Cevaplar.Org

HİND HAKKINDA GEREKSİZ İFADELER

Hoca şöyle diyor: “Mekke fethinde Ebu Süfyan ve diğer Mekke halkı Müslüman olduğu sırada, Muaviye de Müslüman oldu. Bu sırada, Uhud savaşında Hz. Hamza’nın ciğerlerini çiğneyip, parmaklarını, kulaklarını ve burnunu kendisine


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2021-01-04 08:57:17

Hoca şöyle diyor: "Mekke fethinde Ebu Süfyan ve diğer Mekke halkı Müslüman olduğu sırada, Muaviye de Müslüman oldu. Bu sırada, Uhud savaşında Hz. Hamza'nın ciğerlerini çiğneyip, parmaklarını, kulaklarını ve burnunu kendisine kolye yapmış olan Ebu Süfyan'ın karısı, Muaviye'nin annesi, Hind de müslüman oldu."(1)

Müslüman olmuş bir şahsın, geçmişte yaptıklarıyla nitelendirmek doğru bir üslup değildir.

Hz. Muaviye'nin Müslümanlığı konusunda Hoca'nın en çok dayandığı kaynaklara bakalım:

 "Hz. Muaviye ve babası Ebu Süfyan, Mekke fethinde Müslüman olmuşlardır. Önceleri müellefe-i kulûbtanmış, sonrada Müslümanlığı gelişmiştir."(2)

Taberi ve İbn-i Esir de bu konuda aynı görüşleri paylaşmış, başka ibarelere yer vermemişlerdir.

İmdi, Hz. Muaviye, Ebu Süfyan ve Hind'in Müslüman olmaları hususunda, hocamızın Hind hakkındaki sarf ettiği sözleri, önceki kaynaklarda bulunmadığı halde ve Resulullah'ın "İslam, İslam'dan önceki şeyleri keser"(3) hadisi olmasına rağmen, Hind'in Müslümanlığından sonra, peygamberle sohbet etme şerefine nail olması tarihi bir hakikattir. Dolayısıyla nefreti körükleyici bir üslup ile Hind hakkında kayıtlar düşmekten sakınmak gerekir.

Hind hakkında yargılayıcı bir üslup sergilemesinin sebebi nedir?

Bu üslupta iki sorun vardır;

Birincisi: Taassup yüzünden bazı sahabeler ayıplanıyor.

İkincisi: Bu üslup okuyucuları sahabelere karşı nefret ve buğzu kışkırtıyor.

Bu konuda değerli bir çalışma ortaya koyan, Dr. İrfan Aycan'nın "Saltanata Giden Yolda Muaviye ve Ebu Süfyan" isimli eserinde, Hz. Muaviye'nin Müslüman olmasından bahsederken, Hind hakkında bu türden aşağılayıcı bir üsluba yer vermemiştir, bundan dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz.

Dipnotlar

1-İhsan Süreyya Sırma, Hilafetten Saltanata: Sh. 19

2-İmam-ı Suyuti, Tarih'ül Hulefa: Sh. 194

3-İbni Sa'd, bu hadisi, Zübeyr ve Zübeyr b. Mutim'den rivayet etmiştir. Suyuti, Camiüssağir: Sh. 123.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HZ. MUAVİYE’NİN VAHİY KÂTİPLİĞİNE DAİR

HZ. MUAVİYE’NİN VAHİY KÂTİPLİĞİNE DAİR

Hz. Muaviye (r.a.) Hz. Peygamber Efendimizin hayatında Müslümanlığını ikrar etmiş ve o onun

TARİHÇİLERİN HER RİVAYETİ DOĞRU MU?

TARİHÇİLERİN HER RİVAYETİ DOĞRU MU?

Sayın Sırma hoca, 25. Sahifede şöyle diyor: “Yezid’in veliahd tayin edildiği yıl konusunda

HZ. MUAVİYE’NİN HZ. ALİ’YE KARŞI ÇIKMASI

HZ. MUAVİYE’NİN HZ. ALİ’YE KARŞI ÇIKMASI

Sayın Sırma’nın Hz. Muaviye’ye yönelttiği itirazlardan birisi de şudur; “Hz. Ali’nin o

HİND HAKKINDA GEREKSİZ İFADELER

HİND HAKKINDA GEREKSİZ İFADELER

Hoca şöyle diyor: “Mekke fethinde Ebu Süfyan ve diğer Mekke halkı Müslüman olduğu sırada,

TARİHİMİZİ GÜNÜMÜZE NASIL TAŞIYABİLİRİZ?

TARİHİMİZİ GÜNÜMÜZE NASIL TAŞIYABİLİRİZ?

Sayın Sırma hoca, Önsöz’ünde şöyle yazmaktadır: “Gayemiz kitap yazmak değil, eski tarih

GİRİŞ

GİRİŞ

Giriş İslam Tarihi Profesörü Sayın İhsan Süreyya Sırma «Hilafetten Saltanata» isimli kita

TAKRİZ

TAKRİZ

Allah’a hamd, Hz. Muhammed (s.a.s.)’e, âline, ezvacına, ashabına salât ve selâm olsun. Her

ÖNSÖZ

ÖNSÖZ

Yaşadığımız şu devirde; bazı kimseler fıkıh, akaid, kelam, usûl-u fıkıh, hadis ve bu gib

Sakın israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri sevmez.

En'âm, 141

GÜNÜN HADİSİ

Kim, rızkının Allah tarafından genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın.

Müslim, 2318

TARİHTE BU HAFTA

*Misâk-ı Milli'nin Kabûlü(28 Ocak) *İlk Türkçe Ezan Okutturuldu(29 Ocak) *Yavuz Selim'in Kahire'yi Fethi(30 Ocak) *İbrahim Müteferrika Osmanlı'da İlk Matbaayı Kurdu(31 Ocak) *482 Senedir Camii Olan AYASOFYA Müzeye Çevrildi(1 Şubat)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI