Cevaplar.Org

“HZ. ÖMER’E IFTIRA ATIP EZANI DEĞİŞTİRMEKLE SUÇLAMASI” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın 34. yanlışı, Hz. Ömer (r.a.)’a iftira atıp ezanı değiştirmekle suçlamasıyla ilgilidir. Beyan ettiğine göre, Hz. Ömer (r.a.)’dan önce ezanda “Hayyi ala hayr’il-amel/Haydi en hayırlı ibadete (namaza)” ibaresi vardı ve onun döneminde kaldırılmıştır.


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2020-12-14 22:07:57

Muhterem Müslümanlar!

Mustafa'nın 33. yanlışı, Hz. Ömer (r.a.)'a iftira atıp ezanı değiştirmekle suçlamasıyla ilgilidir. Beyan ettiğine göre, Hz. Ömer (r.a.)'dan önce ezanda "Hayyi ala hayr'il-amel/Haydi en hayırlı ibadete (namaza)" ibaresi vardı ve onun döneminde kaldırılmıştır. Nedeni ise, namaza aşırı ilgi nedeniyle cihad gibi ibadetlerin unutulacağı endişesiymiş. Tarihsel süreç itibariyle bu temelsiz-mesnetsiz bir iftiradır. Ancak temelli ve mesnetli olsa bile halifenin ve sahabilerin onayıyla kaldırıldığı için fıkhi bir delildir. Rivayetlere değer vermeyip, sahih-zayıf ayırımı yapmayıp, sünnete topluca şüpheyle bakan İslâmoğlu'nun, zayıf olma ihtimali daha yüksek olan tarihi anlatımlara sarılması trajikomik bir vakıadır.

Öncelikle ezanın başlangıç hikâyesinden başlayalım: "İbn Ömer (r.a.)'ın rivayet ettiğine göre, Müslümanlar Medine'ye geldiklerinde toplanıp namaz vakitlerini belirliyorlardı ve kimse namaza çağırmıyordu. Daha sonra bu konuyu çözmek için konuşmaya başladılar. Kimisi Hristiyanlar gibi çan sesiyle çağırmayı, kimisi Yahudiler gibi boynuza üfürerek çağırmayı önerdi. Hz. Ömer ise, bir kişiyi gönderip sesli olarak çağırsak nasıl olur deyince, Hz. Peygamber (s.a.v.): "Ey Bilal, kalk ve namaza çağır" dedi." (Buhari, Müslim, Ebu Davud, ve Tirmizi rivayet etmiştir. Tac, c. 1, s. 162)"Ezanın sözlerini, Abdulah b. Zeyd El-Ensari rüyasında görmüştür." (Tac, c. 1, 163)

Muteber tarih kaynaklarına göre, "Hayyiala hayr'il-amel/Haydi en hayırlı ibadete (namaza)" ibaresinin hikâyesi ise şöyledir: "Fatımiler, hicri 359'da Mısır'da ezanda "Hayyi ala hayr'il-amel/Haydi en hayırlı ibadete (namaza)" ibaresini kullanmaya ve h. 360'da Abbasi halifesi El-Muti' lillah döneminde Ezher Camisini inşa etmeye başladılar. Halife El-Mu'izbillah'ın Şam'daki valisi (Fatimi emirlerinden) Cafer b. Felah'ın emriyle Şam müezzinleri "Hayyi ala hayr'il-amel/Haydi en hayırlı ibadete (namaza)" ibaresini ekleyerek ezan okumaya başladılar ve kimse bu emre karşı çıkmaya cesaret edemedi." (Suyuti, Tarih'ul-Hulefa, s.459)

Kardeşlerim, ezanın başlangıç tarihiyle "Hayyi ala hayr'il-amel/Haydi en hayırlı ibadete (namaza)" ibaresinin Fatımilerce yürürlüğe giriş tarihine dair bilgileri karşılaştırdığınızda Mustafa'nın tarih ve hadis şuuru hakkında bilgi edinmiş olursunuz. Hadislere şüpheyle bakan ve sadece Kur'an'da gördüklerine inandığını söyleyen bu insanın, tarihi bilgilerle hadisi çürütmeye çalışması maksatlıdır. Aslında onun maksadı, ezanın ihmal edilmiş bir parçasını ihya etmek değil; tarihi bir olayı bahane ederek ezana şüphe katmaktır. Allah İslâm ümmetini iç ve dış provokatörlerden korusun.

Allah'ın selamı ve hidayeti hepimizin üzerine olsun.

Kardeşiniz Molla Musa Celali

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.

Şûra, 43

GÜNÜN HADİSİ

Allah her şeye güzel davranmayı emretmiştir. Öyle ise öldüreceğiniz zaman bile güzel öldürün. Hayvan keseceğiniz zaman güzel kesin. Sizden biri bıçağını bilesin ve kestiği hayvanı rahatlatsın.

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI