Cevaplar.Org

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-4

SEKİZİNCİ NOKTA Eğer söylenirse: İstiğase edenin işi, müşriklerin işi gibi değil midir? Çünkü onlar Dediler ki:


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2021-01-04 08:38:35

SEKİZİNCİ NOKTA

Eğer söylenirse: İstiğase edenin işi, müşriklerin işi gibi değil midir? Çünkü onlar Dediler ki:

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

"Biz, ancak bizi Allah'a yaklaştırmak için o putlara ibadet ediyoruz" [Zümer: 39/ 3)

Biz deriz ki: Bu benzetme batıldır. Çünkü onlar bu ayetin aynı nassı ile putlara taptılar, zira onlar "Biz sadece onun için onlara ibadet ediyoruz" dediler.

Allah'ı tek bilen Müslümanlar ise, Allah'tan başkasına ibadet etmezler. Onların yardımı da şu nedendendir: kendisiyle istiğase edilen kişi sebep ve yapan olma cihetiyledir, yaratıcı ve icat edici cihetinden değil.

Sonra, müşrikler putlarında mülk sahibi olduğunu düşündüler ve Sahih-i Müslim'de olduğu gibi şöyle dediler: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, Sana ortak yoktur, ancak bir ortak hariç, sen ona maliksin, o sana değil."

Bakın onlar Allah'ın ortağı ve küçük bir malik olduğunu iddia ettiler. Eğer bu tabir sahih ise, bu nerede, tevhid ehli müminlerin tevessülü ve istiğasesi nerede?

(Mütercim Molla Şerif Arslan şöyle diyor; başka bir pencereden bakarsak, şu ayet-i kerime:

وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ

"Onların Allah'tan başka yalvardıklarına sövmeyin ki, onlar da bilmeyerek sınırı aşıp Allah'a sövmesinler."(En'am; 6/108)

Ve Şu hadis-i şerif: Ebu Süfyan Uhud savaşında putu överek:

"Şanın yüce olsun Ey Hübel!" dedi. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): "Buna cevap verin!" diye emretti. Ashab: "Ne diyelim?" diye sordu.

"Allah en büyük ve en yücedir" deyin dedi. Ebu Süfyan:

-Bizim için Uzza putu vardır size Uzza yoktur" dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): "Buna cevap verin!" emretti. Ashab: "Ne diyelim?" diye sordu. َ

 -"Allah mevlamızdır, sizin mevlanız yoktur!" deyin" dedi. (Kaynak: Buhari, Ebu Davud)

 Bu ayet-i kerimeden ve hadisten anlaşılıyor ki, müşrikler Allah Teâlâ'nın düşmanıdırlar. Allah'ı sevmiyorlar ve onların putlara ibadeti Allaha yaklaştırsınlar diye sözleri de sadece laftan ibaret olduğu bilinmektedir.

DOKUZUNCU NOKTA

Bu geçmiş istiğase, âlimlerin nezdinde açık anlaşılır olunca; İmam Takiyyuddin el-Subki, Şifau's Sikam adlı kitabında, şöyle buyuruyor: "İstiğasedan maksat Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)i yaratmaya ve mustakil iş yapmaya nisbet etmek değildir. Bunu hiçbir Müslüman kasd etmez. İstiğaseyi o manaya yönlendirmek böylece onu menetmek dinde şüphe koyma ve avamların(Halk tabakasının) tevhidini teşvişe saptırma babındandır."

Sonra dedi ki: "Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)den istemede olan bu türler ve koşullar beyan edildiğinde, manası da zahir olduğunda, artık ona tevessül dersen veya teşeffu dersen veya istiğase veya teveccüh, ne dersen de, endişelenme, bütün bunlarda mana birdir."

ONUNCU NOKTA

Biri derse ki: "Neden yalnız Allah'a dua etmiyoruz? Bu daha güvenli ve kurtarıcı değil mi?"

Biz deriz ki: buna kim katılmadı ki?!! Sana kim dedi ki, "istigaseyi caiz gören İslam âlimleri Allah'tan başkasına dua (ibadet ) etmek caizdir diyorlar? Hangi Müslüman bunda farklı düşünüyor?"

Asla muhalefet bunda değil!!

Bahsimiz kendisinden tevessül kast edilen dua hakkındadır. Onun lafzı, aynı olmasa da filhakikat tevessüldür...

Doğru yola hidayet eden Allahu Teâlâ'dır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedîn ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

DİZ ÜSTÜ OTURMAK

DİZ ÜSTÜ OTURMAK

Bundan elli yıl önce köyde otururduk. Ekmeğimizi annem tandırda pişirirdi. Önce diz üstü

MUHAKEMAT NOTLARI-26

MUHAKEMAT NOTLARI-26

Ders: Muhakemat, Birinci Makale, Üçüncü Mesele İzah: Prof. Dr. Ahmet Akgündüz *Üçüncü

SEYDA MUHAMMED ZAHİD BAŞÇI HOCAMIZIN HATIRATI-1

SEYDA MUHAMMED ZAHİD BAŞÇI HOCAMIZIN HATIRATI-1

Değerli ziyaretçilerimiz, inşallah bu haftadan itibaren Bingöllü değerli âlim Seyda Muhammed

HUCR VE ARKADAŞLARININ ÖLDÜRÜLMESİ HADİSESİ

HUCR VE ARKADAŞLARININ ÖLDÜRÜLMESİ HADİSESİ

İlk dönem tarihçilerin bu konuda ne dediklerine bakalım. Bu konuda başta Taberi, İbni Esir ve

HÜSEYİN ABDULHADİ(1949 - )

HÜSEYİN ABDULHADİ(1949 - )

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Tarihçe-i Hayat kitabının ‘Hariç Memleketler’ kısmın

İSLAM’DA KADININ CEMİYET İÇİNDEKİ YERİ VE ROLÜ

İSLAM’DA KADININ CEMİYET İÇİNDEKİ YERİ VE ROLÜ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... Kadın bir elmanın iki yarısından birisidir. Kadın va

KADER RİSALESİ ŞERHİ-10

KADER RİSALESİ ŞERHİ-10

“İkincisi: Bizzarure herkes kendisinde bir ihtiyar hisseder. O ihtiyarın vücudunu vicdanen bili

HAYIZLI KADININ ORUCU MESELESİ

HAYIZLI KADININ ORUCU MESELESİ

Muhterem müminler ve insaflı gençler! Bütün akli ve nakli bilimlerin ittifak ettiği kurala g

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-36

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-36

Nasirüddin Elbani(Selefi) Selefi çizgiyi temsil eden Nasirüddin Elbani’nin ilmi yanlışları

KALBTEKİLER UNUTULMAZ

KALBTEKİLER UNUTULMAZ

2012 senesinde, bir bahar ayında, Van Erek Dağı eteğinde, büyük İslam âlimlerinden Seyda Mo

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-25

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-25

İster Avrupa'dan biri, ister Tür¬kiye'den biri, dedi ki size: "Ben İslam’a inanmıyorum. Fakat

Üstünlük ve şeref ancak Allah'ın, Peygamberinin ve mü'minlerindir.

Münâfikûn, 8

GÜNÜN HADİSİ

"Kim, müslüman kardeşinin namusunu ve şahsiyetini korursa, Allah onun yüzünü kıyamet gününde cehennem ateşinden uzak tutar."

Tirmizî.

TARİHTE BU HAFTA

*Emir Sultan hazretlerinin vefatı- 2 Mart 1389 *Hilafetin ilgası-3 Mart-1924

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI