Cevaplar.Org

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-3

BEŞİNCİ NOKTA Eğer biri derse; “Kabir ehline hitap eden ancak onların sebep ve yapan olduklarını kasd ettiğini (yani hitap edilen peygamber veya veli o kişiye Şefaat eder veya dua eder) farz ettik, peki kabir ehli duymayan ölüler değil mi


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2020-12-22 09:45:36

BEŞİNCİ NOKTA

Eğer biri derse; "Kabir ehline hitap eden ancak onların sebep ve yapan olduklarını kasd ettiğini (yani hitap edilen peygamber veya veli o kişiye Şefaat eder veya dua eder) farz ettik, peki kabir ehli duymayan ölüler değil mi?

Cevap: Bizim Ehl-i Sünnet topluluğumuzun itikadı, mutezileye muhalif olarak, kabir ehlinin kabirlerinde berzah hayatıyla diri olup, Allah'a itaat etmiş olanlar nimet görüyor, kafirlerin ise azap görüyor olmasıdır.. Ve buna dair mütevatir sahih hadisler varid olmuştur.

İbn-i Kayyım'ın (Ruh kitabında) özet olarak dediği gibi: Şüphesiz Allah Teâlâ kabir ehline selam vermemizi meşru kılmıştır. Ve bunun ümmet üzerine meşruluğuna selef ve halef âlimler icma etmişlerdir. Ve bizden olan o selam ve hitap, duymayana ve anlamayana olması mümkün değildir.

ALTINCİ NOKTA

Eğer denilirse; "farz ettik ki kabir ehli duyuyorlar, peki denizlerin ve memleketlerin ötesinde ona hitap edenleri nasıl duymuş olur?

Cevap; Her velinin her zaman her çağıranı duyduğunu isbat eden hiç bir delil yoktur, lakin bu mümkündür. Çünkü Allah'ı aciz bırakan hiçbir şey yoktur. Âlimlerin nezdinde salih bir kuldan gelecek yardım, keramet babına girer.

Büyük İmam Şihabuddin Ahmed el-Remli'nin şu sözünü düşün; "Enbiya, mürselin, evliya ve salihine istiğase yapmak caizdir. Nebiler, resuller, veliler ve salihler için ölümden sonra yardıma koşma vardır. Çünkü enbiya mucizesi ve evliya kerameti, ölümleriyle kesilmez." Bak bu imam hangi zaviyeden konuya bakmış?

YEDİNCİ NOKTA

Denilirse; "Hadis -i Şerifte kanıtlanmamış mıdır ki, "insan öldüğü zaman artık kendi ameli kesilir"(Riyazu's Salihin, h.n. 949) Bu veli başkasına nasıl fayda verir?

Biz deriz ki: Hadisten maksat; kendisine faydalı olan arayışın kesilmesidir, çünkü amel ve imtihan diyarı olan dünya bitmiştir. Fakat duasından başkalarının faydalanmış olması, hadise aykırı değildir.(dünya hayatı itibarıyla) ölmüş olandan diriye fayda sağlayan hadisler varit olmuştur.

İşte Allah'ın peygamberi Musa aleyhisselam elliden beşe kadar olan namazımızı hafiflettiği zaman tüm İslam ümmetine menfaat sağlamıştır. (İbn Kesir bu rivayeti kaydettikten sonra der ki: Bunu, imam Ebu Cafer bin Cerir el-Taberî, Hasan b. Yahya tarikiyle de rivayet etmiştir. Ayrıca Ibn Ebu Hatim, Ahmed b. Abde tarikiyle de rivayette bulunmuştur.)

Ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Benim hayatım sizin için daha hayırlıdır, siz konuşuyorsunuz, biz de sizinle konuşuyoruz, ölümüm de sizin için daha hayırlıdır, bana sizin ameliniz arz ediliyor, gördüğüm iyilikler için Allah'a hamd ediyorum, gördüğüm kötülükler için, Allah'tan sizin için mağfiret diliyorum" Acaba, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem in bizim için mağfiret dilemesi, bize fayda mı sağlıyor, yoksa o abes bir şey midir?!!! Hâşâ..

Ve Hadis-i şerifte şöyle gelmiştir: "sizin yaptıklarınız ölmüş akrabalarınıza ve kabilelerinize sunulur, eğer hayır ise sevinirler, eğer hayır değil ise, Allah'ım, bizi hidayete erdirdiğin gibi onları da hidayete erdirmeden öldürme derler" (İmam Ahmed, Hakim-i Tirmizi "Nevadirül-Usûl"de, ve İbn-i Mende Enes (Radıyallahû anh) 'dan) Bu hadisin birçok rivayet yolları vardır. Belki de onu müstakil bir risalede zikrederim. Acaba bu ölülerin duaları için fayda var mı yoksa abes ve zayi bir şey mi?

-devam edecek

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Mehmet Şerif aslan, 2020-12-22 12:48:55

Çok güzel Allah razı olsun

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

Eşlerin Birbirinden Üstün Oldukları Noktalar: Kur’ân, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ ع

SORU SORMA AHLAKI

SORU SORMA AHLAKI

İlim talebesinin önem arz eden vazifelerinden biri bilmediği ve kapalı kalan hususları sormayı

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

Eğitimin esasını oluşturan ve öğrencinin eğitimde başarısı için temel dinamiklerden biri

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

Aile Nedir? Kur’ân-ı Kerim’de, insanın beden, ruh ve aile sağlığı konusunda ihtiyaç duy

HÜR MÜSLÜMAN HANIMIN VASIFLARI:

HÜR MÜSLÜMAN HANIMIN VASIFLARI:

-ALLAH’A KARŞI ADABI: 1-İmanlı, iffetli ve taatli olur. 2- Beş vakit namazını dürüst

İLMİ, SALİH VE EHLİYETLİ HOCALARDAN ALMANIN ZORUNLULUĞU

İLMİ, SALİH VE EHLİYETLİ HOCALARDAN ALMANIN ZORUNLULUĞU

lmi hocadan almak, sahih ilmin anahtarı ve ilim talebesinin kurtuluş adresi ve zaferidir. Ehliyetl

İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

Allah (c.c) gerek Yüce Kitabı'ndaki birçok ayet-i kerimede ve gerekse Elçisi aracılığıyla bi

İLİM TAHSİLİNDE VE ÖĞRETİMİNDE İYİ NİYET

İLİM TAHSİLİNDE VE ÖĞRETİMİNDE İYİ NİYET

Gizli ve aşikâr bütün işlerde iyi niyet, samimiyet ve ihlas her Müslüman için özellikle âl

ORYANTALİST TEZLERİ İSLAM DÜNYASINDA YAYMAYA ÇALIŞAN ÜÇ GRUP

ORYANTALİST TEZLERİ İSLAM DÜNYASINDA YAYMAYA ÇALIŞAN ÜÇ GRUP

A. Bilinçli Olarak Faaliyet Gösteren Münafıklar Birinci grup, Oryantalizmin üretip özenle be

HAKKA TALİP OLANLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

HAKKA TALİP OLANLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

Hakka talip olana tavsiyem şudur: *Ey talip! Zenginlerle (ve idarecilerle) sadece, insanlara dokun

İSLÂM, BİLİME DÜŞMAN MIDIR?

İSLÂM, BİLİME DÜŞMAN MIDIR?

Oryantalistlerden Ernest Renan ve Gromer, İslâm dininin bilim düşmanı olduğunu ve felsefe ve i

İman edip salih ameller işleyen kimseler için mağfiret ve bol rızık vardır.

Hac, 50

GÜNÜN HADİSİ

"Haramla beslenmiş vücut cennete giremez."

Taberânî.

TARİHTE BU HAFTA

*Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın Şehit düşmesi (19 Ağustos 1691) *Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce Yakılması(21 Ağustos 1969) *Sakarya Savaşı (22 Ağustos 1921) *Hz. Ebu Bekir (634) ve Ebussuud Efendi'nin (1574)[23 Ağustos]

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI