Cevaplar.Org

“HZ. İSA (A.S)’IN GÖKTEN YERE İNİŞİNİ İNKÂR ETMESİ” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın 31. yanlışında, Hz. İsa (a.s.)’ın gökten yere inmeyeceğine dair safsatasını ele alacağız inşallah. Her ne kadar “iddia sahibi iddiasını ispat etmekle mükellef” ise de İslâmoğlu ve avanesinin yaydığı kirli bilgiyi açıklığa kavuşturmak ümmetin faydasınadır.


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2020-12-01 16:39:31

Muhterem Müslümanlar!

Mustafa'nın 31. yanlışında, Hz. İsa (a.s.)'ın gökten yere inmeyeceğine dair safsatasını ele alacağız inşallah. Her ne kadar "iddia sahibi iddiasını ispat etmekle mükellef" ise de İslâmoğlu ve avanesinin yaydığı kirli bilgiyi açıklığa kavuşturmak ümmetin faydasınadır.

Kur'an-ı Kerim ve hadisler, kıyamet öncesinde Hz. İsa (a.s.)'ın gökten yere ineceğine dair bilgiyi vermektedir.

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ

"Gerçekten o, kıyamet için (yaklaştığını gösteren) bir ilimdir. (Zuhruf; 61) Beydavi bu âyeti şöyle yorumlar: "O, yani Hz. İsa (a.s.) kıyamet için bir bilgidir. Çünkü onun oluşum ve iniş süreci kıyametin alametlerinden biridir; onunla kıyametin yaklaştığı bilinir. Hadiste Hz. İsa (a.s.)'ın Efik adlı Kutsal Topraklardaki bir tepeye ineceği ve elindeki hançer ile Deccal'ı öldüreceği bildirilmiştir."

Beydavi'nin haşiyesi Şihab'da bu hadis için şöyle bir not düşülmüştür: "İbn Hacer bu hadisin hem sahih hadisler içinde hem de diğer hadislerde geçtiğini ifade etmiştir." Nesefi ise şöyle bir yorum yapmıştır: "Onunla, yani Hz. İsa (a.s.)'yla kıyametin gelişi bilinir. Diğer bir deyişle onun gökten yere inişi kıyametin yaklaştığına dair bir bilgidir." Zemahşeri ise şöyle der: "O, yani Hz. İsa (a.s.) kıyamete dair bir bilgidir, kıyametin yaklaştığına dair bir alamettir. Hadiste Hz. İsa (a.s.)'ın Efik adlı Kutsal Topraklardaki bir tepeye ineceği bildirilmiştir."

Buhari, Müslim ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Meryem oğlu İsa (a.s.)'ın gökten inişi, adaletle hükmetmesi, haçı kırması ve domuzu öldürmesi çok yakındır."

Yine Buhari, Müslim ve İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "İmamınız sizden biriyken Meryemoğlu indiğinde ve vay halinize!"

Ayrıca Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Allah'a yemin ederim ki İsa (a.s.) inecektir ve adaletle hükmedecektir."

Diğer taraftan Ebu Davud, Hakim ve Ahmed'in rivayet ettiği bir başka hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Benimle İsa (a.s.) arasında nebi yoktur ve o mutlaka inecektir."

Tac adlı hadis derlemesinin müellifi Şeyh Mansur Ali Nasıf bu konuda şöyle der: "İsa (a.s.) gökten yere inecek ve bir süre yeryüzünde yaşayacaktır. Daha sonra Allah'ın rahmet ve rızasına ulaşarak vefat edecektir."

Kardeşlerim, İsa (a.s.)'ın gökten yere inmesi meselesi hakkında başta İmam Suyuti olmak üzere birçok risale yazmıştır. Diğer taraftan birçok akaid âlimi açıklama yapmıştır. Taftazani bu konuda şöyle der: "Hz. Peygamber (s.a.v.)'in bildirdiğine göre Deccal, dabbet'ul-ard, Ye'cuc ve Me'cuc'un çıkması, İsa (a.s.)'ın gökten yere inmesi ve güneşin batıdan doğması kıyamet alametlerindendir. Bunların hepsi haktır, oluşması mümkün işlerdir. Çünkü haberin kaynağı doğru sözlü Hz. Peygamber (s.a.v.)'dir. Huzeyfe (r.a.)'ın rivayet ettiğine göre, bir gün Hz. Peygamber (s.a.v.) çıkagelmiş ve onları sohbet ederken görmüştür. "Sohbet mi ediyorsunuz" diye sorunca onlar da kıyamet hakkında konuştuklarını ifade etmişlerdir. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) 'siz şu on alameti görmeyinceye kadar kıyamet kopmaz' diye buyurmuş; bunlardan bir tanesinin de İsa (a.s.)'ın gökten yere inmesi olduğunu bildirmiştir. Bu alametler hakkında birçok sahih hadis bulunmaktadır." (Şerh'ul-Akaid, s. 193)

Görüldüğü üzere, tefsir bilginleri Zuhruf suresindeki âyetin kıyamet ve İsa (a.s.)'ın durumuyla ilgili olduğunu ittifakla bildirmişlerdir. Ayrıca birçok hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.) yemin ederek İsa (a.s.)'ın gökten yere ineceğini bildirmiştir.

Hal böyleyken vicdanlı bütün insanlara ve feraset sahibi bütün müslümanlara şu soruyu sormak gerekir: "İsa (a.s.)'ın gökten yere inişi hakkındaki bilgiyi Allah, Resulullah (s.a.v.) ve muteber Müslüman âlimlerden mi dinleyelim yoksa beyanatlarını kaynaksız ve sözlü olarak söyleyen ne idüğü belirsiz kişiciklerden mi? İslâmi ilimlerin 1400 yıllık geçmişini bir bataklık gibi görüp ana kaynaklarını kurutmaya çalışan bu sapkın güruh, söz ve eylem olarak İstanbul fethedilirken 'kadınların ruhu var mı yok mu?' diye tartışan Ortodoks papazların haline benziyor.

Allah'ın selamı ve hidayeti hepimizin üzerine olsun.

Kardeşiniz Molla Musa Celali

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İSRA VE MİRACI İNKAR EDEN BİR ADAM

İSRA VE MİRACI İNKAR EDEN BİR ADAM

Genelde muhterem ilim adamları delilsiz ve tesbitsiz konuşmazlar. Özellikle Kur’an’ı yorumla

MUSTAFA İSLAMOĞLU HAKKINDA SON SÖZ

MUSTAFA İSLAMOĞLU HAKKINDA SON SÖZ

Mustafa İslâmoğlu hakkındaki son sözüm. Muhterem kardeşlerim, bu reddiyelerin hikâyesi Caner

“EZANI TAHRİF EDEREK TERCÜME ETMESİ” YANLIŞI

“EZANI TAHRİF EDEREK TERCÜME ETMESİ” YANLIŞI

Muhterem müslümanlar! Mustafa’nın 34. yanlışı, propaganda aracı Hilal TV’de ezanı tahri

“HZ. ÖMER’E IFTIRA ATIP EZANI DEĞİŞTİRMEKLE SUÇLAMASI” YANLIŞI

“HZ. ÖMER’E IFTIRA ATIP EZANI DEĞİŞTİRMEKLE SUÇLAMASI” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın 34. yanlışı, Hz. Ömer (r.a.)’a iftira atıp ezanı de

“MEHDİ MESELESİ İSRAİLİYATTAN GELMEKTEDİR, BOŞUNA BEKLEMEYİN” YANLIŞI

“MEHDİ MESELESİ İSRAİLİYATTAN GELMEKTEDİR, BOŞUNA BEKLEMEYİN” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın 32. yanlışında, Mehdi meselesinin İsrailiyattan geldiği

“HZ. İSA (A.S)’IN GÖKTEN YERE İNİŞİNİ İNKÂR ETMESİ” YANLIŞI

“HZ. İSA (A.S)’IN GÖKTEN YERE İNİŞİNİ İNKÂR ETMESİ” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın 31. yanlışında, Hz. İsa (a.s.)’ın gökten yere inmeye

HZ. PEYGAMBER (S.A.V.)’IN DOĞUM GÜNÜNE DAİR YANLIŞI

HZ. PEYGAMBER (S.A.V.)’IN DOĞUM GÜNÜNE DAİR YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın 30. yanlışında, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in doğum günü

“KUR’AN’IN ALLAH’A İSNAD ETTİĞİNİ İNKÂR ETME” YANLIŞI

“KUR’AN’IN ALLAH’A İSNAD ETTİĞİNİ İNKÂR ETME” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın 29. yanlışını ele aldığımız bu yazımız “hayrın v

“GAYR-I MÜSLİMLER KÂFİR DEĞİLDİR” YANLIŞI

“GAYR-I MÜSLİMLER KÂFİR DEĞİLDİR” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Bu yazımızda Mustafa’nın 28. yanlışına ulaşmış oluyoruz. Kimi in

İSLAMOĞLU'NUN MISIR KATLİAMINI İSTİSMAR ETMESİ

İSLAMOĞLU'NUN MISIR KATLİAMINI İSTİSMAR ETMESİ

Geçen hafta(24 Kasım 2017) Mısır'da faili meçhul olan ve henüz kim tarafından işlendiği bil

İSLÂM’IN ÜÇ TEMEL KAYNAĞINA KARŞI HÜRMETSİZLİK

İSLÂM’IN ÜÇ TEMEL KAYNAĞINA KARŞI HÜRMETSİZLİK

Muhterem kardeşlerim! Mustafa tutturmuş “ben Allah’a yağcılık yapmam, Hz. Muhammed (s.a.v)

Kur'an okuyacağınız zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığının.

Nahl,98

GÜNÜN HADİSİ

"Kim alim geçinmek, sefihlerle münazara yapmak ve halkın dikkatlerini kendine çekmek gibi maksadlarla ilim öğrenirse Allah o kimseyi cehenneme atar."

Tirmizi, İlm 6, (2666)

TARİHTE BU HAFTA

*Bosna'da 800 kadar camii Sırplar Tarafından Yıkıldı(20 Ocak 1993) *Ridaniye Zaferi(22 Ocak 1517) *Babiali Baskını(23 Ocak 1913) *Hz.Ali'nin Küfe'de Şehid Edilmesi(24 Ocak 661)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI