Cevaplar.Org

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-4

SEKİZİNCİ NOKTA Eğer söylenirse: İstiğase edenin işi, müşriklerin işi gibi değil midir? Çünkü onlar Dediler ki:


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2021-01-04 08:38:35

SEKİZİNCİ NOKTA

Eğer söylenirse: İstiğase edenin işi, müşriklerin işi gibi değil midir? Çünkü onlar Dediler ki:

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

"Biz, ancak bizi Allah'a yaklaştırmak için o putlara ibadet ediyoruz" [Zümer: 39/ 3)

Biz deriz ki: Bu benzetme batıldır. Çünkü onlar bu ayetin aynı nassı ile putlara taptılar, zira onlar "Biz sadece onun için onlara ibadet ediyoruz" dediler.

Allah'ı tek bilen Müslümanlar ise, Allah'tan başkasına ibadet etmezler. Onların yardımı da şu nedendendir: kendisiyle istiğase edilen kişi sebep ve yapan olma cihetiyledir, yaratıcı ve icat edici cihetinden değil.

Sonra, müşrikler putlarında mülk sahibi olduğunu düşündüler ve Sahih-i Müslim'de olduğu gibi şöyle dediler: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, Sana ortak yoktur, ancak bir ortak hariç, sen ona maliksin, o sana değil."

Bakın onlar Allah'ın ortağı ve küçük bir malik olduğunu iddia ettiler. Eğer bu tabir sahih ise, bu nerede, tevhid ehli müminlerin tevessülü ve istiğasesi nerede?

(Mütercim Molla Şerif Arslan şöyle diyor; başka bir pencereden bakarsak, şu ayet-i kerime:

وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ

"Onların Allah'tan başka yalvardıklarına sövmeyin ki, onlar da bilmeyerek sınırı aşıp Allah'a sövmesinler."(En'am; 6/108)

Ve Şu hadis-i şerif: Ebu Süfyan Uhud savaşında putu överek:

"Şanın yüce olsun Ey Hübel!" dedi. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): "Buna cevap verin!" diye emretti. Ashab: "Ne diyelim?" diye sordu.

"Allah en büyük ve en yücedir" deyin dedi. Ebu Süfyan:

-Bizim için Uzza putu vardır size Uzza yoktur" dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): "Buna cevap verin!" emretti. Ashab: "Ne diyelim?" diye sordu. َ

 -"Allah mevlamızdır, sizin mevlanız yoktur!" deyin" dedi. (Kaynak: Buhari, Ebu Davud)

 Bu ayet-i kerimeden ve hadisten anlaşılıyor ki, müşrikler Allah Teâlâ'nın düşmanıdırlar. Allah'ı sevmiyorlar ve onların putlara ibadeti Allaha yaklaştırsınlar diye sözleri de sadece laftan ibaret olduğu bilinmektedir.

DOKUZUNCU NOKTA

Bu geçmiş istiğase, âlimlerin nezdinde açık anlaşılır olunca; İmam Takiyyuddin el-Subki, Şifau's Sikam adlı kitabında, şöyle buyuruyor: "İstiğasedan maksat Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)i yaratmaya ve mustakil iş yapmaya nisbet etmek değildir. Bunu hiçbir Müslüman kasd etmez. İstiğaseyi o manaya yönlendirmek böylece onu menetmek dinde şüphe koyma ve avamların(Halk tabakasının) tevhidini teşvişe saptırma babındandır."

Sonra dedi ki: "Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)den istemede olan bu türler ve koşullar beyan edildiğinde, manası da zahir olduğunda, artık ona tevessül dersen veya teşeffu dersen veya istiğase veya teveccüh, ne dersen de, endişelenme, bütün bunlarda mana birdir."

ONUNCU NOKTA

Biri derse ki: "Neden yalnız Allah'a dua etmiyoruz? Bu daha güvenli ve kurtarıcı değil mi?"

Biz deriz ki: buna kim katılmadı ki?!! Sana kim dedi ki, "istigaseyi caiz gören İslam âlimleri Allah'tan başkasına dua (ibadet ) etmek caizdir diyorlar? Hangi Müslüman bunda farklı düşünüyor?"

Asla muhalefet bunda değil!!

Bahsimiz kendisinden tevessül kast edilen dua hakkındadır. Onun lafzı, aynı olmasa da filhakikat tevessüldür...

Doğru yola hidayet eden Allahu Teâlâ'dır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedîn ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

Eşlerin Birbirinden Üstün Oldukları Noktalar: Kur’ân, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ ع

SORU SORMA AHLAKI

SORU SORMA AHLAKI

İlim talebesinin önem arz eden vazifelerinden biri bilmediği ve kapalı kalan hususları sormayı

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

Eğitimin esasını oluşturan ve öğrencinin eğitimde başarısı için temel dinamiklerden biri

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

Aile Nedir? Kur’ân-ı Kerim’de, insanın beden, ruh ve aile sağlığı konusunda ihtiyaç duy

HÜR MÜSLÜMAN HANIMIN VASIFLARI:

HÜR MÜSLÜMAN HANIMIN VASIFLARI:

-ALLAH’A KARŞI ADABI: 1-İmanlı, iffetli ve taatli olur. 2- Beş vakit namazını dürüst

İLMİ, SALİH VE EHLİYETLİ HOCALARDAN ALMANIN ZORUNLULUĞU

İLMİ, SALİH VE EHLİYETLİ HOCALARDAN ALMANIN ZORUNLULUĞU

lmi hocadan almak, sahih ilmin anahtarı ve ilim talebesinin kurtuluş adresi ve zaferidir. Ehliyetl

İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

Allah (c.c) gerek Yüce Kitabı'ndaki birçok ayet-i kerimede ve gerekse Elçisi aracılığıyla bi

İLİM TAHSİLİNDE VE ÖĞRETİMİNDE İYİ NİYET

İLİM TAHSİLİNDE VE ÖĞRETİMİNDE İYİ NİYET

Gizli ve aşikâr bütün işlerde iyi niyet, samimiyet ve ihlas her Müslüman için özellikle âl

ORYANTALİST TEZLERİ İSLAM DÜNYASINDA YAYMAYA ÇALIŞAN ÜÇ GRUP

ORYANTALİST TEZLERİ İSLAM DÜNYASINDA YAYMAYA ÇALIŞAN ÜÇ GRUP

A. Bilinçli Olarak Faaliyet Gösteren Münafıklar Birinci grup, Oryantalizmin üretip özenle be

HAKKA TALİP OLANLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

HAKKA TALİP OLANLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

Hakka talip olana tavsiyem şudur: *Ey talip! Zenginlerle (ve idarecilerle) sadece, insanlara dokun

İSLÂM, BİLİME DÜŞMAN MIDIR?

İSLÂM, BİLİME DÜŞMAN MIDIR?

Oryantalistlerden Ernest Renan ve Gromer, İslâm dininin bilim düşmanı olduğunu ve felsefe ve i

Biz onu (Kur'an'ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır.

Duhân, 3

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

Sahih-i Buhari, KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT

TARİHTE BU HAFTA

*Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın Şehit düşmesi (19 Ağustos 1691) *Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce Yakılması(21 Ağustos 1969) *Sakarya Savaşı (22 Ağustos 1921) *Hz. Ebu Bekir (634) ve Ebussuud Efendi'nin (1574)[23 Ağustos]

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI