Cevaplar.Org

SEVGİLİLER GÜNÜ

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla, MUKADDİME 14 Şubat sevgililer günü ile alakalı rivayetlerin kaynağı, tevatür şartlarından mahrum olup, aralarında ittifak bulunmayan Hıristiyan tarih kaynakları olduğu için, bu hususta birçok şeyler söylenmiş ve karalanmıştır. İnsanların günümüzde de bu olayın tarihsel boyutuyla ilgilenmediğini, bilakis kapitalizmin üretim çılgınlığı karşısında bahaneler zinciri ile tüketim çılgınlığına zincirlenerek, ‘’Böyle gelmiş böyle gider’’ kervanına dâhil


Ali Haydar Çetintürk

cetinturkalihaydar@gmail.com

2021-02-13 17:26:54

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla,

MUKADDİME

14 Şubat sevgililer günü ile alakalı rivayetlerin kaynağı, tevatür şartlarından mahrum olup, aralarında ittifak bulunmayan Hıristiyan tarih kaynakları olduğu için, bu hususta birçok şeyler söylenmiş ve karalanmıştır.

İnsanların günümüzde de bu olayın tarihsel boyutuyla ilgilenmediğini, bilakis kapitalizmin üretim çılgınlığı karşısında bahaneler zinciri ile tüketim çılgınlığına zincirlenerek, ''Böyle gelmiş böyle gider'' kervanına dâhil olduklarını ve bir kısım Müslüman tacirlerin de 14 Şubat sevgililer gününü meşrulaştırmak için delil arama deliliğine kapıldıklarını büyük bir esef (üzüntü) ile müşahede ediyoruz.

O zaman biz Müslümanları hiç ilgilendirmediği halde, tarihin tozlu sayfalarındaki 14 Şubatın tozunu gelin beraberce silkeleyelim.

14 ŞUBATIN TARİHİ SEYRİ

Anonim olan bilgilere göre, sevgililer gününün başlangıç tarihi, eski Roma imparatorluğuna kadar uzanıyor. 14 Şubat, bütün Roma halkı için önemli bir gündü. Batıl inançlarına göre kadınlık ve evlilik tanrıçası (hâşâ) olan Juno'ya duydukları saygıdan dolayı her yıl 14 Şubat günü tatil yapılırdı. Hangi genç bayanın hangi genç bir erkekle çift oluşturacağı o gün yapılan bir çekilişle belli oluyordu.

Romalı genç kızlar, isimlerini küçük bir kâğıda yazıp, bir kavanoza koyuyorlardı. Erkekler ise, kavanozdan bu kâğıtları çekerek bir sonraki gün olan 15 Şubattaki bayram gününde beraber olacakları partnerlerini (eşlerini) tespit ediyorlardı. Bu beraberlik genelde evlilikle sonlandırılıyordu.

İmparator 2. Claudius, Roma'yı zalimce yöneten bir hükümdardı. Romalı erkeklerin ailelerini bırakmak istemedikleri için orduya katılmamaları sebebiyle Roma'daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı. O zamanda yaşayan papaz 'Aziz Valentine', kendisi gibi papaz olan 'Aziz Marius' ile birlikte Claudius'un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Fakat İmparator durumu öğrenince Aziz Valentine tutuklandı ve sopa ile dövülerek öldürüldü. Ve milattan sonra 270 yılının 14 Şubatında Hristiyan mezarlığına gömüldü. Hıristiyan kilisesinin kurulduğu yıllarda hizmet eden papazlar, bu törenlerin, özelliklede evlenmemiş gençlerin putperestler ile anılmasından rahatsız oldukları için bir çözüm buldular. Bu gençlerin isimlerinin azizlerle birlikte anılmasını istedikleri için 14 Şubatı Valentine günü olarak kutlamaya başladılar. Sevgililer günü, 1800'lü yıllardan sonra Amerika da Esther Howland'ın ilk sevgililer günü kartını yollamasından bu yana günümüzde de birçok insanın kutladığı, ticari yönü çok gelişmiş olan toplumsal bir olay haline geldi. Ve o gün bu gündür, her yılın 14 Şubatı sevgililer günü olarak kutlanmaya devam ediyor.

MÜSLÜMANLARIN SEVGİSİ VE HEDİYELEŞMESİ

Yukarıda ki malumattan da anlaşılacağı gibi, sevgililer gününün İslam ve Müslümanlarla uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur. Fakat imanları, maddi menfaatin gölgesinde kalmış Müslümanların bunun, küresel güçlere hizmet eden bir kültür emperyalizmi olduğunu anlayamaması gayet doğaldır. Çünkü Hakkın girmesine müsaade edilmeyen gönüllerden, batılın zâil olması zordur.

Meseleye İslam penceresinden bakıldığında farklı bir manzara çıkıyor karşımıza. Başta Allah-u Teâlâ sevgisi olmak üzere, her sevginin bir gereği vardır. Vefakâr ve fedakâr olamayan insanların, sevgi iddiaları boş bir davadan ibarettir. Vefasızlığın karakter olduğu iyi gün dostu, insanlarının hakikatleri, 14 Şubatta birbirlerine verdikleri hediyelerle değil, zor günlerindeki fedakârlıkları ile belli olur.

Mevlana'ya atfedilen bir sözde geçtiği gibi; ''Aşk davadır, cefa ise şahidi. Şahidin yoksa dava düşer.'' Buna iki misal vermek istiyorum. Birincisi; Antalya Fakülte Hastanesine ziyarete gittiğimiz bir günde, kaza yapan ve bir bacağı kesilen tır şoförünün acısını paylaşmak için yanına vardığımızda, hanımı tarafından terk edildiğini öğrenince, sahibini fedakâr yapamayan sevginin kuru bir dava olduğuna şahit olmuştuk.

İkincisi; bir hoca efendi sabah namazında, kanser hastalığına müptela olmuş biriyle karşılaştığında o kişi, ''Hocam dua et bugün mahkemem var'' dediğinde sebebini sorunca, ''Hocam kanser olduğum anlaşılınca hanım bana "yol yakınken dönelim" dedi'' vah sevgi ve saygıyı unutanlara! Vah sevgi ve saygıda Rasulullah'ı (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) anlayamayanlara!

Allah-u Teâlâ Rum sûresinin 21. Ayet-i kerimesinde buyurduğu gibi eşlerin arasına sevgi ve rahmet (acıma duygusu) vermiştir. Bu sevginin en güzel misali, sevgililer sevgilisi Rasûlüllah'ın (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ta kendisidir. Zira onun Hatice (Radıyallahu Anhâ) validemize olan sevgisi ve vefakârlığını anlatmaya kalksak, sahifeler buna tahammül edemez. Tek bir misalle anlatacak olursak beklide şu misal o tahammülsüz sahifelerin bam teli mesabesindedir. Şöyle ki; Mekke-i Mükerreme fetholunduğunda evlerinin nurlanmasını ve şereflenmesini arzulayan birçok kişi Efendimize (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ''ne olur bize gel ya Rasûlellah'' dediklerinde, ''hayır, ben bu gece Hatice'nin misafiriyim'' diyerek kabri başında kurulan çadırda geceleyerek vefakârlığın en güzel misalini sergilemiştir

Hediyeleşmeye gelince, Müslümanların birbirine hediye vermesi müstehab olduğu gibi, eşlerinde hediyeleşmesi makbul ve muhabbete sebep olan bir ameldir. Ancak ibadette ve sıradan işlerde, oturmada, kalkmada, yemede ve içmede hatta tırnak kesmede bile gayri Müslimlere muhalefeti emreden Peygamberimizin (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hediyeleşme hususunda sükût etmesi mümkün değildir.

''Hediyeleşin, çünkü hediye, aradaki muhabbeti artırır." (Beyhaki) sözleriyle sevgiye sebep olan hediyeleşmenin lüzumunu haber veren Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu hediyeleşmenin de gayri Müslimlerin hediyeleşme tarzına, günlerine ve şekillerine benzememesi gerektiğini ifade buyurmuştur. Zira

"Kim bir kavme benzemeye çalışırsa oda onlardandır." (Ebû Dâvud) hadis-i şerifi bu ifadenin şahitlerinden sadece birisidir.

HATİME

Özünde hediyeleşmenin de bulunduğu İslam'ın çizdiği yolda yürüyen akıllı Müslümanların zaman zaman hediyeleşmeleri lazımdır. Fakat İslam'ın çizgisinde yürürken yön değiştirerek karşı şeride geçmenin tehlikesi ile beraber, vebali ve faturası o kadar ağırdır ki, bunun ilk taksiti, mükellefi kabirde karşılayacaktır.

Sevenlerin sevdiklerine verebileceği en güzel hediyenin vefakârlık olduğunu unutmayalım. Vesselam.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-28

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-28

İlim adamlarına göre; çiçek sevildiğini, konuşulduğunu biliyor. Çiçekler, cinayetlerin ayd

MUHAMMED RASULULLAH

MUHAMMED RASULULLAH

Bu eser klasik tarzda Efendimizin bir siyeri..Müellifi hakkında pek fazla bir bilgimiz yok. 1950

ÇANAKKALEDEKİ MANEVİ GÜÇ

ÇANAKKALEDEKİ MANEVİ GÜÇ

Bu makalemizde, Çanakkaledeki manevi güçten ve Çanakkale’yi, Çanakkale yapan ruhun esintileri

YEZİD'İN VELİAHTLIĞI MESELESİ

YEZİD'İN VELİAHTLIĞI MESELESİ

Hz. Muaviye’yi Yezid’e veliahtlık vermeye iten sebep şudur: Muaviye’nin azametini bilen ehl-

İSMAİL KARAÇAM(1937 - )

İSMAİL KARAÇAM(1937 - )

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde uzun yıllar Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı y

ÇİÇEK, KOYUN, ÖĞRETMEN

ÇİÇEK, KOYUN, ÖĞRETMEN

Çiçeklerin dilinden anlamak isterdim. Kelebeklerle, arılarla, uğur böcekleriyle karşılaşın

TAHRİF ÖRGÜTÜ

TAHRİF ÖRGÜTÜ

TAHRİF ÖRGÜTÜ Baş aktörler: Mustafa İslâmoğlu, Mehmet Okuyan , Abdulaziz Bayındır. Yave

KADER RİSALESİ ŞERHİ-13

KADER RİSALESİ ŞERHİ-13

Ezel kavramı bazen yanlış algılanabiliyor. Zaman sislsilesinin geçmiş halkasının bir ucu gib

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-39

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-39

Putin Sovyet sistemi tam bir matruşka sistemi idi. Her gizli polisin arkasında başka bir polis o

UHUD GÜLLERİNE

UHUD GÜLLERİNE

Ak ey acı gözyaşı, ak burada, Sel olup, şehitlere ulaş da git; Ak ey acı gözyaşı, ak bur

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-3

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-3

Kîse hâlî bâşı behr-i rıf'et-i yevmu'l hisâb Sıfrı çûn hâlist zı erkâm-ı ade

Dehşeti herşeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi?

Gaşiye, 1

GÜNÜN HADİSİ

Hiç bir vâli yoktur ki, o, müslüman ahâli üzerinde icrâ-yı velâyet ederken zulüm ederek ölür, muhakkak Allah Cennet kokusunu ona haram kılacaktır.

Ma'kıl İbn-i Yesâr (r.a)'dan rivayet olunur.

TARİHTE BU HAFTA

*Mimar Sinan Vefat Etti(8 Nisan 1588) *Devletin dini İslam'dır Hükmü Kaldırıldı.(10 Nisan 1928) *Mareşal Fevzi Çakmak Vefat Etti. (10 Nisan 1928) *İlk Uzay Mekiği Fırlatıldı. (12 Nisan 1981) *Titanik Faciası(14 Nisan 1912)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI