Cevaplar.Org

“HZ. İSA (A.S)’IN GÖKTEN YERE İNİŞİNİ İNKÂR ETMESİ” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın 31. yanlışında, Hz. İsa (a.s.)’ın gökten yere inmeyeceğine dair safsatasını ele alacağız inşallah. Her ne kadar “iddia sahibi iddiasını ispat etmekle mükellef” ise de İslâmoğlu ve avanesinin yaydığı kirli bilgiyi açıklığa kavuşturmak ümmetin faydasınadır.


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2020-12-01 16:39:31

Muhterem Müslümanlar!

Mustafa'nın 31. yanlışında, Hz. İsa (a.s.)'ın gökten yere inmeyeceğine dair safsatasını ele alacağız inşallah. Her ne kadar "iddia sahibi iddiasını ispat etmekle mükellef" ise de İslâmoğlu ve avanesinin yaydığı kirli bilgiyi açıklığa kavuşturmak ümmetin faydasınadır.

Kur'an-ı Kerim ve hadisler, kıyamet öncesinde Hz. İsa (a.s.)'ın gökten yere ineceğine dair bilgiyi vermektedir.

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ

"Gerçekten o, kıyamet için (yaklaştığını gösteren) bir ilimdir. (Zuhruf; 61) Beydavi bu âyeti şöyle yorumlar: "O, yani Hz. İsa (a.s.) kıyamet için bir bilgidir. Çünkü onun oluşum ve iniş süreci kıyametin alametlerinden biridir; onunla kıyametin yaklaştığı bilinir. Hadiste Hz. İsa (a.s.)'ın Efik adlı Kutsal Topraklardaki bir tepeye ineceği ve elindeki hançer ile Deccal'ı öldüreceği bildirilmiştir."

Beydavi'nin haşiyesi Şihab'da bu hadis için şöyle bir not düşülmüştür: "İbn Hacer bu hadisin hem sahih hadisler içinde hem de diğer hadislerde geçtiğini ifade etmiştir." Nesefi ise şöyle bir yorum yapmıştır: "Onunla, yani Hz. İsa (a.s.)'yla kıyametin gelişi bilinir. Diğer bir deyişle onun gökten yere inişi kıyametin yaklaştığına dair bir bilgidir." Zemahşeri ise şöyle der: "O, yani Hz. İsa (a.s.) kıyamete dair bir bilgidir, kıyametin yaklaştığına dair bir alamettir. Hadiste Hz. İsa (a.s.)'ın Efik adlı Kutsal Topraklardaki bir tepeye ineceği bildirilmiştir."

Buhari, Müslim ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Meryem oğlu İsa (a.s.)'ın gökten inişi, adaletle hükmetmesi, haçı kırması ve domuzu öldürmesi çok yakındır."

Yine Buhari, Müslim ve İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "İmamınız sizden biriyken Meryemoğlu indiğinde ve vay halinize!"

Ayrıca Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Allah'a yemin ederim ki İsa (a.s.) inecektir ve adaletle hükmedecektir."

Diğer taraftan Ebu Davud, Hakim ve Ahmed'in rivayet ettiği bir başka hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Benimle İsa (a.s.) arasında nebi yoktur ve o mutlaka inecektir."

Tac adlı hadis derlemesinin müellifi Şeyh Mansur Ali Nasıf bu konuda şöyle der: "İsa (a.s.) gökten yere inecek ve bir süre yeryüzünde yaşayacaktır. Daha sonra Allah'ın rahmet ve rızasına ulaşarak vefat edecektir."

Kardeşlerim, İsa (a.s.)'ın gökten yere inmesi meselesi hakkında başta İmam Suyuti olmak üzere birçok risale yazmıştır. Diğer taraftan birçok akaid âlimi açıklama yapmıştır. Taftazani bu konuda şöyle der: "Hz. Peygamber (s.a.v.)'in bildirdiğine göre Deccal, dabbet'ul-ard, Ye'cuc ve Me'cuc'un çıkması, İsa (a.s.)'ın gökten yere inmesi ve güneşin batıdan doğması kıyamet alametlerindendir. Bunların hepsi haktır, oluşması mümkün işlerdir. Çünkü haberin kaynağı doğru sözlü Hz. Peygamber (s.a.v.)'dir. Huzeyfe (r.a.)'ın rivayet ettiğine göre, bir gün Hz. Peygamber (s.a.v.) çıkagelmiş ve onları sohbet ederken görmüştür. "Sohbet mi ediyorsunuz" diye sorunca onlar da kıyamet hakkında konuştuklarını ifade etmişlerdir. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) 'siz şu on alameti görmeyinceye kadar kıyamet kopmaz' diye buyurmuş; bunlardan bir tanesinin de İsa (a.s.)'ın gökten yere inmesi olduğunu bildirmiştir. Bu alametler hakkında birçok sahih hadis bulunmaktadır." (Şerh'ul-Akaid, s. 193)

Görüldüğü üzere, tefsir bilginleri Zuhruf suresindeki âyetin kıyamet ve İsa (a.s.)'ın durumuyla ilgili olduğunu ittifakla bildirmişlerdir. Ayrıca birçok hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.) yemin ederek İsa (a.s.)'ın gökten yere ineceğini bildirmiştir.

Hal böyleyken vicdanlı bütün insanlara ve feraset sahibi bütün müslümanlara şu soruyu sormak gerekir: "İsa (a.s.)'ın gökten yere inişi hakkındaki bilgiyi Allah, Resulullah (s.a.v.) ve muteber Müslüman âlimlerden mi dinleyelim yoksa beyanatlarını kaynaksız ve sözlü olarak söyleyen ne idüğü belirsiz kişiciklerden mi? İslâmi ilimlerin 1400 yıllık geçmişini bir bataklık gibi görüp ana kaynaklarını kurutmaya çalışan bu sapkın güruh, söz ve eylem olarak İstanbul fethedilirken 'kadınların ruhu var mı yok mu?' diye tartışan Ortodoks papazların haline benziyor.

Allah'ın selamı ve hidayeti hepimizin üzerine olsun.

Kardeşiniz Molla Musa Celali

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HZ. İSA'NIN YERYÜZÜNE İNMESİ

HZ. İSA'NIN YERYÜZÜNE İNMESİ

Değerli Kardeşlerim! Mealciler sahih hadisleri bile gözlerini kırpmadan reddederler. Ahir zaman

CENNET VE CEHENNEMİN ŞU ANDA VAR OLMADIĞI HUSUSU

CENNET VE CEHENNEMİN ŞU ANDA VAR OLMADIĞI HUSUSU

Değerli Kardeşlerim! Bazı mealistler cennet ve cehennemin şu an var olmadığını sanmaktadır

RU'YETULLAH (AHİRETE ALLAH'IN GÖRÜLMESİ)

RU'YETULLAH (AHİRETE ALLAH'IN GÖRÜLMESİ)

Müslüman kardeşlerim! Kıyamet gününde müminler Allah'ı gözleriyle müşahede edecekler. Ka

TARTI VE MİZAN

TARTI VE MİZAN

Değerli Kardeşlerim! Mealciler, Kur'an'ın hakikatlerini farklı yorumlarla birer birer değişti

SIRAT KÖPRÜSÜ

SIRAT KÖPRÜSÜ

Sıratın sözlük manası; apaçık yoldur. Sırat; terim manası da kıyamet gününde mümin kâ

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

Şefaat Kur’ân ve sahih hadislerle sabittir. İnkârı insanı küfre kadar götürür. Şefaati

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

KABİRDE AZAB VE NİMETİN VARLIĞI

Değerli Kardeşlerim! Günümüzde, Müslüman olduklarını sanan bazıları, gayb alemine tam ol

EVLİYANIN KERAMETİNİN SUBUTU

EVLİYANIN KERAMETİNİN SUBUTU

Muhterem Kardeşlerim. İnsanoğlunun olağan hayatında bazen olağanüstü durumlar ortaya çıkm

MEALİSTLERİN İNKAR ETTİKLERİ 2. İDDİA: MU'CİZELERİ İNKAR ETMELERİ

MEALİSTLERİN İNKAR ETTİKLERİ 2. İDDİA: MU'CİZELERİ İNKAR ETMELERİ

Muhterem Müslümanlar! Bir Peygamberin peygamberliğini iddia etmesi durumunda kavmine mucize gös

MEALCİLERİN İNKAR ETTİKLERİ BAZI HAKİKATLAR VE BUNLARIN CEVAPLARI

MEALCİLERİN İNKAR ETTİKLERİ BAZI HAKİKATLAR VE BUNLARIN CEVAPLARI

Birinci inkar : Allah'ın gaybi bilmediği iddiaları Değerli Müslüman Kardeşlerim! Mealistler

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Modernist İlahiyatçı kesimin yedinci ve sekizinci şüphelerine cevapla

Allah'a güven. Vekîl olarak Allah yeter.

Ahzab, 33

GÜNÜN HADİSİ

İnsanların en fenası, birine ayrı, diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insanlardır.

Seçme Hadisler, 101

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI