un hicri 1283(M. 1866) yılında vefat ettiğini gördük ki, muhtemelen bu daha doğrudur" demektedir.

 Doğrusu iki padişahın zamanında imrar-ı hayat sürdüğünü belirtmek olacaktır. Ama Sultan İkinci Abdülhamid devrine yetişememiştir. (Salih Okur)

Kaynaklar

1-Sadreddin Öztoprak, Şark Medreselerinde Bir Ömür, Hazırlayan: Sıraceddin Öztoprak, Beyan Yayınları, İst. 2017, 2. Baskı

2- Şeyh Asım Ohini, Birketü'l Kelimat, Hazırlayan; Doç. Dr. İbrahim Baz, Nizamiye Akademi Yayınları, İst.2018, 1. Baskı

3- Şeyh Asım Ohini, Birketü'l Kelimat, Türkçe Tercüme; Menkıbeler Havuzu, Avesta Yayınları, İst.2017, 1. Baskı

4-Sabahaddin el Çani, Ulemauna, Daru'l Ravda, İst. 2016

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-28

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-28

İlim adamlarına göre; çiçek sevildiğini, konuşulduğunu biliyor. Çiçekler, cinayetlerin ayd

MUHAMMED RASULULLAH

MUHAMMED RASULULLAH

Bu eser klasik tarzda Efendimizin bir siyeri..Müellifi hakkında pek fazla bir bilgimiz yok. 1950

ÇANAKKALEDEKİ MANEVİ GÜÇ

ÇANAKKALEDEKİ MANEVİ GÜÇ

Bu makalemizde, Çanakkaledeki manevi güçten ve Çanakkale’yi, Çanakkale yapan ruhun esintileri

YEZİD'İN VELİAHTLIĞI MESELESİ

YEZİD'İN VELİAHTLIĞI MESELESİ

Hz. Muaviye’yi Yezid’e veliahtlık vermeye iten sebep şudur: Muaviye’nin azametini bilen ehl-

İSMAİL KARAÇAM(1937 - )

İSMAİL KARAÇAM(1937 - )

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde uzun yıllar Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı y

ÇİÇEK, KOYUN, ÖĞRETMEN

ÇİÇEK, KOYUN, ÖĞRETMEN

Çiçeklerin dilinden anlamak isterdim. Kelebeklerle, arılarla, uğur böcekleriyle karşılaşın

TAHRİF ÖRGÜTÜ

TAHRİF ÖRGÜTÜ

TAHRİF ÖRGÜTÜ Baş aktörler: Mustafa İslâmoğlu, Mehmet Okuyan , Abdulaziz Bayındır. Yave

KADER RİSALESİ ŞERHİ-13

KADER RİSALESİ ŞERHİ-13

Ezel kavramı bazen yanlış algılanabiliyor. Zaman sislsilesinin geçmiş halkasının bir ucu gib

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-39

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-39

Putin Sovyet sistemi tam bir matruşka sistemi idi. Her gizli polisin arkasında başka bir polis o

UHUD GÜLLERİNE

UHUD GÜLLERİNE

Ak ey acı gözyaşı, ak burada, Sel olup, şehitlere ulaş da git; Ak ey acı gözyaşı, ak bur

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-3

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-3

Kîse hâlî bâşı behr-i rıf'et-i yevmu'l hisâb Sıfrı çûn hâlist zı erkâm-ı ade

"İyilik ve takva üzerine yardımlaşınız, kötülük ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayınız."

Mâide, 2

GÜNÜN HADİSİ

"Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım."

Buharî, Edeb 28; Müslim, Birr 140-141. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 28; İbni Mace, Edeb 4

TARİHTE BU HAFTA

*Mimar Sinan Vefat Etti(8 Nisan 1588) *Devletin dini İslam'dır Hükmü Kaldırıldı.(10 Nisan 1928) *Mareşal Fevzi Çakmak Vefat Etti. (10 Nisan 1928) *İlk Uzay Mekiği Fırlatıldı. (12 Nisan 1981)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI