Cevaplar.Org

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-3

BEŞİNCİ NOKTA Eğer biri derse; “Kabir ehline hitap eden ancak onların sebep ve yapan olduklarını kasd ettiğini (yani hitap edilen peygamber veya veli o kişiye Şefaat eder veya dua eder) farz ettik, peki kabir ehli duymayan ölüler değil mi


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2020-12-22 09:45:36

BEŞİNCİ NOKTA

Eğer biri derse; "Kabir ehline hitap eden ancak onların sebep ve yapan olduklarını kasd ettiğini (yani hitap edilen peygamber veya veli o kişiye Şefaat eder veya dua eder) farz ettik, peki kabir ehli duymayan ölüler değil mi?

Cevap: Bizim Ehl-i Sünnet topluluğumuzun itikadı, mutezileye muhalif olarak, kabir ehlinin kabirlerinde berzah hayatıyla diri olup, Allah'a itaat etmiş olanlar nimet görüyor, kafirlerin ise azap görüyor olmasıdır.. Ve buna dair mütevatir sahih hadisler varid olmuştur.

İbn-i Kayyım'ın (Ruh kitabında) özet olarak dediği gibi: Şüphesiz Allah Teâlâ kabir ehline selam vermemizi meşru kılmıştır. Ve bunun ümmet üzerine meşruluğuna selef ve halef âlimler icma etmişlerdir. Ve bizden olan o selam ve hitap, duymayana ve anlamayana olması mümkün değildir.

ALTINCİ NOKTA

Eğer denilirse; "farz ettik ki kabir ehli duyuyorlar, peki denizlerin ve memleketlerin ötesinde ona hitap edenleri nasıl duymuş olur?

Cevap; Her velinin her zaman her çağıranı duyduğunu isbat eden hiç bir delil yoktur, lakin bu mümkündür. Çünkü Allah'ı aciz bırakan hiçbir şey yoktur. Âlimlerin nezdinde salih bir kuldan gelecek yardım, keramet babına girer.

Büyük İmam Şihabuddin Ahmed el-Remli'nin şu sözünü düşün; "Enbiya, mürselin, evliya ve salihine istiğase yapmak caizdir. Nebiler, resuller, veliler ve salihler için ölümden sonra yardıma koşma vardır. Çünkü enbiya mucizesi ve evliya kerameti, ölümleriyle kesilmez." Bak bu imam hangi zaviyeden konuya bakmış?

YEDİNCİ NOKTA

Denilirse; "Hadis -i Şerifte kanıtlanmamış mıdır ki, "insan öldüğü zaman artık kendi ameli kesilir"(Riyazu's Salihin, h.n. 949) Bu veli başkasına nasıl fayda verir?

Biz deriz ki: Hadisten maksat; kendisine faydalı olan arayışın kesilmesidir, çünkü amel ve imtihan diyarı olan dünya bitmiştir. Fakat duasından başkalarının faydalanmış olması, hadise aykırı değildir.(dünya hayatı itibarıyla) ölmüş olandan diriye fayda sağlayan hadisler varit olmuştur.

İşte Allah'ın peygamberi Musa aleyhisselam elliden beşe kadar olan namazımızı hafiflettiği zaman tüm İslam ümmetine menfaat sağlamıştır. (İbn Kesir bu rivayeti kaydettikten sonra der ki: Bunu, imam Ebu Cafer bin Cerir el-Taberî, Hasan b. Yahya tarikiyle de rivayet etmiştir. Ayrıca Ibn Ebu Hatim, Ahmed b. Abde tarikiyle de rivayette bulunmuştur.)

Ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Benim hayatım sizin için daha hayırlıdır, siz konuşuyorsunuz, biz de sizinle konuşuyoruz, ölümüm de sizin için daha hayırlıdır, bana sizin ameliniz arz ediliyor, gördüğüm iyilikler için Allah'a hamd ediyorum, gördüğüm kötülükler için, Allah'tan sizin için mağfiret diliyorum" Acaba, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem in bizim için mağfiret dilemesi, bize fayda mı sağlıyor, yoksa o abes bir şey midir?!!! Hâşâ..

Ve Hadis-i şerifte şöyle gelmiştir: "sizin yaptıklarınız ölmüş akrabalarınıza ve kabilelerinize sunulur, eğer hayır ise sevinirler, eğer hayır değil ise, Allah'ım, bizi hidayete erdirdiğin gibi onları da hidayete erdirmeden öldürme derler" (İmam Ahmed, Hakim-i Tirmizi "Nevadirül-Usûl"de, ve İbn-i Mende Enes (Radıyallahû anh) 'dan) Bu hadisin birçok rivayet yolları vardır. Belki de onu müstakil bir risalede zikrederim. Acaba bu ölülerin duaları için fayda var mı yoksa abes ve zayi bir şey mi?

-devam edecek

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Mehmet Şerif aslan, 2020-12-22 12:48:55

Çok güzel Allah razı olsun

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

ENGELSİZSİNİZ

ENGELSİZSİNİZ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... Hiç bir engel, Allah’a (Celle Celaluhu) kul olmaya e

İSLAM’DA KADININ CEMİYET İÇİNDEKİ YERİ VE ROLÜ

İSLAM’DA KADININ CEMİYET İÇİNDEKİ YERİ VE ROLÜ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... Kadın bir elmanın iki yarısından birisidir. Kadın va

İSLAM’DA MÜSPET (POZİTİF) HAREKET

İSLAM’DA MÜSPET (POZİTİF) HAREKET

“Anla yavrum, ne haklı davadır; Tatlılık zorluktan evladır.” Yukarıdaki mısralar, La

TARİHTEKİ AYASOFYA

TARİHTEKİ AYASOFYA

Not: 1 Şubat 1934 tarihi Ayasofya Caminin müzeye çevrilme tarihidir. Bu vesileyle Muhterem Ali Ha

ECDADA KÖPRÜ OLMAK

ECDADA KÖPRÜ OLMAK

Bakara sûresinin 134 ve 141. ayetlerinde mükerrer olarak, geçmişlerimizin hatalarından sorumlu

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-4

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-4

SEKİZİNCİ NOKTA Eğer söylenirse: İstiğase edenin işi, müşriklerin işi gibi değil midir?

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-3

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-3

BEŞİNCİ NOKTA Eğer biri derse; “Kabir ehline hitap eden ancak onların sebep ve yapan oldukla

EMANETİN ZAYİ EDİLMESİ

EMANETİN ZAYİ EDİLMESİ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... Ebû Hureyre’den (Radıyallahu Anh) rivayet edilen Buh

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-2

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-2

Eğer denirse; “Allah'tan başkası, diriltir ve öldürür dememiz caiz midir?” Biz deriz: Evet

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-1

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-1

Bu on noktayı yazan: Seyfi Asrî (hafizahullahu teala) Çarşamba günü Öğlen ile ikindi arası

KISA KISA NOTLAR-3

KISA KISA NOTLAR-3

Çocuk ölü doğduğunda isim vermeye gerek yok. *Avukat suçluyu savunursa günahkâr olur. *Bir

Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

Kevser:2

GÜNÜN HADİSİ

Hikmetli söz, müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa almaya en layıktır.

Tirmizi, İlim, 19.

TARİHTE BU HAFTA

*Mimar Sinan Vefat Etti(8 Nisan 1588) *Devletin dini İslam'dır Hükmü Kaldırıldı.(10 Nisan 1928) *Mareşal Fevzi Çakmak Vefat Etti. (10 Nisan 1928) *İlk Uzay Mekiği Fırlatıldı. (12 Nisan 1981)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI