Cevaplar.Org

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-4

SEKİZİNCİ NOKTA Eğer söylenirse: İstiğase edenin işi, müşriklerin işi gibi değil midir? Çünkü onlar Dediler ki:


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2021-01-04 08:38:35

SEKİZİNCİ NOKTA

Eğer söylenirse: İstiğase edenin işi, müşriklerin işi gibi değil midir? Çünkü onlar Dediler ki:

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

"Biz, ancak bizi Allah'a yaklaştırmak için o putlara ibadet ediyoruz" [Zümer: 39/ 3)

Biz deriz ki: Bu benzetme batıldır. Çünkü onlar bu ayetin aynı nassı ile putlara taptılar, zira onlar "Biz sadece onun için onlara ibadet ediyoruz" dediler.

Allah'ı tek bilen Müslümanlar ise, Allah'tan başkasına ibadet etmezler. Onların yardımı da şu nedendendir: kendisiyle istiğase edilen kişi sebep ve yapan olma cihetiyledir, yaratıcı ve icat edici cihetinden değil.

Sonra, müşrikler putlarında mülk sahibi olduğunu düşündüler ve Sahih-i Müslim'de olduğu gibi şöyle dediler: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, Sana ortak yoktur, ancak bir ortak hariç, sen ona maliksin, o sana değil."

Bakın onlar Allah'ın ortağı ve küçük bir malik olduğunu iddia ettiler. Eğer bu tabir sahih ise, bu nerede, tevhid ehli müminlerin tevessülü ve istiğasesi nerede?

(Mütercim Molla Şerif Arslan şöyle diyor; başka bir pencereden bakarsak, şu ayet-i kerime:

وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ

"Onların Allah'tan başka yalvardıklarına sövmeyin ki, onlar da bilmeyerek sınırı aşıp Allah'a sövmesinler."(En'am; 6/108)

Ve Şu hadis-i şerif: Ebu Süfyan Uhud savaşında putu överek:

"Şanın yüce olsun Ey Hübel!" dedi. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): "Buna cevap verin!" diye emretti. Ashab: "Ne diyelim?" diye sordu.

"Allah en büyük ve en yücedir" deyin dedi. Ebu Süfyan:

-Bizim için Uzza putu vardır size Uzza yoktur" dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): "Buna cevap verin!" emretti. Ashab: "Ne diyelim?" diye sordu. َ

 -"Allah mevlamızdır, sizin mevlanız yoktur!" deyin" dedi. (Kaynak: Buhari, Ebu Davud)

 Bu ayet-i kerimeden ve hadisten anlaşılıyor ki, müşrikler Allah Teâlâ'nın düşmanıdırlar. Allah'ı sevmiyorlar ve onların putlara ibadeti Allaha yaklaştırsınlar diye sözleri de sadece laftan ibaret olduğu bilinmektedir.

DOKUZUNCU NOKTA

Bu geçmiş istiğase, âlimlerin nezdinde açık anlaşılır olunca; İmam Takiyyuddin el-Subki, Şifau's Sikam adlı kitabında, şöyle buyuruyor: "İstiğasedan maksat Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)i yaratmaya ve mustakil iş yapmaya nisbet etmek değildir. Bunu hiçbir Müslüman kasd etmez. İstiğaseyi o manaya yönlendirmek böylece onu menetmek dinde şüphe koyma ve avamların(Halk tabakasının) tevhidini teşvişe saptırma babındandır."

Sonra dedi ki: "Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)den istemede olan bu türler ve koşullar beyan edildiğinde, manası da zahir olduğunda, artık ona tevessül dersen veya teşeffu dersen veya istiğase veya teveccüh, ne dersen de, endişelenme, bütün bunlarda mana birdir."

ONUNCU NOKTA

Biri derse ki: "Neden yalnız Allah'a dua etmiyoruz? Bu daha güvenli ve kurtarıcı değil mi?"

Biz deriz ki: buna kim katılmadı ki?!! Sana kim dedi ki, "istigaseyi caiz gören İslam âlimleri Allah'tan başkasına dua (ibadet ) etmek caizdir diyorlar? Hangi Müslüman bunda farklı düşünüyor?"

Asla muhalefet bunda değil!!

Bahsimiz kendisinden tevessül kast edilen dua hakkındadır. Onun lafzı, aynı olmasa da filhakikat tevessüldür...

Doğru yola hidayet eden Allahu Teâlâ'dır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedîn ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ERZURUM TEDÂİLERİ-2

ERZURUM TEDÂİLERİ-2

Evet, Erzurum âlimler, evliyalar, meşayıhlar, şairler, mutasavvıflar beldesidir. Başta Nakşib

HAK VE SALAHİYET ÇERÇEVESİNDE KADINLAR MESELESİ

HAK VE SALAHİYET ÇERÇEVESİNDE KADINLAR MESELESİ

Rahmân ve Râhîm olan Allah’ın adıyla... Âl-i İmran suresinin 14. ayeti kerimesinde şehvet

ERZURUM TEDÂİLERİ-1

ERZURUM TEDÂİLERİ-1

Doğu Anadolu’nun gözbebeği, evliyalar yatağı, kahramanlar otağı, ilim ve irfan ocağı, me

EHL-İ BEYT SEVGİSİ-2

EHL-İ BEYT SEVGİSİ-2

Gemiye binen kurtulur fakat, sağ salim karaya ulaşmak isteyenlerin, yıldızları takip etmesi laz

VAAZ VE NASİHAT ADABI

VAAZ VE NASİHAT ADABI

Allah (c.c), Elçisi Hz. Muhammed'e (s.a.v): فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذ

EHL-İ BEYT SEVGİSİ-1

EHL-İ BEYT SEVGİSİ-1

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla “Deki, ben bu (İslam’ın size ulaşması )na (dair sa

TEZKİYE VE SİCİL AMİRLİĞİ

TEZKİYE VE SİCİL AMİRLİĞİ

Bilindiği üzere her kurumun en üst yetkilisi sicil âmiridir. Sicil amiri geniş perspektifiyle,

İLMİ ARAŞTIRMALARDA İNSAFLI OLMAK VE HAKKA UYMAK

İLMİ ARAŞTIRMALARDA İNSAFLI OLMAK VE HAKKA UYMAK

Rabbani bir eğitimcinin önem vermesi gereken önemli hususlardan biri de hoca, öğrencilerini ilm

BİR İRFAN OLUĞU; ARVAS SEYYİDLERİ-2

BİR İRFAN OLUĞU; ARVAS SEYYİDLERİ-2

.2.1.3. Arvasîlerin Ağrı’ya Gelişi Bayazıt Sancağının vilayet merkezi olduğu dönemde A

İLİM TALEBESİNİN İHTİYAÇ DUYACAĞI MEZİYETLERİN ÖZETİ

İLİM TALEBESİNİN İHTİYAÇ DUYACAĞI MEZİYETLERİN ÖZETİ

İlim talebesi, eğitiminde birtakım güzel meziyetlere ihtiyaç duymaktadır. Bu konuda büyük im

BİR İRFAN OLUĞU; ARVAS SEYYİDLERİ-1

BİR İRFAN OLUĞU; ARVAS SEYYİDLERİ-1

Aile, adını Van’ın Müküs (Bahçesaray) ilçesine bağlı Arvas (Doğanyayla) köyünden almı

Kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa güzel bir amel işlesin ve Rabbine kullukta hiç bir ortak koşmasın.

Kehf, 110

GÜNÜN HADİSİ

Herhangi bir kişi, mükemmel bir abdest alıp da namaz kılarsa, o namazla gelecek namaz arasında işlediği bütün günahları bağışlanır.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Muhammed Raşid Hz.lerinin Vefatı. (22 Ekim 1993) *Astronomi Alimi Uluğ Bey'in Vefatı(25 Ekim 1449) *Fatih Sultan Mehmed Han'ın Trabzon'u Fethi(26 Ekim 1461)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI