Cevaplar.Org

“MEHDİ MESELESİ İSRAİLİYATTAN GELMEKTEDİR, BOŞUNA BEKLEMEYİN” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın 32. yanlışında, Mehdi meselesinin İsrailiyattan geldiğine ve beklenmemesi gerektiğine dair safsatasını ele alacağız inşallah. Müslümanları birleştiren Kur’an ve sünnet hükümlerini hayata geçirmek yerine, paparazzi konularını cımbızla toplayan İslâmoğlu mehdi konusunu irdelemezse


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2020-12-09 13:44:10

Muhterem Müslümanlar!

Mustafa'nın 32. yanlışında, Mehdi meselesinin İsrailiyattan geldiğine ve beklenmemesi gerektiğine dair safsatasını ele alacağız inşallah. Müslümanları birleştiren Kur'an ve sünnet hükümlerini hayata geçirmek yerine, paparazzi konularını cımbızla toplayan İslâmoğlu mehdi konusunu irdelemezse şaşacaktım. Çünkü az bilgili ve zayıf kalpli müslümanlar, yürek ve cesaret isteyen konulara girmek yerine müteşabih âyetleri, muğlak konuları ve ihtilaflı meseleleri ele almaya bayılırlar; bu konularda bilgilenmeye çalışayım derken kapana kısılırlar. Diğer tarafta, bu zayıf müslümanları avlamak için bekleyen bir de reytingci Mustafa ve ekibi vardır.

İmam Suyuti mehdi meselesi hakkında "Urfü'l-verdî fî ahbâri'l-Mehdî " adlı bir risale yazmış; konuyla alakalı 130'dan fazla hadisi derlemiştir. Raviler arasında Ahmed b. Hanbel, İbn Ebi Şeybe, İbn Mace, Naim b. Hammad, Ebû Davud, Hakim, Taberani, Tirmizi, Darekutni, Ebu Ya'li, Bezar, Haris b. Ebi Usame, Hatibi Bağdadi, İbn Asakir, Müslim, İbn Mende, İbn Cerir, İbn Sad, Hasan b. Süfyan ve Temmam Er-Ruyani gibi hadis otoriteleri bulunmaktadır. Diğer taraftan Şeyh Necmuddin b. Muhammed El-Askeri de "El-Mehdi'l-Mew'ud'ul-Muntazar inde Ehl'is-Sunneti ve'l-İmamiyyeh" adlı 2 ciltlik bir eser yazmış; birçok hadisi derlediği eserin dibacesinde, Ehli Sünnet ve Şia-yı İmamiyenin hadis kaynaklarını tarayıp çalışmasını hazırladığını belirtmiştir.

"Gelmiş-geçmiş bütün âlimlerce kabul edilen görüşe göre: "Ahir zamanda, mehdi olarak adlandırılan Ehli Beytten bir kimse çıkacak, bütün İslâm ülkelerine hükümran olacak, müslümanlar ona tabi olacak, onları adaletle yönetecek ve dini destekleyecektir. Daha sonra Deccal çıktığında Hz. İsa (a.s.) gökten inecek ve onu öldürecektir. Mehdi hakkındaki hadisleri en seçkin sahabiler rivayet etmiş; Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Taberani, İbn Ya'li, Bezzar, İmam Ahmed, Hakim gibi hadis otoriteleri de bu hadisleri tahric etmişlerdir. Bununla birlikte mehdi hadislerini külliyen zayıf olarak niteleyen İbn Haldun ve başkaları görüşlerinde hataya düşmüşlerdir." [Tac, c. 5, s. 341]

Kardeşlerim, her zaman belirttiğim gibi "Kur'an bize yeter" diyenler, Allah ile Hz. Peygamber (s.a.v.)'i birbirinden ayırmaya çalışıyorlar. Çünkü İslâmı toptan ortadan kaldırmanın mümkün olmadığını, tam da sömürgeci bir mantıkla "böl, parçala, yönet" tertibine uyularak sonuç alabileceklerini düşünüyorlar. Bu nedenle İslâm hukukunu hayattan uzaklaştırmakla işe başlayıp, sırasıyla hadis ve siyere saldırıyorlar.

Elbette ki onların son hedefi Kur'an'ı tamamen hükümsüz kılmaktır ve bu nedenle İslam'ın temel dinamikleri olan fıkıh, hadis, akaid, siyer ve diğer İslâmi bilimleri dinamitliyorlar. Dikkat etmişseniz bu sapkın güruhlar hep İslâm ve Müslümanlar çevresinde sansasyonel bilgiler ortaya atıp küfrün ilerlemesini sağlıyorlar. Böylece Müslümanları ihtilaflı konularla oyalayıp kâfirlerin yekvücut olarak yükselmelerini sağlıyorlar. Siz bu insanların kâfirlerle dalaştığına hiç şahid oldunuz mu? Müslümanların haklarını savundukları için ehl-i kitapla mücadele ettiklerine şahid oldunuz mu?

Allah'ın selamı ve hidayeti hepimizin üzerine olsun.

Kardeşiniz Molla Musa Celali

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HZ. İSA'NIN YERYÜZÜNE İNMESİ

HZ. İSA'NIN YERYÜZÜNE İNMESİ

Değerli Kardeşlerim! Mealciler sahih hadisleri bile gözlerini kırpmadan reddederler. Ahir zaman

CENNET VE CEHENNEMİN ŞU ANDA VAR OLMADIĞI HUSUSU

CENNET VE CEHENNEMİN ŞU ANDA VAR OLMADIĞI HUSUSU

Değerli Kardeşlerim! Bazı mealistler cennet ve cehennemin şu an var olmadığını sanmaktadır

RU'YETULLAH (AHİRETE ALLAH'IN GÖRÜLMESİ)

RU'YETULLAH (AHİRETE ALLAH'IN GÖRÜLMESİ)

Müslüman kardeşlerim! Kıyamet gününde müminler Allah'ı gözleriyle müşahede edecekler. Ka

TARTI VE MİZAN

TARTI VE MİZAN

Değerli Kardeşlerim! Mealciler, Kur'an'ın hakikatlerini farklı yorumlarla birer birer değişti

SIRAT KÖPRÜSÜ

SIRAT KÖPRÜSÜ

Sıratın sözlük manası; apaçık yoldur. Sırat; terim manası da kıyamet gününde mümin kâ

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

Şefaat Kur’ân ve sahih hadislerle sabittir. İnkârı insanı küfre kadar götürür. Şefaati

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

Değerli Kardeşlerim! Günümüzde, Müslüman olduklarını sanan bazıları, gayb alemine tam ol

EVLİYANIN KERAMETİNİN SUBUTU

EVLİYANIN KERAMETİNİN SUBUTU

Muhterem Kardeşlerim. İnsanoğlunun olağan hayatında bazen olağanüstü durumlar ortaya çıkm

MEALİSTLERİN İNKAR ETTİKLERİ 2. İDDİA: MU'CİZELERİ İNKAR ETMELERİ

MEALİSTLERİN İNKAR ETTİKLERİ 2. İDDİA: MU'CİZELERİ İNKAR ETMELERİ

Muhterem Müslümanlar! Bir Peygamberin peygamberliğini iddia etmesi durumunda kavmine mucize gös

MEALCİLERİN İNKAR ETTİKLERİ BAZI HAKİKATLAR VE BUNLARIN CEVAPLARI

MEALCİLERİN İNKAR ETTİKLERİ BAZI HAKİKATLAR VE BUNLARIN CEVAPLARI

Birinci inkar : Allah'ın gaybi bilmediği iddiaları Değerli Müslüman Kardeşlerim! Mealistler

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Modernist İlahiyatçı kesimin yedinci ve sekizinci şüphelerine cevapla

İman edip iyi yararlı işler yapanları, muhakkak salihler (zümresi) içine katarız.

Ankebût, 9

GÜNÜN HADİSİ

İlimden istediğiniz kadar öğrenin. Vallahi onunla amel etmedikçe ilim toplamakta ecir kazanamazsınız. (İ.hatip takvimi)

TARİHTE BU HAFTA

*Uyvar Kalesi Fethedildi.(24 Eylül 1663) *Niğbolu Savaşaı Kazanıldı.(25 Eylül 1396) *Birinci Viyana Kuşatması(27 Eylül 1529) *Preveze Deniz Zaferi(28 Eylül 1538) *Demokrat Parti Kapatıldı(29 Eylül 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI