Cevaplar.Org

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-4

SEKİZİNCİ NOKTA Eğer söylenirse: İstiğase edenin işi, müşriklerin işi gibi değil midir? Çünkü onlar Dediler ki:


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2021-01-04 08:38:35

SEKİZİNCİ NOKTA

Eğer söylenirse: İstiğase edenin işi, müşriklerin işi gibi değil midir? Çünkü onlar Dediler ki:

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

"Biz, ancak bizi Allah'a yaklaştırmak için o putlara ibadet ediyoruz" [Zümer: 39/ 3)

Biz deriz ki: Bu benzetme batıldır. Çünkü onlar bu ayetin aynı nassı ile putlara taptılar, zira onlar "Biz sadece onun için onlara ibadet ediyoruz" dediler.

Allah'ı tek bilen Müslümanlar ise, Allah'tan başkasına ibadet etmezler. Onların yardımı da şu nedendendir: kendisiyle istiğase edilen kişi sebep ve yapan olma cihetiyledir, yaratıcı ve icat edici cihetinden değil.

Sonra, müşrikler putlarında mülk sahibi olduğunu düşündüler ve Sahih-i Müslim'de olduğu gibi şöyle dediler: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, Sana ortak yoktur, ancak bir ortak hariç, sen ona maliksin, o sana değil."

Bakın onlar Allah'ın ortağı ve küçük bir malik olduğunu iddia ettiler. Eğer bu tabir sahih ise, bu nerede, tevhid ehli müminlerin tevessülü ve istiğasesi nerede?

(Mütercim Molla Şerif Arslan şöyle diyor; başka bir pencereden bakarsak, şu ayet-i kerime:

وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ

"Onların Allah'tan başka yalvardıklarına sövmeyin ki, onlar da bilmeyerek sınırı aşıp Allah'a sövmesinler."(En'am; 6/108)

Ve Şu hadis-i şerif: Ebu Süfyan Uhud savaşında putu överek:

"Şanın yüce olsun Ey Hübel!" dedi. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): "Buna cevap verin!" diye emretti. Ashab: "Ne diyelim?" diye sordu.

"Allah en büyük ve en yücedir" deyin dedi. Ebu Süfyan:

-Bizim için Uzza putu vardır size Uzza yoktur" dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): "Buna cevap verin!" emretti. Ashab: "Ne diyelim?" diye sordu. َ

 -"Allah mevlamızdır, sizin mevlanız yoktur!" deyin" dedi. (Kaynak: Buhari, Ebu Davud)

 Bu ayet-i kerimeden ve hadisten anlaşılıyor ki, müşrikler Allah Teâlâ'nın düşmanıdırlar. Allah'ı sevmiyorlar ve onların putlara ibadeti Allaha yaklaştırsınlar diye sözleri de sadece laftan ibaret olduğu bilinmektedir.

DOKUZUNCU NOKTA

Bu geçmiş istiğase, âlimlerin nezdinde açık anlaşılır olunca; İmam Takiyyuddin el-Subki, Şifau's Sikam adlı kitabında, şöyle buyuruyor: "İstiğasedan maksat Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)i yaratmaya ve mustakil iş yapmaya nisbet etmek değildir. Bunu hiçbir Müslüman kasd etmez. İstiğaseyi o manaya yönlendirmek böylece onu menetmek dinde şüphe koyma ve avamların(Halk tabakasının) tevhidini teşvişe saptırma babındandır."

Sonra dedi ki: "Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)den istemede olan bu türler ve koşullar beyan edildiğinde, manası da zahir olduğunda, artık ona tevessül dersen veya teşeffu dersen veya istiğase veya teveccüh, ne dersen de, endişelenme, bütün bunlarda mana birdir."

ONUNCU NOKTA

Biri derse ki: "Neden yalnız Allah'a dua etmiyoruz? Bu daha güvenli ve kurtarıcı değil mi?"

Biz deriz ki: buna kim katılmadı ki?!! Sana kim dedi ki, "istigaseyi caiz gören İslam âlimleri Allah'tan başkasına dua (ibadet ) etmek caizdir diyorlar? Hangi Müslüman bunda farklı düşünüyor?"

Asla muhalefet bunda değil!!

Bahsimiz kendisinden tevessül kast edilen dua hakkındadır. Onun lafzı, aynı olmasa da filhakikat tevessüldür...

Doğru yola hidayet eden Allahu Teâlâ'dır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedîn ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ENGELSİZSİNİZ

ENGELSİZSİNİZ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... Hiç bir engel, Allah’a (Celle Celaluhu) kul olmaya e

İSLAM’DA KADININ CEMİYET İÇİNDEKİ YERİ VE ROLÜ

İSLAM’DA KADININ CEMİYET İÇİNDEKİ YERİ VE ROLÜ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... Kadın bir elmanın iki yarısından birisidir. Kadın va

İSLAM’DA MÜSPET (POZİTİF) HAREKET

İSLAM’DA MÜSPET (POZİTİF) HAREKET

“Anla yavrum, ne haklı davadır; Tatlılık zorluktan evladır.” Yukarıdaki mısralar, La

TARİHTEKİ AYASOFYA

TARİHTEKİ AYASOFYA

Not: 1 Şubat 1934 tarihi Ayasofya Caminin müzeye çevrilme tarihidir. Bu vesileyle Muhterem Ali Ha

ECDADA KÖPRÜ OLMAK

ECDADA KÖPRÜ OLMAK

Bakara sûresinin 134 ve 141. ayetlerinde mükerrer olarak, geçmişlerimizin hatalarından sorumlu

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-4

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-4

SEKİZİNCİ NOKTA Eğer söylenirse: İstiğase edenin işi, müşriklerin işi gibi değil midir?

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-3

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-3

BEŞİNCİ NOKTA Eğer biri derse; “Kabir ehline hitap eden ancak onların sebep ve yapan oldukla

EMANETİN ZAYİ EDİLMESİ

EMANETİN ZAYİ EDİLMESİ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... Ebû Hureyre’den (Radıyallahu Anh) rivayet edilen Buh

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-2

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-2

Eğer denirse; “Allah'tan başkası, diriltir ve öldürür dememiz caiz midir?” Biz deriz: Evet

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-1

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-1

Bu on noktayı yazan: Seyfi Asrî (hafizahullahu teala) Çarşamba günü Öğlen ile ikindi arası

KISA KISA NOTLAR-3

KISA KISA NOTLAR-3

Çocuk ölü doğduğunda isim vermeye gerek yok. *Avukat suçluyu savunursa günahkâr olur. *Bir

O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.

Mücadele,6

GÜNÜN HADİSİ

"Yâ Resûlâ'llâh, müslümanların hangisi efdaldir?" diye suâl ettiler. "Müslümanlar; dilinden elinden selâmette kalandır." cevâbını verdiler.

BUHARİ, KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, Ebû Mûsâ el-Eş'arî (r.a.)

TARİHTE BU HAFTA

*Mimar Sinan Vefat Etti(8 Nisan 1588) *Devletin dini İslam'dır Hükmü Kaldırıldı.(10 Nisan 1928) *Mareşal Fevzi Çakmak Vefat Etti. (10 Nisan 1928) *İlk Uzay Mekiği Fırlatıldı. (12 Nisan 1981)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI