Cevaplar.Org

“HZ. ÖMER’E IFTIRA ATIP EZANI DEĞİŞTİRMEKLE SUÇLAMASI” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın 34. yanlışı, Hz. Ömer (r.a.)’a iftira atıp ezanı değiştirmekle suçlamasıyla ilgilidir. Beyan ettiğine göre, Hz. Ömer (r.a.)’dan önce ezanda “Hayyi ala hayr’il-amel/Haydi en hayırlı ibadete (namaza)” ibaresi vardı ve onun döneminde kaldırılmıştır.


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2020-12-14 22:07:57

Muhterem Müslümanlar!

Mustafa'nın 33. yanlışı, Hz. Ömer (r.a.)'a iftira atıp ezanı değiştirmekle suçlamasıyla ilgilidir. Beyan ettiğine göre, Hz. Ömer (r.a.)'dan önce ezanda "Hayyi ala hayr'il-amel/Haydi en hayırlı ibadete (namaza)" ibaresi vardı ve onun döneminde kaldırılmıştır. Nedeni ise, namaza aşırı ilgi nedeniyle cihad gibi ibadetlerin unutulacağı endişesiymiş. Tarihsel süreç itibariyle bu temelsiz-mesnetsiz bir iftiradır. Ancak temelli ve mesnetli olsa bile halifenin ve sahabilerin onayıyla kaldırıldığı için fıkhi bir delildir. Rivayetlere değer vermeyip, sahih-zayıf ayırımı yapmayıp, sünnete topluca şüpheyle bakan İslâmoğlu'nun, zayıf olma ihtimali daha yüksek olan tarihi anlatımlara sarılması trajikomik bir vakıadır.

Öncelikle ezanın başlangıç hikâyesinden başlayalım: "İbn Ömer (r.a.)'ın rivayet ettiğine göre, Müslümanlar Medine'ye geldiklerinde toplanıp namaz vakitlerini belirliyorlardı ve kimse namaza çağırmıyordu. Daha sonra bu konuyu çözmek için konuşmaya başladılar. Kimisi Hristiyanlar gibi çan sesiyle çağırmayı, kimisi Yahudiler gibi boynuza üfürerek çağırmayı önerdi. Hz. Ömer ise, bir kişiyi gönderip sesli olarak çağırsak nasıl olur deyince, Hz. Peygamber (s.a.v.): "Ey Bilal, kalk ve namaza çağır" dedi." (Buhari, Müslim, Ebu Davud, ve Tirmizi rivayet etmiştir. Tac, c. 1, s. 162)"Ezanın sözlerini, Abdulah b. Zeyd El-Ensari rüyasında görmüştür." (Tac, c. 1, 163)

Muteber tarih kaynaklarına göre, "Hayyiala hayr'il-amel/Haydi en hayırlı ibadete (namaza)" ibaresinin hikâyesi ise şöyledir: "Fatımiler, hicri 359'da Mısır'da ezanda "Hayyi ala hayr'il-amel/Haydi en hayırlı ibadete (namaza)" ibaresini kullanmaya ve h. 360'da Abbasi halifesi El-Muti' lillah döneminde Ezher Camisini inşa etmeye başladılar. Halife El-Mu'izbillah'ın Şam'daki valisi (Fatimi emirlerinden) Cafer b. Felah'ın emriyle Şam müezzinleri "Hayyi ala hayr'il-amel/Haydi en hayırlı ibadete (namaza)" ibaresini ekleyerek ezan okumaya başladılar ve kimse bu emre karşı çıkmaya cesaret edemedi." (Suyuti, Tarih'ul-Hulefa, s.459)

Kardeşlerim, ezanın başlangıç tarihiyle "Hayyi ala hayr'il-amel/Haydi en hayırlı ibadete (namaza)" ibaresinin Fatımilerce yürürlüğe giriş tarihine dair bilgileri karşılaştırdığınızda Mustafa'nın tarih ve hadis şuuru hakkında bilgi edinmiş olursunuz. Hadislere şüpheyle bakan ve sadece Kur'an'da gördüklerine inandığını söyleyen bu insanın, tarihi bilgilerle hadisi çürütmeye çalışması maksatlıdır. Aslında onun maksadı, ezanın ihmal edilmiş bir parçasını ihya etmek değil; tarihi bir olayı bahane ederek ezana şüphe katmaktır. Allah İslâm ümmetini iç ve dış provokatörlerden korusun.

Allah'ın selamı ve hidayeti hepimizin üzerine olsun.

Kardeşiniz Molla Musa Celali

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SAHİH-İ BUHARİ’Yİ ÇÖPE ATMA” HEZEYANINA KARŞI REDDİYEDİR

SAHİH-İ BUHARİ’Yİ ÇÖPE ATMA” HEZEYANINA KARŞI REDDİYEDİR

Muhterem Müslümanlar! Bugünlerde mealci ve sünnet inkârcıları taifesinden bazı cahiller “

HAYIZLI KADININ ORUCU MESELESİ

HAYIZLI KADININ ORUCU MESELESİ

Muhterem müminler ve insaflı gençler! Bütün akli ve nakli bilimlerin ittifak ettiği kurala g

HACAMAT HAKKINDADIR

HACAMAT HAKKINDADIR

Muhterem Müslümanlar! Turan Dursun ve Selman Rüşdi olayından sonra Müslümanlar ülke ve dün

KUR’AN-I KERİM’E GÖRE PEYGAMBERLERE İTİRAZ EDENLERİN GEREKÇELERİ

KUR’AN-I KERİM’E GÖRE PEYGAMBERLERE İTİRAZ EDENLERİN GEREKÇELERİ

Günümüzde Yahudî ve Hıristiyan Oryantalistlerin başlattığı ve Müslüman teologların devam

SALAVAT GETİRMEK HAKKINDADIR

SALAVAT GETİRMEK HAKKINDADIR

Bu konu Hz. Peygamberimize salavat getirmek hakkındadır. Bu mesele Kur'an-ı Kerim ve sahih hadisl

KABİR AZABI HAKKINDA

KABİR AZABI HAKKINDA

Münkirlerin inkâr ettikleri hakikatlerden biri de kabir azabıdır. Kabir azabı, Kur'an ve sahih

İSRA VE MİRACI İNKAR EDEN BİR ADAM

İSRA VE MİRACI İNKAR EDEN BİR ADAM

Genelde muhterem ilim adamları delilsiz ve tesbitsiz konuşmazlar. Özellikle Kur’an’ı yorumla

MUSTAFA İSLAMOĞLU HAKKINDA SON SÖZ

MUSTAFA İSLAMOĞLU HAKKINDA SON SÖZ

Mustafa İslâmoğlu hakkındaki son sözüm. Muhterem kardeşlerim, bu reddiyelerin hikâyesi Caner

“EZANI TAHRİF EDEREK TERCÜME ETMESİ” YANLIŞI

“EZANI TAHRİF EDEREK TERCÜME ETMESİ” YANLIŞI

Muhterem müslümanlar! Mustafa’nın 34. yanlışı, propaganda aracı Hilal TV’de ezanı tahri

“HZ. ÖMER’E IFTIRA ATIP EZANI DEĞİŞTİRMEKLE SUÇLAMASI” YANLIŞI

“HZ. ÖMER’E IFTIRA ATIP EZANI DEĞİŞTİRMEKLE SUÇLAMASI” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın 34. yanlışı, Hz. Ömer (r.a.)’a iftira atıp ezanı de

“MEHDİ MESELESİ İSRAİLİYATTAN GELMEKTEDİR, BOŞUNA BEKLEMEYİN” YANLIŞI

“MEHDİ MESELESİ İSRAİLİYATTAN GELMEKTEDİR, BOŞUNA BEKLEMEYİN” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın 32. yanlışında, Mehdi meselesinin İsrailiyattan geldiği

Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.

Ankebut, 57

GÜNÜN HADİSİ

İki müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışılarsa, ayrılmazdan evvel günahları bağışlanır.

(Riyazü's-Salihin)

TARİHTE BU HAFTA

*12 Mart 1918-Erzurum'un kurtuluşu *12 Mart-1921-İstiklal marşının kabulu *12 Mart 1956 Alvar İmamı M.Lütfi efendinin vefatı *15 Mart Hicri yılbaşı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI