Cevaplar.Org

HİND HAKKINDA GEREKSİZ İFADELER

Hoca şöyle diyor: “Mekke fethinde Ebu Süfyan ve diğer Mekke halkı Müslüman olduğu sırada, Muaviye de Müslüman oldu. Bu sırada, Uhud savaşında Hz. Hamza’nın ciğerlerini çiğneyip, parmaklarını, kulaklarını ve burnunu kendisine


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2021-01-04 08:57:17

Hoca şöyle diyor: "Mekke fethinde Ebu Süfyan ve diğer Mekke halkı Müslüman olduğu sırada, Muaviye de Müslüman oldu. Bu sırada, Uhud savaşında Hz. Hamza'nın ciğerlerini çiğneyip, parmaklarını, kulaklarını ve burnunu kendisine kolye yapmış olan Ebu Süfyan'ın karısı, Muaviye'nin annesi, Hind de müslüman oldu."(1)

Müslüman olmuş bir şahsın, geçmişte yaptıklarıyla nitelendirmek doğru bir üslup değildir.

Hz. Muaviye'nin Müslümanlığı konusunda Hoca'nın en çok dayandığı kaynaklara bakalım:

 "Hz. Muaviye ve babası Ebu Süfyan, Mekke fethinde Müslüman olmuşlardır. Önceleri müellefe-i kulûbtanmış, sonrada Müslümanlığı gelişmiştir."(2)

Taberi ve İbn-i Esir de bu konuda aynı görüşleri paylaşmış, başka ibarelere yer vermemişlerdir.

İmdi, Hz. Muaviye, Ebu Süfyan ve Hind'in Müslüman olmaları hususunda, hocamızın Hind hakkındaki sarf ettiği sözleri, önceki kaynaklarda bulunmadığı halde ve Resulullah'ın "İslam, İslam'dan önceki şeyleri keser"(3) hadisi olmasına rağmen, Hind'in Müslümanlığından sonra, peygamberle sohbet etme şerefine nail olması tarihi bir hakikattir. Dolayısıyla nefreti körükleyici bir üslup ile Hind hakkında kayıtlar düşmekten sakınmak gerekir.

Hind hakkında yargılayıcı bir üslup sergilemesinin sebebi nedir?

Bu üslupta iki sorun vardır;

Birincisi: Taassup yüzünden bazı sahabeler ayıplanıyor.

İkincisi: Bu üslup okuyucuları sahabelere karşı nefret ve buğzu kışkırtıyor.

Bu konuda değerli bir çalışma ortaya koyan, Dr. İrfan Aycan'nın "Saltanata Giden Yolda Muaviye ve Ebu Süfyan" isimli eserinde, Hz. Muaviye'nin Müslüman olmasından bahsederken, Hind hakkında bu türden aşağılayıcı bir üsluba yer vermemiştir, bundan dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz.

Dipnotlar

1-İhsan Süreyya Sırma, Hilafetten Saltanata: Sh. 19

2-İmam-ı Suyuti, Tarih'ül Hulefa: Sh. 194

3-İbni Sa'd, bu hadisi, Zübeyr ve Zübeyr b. Mutim'den rivayet etmiştir. Suyuti, Camiüssağir: Sh. 123.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

DİZ ÜSTÜ OTURMAK

DİZ ÜSTÜ OTURMAK

Bundan elli yıl önce köyde otururduk. Ekmeğimizi annem tandırda pişirirdi. Önce diz üstü

MUHAKEMAT NOTLARI-26

MUHAKEMAT NOTLARI-26

Ders: Muhakemat, Birinci Makale, Üçüncü Mesele İzah: Prof. Dr. Ahmet Akgündüz *Üçüncü

SEYDA MUHAMMED ZAHİD BAŞÇI HOCAMIZIN HATIRATI-1

SEYDA MUHAMMED ZAHİD BAŞÇI HOCAMIZIN HATIRATI-1

Değerli ziyaretçilerimiz, inşallah bu haftadan itibaren Bingöllü değerli âlim Seyda Muhammed

HUCR VE ARKADAŞLARININ ÖLDÜRÜLMESİ HADİSESİ

HUCR VE ARKADAŞLARININ ÖLDÜRÜLMESİ HADİSESİ

İlk dönem tarihçilerin bu konuda ne dediklerine bakalım. Bu konuda başta Taberi, İbni Esir ve

HÜSEYİN ABDULHADİ(1949 - )

HÜSEYİN ABDULHADİ(1949 - )

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Tarihçe-i Hayat kitabının ‘Hariç Memleketler’ kısmın

İSLAM’DA KADININ CEMİYET İÇİNDEKİ YERİ VE ROLÜ

İSLAM’DA KADININ CEMİYET İÇİNDEKİ YERİ VE ROLÜ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... Kadın bir elmanın iki yarısından birisidir. Kadın va

KADER RİSALESİ ŞERHİ-10

KADER RİSALESİ ŞERHİ-10

“İkincisi: Bizzarure herkes kendisinde bir ihtiyar hisseder. O ihtiyarın vücudunu vicdanen bili

HAYIZLI KADININ ORUCU MESELESİ

HAYIZLI KADININ ORUCU MESELESİ

Muhterem müminler ve insaflı gençler! Bütün akli ve nakli bilimlerin ittifak ettiği kurala g

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-36

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-36

Nasirüddin Elbani(Selefi) Selefi çizgiyi temsil eden Nasirüddin Elbani’nin ilmi yanlışları

KALBTEKİLER UNUTULMAZ

KALBTEKİLER UNUTULMAZ

2012 senesinde, bir bahar ayında, Van Erek Dağı eteğinde, büyük İslam âlimlerinden Seyda Mo

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-25

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-25

İster Avrupa'dan biri, ister Tür¬kiye'den biri, dedi ki size: "Ben İslam’a inanmıyorum. Fakat

et-Teğabün: 3

Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır. (Mürşid 3.1 adlı yazılım-Turan Yazılım-(www.turan.com.tr) )

GÜNÜN HADİSİ

Kurban hakkında

"Kim gönül hoşluğu ile,sevabını Allah'tan umarak kurbanını keserse,o kurban onu ateşten koruyan bir perde olur"Tergib ve Terhib:2/155

TARİHTE BU HAFTA

*Emir Sultan hazretlerinin vefatı- 2 Mart 1389 *Hilafetin ilgası-3 Mart-1924

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI