Cevaplar.Org

SEYDA MOLLA HASİP SEVEN (KS)(1917-1994)

1917 yılında Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı, Zokayt (Kayabağlar) nahiyesinde dünyaya geldi. Dedesi Hacı Resul Efendi, eski Zok ilçesinde müstantik (sorgu hakimi) idi. Babası, ilmi ile tanınan ve aynı zamanda Zokayt'ta cumhuriyetin kuruluşu ile kapanan, Tayyar Bey Medresesinin baş müderrisi idi. Yazdığı Kürtçe Akide kitabı ile tanınmaktadır. Soyca Mollazadelerle


Mucip Seven

micohayran5141@gmail.com

2021-02-01 21:15:40

-HAYATI-

1917 yılında Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı, Zokayt (Kayabağlar) nahiyesinde dünyaya geldi. Dedesi Hacı Resul Efendi, eski Zok ilçesinde müstantik (sorgu hakimi) idi. Babası, ilmi ile tanınan ve aynı zamanda Zokayt'ta cumhuriyetin kuruluşu ile kapanan, Tayyar Bey Medresesinin baş müderrisi idi. Yazdığı Kürtçe Akide kitabı ile tanınmaktadır. Soyca Mollazadelerle tanınırlar.

Seyda Molla Hasip, ilkokul ve Arabi ilimlerin yanı sıra, Farsça da olmak üzere şer'i ilimleri, babası Molla Nasreddin'den okumuştur.

 Seyda'nın çocukluğunda Hazret (Şeyh Muhammed Diyauddin) ks. Zokayd'a gelir. Şeyh Mahmud Zokaydi ks ve babası Molla Nasreddin, büyük kalabalıklarla ona refakat/eşlik ederler. Molla Nasreddin, oğulları Hasip ve Nesip'i de, mübareğin dua etmesi için, yanında getirmişti. Hazret, Hasip'in başından tutarak dua ederken; "bu oğlun inşallah iyi bir âlim olacak" demiş. Sonra da Nesip'e dua edip "bu oğlun dünyevi işlerde zeki ve başarılı olacak" demiştir. O kalabalık halk kitlesi ile mezarlık ziyareti yapmak üzere dedesi Hacı Resul efendiyi ki hiç görmemiş olmasına rağmen, mezarında okumuş ve epey bir süre sonra gözünü açıp Molla Nasreddin'e dönerek; "Maşallah, baban bir efendiymiş, bir de benden teveccüh talep ediyor" diye bir keramet göstermiştir.

Ne var ki babası Molla Nasreddin, genç yaşta vefat ettikten sonra (1933 - 40 yaşında), tahsiline Zokayd Müderrisi Molla Ali, Şeyh Mahmud Zokaydi ks ve Şeyh Molla Muhyiddin Havili ks hazretlerinin yanında devam etmiştir. Daha sonra Şeyh Muhyiddin Havili hazretlerine intisap etmiştir. Siirtli Muhammed Said Yargıç efendinin yanında, beş yıl Arap edebiyatı, kelam, fıkıh usulü, hadis, tefsir, Mantık, Meani, Tecvid vs. gibi dersleri okuyup şeri icazet aldı.

 Seyda Molla Hasip efendinin bir erkek, üç kız kardeşi vardı. Erkek kardeşi Molla Nesib'in, ilmi ve keskin zekâsı ile yörede bir nâmı vardı. Babasının vefatı ile Molla Nesip Amerika'ya göçmüş, Nasa'da çalışmış, 15 lisan öğrenmişti. Hatta kız kardeşleri de şeri ilimlerde, ilim sahibi idiler. Babaları Molla Nasreddin ilme merakından dolayı, çocuklarını devamlı ilme teşvik etmiştir.

 O kısa ömrüne rağmen, medreseler kapandıktan sonra bir kaç kez İstanbul'a gelmiş, içinde Fransızca eğitim kitaplarının da dâhil olduğu, farklı ilimlere ait epeyce kitap getirmiştir. Bazıları hâlâ varislerinde mevcuttur. Bu nedenle Seyda Molla Hasip Kürtçenin yanı sıra Arapça, Farsça ve Fransızca da bilmekteydi.

Seyda Molla Hasip Kozluk ilçesinde, zamanında yörenin en büyük medreselerinden Hıdırbey ve Şemdinağa medreselerinde ders vererek, yüzlerce Türk, Kürt ve Arap talebe yetiştirdi. Üstadın ders öğretilerinde şeri ilimlerin yanında fen, hendese ve Farsça da öğrettiği bilinmektedir.

1952 yılında üç ay süren, Akabe limanı, Kızıldeniz yoluyla, meşakkatli bir gemi yolculuğu ile Hacca gitti.

Üstad 1956 yılında Ankara'daki imtihanı kazanıp, 1957 yılında Kozluk ilçesinde, diyanette ilk resmi görevine vaiz olarak başladı. 1964 yılında Batman'ın Sason ilçesinde müftü oldu. Üç yıl sonra, 1967 yılının başlarında, Mardin'in Derik ilçesi müftülüğüne tayin oldu. O günün şartlarında ilçede lise olmadığı için, 1971 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesine geçti. 1977 yılına kadar orada Müftü olarak görev yaptı. 1977 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine tayin oldu. 1982 yılında oradan emekli oldu. Ve aynı yıl Şeyh Muhyiddin hazretlerinden hilafet aldı.

1961 yılında Adana'da, 1962'de Erzurum'da açılan 45'er günlük tekâmül kursuna, 1965 yılı Ankara'da açılan Müftüler seminerine, 5 Temmuz 1974'te Bolu'da açılan Müftüler eğitimine katılıp, pekiyi derece ile belge almıştır.

1985 yılında İstanbul'a yerleşti. Bu sürede elinde devam eden tercüme ettiği kitapların yazımıyla ve basımıyla uğraştı. Kısa bir süre arkadaşları molla Mehmet Şirin Doğan ve molla Abdulbari Polat ile İsmailağa Medresesinde şeri dersler verdi, Hacı Mehmet Fatma Hatun Camiinde imamlık yaptı. İstanbul'daki ikametinde, evinde ve Soğanlı merkez camiinde Arapça ve şeri dersler vermeye, hayatının sonuna kadar devam etmiştir. Bu sürede tebliğ cemaatinin Arap tebliğcilerine de, mütercimlik yaparak destek olmuştur.

Süleymaniye kütüphanesine sıkça gider, araştırmacılar ve kütüphane yöneticileri, onun ilmi birikiminden istifade ederlerdi. Ayrıca birtakım elyazma eserleri de kütüphaneye hibe etmişti.

1989 yılında eşi ve kız kardeşi ile birlikte, talebesi Arapça Hocası Abdullah Zengin'in kafilesiyle, ikinci kez hacca gitmiştir.

1994 yılında geçirdiği ağır bir rahatsızlıktan sonra, 6 Aralık 1994 tarihinde, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Naaşı Siirt Kurtalan Cımzerk köyüne, babası Molla Nasreddin'in yanına defnedilmiştir.

 Üstadın Mahfuz, Mucip, Munip adlı üç erkek ve üç kız olmak üzere, altı çocuğu olmuştur.

TANINMIŞ TALEBELERİ.

- Şeyh Nureddin Mutlu ks

- Şeyh Bedreddin Mutlu ks (Şeyh Maşuk Norşini ks nin oğlu)

- Muhyettin Mutlu (Eski Milletvekili - Şeyh Nurettin ve Şeyh Maşuk'un kardeşleri)

- Şeyh Molla Yahya Abbasi ks. ( Muhammed Raşit Erol ks halifesi)

- Sabri Metin ( Ankara içmeler eski müdürü)

- Doç.Dr. Cüneyt Gökçe - Harran Üniversitesi

- Molla Reşit Polat ( Emekli müftü ve Zokayt eski belediye başkanı)

- Seyda Molla Reşid Taş ks. ( Şeyh Vahdettin Batmani ks halifesi)

- Halil Karakoç Hoca.

- Dr. Erdal Kaya RTE üniversitesi.

- Molla Celal Yıldız (Emekli Batman ve Mardin müftüsü)

- Fahri vaiz ve Arapça öğretmeni Abdullah Zengin Hoca.

TERCÜME VE ESERLERİ

1- Essavaiku'l Muhrika (Yakıcı Yıldırımlar) İbni Hacer El-Heytemi, Tercüme, Bedir Yayınevi.

 2- Ehli Sünnetin Müdafaası, Beraatul Eşariyyin. Ebu Hamid bin Merzuk, Tercüme, Bedir Yayınevi

3- Muhtasar Ehli Sünnet Akaidi, Şeyh Tahir'ül Cezairi, Tercüme, Bedir Yayınevi

4- Mektubat, Şeyh Muhammed Ziyauddin ve Şeyh Ahmed Haznevi - Tercüme - Seriyye Yayınevi

5- El-Veciz İmam Gazali, Taslak, basılmadı.

6- Levakihul envaril kudsiyyeti El Uhud El-Muhammediyye, İmam-ı Şarani- Taslak basılmadı.

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SEYDA MOLLA HASİP SEVEN (KS)(1917-1994)

SEYDA MOLLA HASİP SEVEN (KS)(1917-1994)

1917 yılında Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı, Zokayt (Kayabağlar) nahiyesinde dünyaya geldi.

MÜDERRİS MOLLA MUSA CELÂLÎ (GEÇİT) HOCA

MÜDERRİS MOLLA MUSA CELÂLÎ (GEÇİT) HOCA

Şeyh Ahmed-i Hânî çığırının devamcısı sayılan Molla Mahmûd-i Beyâzidî, Molla Muhammed

ŞEYH ASIM EFENDİ

ŞEYH ASIM EFENDİ

Şeyh Alauddin’in üçüncü oğlu olup, Hicri 1341 yılının Mart ayında Ohin’de dünyaya gel

ŞEYH HALİD-İ OHİNİ

ŞEYH HALİD-İ OHİNİ

Hicri 1334 yılı Şubat ayında Verkanıs’ta dünyaya gelen şeyh Halid, üç kardeş arasında e

ŞEYH MAZHAR EFENDİ

ŞEYH MAZHAR EFENDİ

Şeyh Alauddin efendinin birbirinden değerli üç oğlu ile iki saliha kızı vardı. En büyük o

ŞEYH ALAUDDİN-İ OHİNİ

ŞEYH ALAUDDİN-İ OHİNİ

Ohin ve Ohin medresesi deyince ilk akla gelen isim Şeyh Alauddin Hazretleridir. Babası Şeyh Fethu

ŞEYH FETHULLAH-I VERKANİSİ

ŞEYH FETHULLAH-I VERKANİSİ

Nesebi Şeyh Fethullah hazretlerinin babasının adı şeyh Abdurrahim, dedesinin adı ise şeyh Ab

EBU’L HASAN EN NEDVİ HAKKINDA NE DEDİLER?-2

EBU’L HASAN EN NEDVİ HAKKINDA NE DEDİLER?-2

Dostu, hocamız, hafız Abdülfettah Ebu Gudde(rahimehullahi teala) ‘Safhatu Min Sabril Ulema’ a

MUHAMMED EMİN ER HOCAEFENDİ

MUHAMMED EMİN ER HOCAEFENDİ

Muhammed Emin Er, Zülfügül lakabını taşıyan Hacı Zülfikâr‘ın oğlu olup, milâdî 1914,

ÇAN ŞEYHLERİNİN TASAVVUFTAKİ YERİ VE KONUMU-2

ÇAN ŞEYHLERİNİN TASAVVUFTAKİ YERİ VE KONUMU-2

3. Çan Şeyhleri’nin Osmanlı Devleti ile İlişkileri Şeyh Ahmed Elçani Hz.leri Çan camisind

EBU’L HASAN EN NEDVİ HAKKINDA NE DEDİLER?-1

EBU’L HASAN EN NEDVİ HAKKINDA NE DEDİLER?-1

İlim, basiret, salah ve takva ehli kimseler onu sena etmede ittifak etmişlerdir. Onun faziletleri

Zulüm (ve haksızlık) edenlere de sakın meyletmeyin! Sonra size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur, sonra size yardım da edilmez.

Hûd, 113

GÜNÜN HADİSİ

Gerçek Müslüman

Müslüman, dilinden, elinden müslümanlar selâmette kalan kimsedir. (Buhari, Kitabü'l İman -Abdullâh b. Amr b. Âs)

TARİHTE BU HAFTA

*Mimar Sinan Vefat Etti(8 Nisan 1588) *Devletin dini İslam'dır Hükmü Kaldırıldı.(10 Nisan 1928) *Mareşal Fevzi Çakmak Vefat Etti. (10 Nisan 1928) *İlk Uzay Mekiği Fırlatıldı. (12 Nisan 1981) *Titanik Faciası(14 Nisan 1912)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI