Cevaplar.Org

TEVAZU AMA YERİNE VE ZAMANINA GÖRE

Bu hafta kendilerinden güzel hatıralar nakledeceğimiz Hak dostu, ilminin şiddeti zuhurundan tevazuuyla gizlenmiş bir büyüğümüz. 1969 senesinde Hakkın rahmetine kavuşan eski Rize müftülerinden merhum Yusuf Karaali Hocaefendi..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2021-01-04 08:40:27

Bu hafta kendilerinden güzel hatıralar nakledeceğimiz Hak dostu, ilminin şiddeti zuhurundan tevazuuyla gizlenmiş bir büyüğümüz. 1969 senesinde Hakkın rahmetine kavuşan eski Rize müftülerinden merhum Yusuf Karaali Hocaefendi..

İsmail Kara beyin birkaç yazısına da konu olan kendi kaleminden "hal tercümesi" onun ne zirve bir tevazu sahibi olduğunu göstermektedir. Yalnız bir husus var; Talebelerinden Zavendikli Mustafa Hoca merhumun beyanına göre, Yusuf Hoca tevazu sahibi ilim adamlarına ve hocalara karşı daima mütevazı davranır fakat "biliyorum" diye böbürlenenlere de bilmez olduğunu bir şekilde hatırlatmak, hatta göstermek, tabiri caizse haddini bildirmek istermiş.

Şimdi İsmail Kara beyin bu konuda bir hatırasına yer verelim; "Benim de hazır bulunduğum bayram ziyaretinde, biz çıkmak üzere iken, sonradan Oflu olduklarını anlayacağımız şişman, başları biraz yukarıda, bizim hocalara göre daha bakımlı bir grup geldi.

 Tebrikleşildi, boş yerlere oturuldu. Bir müddet sonra bu hocalardan biri çok önemli bir meseleyi sorar edası içerisinde, hayli açıklamalar yaparak ve tabii kendisinin de sıradan bir hoca olmadığını ihsas ettirerek, süt akrabalığı ve nikâhın düşüp düşmeyeceği üzerine bir fetva sordu. Zor bahistir süt meselesi, radâ meselesi..

Hocanın cevabı çok kısa ve net oldu. Hâlbuki karşısındakiler biraz konuşmak, hatta tartışmak istiyor gibiydiler. "Şu kitapta böyle, bu kitapta ise şöyle, bu hoca böyle dedi, bu hoca şöyle dedi' diyecekler, o sırada kendilerince hocanın vukufunu da tartacaklar. Hoca bunu bildiği için, bilgiçlik taslamalarına açık kapı bırakmak istemiyordu.

Biraz sonra Oflu Hocalar kalkacak oldular. Yusuf Hoca hafif bir tebessümle;

-Bakın bu Oflu Hocaların fıkıhları kuvvetli olur. Buradan çıkınca bizi çekiştirmeye, 'hoca tam fetva veremedi, kitapta öyle değil" demeye başlarlar. Buna mâni olmamız lazım" dedi ve soruyu sorana, kütüphaneden bir kitabı almasını işaret etti.

Ciltlerinden Bedayiu's Sanâyi kitabı olduğunu tahmin ediyorum. Oflu Molla kitabı aldı. Hocanın yönlendirmesiyle radâ (süt akrabalığı= bahsinin aranan yeri bulundu. "Orayı bir oku bakalım" dedi alçak sesle. Molla için hafif bir imtihan, misafirler için küçük bir ders. Molla metni okurken Hocaefendi dikkatle onu dinliyor, ibareye hâkimiyetini ölçüyordu. 

Metin bittiğinde Hocaefendi'nin cevabının doğru olduğu anlaşılmıştı.

-Hadi şimdi gidebilirsiniz. Bakın bunlar şahit, verdiğimiz fetvanın kara kaplı kitapta yeri var, ona göre" diyerek onları uğurladı.

1909'da tahsilini tamamlamak için geldiği İstanbul'da, metinlere vukufundan ötürü "ibareci hoca" diye meşhur olan Yusuf hocamızla alakalı diğer güzel bir hatırayı da torunu Mustafa Karaali beyefendi şöyle anlatıyor;

"Bir gün merhum Muzaffer Özak hoca efendinin Sahaflar'daki kitapçı dükkânında İbni Fariz Divanı'nı satın almak için bir süre karıştırır ve fiyatını sorar. Aldığı 7,5 cevabı üzerine "5 olur mu?" der. Muzaffer Hoca, malum, celalli bir zattır. Yusuf Hoca'yı tanımadığı için hiddetlenir ve "Sanki anladı da bir de pazarlık ediyor" diyerek kitabı elinden çekip alır. Yusuf Hoca böyle bir aşağılanmayı cevapsız bırakamazdı. "O kitabı, şu anda okuyabilenlerin hepsine, senin hocan da dâhil, ben okuttum" deyince Muzaffer hocada şafak atar. Bu kadar ağır bir iddiada bulunabilecek, İstanbul'da bir kişi vardır. "Yoksa sen ibareci Yusuf Hoca mısın?" diyerek, eline sarılır. Kitabı hediye etmek ister, fakat dedem ücretini öder."

Ruhu şâd olsun. Allah rahmet eylesin..

Kaynaklar

1-İsmail Kara, Yusuf Karaali Hoca, Dergâh Yayınları, İst. 2020, Genişletilmiş 3. Baskı

2- http://revak.org.tr/urunler/ve-guvercinler-yetim-kaliyor/45

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

DİZ ÜSTÜ OTURMAK

DİZ ÜSTÜ OTURMAK

Bundan elli yıl önce köyde otururduk. Ekmeğimizi annem tandırda pişirirdi. Önce diz üstü

MUHAKEMAT NOTLARI-26

MUHAKEMAT NOTLARI-26

Ders: Muhakemat, Birinci Makale, Üçüncü Mesele İzah: Prof. Dr. Ahmet Akgündüz *Üçüncü

SEYDA MUHAMMED ZAHİD BAŞÇI HOCAMIZIN HATIRATI-1

SEYDA MUHAMMED ZAHİD BAŞÇI HOCAMIZIN HATIRATI-1

Değerli ziyaretçilerimiz, inşallah bu haftadan itibaren Bingöllü değerli âlim Seyda Muhammed

HUCR VE ARKADAŞLARININ ÖLDÜRÜLMESİ HADİSESİ

HUCR VE ARKADAŞLARININ ÖLDÜRÜLMESİ HADİSESİ

İlk dönem tarihçilerin bu konuda ne dediklerine bakalım. Bu konuda başta Taberi, İbni Esir ve

HÜSEYİN ABDULHADİ(1949 - )

HÜSEYİN ABDULHADİ(1949 - )

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Tarihçe-i Hayat kitabının ‘Hariç Memleketler’ kısmın

İSLAM’DA KADININ CEMİYET İÇİNDEKİ YERİ VE ROLÜ

İSLAM’DA KADININ CEMİYET İÇİNDEKİ YERİ VE ROLÜ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... Kadın bir elmanın iki yarısından birisidir. Kadın va

KADER RİSALESİ ŞERHİ-10

KADER RİSALESİ ŞERHİ-10

“İkincisi: Bizzarure herkes kendisinde bir ihtiyar hisseder. O ihtiyarın vücudunu vicdanen bili

HAYIZLI KADININ ORUCU MESELESİ

HAYIZLI KADININ ORUCU MESELESİ

Muhterem müminler ve insaflı gençler! Bütün akli ve nakli bilimlerin ittifak ettiği kurala g

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-36

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-36

Nasirüddin Elbani(Selefi) Selefi çizgiyi temsil eden Nasirüddin Elbani’nin ilmi yanlışları

KALBTEKİLER UNUTULMAZ

KALBTEKİLER UNUTULMAZ

2012 senesinde, bir bahar ayında, Van Erek Dağı eteğinde, büyük İslam âlimlerinden Seyda Mo

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-25

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-25

İster Avrupa'dan biri, ister Tür¬kiye'den biri, dedi ki size: "Ben İslam’a inanmıyorum. Fakat

Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik.

Zümer,27

GÜNÜN HADİSİ

Takat getirebileceğiniz ameli alınız.Allah'a yemin olsun ki siz usanmadıkça Allah usanmaz.

Müslim, Kitabu Salati'l-Musafirin ve Kasriha

TARİHTE BU HAFTA

-İbn-i Batuta'nın Vefatı(24 Şubat 1369) -Malcolm X'in Vefatı(25 Şubat 1965) -Tarık Buğra Vefat Etti.(28 Şubat 1994) -Buhari'nin Vefatı(2 Mart 869)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI