Cevaplar.Org

HİND HAKKINDA GEREKSİZ İFADELER

Hoca şöyle diyor: “Mekke fethinde Ebu Süfyan ve diğer Mekke halkı Müslüman olduğu sırada, Muaviye de Müslüman oldu. Bu sırada, Uhud savaşında Hz. Hamza’nın ciğerlerini çiğneyip, parmaklarını, kulaklarını ve burnunu kendisine


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2021-01-04 08:57:17

Hoca şöyle diyor: "Mekke fethinde Ebu Süfyan ve diğer Mekke halkı Müslüman olduğu sırada, Muaviye de Müslüman oldu. Bu sırada, Uhud savaşında Hz. Hamza'nın ciğerlerini çiğneyip, parmaklarını, kulaklarını ve burnunu kendisine kolye yapmış olan Ebu Süfyan'ın karısı, Muaviye'nin annesi, Hind de müslüman oldu."(1)

Müslüman olmuş bir şahsın, geçmişte yaptıklarıyla nitelendirmek doğru bir üslup değildir.

Hz. Muaviye'nin Müslümanlığı konusunda Hoca'nın en çok dayandığı kaynaklara bakalım:

 "Hz. Muaviye ve babası Ebu Süfyan, Mekke fethinde Müslüman olmuşlardır. Önceleri müellefe-i kulûbtanmış, sonrada Müslümanlığı gelişmiştir."(2)

Taberi ve İbn-i Esir de bu konuda aynı görüşleri paylaşmış, başka ibarelere yer vermemişlerdir.

İmdi, Hz. Muaviye, Ebu Süfyan ve Hind'in Müslüman olmaları hususunda, hocamızın Hind hakkındaki sarf ettiği sözleri, önceki kaynaklarda bulunmadığı halde ve Resulullah'ın "İslam, İslam'dan önceki şeyleri keser"(3) hadisi olmasına rağmen, Hind'in Müslümanlığından sonra, peygamberle sohbet etme şerefine nail olması tarihi bir hakikattir. Dolayısıyla nefreti körükleyici bir üslup ile Hind hakkında kayıtlar düşmekten sakınmak gerekir.

Hind hakkında yargılayıcı bir üslup sergilemesinin sebebi nedir?

Bu üslupta iki sorun vardır;

Birincisi: Taassup yüzünden bazı sahabeler ayıplanıyor.

İkincisi: Bu üslup okuyucuları sahabelere karşı nefret ve buğzu kışkırtıyor.

Bu konuda değerli bir çalışma ortaya koyan, Dr. İrfan Aycan'nın "Saltanata Giden Yolda Muaviye ve Ebu Süfyan" isimli eserinde, Hz. Muaviye'nin Müslüman olmasından bahsederken, Hind hakkında bu türden aşağılayıcı bir üsluba yer vermemiştir, bundan dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz.

Dipnotlar

1-İhsan Süreyya Sırma, Hilafetten Saltanata: Sh. 19

2-İmam-ı Suyuti, Tarih'ül Hulefa: Sh. 194

3-İbni Sa'd, bu hadisi, Zübeyr ve Zübeyr b. Mutim'den rivayet etmiştir. Suyuti, Camiüssağir: Sh. 123.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

YEZİD'İN VELİAHTLIĞI MESELESİ

YEZİD'İN VELİAHTLIĞI MESELESİ

Hz. Muaviye’yi Yezid’e veliahtlık vermeye iten sebep şudur: Muaviye’nin azametini bilen ehl-

İHSAN SÜREYYA HOCANIN ÜÇÜNCÜ İTİRAZI

İHSAN SÜREYYA HOCANIN  ÜÇÜNCÜ İTİRAZI

Sayın Sırma hoca, üçüncü itirazda bir de şöyle diyor: “Muaviye iktidara geldikten sonra k

MESELENİN CEVABI

MESELENİN CEVABI

Hz. Hasan, hilafeti Hz. Muaviye’ye terk etmeye karar verdi.(1) Hz. Hasan’ın hilafetten feragati

HUCR VE ARKADAŞLARININ ÖLDÜRÜLMESİ HADİSESİ

HUCR VE ARKADAŞLARININ ÖLDÜRÜLMESİ HADİSESİ

İlk dönem tarihçilerin bu konuda ne dediklerine bakalım. Bu konuda başta Taberi, İbni Esir ve

ULEMANIN BU İTİRAZLARA CEVAPLARI

ULEMANIN BU İTİRAZLARA CEVAPLARI

Birinci itirazın cevabı önceki sahifelerde verilmiş bulunmaktadır. İkinci itirazın cevabına

HZ. MUAVİYE’YE YAPILAN İTİRAZ VE ELEŞTİRİLER

HZ. MUAVİYE’YE YAPILAN İTİRAZ VE ELEŞTİRİLER

Sayın Sırma hoca, kitabının 32. sahifesinde şöyle diyor: “Diğer bazı hususlar yanında Mua

HZ. MUAVİYE SULTAN MI, HALİFE Mİ?

HZ. MUAVİYE SULTAN MI, HALİFE Mİ?

Hoca, kitabının 33. sahifesinde: “Muaviye Hilafetinin Değerlendirilmesi” başlığının heme

HZ. MUAVİYE’NİN VAHİY KÂTİPLİĞİNE DAİR

HZ. MUAVİYE’NİN VAHİY KÂTİPLİĞİNE DAİR

Hz. Muaviye (r.a.) Hz. Peygamber Efendimizin hayatında Müslümanlığını ikrar etmiş ve o onun

TARİHÇİLERİN HER RİVAYETİ DOĞRU MU?

TARİHÇİLERİN HER RİVAYETİ DOĞRU MU?

Sayın Sırma hoca, 25. Sahifede şöyle diyor: “Yezid’in veliahd tayin edildiği yıl konusunda

HZ. MUAVİYE’NİN HZ. ALİ’YE KARŞI ÇIKMASI

HZ. MUAVİYE’NİN HZ. ALİ’YE KARŞI ÇIKMASI

Sayın Sırma’nın Hz. Muaviye’ye yönelttiği itirazlardan birisi de şudur; “Hz. Ali’nin o

HİND HAKKINDA GEREKSİZ İFADELER

HİND HAKKINDA GEREKSİZ İFADELER

Hoca şöyle diyor: “Mekke fethinde Ebu Süfyan ve diğer Mekke halkı Müslüman olduğu sırada,

"Ey İman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, sizlere de farz kılındı. Ta ki, korunasınız"

Bakara, 183

GÜNÜN HADİSİ

"Haramla beslenmiş vücut cennete giremez."

Taberânî.

TARİHTE BU HAFTA

*Mimar Sinan Vefat Etti(8 Nisan 1588) *Devletin dini İslam'dır Hükmü Kaldırıldı.(10 Nisan 1928) *Mareşal Fevzi Çakmak Vefat Etti. (10 Nisan 1928) *İlk Uzay Mekiği Fırlatıldı. (12 Nisan 1981)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI