Cevaplar.Org

“HZ. ÖMER’E IFTIRA ATIP EZANI DEĞİŞTİRMEKLE SUÇLAMASI” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın 34. yanlışı, Hz. Ömer (r.a.)’a iftira atıp ezanı değiştirmekle suçlamasıyla ilgilidir. Beyan ettiğine göre, Hz. Ömer (r.a.)’dan önce ezanda “Hayyi ala hayr’il-amel/Haydi en hayırlı ibadete (namaza)” ibaresi vardı ve onun döneminde kaldırılmıştır.


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2020-12-14 22:07:57

Muhterem Müslümanlar!

Mustafa'nın 33. yanlışı, Hz. Ömer (r.a.)'a iftira atıp ezanı değiştirmekle suçlamasıyla ilgilidir. Beyan ettiğine göre, Hz. Ömer (r.a.)'dan önce ezanda "Hayyi ala hayr'il-amel/Haydi en hayırlı ibadete (namaza)" ibaresi vardı ve onun döneminde kaldırılmıştır. Nedeni ise, namaza aşırı ilgi nedeniyle cihad gibi ibadetlerin unutulacağı endişesiymiş. Tarihsel süreç itibariyle bu temelsiz-mesnetsiz bir iftiradır. Ancak temelli ve mesnetli olsa bile halifenin ve sahabilerin onayıyla kaldırıldığı için fıkhi bir delildir. Rivayetlere değer vermeyip, sahih-zayıf ayırımı yapmayıp, sünnete topluca şüpheyle bakan İslâmoğlu'nun, zayıf olma ihtimali daha yüksek olan tarihi anlatımlara sarılması trajikomik bir vakıadır.

Öncelikle ezanın başlangıç hikâyesinden başlayalım: "İbn Ömer (r.a.)'ın rivayet ettiğine göre, Müslümanlar Medine'ye geldiklerinde toplanıp namaz vakitlerini belirliyorlardı ve kimse namaza çağırmıyordu. Daha sonra bu konuyu çözmek için konuşmaya başladılar. Kimisi Hristiyanlar gibi çan sesiyle çağırmayı, kimisi Yahudiler gibi boynuza üfürerek çağırmayı önerdi. Hz. Ömer ise, bir kişiyi gönderip sesli olarak çağırsak nasıl olur deyince, Hz. Peygamber (s.a.v.): "Ey Bilal, kalk ve namaza çağır" dedi." (Buhari, Müslim, Ebu Davud, ve Tirmizi rivayet etmiştir. Tac, c. 1, s. 162)"Ezanın sözlerini, Abdulah b. Zeyd El-Ensari rüyasında görmüştür." (Tac, c. 1, 163)

Muteber tarih kaynaklarına göre, "Hayyiala hayr'il-amel/Haydi en hayırlı ibadete (namaza)" ibaresinin hikâyesi ise şöyledir: "Fatımiler, hicri 359'da Mısır'da ezanda "Hayyi ala hayr'il-amel/Haydi en hayırlı ibadete (namaza)" ibaresini kullanmaya ve h. 360'da Abbasi halifesi El-Muti' lillah döneminde Ezher Camisini inşa etmeye başladılar. Halife El-Mu'izbillah'ın Şam'daki valisi (Fatimi emirlerinden) Cafer b. Felah'ın emriyle Şam müezzinleri "Hayyi ala hayr'il-amel/Haydi en hayırlı ibadete (namaza)" ibaresini ekleyerek ezan okumaya başladılar ve kimse bu emre karşı çıkmaya cesaret edemedi." (Suyuti, Tarih'ul-Hulefa, s.459)

Kardeşlerim, ezanın başlangıç tarihiyle "Hayyi ala hayr'il-amel/Haydi en hayırlı ibadete (namaza)" ibaresinin Fatımilerce yürürlüğe giriş tarihine dair bilgileri karşılaştırdığınızda Mustafa'nın tarih ve hadis şuuru hakkında bilgi edinmiş olursunuz. Hadislere şüpheyle bakan ve sadece Kur'an'da gördüklerine inandığını söyleyen bu insanın, tarihi bilgilerle hadisi çürütmeye çalışması maksatlıdır. Aslında onun maksadı, ezanın ihmal edilmiş bir parçasını ihya etmek değil; tarihi bir olayı bahane ederek ezana şüphe katmaktır. Allah İslâm ümmetini iç ve dış provokatörlerden korusun.

Allah'ın selamı ve hidayeti hepimizin üzerine olsun.

Kardeşiniz Molla Musa Celali

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MEALİSTLERİN İNKAR ETTİKLERİ 2. İDDİA: MU'CİZELERİ İNKAR ETMELERİ

MEALİSTLERİN İNKAR ETTİKLERİ 2. İDDİA: MU'CİZELERİ İNKAR ETMELERİ

Muhterem Müslümanlar! Bir Peygamberin peygamberliğini iddia etmesi durumunda kavmine mucize gös

MEALCİLERİN İNKAR ETTİKLERİ BAZI HAKİKATLAR VE BUNLARIN CEVAPLARI

MEALCİLERİN İNKAR ETTİKLERİ BAZI HAKİKATLAR VE BUNLARIN CEVAPLARI

Birinci inkar : Allah'ın gaybi bilmediği iddiaları Değerli Müslüman Kardeşlerim! Mealistler

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Modernist İlahiyatçı kesimin yedinci ve sekizinci şüphelerine cevapla

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Modernistlerin ortaya attığı şüphelere cevaplar...

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Modernistlerin ortaya attığı şüphelere cevaplar

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-3

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-3

3. ŞÜPHE: Mealcilerin, Sünneti ve Hüccet oluşunu inkar ederken ortaya attıkları bir şüphe

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-2

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-2

Allahu Teala yarattıklarına hitap ederek dinini tebliğde Hz. Peygamber (sas)'in yerinin ne olduğ

HZ. MUHAMMED’İ(S.A.S.) MÜDAFAA EDEN ŞAİRLERİ VE O ZAMANIN MEDYASINA CEVAPLARI

HZ. MUHAMMED’İ(S.A.S.) MÜDAFAA EDEN ŞAİRLERİ VE O ZAMANIN MEDYASINA CEVAPLARI

Hz. Peygamber döneminde İslâm'a, müslümanlara ve Peygamber Efendimize hakaret etmeleri için m

BİDATLERİN ÇOĞALDIĞINDA ALİMİN VAZİFESİ

BİDATLERİN ÇOĞALDIĞINDA ALİMİN VAZİFESİ

Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Bidatlerin ortaya çıktığı ve sahabilerimin kötülend

BİZLER NE DİYORUZ, ONLAR NE DİYORLAR?

BİZLER NE DİYORUZ, ONLAR NE DİYORLAR?

Biz, Kur'an'ın ilk muhatabı Peygamberimiz olduğu için Onun hadisleri ve Sünneti Kur'an'ı anlam

HZ. İSA (A.S) ÖLDÜ MÜ?

HZ. İSA (A.S) ÖLDÜ MÜ?

"Allah buyurmuştu ki: Ey İsa! Seni vefat ettireceğim, seni nezdime yükselteceğim, seni inkâr e

Kim Allah'a ve Rasûlü'ne îman etmezse, (bilsin ki) biz inkâr edenlere alevi çılgın bir ateş hazırladık.

(Fetih, 13)

GÜNÜN HADİSİ

Berâe (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: "Müminlerden (özür sahibi olanlar dışında) (evlerinde) oturanlar ile Allah yolunda malları ve canları ile savaşanlar bir olamaz."

TARİHTE BU HAFTA

*Fazıl Mustafa Paşa'nın Belgrad'ı Fethi(9 Ekim 1960) *HAZRETİ HÜSEYİN (r.a.) Şehid Edildi-Kerbela Vak'ası(10 Ekim 680) *Ömer Nasuhi Bilmen Vefat Etti(12 Ekim 1971) *Ankara Başkent Oldu(13 Ekim 1923)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI