Cevaplar.Org

“MEHDİ MESELESİ İSRAİLİYATTAN GELMEKTEDİR, BOŞUNA BEKLEMEYİN” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın 32. yanlışında, Mehdi meselesinin İsrailiyattan geldiğine ve beklenmemesi gerektiğine dair safsatasını ele alacağız inşallah. Müslümanları birleştiren Kur’an ve sünnet hükümlerini hayata geçirmek yerine, paparazzi konularını cımbızla toplayan İslâmoğlu mehdi konusunu irdelemezse


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2020-12-09 13:44:10

Muhterem Müslümanlar!

Mustafa'nın 32. yanlışında, Mehdi meselesinin İsrailiyattan geldiğine ve beklenmemesi gerektiğine dair safsatasını ele alacağız inşallah. Müslümanları birleştiren Kur'an ve sünnet hükümlerini hayata geçirmek yerine, paparazzi konularını cımbızla toplayan İslâmoğlu mehdi konusunu irdelemezse şaşacaktım. Çünkü az bilgili ve zayıf kalpli müslümanlar, yürek ve cesaret isteyen konulara girmek yerine müteşabih âyetleri, muğlak konuları ve ihtilaflı meseleleri ele almaya bayılırlar; bu konularda bilgilenmeye çalışayım derken kapana kısılırlar. Diğer tarafta, bu zayıf müslümanları avlamak için bekleyen bir de reytingci Mustafa ve ekibi vardır.

İmam Suyuti mehdi meselesi hakkında "Urfü'l-verdî fî ahbâri'l-Mehdî " adlı bir risale yazmış; konuyla alakalı 130'dan fazla hadisi derlemiştir. Raviler arasında Ahmed b. Hanbel, İbn Ebi Şeybe, İbn Mace, Naim b. Hammad, Ebû Davud, Hakim, Taberani, Tirmizi, Darekutni, Ebu Ya'li, Bezar, Haris b. Ebi Usame, Hatibi Bağdadi, İbn Asakir, Müslim, İbn Mende, İbn Cerir, İbn Sad, Hasan b. Süfyan ve Temmam Er-Ruyani gibi hadis otoriteleri bulunmaktadır. Diğer taraftan Şeyh Necmuddin b. Muhammed El-Askeri de "El-Mehdi'l-Mew'ud'ul-Muntazar inde Ehl'is-Sunneti ve'l-İmamiyyeh" adlı 2 ciltlik bir eser yazmış; birçok hadisi derlediği eserin dibacesinde, Ehli Sünnet ve Şia-yı İmamiyenin hadis kaynaklarını tarayıp çalışmasını hazırladığını belirtmiştir.

"Gelmiş-geçmiş bütün âlimlerce kabul edilen görüşe göre: "Ahir zamanda, mehdi olarak adlandırılan Ehli Beytten bir kimse çıkacak, bütün İslâm ülkelerine hükümran olacak, müslümanlar ona tabi olacak, onları adaletle yönetecek ve dini destekleyecektir. Daha sonra Deccal çıktığında Hz. İsa (a.s.) gökten inecek ve onu öldürecektir. Mehdi hakkındaki hadisleri en seçkin sahabiler rivayet etmiş; Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Taberani, İbn Ya'li, Bezzar, İmam Ahmed, Hakim gibi hadis otoriteleri de bu hadisleri tahric etmişlerdir. Bununla birlikte mehdi hadislerini külliyen zayıf olarak niteleyen İbn Haldun ve başkaları görüşlerinde hataya düşmüşlerdir." [Tac, c. 5, s. 341]

Kardeşlerim, her zaman belirttiğim gibi "Kur'an bize yeter" diyenler, Allah ile Hz. Peygamber (s.a.v.)'i birbirinden ayırmaya çalışıyorlar. Çünkü İslâmı toptan ortadan kaldırmanın mümkün olmadığını, tam da sömürgeci bir mantıkla "böl, parçala, yönet" tertibine uyularak sonuç alabileceklerini düşünüyorlar. Bu nedenle İslâm hukukunu hayattan uzaklaştırmakla işe başlayıp, sırasıyla hadis ve siyere saldırıyorlar.

Elbette ki onların son hedefi Kur'an'ı tamamen hükümsüz kılmaktır ve bu nedenle İslam'ın temel dinamikleri olan fıkıh, hadis, akaid, siyer ve diğer İslâmi bilimleri dinamitliyorlar. Dikkat etmişseniz bu sapkın güruhlar hep İslâm ve Müslümanlar çevresinde sansasyonel bilgiler ortaya atıp küfrün ilerlemesini sağlıyorlar. Böylece Müslümanları ihtilaflı konularla oyalayıp kâfirlerin yekvücut olarak yükselmelerini sağlıyorlar. Siz bu insanların kâfirlerle dalaştığına hiç şahid oldunuz mu? Müslümanların haklarını savundukları için ehl-i kitapla mücadele ettiklerine şahid oldunuz mu?

Allah'ın selamı ve hidayeti hepimizin üzerine olsun.

Kardeşiniz Molla Musa Celali

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SAHİH-İ BUHARİ’Yİ ÇÖPE ATMA” HEZEYANINA KARŞI REDDİYEDİR

SAHİH-İ BUHARİ’Yİ ÇÖPE ATMA” HEZEYANINA KARŞI REDDİYEDİR

Muhterem Müslümanlar! Bugünlerde mealci ve sünnet inkârcıları taifesinden bazı cahiller “

HAYIZLI KADININ ORUCU MESELESİ

HAYIZLI KADININ ORUCU MESELESİ

Muhterem müminler ve insaflı gençler! Bütün akli ve nakli bilimlerin ittifak ettiği kurala g

HACAMAT HAKKINDADIR

HACAMAT HAKKINDADIR

Muhterem Müslümanlar! Turan Dursun ve Selman Rüşdi olayından sonra Müslümanlar ülke ve dün

KUR’AN-I KERİM’E GÖRE PEYGAMBERLERE İTİRAZ EDENLERİN GEREKÇELERİ

KUR’AN-I KERİM’E GÖRE PEYGAMBERLERE İTİRAZ EDENLERİN GEREKÇELERİ

Günümüzde Yahudî ve Hıristiyan Oryantalistlerin başlattığı ve Müslüman teologların devam

SALAVAT GETİRMEK HAKKINDADIR

SALAVAT GETİRMEK HAKKINDADIR

Bu konu Hz. Peygamberimize salavat getirmek hakkındadır. Bu mesele Kur'an-ı Kerim ve sahih hadisl

KABİR AZABI HAKKINDA

KABİR AZABI HAKKINDA

Münkirlerin inkâr ettikleri hakikatlerden biri de kabir azabıdır. Kabir azabı, Kur'an ve sahih

İSRA VE MİRACI İNKAR EDEN BİR ADAM

İSRA VE MİRACI İNKAR EDEN BİR ADAM

Genelde muhterem ilim adamları delilsiz ve tesbitsiz konuşmazlar. Özellikle Kur’an’ı yorumla

MUSTAFA İSLAMOĞLU HAKKINDA SON SÖZ

MUSTAFA İSLAMOĞLU HAKKINDA SON SÖZ

Mustafa İslâmoğlu hakkındaki son sözüm. Muhterem kardeşlerim, bu reddiyelerin hikâyesi Caner

“EZANI TAHRİF EDEREK TERCÜME ETMESİ” YANLIŞI

“EZANI TAHRİF EDEREK TERCÜME ETMESİ” YANLIŞI

Muhterem müslümanlar! Mustafa’nın 34. yanlışı, propaganda aracı Hilal TV’de ezanı tahri

“HZ. ÖMER’E IFTIRA ATIP EZANI DEĞİŞTİRMEKLE SUÇLAMASI” YANLIŞI

“HZ. ÖMER’E IFTIRA ATIP EZANI DEĞİŞTİRMEKLE SUÇLAMASI” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın 34. yanlışı, Hz. Ömer (r.a.)’a iftira atıp ezanı de

“MEHDİ MESELESİ İSRAİLİYATTAN GELMEKTEDİR, BOŞUNA BEKLEMEYİN” YANLIŞI

“MEHDİ MESELESİ İSRAİLİYATTAN GELMEKTEDİR, BOŞUNA BEKLEMEYİN” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın 32. yanlışında, Mehdi meselesinin İsrailiyattan geldiği

Allah'ın ayetlerine küfredenler, peygamberleri haksız yere öldürenler ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenler; işte onlara acıklı bir azabı müjdele.

AL-İ İMRAN, 21.AYET

GÜNÜN HADİSİ

“Âdemoğlu, kurban bayramı gününde kan akıtmaktan daha sevimli bir amelle Allâh’a yaklaşabilmiş değildir.

İ. Mâlik, Muvatta’, Kur’an 24; Tirmizî, Edâhî, 1; İbn-i Mâce, Edâhî, 3)

TARİHTE BU HAFTA

*12 Mart 1918-Erzurum'un kurtuluşu *12 Mart-1921-İstiklal marşının kabulu *12 Mart 1956 Alvar İmamı M.Lütfi efendinin vefatı *15 Mart Hicri yılbaşı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI