Cevaplar.Org

TEVESSÜL VE İSTİĞASE HAKKINDA ON NOKTA RİSALESİ-1

Bu on noktayı yazan: Seyfi Asrî (hafizahullahu teala) Çarşamba günü Öğlen ile ikindi arası Hicri; 1440. 11. 14 Miladi; 2019.07.17. Tercüme eden: Mehmet Şerif Aslan 2020.10.15. BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM


Mehmet Şerif Aslan

aslanmserif@gmail.com

2020-12-09 11:55:50

Bu on noktayı yazan: Seyfi Asrî (hafizahullahu teala) Çarşamba günü Öğlen ile ikindi arası

Hicri; 1440. 11. 14

Miladi; 2019.07.17.

Tercüme eden: Mehmet Şerif Aslan 2020.10.15.

BİSMİLHİRRAHMÂNİRRAHÎM

İSTİĞASE hakkında son yazacağım şey işte budur. Tam on mükemmel noktadan ibaret olup, onların her biri diğerinin gemini tutuyor, Kolay kazanç olarak bunu al. Ve artık tartışmalarla zamanımın tükenmesine bundan fazla izin vermeyeceğim...

Yazacağım yazı basitleştirmek ve kolaylaştırmakla beraber bu konunun özetinin özeti, zübdesinin zübdesidir ki, daha ziyadesi kudretimde olduğunu sanmıyorum.

Bu özette, kanıtları ve sözleri nakletmek yerine, işaretle yetinmeyi kast ederim. Ve okuyucuların aklındaki tüm orijinal soruları cevaplamaya çalışırım. Allahu Teâlâ'nın hepimizi sevdiği ve razı olduğu şeye ulaştırmasını diliyorum.

NOKTALARA DOĞRU

BİRİNCİ NOKTA

Ben, Subkî, İbn Hacer el Askalani, Takiyyuddin Elhısnî gibi İslam âlimlerinden naklederken bazıları, bunların sözlerini hüccet olarak gördüğümü düşünürler, işte bu bir yanılsamadır, çünkü âlimlerin sözleri delille te'yid edilir, delil edinilmez, onların sözleri şerî deliller değildir, delilimiz kitap ve sünnettendir.

İKİNCİ NOKTA

(Tevessül ve istigaseyi caiz gören ve men eden) her iki tarafın akıl sahiplerinin yanında, "Allah'ı tevhid mi edelim, yoksa ona ortak koşmak caiz midir" diye bir meselenin tartışma yeri olması sahih olmadığı gibi, Allah'ın tevhidini emreden ayetleri kabul etmenin veya kabul etmemenin tartışma sahası olması da, her iki tarafın akıl sahiplerinin yanında sahih değildir. Çünkü Allah Teâlâ'nın tevhidi, din usulünün kökenidir. Hiçbir Müslüman bunda muhalefet etmez, kaldı ki hadis imamları ve İslam âlimleri nasıl muhalefet eder veya ihtilafa düşerler?

*ÜÇÜNCÜ NOKTA:

[İşte bu önemli] istiğasenin gerçeği (hakikatı) şudur; birinin bir peygambere veya diri veya ölü olan bir veliye dönüp ondan bir şey talep etmesidir.. Mesela "medet ya Abdul kadir" veya "Hastalığımın şikâyetini sana getiriyorum" demesi gibi. İşte istiğase budur.

Bu caiz mi veya haram mı veya şirk mi? Ve istiğase yapan kişi, acaba Allah'tan başkasına dua etmeyi yasaklayan ayetlerin ve ‟kim Allah'tan başkasına dua ederse, o müşrik olur" hükmünün altına girmiş midir? Yoksa girmemiş midir?

İşte bu, cevabın başlangıcı ve karmaşıklık ve anlaşılmazlığı halletmenin başlangıcıdır:

Dua'nın türleri vardır, sadece bir tür değildir. Kim bu konuyu anladıysa, o, atın bağını tutmuş olup, meselenin giriş kapısında durmuştur.

Allah Teâlâ'ya dua etmeyi ve onun tekliğini emrederek ve Allah'tan başkasına dua edeni de kötüleyerek gelen ayetlerin hepsi, ibadet manasına olan duadır, sebep olmak ve çabalamakla talep etme duası değildir.

Bir mülahaza:

Ayetlerin tümü bir tek davada gelir, her ayeti ayrı ayrı tevcih etmemize gerek yoktur, hatta hepsi Allah Teâlâ'nın tevhidini ve tek ona dua (ibadet) edilmesini emreder..

Ve ey okuyan kerem sahibi, bu davayı anlayabilmen için, sana bu konuyu yaklaştıracağım:

Kim "Allah ölüleri diriltir derse" o, sadıktır; doğru söyleyendir, muvahhit; tevhid ehlidir. Ve o, Allah Teâlâ'nın şu sözüne muvafakat edendir:

بِّيَ الَّذِي يُحْيِـي وَيُمِيتُ

"Rabbim, dirilten ve öldürendir" (Bakara: 2/258)

Ve kim "İsa aleyhisselam ölüleri diriltir" derse, o da sadıktır, muvahhittir ve o, Allah Teâlâ'nın İsa aleyhisselamdan hikayet ettiği şu sözüne muvafakat eden olur:

وَأُحْيِـي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ

 "Ve ben Yüce Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim" (Âl-i İmran: 3/ 49)

Eğer biri derse; "iki cümle nasıl doğru olur, birinci ibarede diriltme işi dirilten Allah'a izafe edilmiştir. İkincisinde ise diriltme işi bir mahlûka izafe edilmiştir.

Cevap: Birinci izafe, (yaratılış ve icat etme izafesidir.) ikinci izafe, (sebep olma ve kesp etme izafesidir).

İkinci bir örnek alın: [Ve ben örneklerden daha fazla zikretmeyeceğim, çünkü onlar Allah'ın Kitabında çoktur]

Kim "Allah Teâlâ müteveffidir (canları alandır)" derse, o sadıktır, tevhid ehlidir ve o, Allah Teâlâ'nın şu kavline muvafakat etmiştir:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ

"Allah Teâlâ nefisleri, (canları) alandır, (Zümer: 39/42).

Ve kim canları alan yaratılmış olan melektir" derse, o, sadıktır, muvahhittir ve o Allah Teâlâ'nın kitabındaki şu sözüne muvafakat etmiştir:

قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ

"De ki ölüm meleği canınızı alacak" (Secde; 32/11)

-devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Zahid Başçı, 2021-02-06 15:39:31

Gerçekten bu alim çok alimane bir cevap yazmış.. Gerçekten çok güzel..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Mehmet Biricik, 2020-12-18 00:48:27

ALLAH EBEDEN DÂİMEN RAZI OLSUN. TEK KELİME İLE HARİKA. "Tevessül" ve "İstiğase" hakkında ŞİMDİYE KADAR OKUDUĞUM KİTAP, MAKALE VE YAZILARIN EN ETKİLİSİ, EN İSABETLİSİ, EN MUHAKKÎKÂNESİ, EN MUDAKKÎKÂNESİ, EN VECİZÎ. ... HAYRET VE HAYRANLIK İÇİNDE OKUDUM.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Mehmet Biricik, 2020-12-16 23:44:58

ALLAH EBEDEN DÂİMEN RAZI OLSUN. NE KADAR DA GÜZEL, SAĞLAM, MANTIK ÖRGÜSÜ İNSİCÂMINDA, AYETLERDEN HÜCCETLER GETİRİLEREK AKIL SAHİLERİNİN ZİHİNLERİNE NAKŞEDİLİYOR.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Mustafa Çelik, 2020-12-12 10:54:57

Çok güzel bir yazı ama devamı bekliyoruz.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-2

Eşlerin Birbirinden Üstün Oldukları Noktalar: Kur’ân, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ ع

SORU SORMA AHLAKI

SORU SORMA AHLAKI

İlim talebesinin önem arz eden vazifelerinden biri bilmediği ve kapalı kalan hususları sormayı

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

İLİM ALINACAK ÂLİMİN ÖZELLİĞİ VE SEÇİMİ

Eğitimin esasını oluşturan ve öğrencinin eğitimde başarısı için temel dinamiklerden biri

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

KUR’ÂN VE HADİS-İ ŞERİFLERDE MUTLU EVLİLİK PRENSİPLERİ-1

Aile Nedir? Kur’ân-ı Kerim’de, insanın beden, ruh ve aile sağlığı konusunda ihtiyaç duy

HÜR MÜSLÜMAN HANIMIN VASIFLARI:

HÜR MÜSLÜMAN HANIMIN VASIFLARI:

-ALLAH’A KARŞI ADABI: 1-İmanlı, iffetli ve taatli olur. 2- Beş vakit namazını dürüst

İLMİ, SALİH VE EHLİYETLİ HOCALARDAN ALMANIN ZORUNLULUĞU

İLMİ, SALİH VE EHLİYETLİ HOCALARDAN ALMANIN ZORUNLULUĞU

lmi hocadan almak, sahih ilmin anahtarı ve ilim talebesinin kurtuluş adresi ve zaferidir. Ehliyetl

İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

İLİM TAHSİLİNDE ÂLİ HİMMET SAHİBİ OLMAK

Allah (c.c) gerek Yüce Kitabı'ndaki birçok ayet-i kerimede ve gerekse Elçisi aracılığıyla bi

İLİM TAHSİLİNDE VE ÖĞRETİMİNDE İYİ NİYET

İLİM TAHSİLİNDE VE ÖĞRETİMİNDE İYİ NİYET

Gizli ve aşikâr bütün işlerde iyi niyet, samimiyet ve ihlas her Müslüman için özellikle âl

ORYANTALİST TEZLERİ İSLAM DÜNYASINDA YAYMAYA ÇALIŞAN ÜÇ GRUP

ORYANTALİST TEZLERİ İSLAM DÜNYASINDA YAYMAYA ÇALIŞAN ÜÇ GRUP

A. Bilinçli Olarak Faaliyet Gösteren Münafıklar Birinci grup, Oryantalizmin üretip özenle be

HAKKA TALİP OLANLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

HAKKA TALİP OLANLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

Hakka talip olana tavsiyem şudur: *Ey talip! Zenginlerle (ve idarecilerle) sadece, insanlara dokun

İSLÂM, BİLİME DÜŞMAN MIDIR?

İSLÂM, BİLİME DÜŞMAN MIDIR?

Oryantalistlerden Ernest Renan ve Gromer, İslâm dininin bilim düşmanı olduğunu ve felsefe ve i

SİTE HARİTASI