Cevaplar.Org

HZ. PEYGAMBER (S.A.V.)’IN DOĞUM GÜNÜNE DAİR YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın 30. yanlışında, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in doğum gününe dair safsatasını ele alacağız inşallah. İslâmoğlu, bir konuşmasında aynen şöyle söylüyor


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2020-11-23 10:50:49

Muhterem Müslümanlar!

Mustafa'nın 30. yanlışında, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in doğum gününe dair safsatasını ele alacağız inşallah. İslâmoğlu, bir konuşmasında aynen şöyle söylüyor: "Abdullah'ın oğlu Muhammed'i annesi doğurdu; o gün kesin olarak bilinmiyor. Allah Resulünü ise Kur'an doğurdu. Kadir gecesi hem Kur'an'ın hem de Resulün doğum günüdür."

İşte bu laflar çok riskli söylemlerdir. Nedeniyse:

1) Müşrikler Hudeybiye'de Hz. Peygamber (s.a.v.)'i peygamber olarak tanımadıkları için, anlaşmaya Abdullah'ın oğlu Muhammed olarak yazdırmak istediler. Bu söylem, müşriklerin Hz. Peygamber (s.a.v.)'i tanımladıkları peygamberliği inkârcı bir söylemdir.

2) Hz. Peygamber (s.a.v.)'in gerçek doğum günü ve zamanı kesinlikle bilinmektedir: "Fil yılının rebi'ül-evvel ayında, on ikinci gecenin fecir vaktinde, bir Pazartesi günü doğmuştur. Mekkeliler tam bu vakitte doğduğu yeri ziyaret ederler. Bu tarihte, Pers Kralı Anuş-i Revan b. Kubad b. Feyruz, 40 yıllık iktidarını sürdürmektedir. Miladi olarak Mekke'de gerçekleşen bu doğum, 20 Ağustos 570'e tekabül etmektedir." [Muhammed Rıza'nın, Muhammed Resulullah (s.a.v) adlı muteber siyer çalışması, s. 12]

 Hz. Peygamber (s.a.v.)'in doğum günü ve annesinin ismi bu kadar net iken, Kur'an tarafından doğurulduğunu söylemek ve kesin bir günü belli olmayan Kadir gecesini yüceltmek için Hz. Peygamber (s.a.v.)'e iftira etmek hiçbir müslümana yakışmaz. Çünkü Kadir gecesi hadiste ramazan ayının son on gününün tek sayılı günleri olarak belirtilmiş; böylece 21, 23, 25, 27, 29. günlerden birine denk gelebileceği söylenmiştir. Hal böyle olunca, benliklerine saygıları olan gayrı müslimler bile, müslümanları incitmemek için böyle menfur bir laf etmez.

Konuşmasının devamında İslâmoğlu mevlid için şöyle diyor: "Mevlit ve mevlit kandili geleneği, aşırı Şia'nın Hristiyanlardan ithal ettiği sapmış bir gelenektir. Sünniler de aşırı Şia'dan alıp uygulamışlardır" Bu bilgi de tamamen yanlış. Çünkü bahsettiğimiz "Muhammed Resulullah (s.a.v)" adlı muteber siyer çalışması bu konuya da değinmiş ve şu bilgileri kaydetmiştir: "İmam Nevevi'nin hocası İmam Ebu Şame şöyle der: Zamanımızda ortaya çıkan ve her yıl düzenlenen, Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum gününe denk gelen günde yapılan mevlid etkinlikleridir. Bu etkinlikler boyunca bolca sadakalar dağıtılır, büyük iyilikler yapılır, sevinç gösterileriyle her taraf süslenir. Bu etkinlikler süresince fakirlere ikramlarda bulunulduğu gibi, etkinliği düzenleyenin kalbinde Hz. Peygamber (s.a.v.)'e olan sevgi ve saygı çoğalır. Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.v.)'i bu günde var ettiği için, onu âlemlere rahmet olarak gönderen Allah'a şükredilir.

Sehavi de mevlid etkinliklerinin hicri 300'den sonra kutlandığını, İslâm ehli tarafından bir gelenek olarak sürdürüldüğünü belirtir. Mevlidi resmi olarak ilk kutlayan kral, Erbil hakimi Muzaffer Kral Ebu Said'dir ve bu etkinlikler için 300 bin dinar gibi bir bütçe ayırmıştır. Tilmisan hakimi Sultan Ebu Hemmû Musa da mevlid gecesinde büyük etkinlikler düzenlerdi. Ayrıca hem bu asırda hem de ondan önceki asırlarda, Fas ve Endülüs kralları mevlid gecesini kutlamışlardır." (adı geçen eser, s. 14)

Bildiğiniz gibi mevlid kandili doğuda yaşayan Şiiler tarafından değil, en uç batıda yaşayan Sünni Müslümanlar tarafından başlatılmıştır. Biz bilgilerimizin kaynağını vererek anlattık, varsın İslâmoğlu da söylemlerinin kaynaklarını belirtsin de nereden beslendiğini görelim. Allah'ın selamı ve hidayeti hepimizin üzerine olsun.

Kardeşiniz Molla Musa Celali

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

"İyilik ve takva üzerine yardımlaşınız, kötülük ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayınız."

Mâide, 2

GÜNÜN HADİSİ

Geçmiş peygamberlerin sözünden (hiç eksiksiz) nâsın eriştiği haberlerden birisi de: Utanmazsan dilediğini işle! (sözü) dür.

Abdullâh b. Mes'ûd (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI