Cevaplar.Org

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-3

BEŞİNCİ NOKTA Eğer biri derse; “Kabir ehline hitap eden ancak onların sebep ve yapan olduklarını kasd ettiğini (yani hitap edilen peygamber veya veli o kişiye Şefaat eder veya dua eder) farz ettik, peki kabir ehli duymayan ölüler değil mi


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2020-12-22 09:45:36

BEŞİNCİ NOKTA

Eğer biri derse; "Kabir ehline hitap eden ancak onların sebep ve yapan olduklarını kasd ettiğini (yani hitap edilen peygamber veya veli o kişiye Şefaat eder veya dua eder) farz ettik, peki kabir ehli duymayan ölüler değil mi?

Cevap: Bizim Ehl-i Sünnet topluluğumuzun itikadı, mutezileye muhalif olarak, kabir ehlinin kabirlerinde berzah hayatıyla diri olup, Allah'a itaat etmiş olanlar nimet görüyor, kafirlerin ise azap görüyor olmasıdır.. Ve buna dair mütevatir sahih hadisler varid olmuştur.

İbn-i Kayyım'ın (Ruh kitabında) özet olarak dediği gibi: Şüphesiz Allah Teâlâ kabir ehline selam vermemizi meşru kılmıştır. Ve bunun ümmet üzerine meşruluğuna selef ve halef âlimler icma etmişlerdir. Ve bizden olan o selam ve hitap, duymayana ve anlamayana olması mümkün değildir.

ALTINCİ NOKTA

Eğer denilirse; "farz ettik ki kabir ehli duyuyorlar, peki denizlerin ve memleketlerin ötesinde ona hitap edenleri nasıl duymuş olur?

Cevap; Her velinin her zaman her çağıranı duyduğunu isbat eden hiç bir delil yoktur, lakin bu mümkündür. Çünkü Allah'ı aciz bırakan hiçbir şey yoktur. Âlimlerin nezdinde salih bir kuldan gelecek yardım, keramet babına girer.

Büyük İmam Şihabuddin Ahmed el-Remli'nin şu sözünü düşün; "Enbiya, mürselin, evliya ve salihine istiğase yapmak caizdir. Nebiler, resuller, veliler ve salihler için ölümden sonra yardıma koşma vardır. Çünkü enbiya mucizesi ve evliya kerameti, ölümleriyle kesilmez." Bak bu imam hangi zaviyeden konuya bakmış?

YEDİNCİ NOKTA

Denilirse; "Hadis -i Şerifte kanıtlanmamış mıdır ki, "insan öldüğü zaman artık kendi ameli kesilir"(Riyazu's Salihin, h.n. 949) Bu veli başkasına nasıl fayda verir?

Biz deriz ki: Hadisten maksat; kendisine faydalı olan arayışın kesilmesidir, çünkü amel ve imtihan diyarı olan dünya bitmiştir. Fakat duasından başkalarının faydalanmış olması, hadise aykırı değildir.(dünya hayatı itibarıyla) ölmüş olandan diriye fayda sağlayan hadisler varit olmuştur.

İşte Allah'ın peygamberi Musa aleyhisselam elliden beşe kadar olan namazımızı hafiflettiği zaman tüm İslam ümmetine menfaat sağlamıştır. (İbn Kesir bu rivayeti kaydettikten sonra der ki: Bunu, imam Ebu Cafer bin Cerir el-Taberî, Hasan b. Yahya tarikiyle de rivayet etmiştir. Ayrıca Ibn Ebu Hatim, Ahmed b. Abde tarikiyle de rivayette bulunmuştur.)

Ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Benim hayatım sizin için daha hayırlıdır, siz konuşuyorsunuz, biz de sizinle konuşuyoruz, ölümüm de sizin için daha hayırlıdır, bana sizin ameliniz arz ediliyor, gördüğüm iyilikler için Allah'a hamd ediyorum, gördüğüm kötülükler için, Allah'tan sizin için mağfiret diliyorum" Acaba, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem in bizim için mağfiret dilemesi, bize fayda mı sağlıyor, yoksa o abes bir şey midir?!!! Hâşâ..

Ve Hadis-i şerifte şöyle gelmiştir: "sizin yaptıklarınız ölmüş akrabalarınıza ve kabilelerinize sunulur, eğer hayır ise sevinirler, eğer hayır değil ise, Allah'ım, bizi hidayete erdirdiğin gibi onları da hidayete erdirmeden öldürme derler" (İmam Ahmed, Hakim-i Tirmizi "Nevadirül-Usûl"de, ve İbn-i Mende Enes (Radıyallahû anh) 'dan) Bu hadisin birçok rivayet yolları vardır. Belki de onu müstakil bir risalede zikrederim. Acaba bu ölülerin duaları için fayda var mı yoksa abes ve zayi bir şey mi?

-devam edecek

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Mehmet Şerif aslan, 2020-12-22 12:48:55

Çok güzel Allah razı olsun

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

ERZURUM TEDÂİLERİ-2

ERZURUM TEDÂİLERİ-2

Evet, Erzurum âlimler, evliyalar, meşayıhlar, şairler, mutasavvıflar beldesidir. Başta Nakşib

HAK VE SALAHİYET ÇERÇEVESİNDE KADINLAR MESELESİ

HAK VE SALAHİYET ÇERÇEVESİNDE KADINLAR MESELESİ

Rahmân ve Râhîm olan Allah’ın adıyla... Âl-i İmran suresinin 14. ayeti kerimesinde şehvet

ERZURUM TEDÂİLERİ-1

ERZURUM TEDÂİLERİ-1

Doğu Anadolu’nun gözbebeği, evliyalar yatağı, kahramanlar otağı, ilim ve irfan ocağı, me

EHL-İ BEYT SEVGİSİ-2

EHL-İ BEYT SEVGİSİ-2

Gemiye binen kurtulur fakat, sağ salim karaya ulaşmak isteyenlerin, yıldızları takip etmesi laz

VAAZ VE NASİHAT ADABI

VAAZ VE NASİHAT ADABI

Allah (c.c), Elçisi Hz. Muhammed'e (s.a.v): فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذ

EHL-İ BEYT SEVGİSİ-1

EHL-İ BEYT SEVGİSİ-1

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla “Deki, ben bu (İslam’ın size ulaşması )na (dair sa

TEZKİYE VE SİCİL AMİRLİĞİ

TEZKİYE VE SİCİL AMİRLİĞİ

Bilindiği üzere her kurumun en üst yetkilisi sicil âmiridir. Sicil amiri geniş perspektifiyle,

İLMİ ARAŞTIRMALARDA İNSAFLI OLMAK VE HAKKA UYMAK

İLMİ ARAŞTIRMALARDA İNSAFLI OLMAK VE HAKKA UYMAK

Rabbani bir eğitimcinin önem vermesi gereken önemli hususlardan biri de hoca, öğrencilerini ilm

BİR İRFAN OLUĞU; ARVAS SEYYİDLERİ-2

BİR İRFAN OLUĞU; ARVAS SEYYİDLERİ-2

.2.1.3. Arvasîlerin Ağrı’ya Gelişi Bayazıt Sancağının vilayet merkezi olduğu dönemde A

İLİM TALEBESİNİN İHTİYAÇ DUYACAĞI MEZİYETLERİN ÖZETİ

İLİM TALEBESİNİN İHTİYAÇ DUYACAĞI MEZİYETLERİN ÖZETİ

İlim talebesi, eğitiminde birtakım güzel meziyetlere ihtiyaç duymaktadır. Bu konuda büyük im

BİR İRFAN OLUĞU; ARVAS SEYYİDLERİ-1

BİR İRFAN OLUĞU; ARVAS SEYYİDLERİ-1

Aile, adını Van’ın Müküs (Bahçesaray) ilçesine bağlı Arvas (Doğanyayla) köyünden almı

Öğüt ver, hatırlat! Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.

Gâşiye, 21-22

GÜNÜN HADİSİ

İki ni'met (iki güzel hal) vardır ki, insanlardan çoğu bu ni'metleri kullanmakta aldanmıştır: Sıhhat, boş vakit.

Abdullâh b. Abbâs (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Muhammed Raşid Hz.lerinin Vefatı. (22 Ekim 1993) *Astronomi Alimi Uluğ Bey'in Vefatı(25 Ekim 1449) *Fatih Sultan Mehmed Han'ın Trabzon'u Fethi(26 Ekim 1461)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI