Cevaplar.Org

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-3

BEŞİNCİ NOKTA Eğer biri derse; “Kabir ehline hitap eden ancak onların sebep ve yapan olduklarını kasd ettiğini (yani hitap edilen peygamber veya veli o kişiye Şefaat eder veya dua eder) farz ettik, peki kabir ehli duymayan ölüler değil mi


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2020-12-22 09:45:36

BEŞİNCİ NOKTA

Eğer biri derse; "Kabir ehline hitap eden ancak onların sebep ve yapan olduklarını kasd ettiğini (yani hitap edilen peygamber veya veli o kişiye Şefaat eder veya dua eder) farz ettik, peki kabir ehli duymayan ölüler değil mi?

Cevap: Bizim Ehl-i Sünnet topluluğumuzun itikadı, mutezileye muhalif olarak, kabir ehlinin kabirlerinde berzah hayatıyla diri olup, Allah'a itaat etmiş olanlar nimet görüyor, kafirlerin ise azap görüyor olmasıdır.. Ve buna dair mütevatir sahih hadisler varid olmuştur.

İbn-i Kayyım'ın (Ruh kitabında) özet olarak dediği gibi: Şüphesiz Allah Teâlâ kabir ehline selam vermemizi meşru kılmıştır. Ve bunun ümmet üzerine meşruluğuna selef ve halef âlimler icma etmişlerdir. Ve bizden olan o selam ve hitap, duymayana ve anlamayana olması mümkün değildir.

ALTINCİ NOKTA

Eğer denilirse; "farz ettik ki kabir ehli duyuyorlar, peki denizlerin ve memleketlerin ötesinde ona hitap edenleri nasıl duymuş olur?

Cevap; Her velinin her zaman her çağıranı duyduğunu isbat eden hiç bir delil yoktur, lakin bu mümkündür. Çünkü Allah'ı aciz bırakan hiçbir şey yoktur. Âlimlerin nezdinde salih bir kuldan gelecek yardım, keramet babına girer.

Büyük İmam Şihabuddin Ahmed el-Remli'nin şu sözünü düşün; "Enbiya, mürselin, evliya ve salihine istiğase yapmak caizdir. Nebiler, resuller, veliler ve salihler için ölümden sonra yardıma koşma vardır. Çünkü enbiya mucizesi ve evliya kerameti, ölümleriyle kesilmez." Bak bu imam hangi zaviyeden konuya bakmış?

YEDİNCİ NOKTA

Denilirse; "Hadis -i Şerifte kanıtlanmamış mıdır ki, "insan öldüğü zaman artık kendi ameli kesilir"(Riyazu's Salihin, h.n. 949) Bu veli başkasına nasıl fayda verir?

Biz deriz ki: Hadisten maksat; kendisine faydalı olan arayışın kesilmesidir, çünkü amel ve imtihan diyarı olan dünya bitmiştir. Fakat duasından başkalarının faydalanmış olması, hadise aykırı değildir.(dünya hayatı itibarıyla) ölmüş olandan diriye fayda sağlayan hadisler varit olmuştur.

İşte Allah'ın peygamberi Musa aleyhisselam elliden beşe kadar olan namazımızı hafiflettiği zaman tüm İslam ümmetine menfaat sağlamıştır. (İbn Kesir bu rivayeti kaydettikten sonra der ki: Bunu, imam Ebu Cafer bin Cerir el-Taberî, Hasan b. Yahya tarikiyle de rivayet etmiştir. Ayrıca Ibn Ebu Hatim, Ahmed b. Abde tarikiyle de rivayette bulunmuştur.)

Ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Benim hayatım sizin için daha hayırlıdır, siz konuşuyorsunuz, biz de sizinle konuşuyoruz, ölümüm de sizin için daha hayırlıdır, bana sizin ameliniz arz ediliyor, gördüğüm iyilikler için Allah'a hamd ediyorum, gördüğüm kötülükler için, Allah'tan sizin için mağfiret diliyorum" Acaba, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem in bizim için mağfiret dilemesi, bize fayda mı sağlıyor, yoksa o abes bir şey midir?!!! Hâşâ..

Ve Hadis-i şerifte şöyle gelmiştir: "sizin yaptıklarınız ölmüş akrabalarınıza ve kabilelerinize sunulur, eğer hayır ise sevinirler, eğer hayır değil ise, Allah'ım, bizi hidayete erdirdiğin gibi onları da hidayete erdirmeden öldürme derler" (İmam Ahmed, Hakim-i Tirmizi "Nevadirül-Usûl"de, ve İbn-i Mende Enes (Radıyallahû anh) 'dan) Bu hadisin birçok rivayet yolları vardır. Belki de onu müstakil bir risalede zikrederim. Acaba bu ölülerin duaları için fayda var mı yoksa abes ve zayi bir şey mi?

-devam edecek

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Mehmet Şerif aslan, 2020-12-22 12:48:55

Çok güzel Allah razı olsun

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

MUHAKEMAT DERSLERİ-16

MUHAKEMAT DERSLERİ-16

Ders: Muhakemat, Birinci Makale, 8. Mukaddime(devam) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek Hem de istibdad

SEYDA MUHAMMED ZAHİD BAŞÇI HOCAMIZIN HATIRATI-2

SEYDA MUHAMMED ZAHİD BAŞÇI HOCAMIZIN HATIRATI-2

MEDRESE GÜNLERİ Medrese hocamız Seyda Molla Zeki o sıralar köyümüze yeni gelmişti. Kendisi

MESELENİN CEVABI

MESELENİN CEVABI

Hz. Hasan, hilafeti Hz. Muaviye’ye terk etmeye karar verdi.(1) Hz. Hasan’ın hilafetten feragati

BAŞKA GÖRÜNDÜ

BAŞKA GÖRÜNDÜ

Bir gün bir göletin arkasında bir vadinin yamacında oturmuş karşı yamaçtaki ağaçları seyr

SAHİH-İ BUHARİ’Yİ ÇÖPE ATMA” HEZEYANINA KARŞI REDDİYEDİR

SAHİH-İ BUHARİ’Yİ ÇÖPE ATMA” HEZEYANINA KARŞI REDDİYEDİR

Muhterem Müslümanlar! Bugünlerde mealci ve sünnet inkârcıları taifesinden bazı cahiller “

İSMAİL GÜVEN(1937 – 2016)

İSMAİL GÜVEN(1937 – 2016)

1937 Burdur doğumlu emekli İmam Hatip Lisesi öğretmeni İsmail Güven ağabeyimiz, çok uzun bir

ENGELSİZSİNİZ

ENGELSİZSİNİZ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... Hiç bir engel, Allah’a (Celle Celaluhu) kul olmaya e

KADER RİSALESİ ŞERHİ-11

KADER RİSALESİ ŞERHİ-11

“Üçüncüsü: Cüz-i ihtiyarî, kadere münafî değil. Belki kader, ihtiyarı te’yid eder. Ç

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-26

ŞİFA TEFSİRİ NOTLARI-26

Çocukluğumuzda terzilerin piri İdris (a.s.), gemicilerin piri Nuh (a.s.), demircilerin piri Davud

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-37

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-37

Numan Alusi İbni Teymiye ile Takiyüddin Subki arasındaki tartışmalar da daha sonraki dönemler

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-1

LUCCETU’L ESRAR TERCÜMESİ-1

Kungur-i eyvan-ı şeh k'ez kâh-ı keyvan berter-est Rahne-ha dan k'eş be dîvâr-i hasâri din d

İnkâr edenler, Allah'ın yolundan ve -yerli, taşralı- bütün insanlara eşit (kıble veya mâbed) kıldığımız Mescid-i Harâm'dan (insanları) alıkoymaya kalkanlar (şunu bilmeliler ki) kim orada (böyle) zulüm ile haktan sapmak isterse ona acı azaptan tattırırız.

Hac,25

GÜNÜN HADİSİ

Hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın.

Riyazü's-Salihin

TARİHTE BU HAFTA

*12 Mart 1918-Erzurum'un kurtuluşu *12 Mart-1921-İstiklal marşının kabulu *12 Mart 1956 Alvar İmamı M.Lütfi efendinin vefatı *15 Mart Hicri yılbaşı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI