Cevaplar.Org

KADER RİSALESİ ŞERHİ-5

Kader her türlü kusurdan münezzehtir. Kulların yaptığı her işte; biri Allah’ın takdiri, biri de kulun kesbi/kazancı olmak üzere iki cihet vardır. Kulun düşüncesi ve eylemi, dar bir çerçevede belli bir gayeye bakar. Bu gaye hayır ise kulun yaptığı iş de hayır olur. Bu gaye şer ise, bu iş de şer olur.


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2021-01-15 08:18:50

"İşte şu sırdandır ki: Kesb-i şer, şerdir; halk-ı şer, şer değildir. Na-sılki pekçok mesalihi tazammun eden bir yağmurdan zarar gören tenbel bir adam diyemez: «Yağmur rahmet değil.» Evet halk ve icadda bir şerr-i cüz›î ile beraber hayr-ı kesîr vardır. Bir şerr-i cüz›î için hayr-ı kesîri terketmek, şerr-i kesîr olur. Onun için o şerr-i cüz›î, hayır hükmüne geçer. İcad-ı İlahîde şer ve çirkinlik yoktur. Belki, abdin kesbine ve istidadına aittir." (Sözler, s. 464)

ŞERH:

İlahi Yaratma Ve Beşeri Fiiller Bakımından Kötülük Problemi

Kader her türlü kusurdan münezzehtir. Kulların yaptığı her işte; biri Allah'ın takdiri, biri de kulun kesbi/kazancı olmak üzere iki cihet vardır. Kulun düşüncesi ve eylemi, dar bir çerçevede belli bir gayeye bakar. Bu gaye hayır ise kulun yaptığı iş de hayır olur. Bu gaye şer ise, bu iş de şer olur.

Buna mukabil, Allah'ın kader programı ile bir şeyi takdir etmesi ve yaratması, geniş bir dairede cereyan eder ve pek çok gayelere bakar. Bu gayelerden az bir kısmında kötülük olsa bile, çoğunda hayır vardır. Sonuçlarının çoğu hayır olan bir iş, az bir kötülükten ötürü terkedilmez. Çünkü neticelerinin çoğu iyi ve güzel olan bir işi az bir kötülük yüzünden terk etmek daha büyük bir kötülüktür. Bu konuda verilen bir örnek şöyledir: Rahmet olarak adlandırılan yağmurun neticelerinin büyük çoğunluğu hayırdır ve güzeldir. Çünkü insanların su içmeleri, yemek pişirmeleri, bedenlerini ve elbiselerini yıkamaları, ekinlerini sulamaları ve benzeri pek çok hayati önemi haiz güzel işlerin yapılmasına vesiledir. Bunun yanında şemsiyelerini almayan birkaç tembel insanın bu yağmurdan ıslanıp zarar görmesi de söz konusudur. Şimdi bu sayılı tembel kimselerin çok cüzi ve pek hafif bir zarar görmeleri sebebiyle yağmurun yağmasını kötülük olarak değerlendirmek ve yağmur yağmasını istememek ne kadar çirkin ve yanlış bir düşünce olduğu ortadadır.

Bir diğer örnek şöyle olabilir: Yüz yumurtası olan bir kimse, eğer bunları kuluçka ameliyesine tabi tutarsa, kuvvetli ihtimalle bunların çoğu civciv olarak çıkmasına mukabil az bir kısmı da bozuk olup çıkar, bir işe yaramaz. Şimdi, bu adam eğer sözgelişi yumurtaların 70 tanesi civciv olacağını fakat 30 tanesinin ise bozulacağını düşünerek bu yumurtaları kuluçkaya yatırmazsa, yüzde yüz zarar edeceği muhakkaktır. Hatta yüzde 10'u civciv olup, yüzde 90'nı bozulsa bile, yine de bunları kuluçkaya yatırmamak büyük bir zarar ve yanlış olur. Zira 10 tane yumurtanın civciv olması, kısa zamanda yüzlerce yumurtanın kazanılmasına vesile olur. O bozuk çıkan yumurtaların zararlarını telafi ettiği gibi, çok kârlı bir ticaretin tahakkuk etmesine de imkân sağlar.

Keza, gerek cerrahi operasyonda gerek reçete edilen ilaçlarda mutlaka bazı yan etkileri olacaktır. Tıp dünyası, faydası zararından fazla olan müdahalelerin terkedilmemesi konusunda müttefiktir. Diğer gözüne sirayet etmemesi için hasta gözün alındığı vak'alar çoktur. Annenin ölüm riski olduğunda, ceninin hayatına son verilmesi, hem tıbbın hem dinin fetva verdiği bir hakikattir. Kangren veya kanser ol-muş organların-bedenin tamamını kurtarma adına- koparılıp atılmasında dini ve tıbbi hiçbir sakınca yoktur. Bütün bunlar, "yararı çok olan şeyler, az zararı olan şeylere feda edilmez" kuralının birer yansımasıdır.

Kelimeler

İllet: Asıl sebep.

Mukadder: Takdir edilmiş.

Kubuh: Çirkinlik. 

Münezzeh: Pak, temiz, beri.

Mukaddes: Temiz, pak.

Zâhirî: Dıştan görünen.

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

DİZ ÜSTÜ OTURMAK

DİZ ÜSTÜ OTURMAK

Bundan elli yıl önce köyde otururduk. Ekmeğimizi annem tandırda pişirirdi. Önce diz üstü

MUHAKEMAT NOTLARI-26

MUHAKEMAT NOTLARI-26

Ders: Muhakemat, Birinci Makale, Üçüncü Mesele İzah: Prof. Dr. Ahmet Akgündüz *Üçüncü

SEYDA MUHAMMED ZAHİD BAŞÇI HOCAMIZIN HATIRATI-1

SEYDA MUHAMMED ZAHİD BAŞÇI HOCAMIZIN HATIRATI-1

Değerli ziyaretçilerimiz, inşallah bu haftadan itibaren Bingöllü değerli âlim Seyda Muhammed

HUCR VE ARKADAŞLARININ ÖLDÜRÜLMESİ HADİSESİ

HUCR VE ARKADAŞLARININ ÖLDÜRÜLMESİ HADİSESİ

İlk dönem tarihçilerin bu konuda ne dediklerine bakalım. Bu konuda başta Taberi, İbni Esir ve

HÜSEYİN ABDULHADİ(1949 - )

HÜSEYİN ABDULHADİ(1949 - )

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Tarihçe-i Hayat kitabının ‘Hariç Memleketler’ kısmın

İSLAM’DA KADININ CEMİYET İÇİNDEKİ YERİ VE ROLÜ

İSLAM’DA KADININ CEMİYET İÇİNDEKİ YERİ VE ROLÜ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... Kadın bir elmanın iki yarısından birisidir. Kadın va

KADER RİSALESİ ŞERHİ-10

KADER RİSALESİ ŞERHİ-10

“İkincisi: Bizzarure herkes kendisinde bir ihtiyar hisseder. O ihtiyarın vücudunu vicdanen bili

HAYIZLI KADININ ORUCU MESELESİ

HAYIZLI KADININ ORUCU MESELESİ

Muhterem müminler ve insaflı gençler! Bütün akli ve nakli bilimlerin ittifak ettiği kurala g

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-36

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-36

Nasirüddin Elbani(Selefi) Selefi çizgiyi temsil eden Nasirüddin Elbani’nin ilmi yanlışları

KALBTEKİLER UNUTULMAZ

KALBTEKİLER UNUTULMAZ

2012 senesinde, bir bahar ayında, Van Erek Dağı eteğinde, büyük İslam âlimlerinden Seyda Mo

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-25

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-25

İster Avrupa'dan biri, ister Tür¬kiye'den biri, dedi ki size: "Ben İslam’a inanmıyorum. Fakat

Öğüt ver, hatırlat! Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.

Gâşiye, 21-22

GÜNÜN HADİSİ

Resulullah (sav) buyurdu ki: "Kim "üç kız" veya "üç kızkardeş" veya "iki kızkardeş" veya "iki kız" yetiştirir, terbiye ve te'diblerini eksik etmez, onlara iyi davranır ve evlendirirse cenneti hak etmiştir."

Ebu Davud, Edeb 130, (5147); Tirmizi, Birr, 13 (1913)

TARİHTE BU HAFTA

-İbn-i Batuta'nın Vefatı(24 Şubat 1369) -Malcolm X'in Vefatı(25 Şubat 1965) -Tarık Buğra Vefat Etti.(28 Şubat 1994) -Buhari'nin Vefatı(2 Mart 869)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI