Cevaplar.Org

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-8

BAZI AHİRZAMAN ALAMETLERİ Yine Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimiz hazretleri Kıyamet alametlerini öğretiyorlar. Buyuruyorlar ki; “Ahirzamanda emanetler yağma olacak” buyuruyor. Yani âlemin malını nerede bulursa alacaklar buyuruyor.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-11-23 10:47:29

BAZI AHİRZAMAN ALAMETLERİ

Yine Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimiz hazretleri Kıyamet alametlerini öğretiyorlar. Buyuruyorlar ki; "Ahirzamanda emanetler yağma olacak" buyuruyor. Yani âlemin malını nerede bulursa alacaklar buyuruyor.

"Zekâtı zarar sayacaklar" Allah zenginlere, tüccarlara emrediyor; "her sene malınızın kırkta birini çıkartın fukaraya verin" buyuruyor, anladık mı? Şimdi Ahirzamanda bunu zarar sayacaklar. Bak şimdi çık; yüz kişiden bir kişi zekât veren yok, anladık mı? Fukaraları, o dul kadınları, yetimleri inim inim inletiyorlar.

Hain bankaya milyon liraları yatırıyorlar, halbuki Allah yedirmeyecek o parayı ona. Başını yiyecek o paralar.

Sonra Ahirzamanda delikanlılar karılarını dinleyip, analarını dövecekler maazallah. Analarına hürmet etmeyecekler. Babalarına hakaret edecekler "bunak herif" demeye başlayacaklar buyuruyor.

Sonra "camide bağırmak-çağırmaklar artacak. Camilere hürmet etmeyecekler buyuruyor.

Sonra bakarsın bir işte bir cemiyet olur, cemiyetin başına en adi adamı getirip koyuyorlar. "Ne iş yapıyorsunuz?" "Toplandık, memlekete hizmet edeceğiz" "Peki, bu en fena adamı niye getirdiniz başınıza? Bilmiyor musunuz bunun hırsız olduğunu, fena olduğunu? Bu kadar iyi adamlar, Müslüman adamları niye koymuyorsunuz?" Adet böyle olacak. Şehirlerde, köylerde nerede bir cemiyet varsa, bakarsın en fena adamları getirip koyacaklar başına. Bunlar kıyamet alameti.

Sonra Ahirzamanda hürmet edecekler ama Allah için değil, şerrinden korunmak için.. "Bu adama hürmet etmesem bana zararı dokunacak" Kalbi lanet ediyor, ister istemez hürmet ediyor. Niçin? Çünkü biliyor ki, bana eziyet yapacak, canımı yakacak diyor. 

Sonra buyuruyor; "çalgılar çoğalacak, kadınlar, kızlar şarkı söyleyecekler" buyuruyor.

"İçkiler çoğalacak" buyuruyor.

"Bu ümmetin sonu evvelkilere lanet edecekler, ashab-ı kiramla çok uğraşacaklar" Bak Havariç(Hariciler) taifesi Hz Osman ile Hz. Ali'ye, Hz. Hasan ile Hüseyin'e gavur derler. Habisler… Kendileri gavur, o mübareklere ilişirler. Kızılbaşlar da Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ile uğraşırlar. Anladık mı? Bunlar kıyamet alametidir.

Sonra "Allah bu ümmete rahat vermeyecek, fırtınaları musallat edecek.. Öyle fena kasırgalar var ki, minare kopar mı hiç? Minareyi alıp koparıyor, hıyar koparır gibi koparıyor. Bunu musallat edecek Allah memleketlerine. Ekinlerini, ağaçlarını, ormanlarını mahvedecek buyuruyor. Maymun, hınzır suretlerine dönüşme de(*) olacak, başlarına da taş yağacak buyuruyor.

Cenab-ı Peygamber buyuruyor; "Şarkta, Garpta, Arabistan'da memleketlerin yerin dibine girdiğini işitirseniz, anlayın ki kıyamet yaklaştı." Ahirzamanda maazallah memleketler yerin dibine geçecek, kuyuya taş düşer gibi. Cenab-ı Peygamber hürmetine Cenab-ı Hak bunları kaldırdı, ümmet-i Muhammed de olmuyor amma Ahirzamanda yine başlayacak.

Sonra mesh olacak.. İnsanlar maymun, hınzır kıyafetine dönecekler. En evvel Şam'dan başlayacak bu. Şam'da bir gece kız oynatırken, içki içerken maazallah sabahleyin bakacaklar ki hep hınzır, maymun olmuşlar. Anladık mı?

Şam-ı Şerif Dürzilerin(**) eline geçecek. Oraya musallat olacaklar. Camilerde kızlar oynatacaklar. Sonra Hazret-i Mehdi yetişip gebertecek ama melun oraları berbat edecek buyuruyor.

Ondan sonra daha huzur yok dünyada artık, anladık mı?

Hac kalkacak Ahirzamanda..(***)

-Biri soruyor; Bu belirtiler Hz. Mehdi'den evvel mi olacak Hocam?

- Hz. Mehdi'den evvel .. Hz. Mehdi çıktığı vakit, düzeltecek bunları. Onun çıkmasına alamet bunlar..

Gene Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimiz hazretleri buyuruyorlar. "Arkanızda öyle bir takım, fitne, bela, musibet günleri gelecek ki, karanlık gece gibi" diyor. "O günde Müslümanlığını muhafaza eden insana Allah elli kişinin sevabını verir." "ya Rasulullah onlardan mı, bizden mi?" "Sizden" buyurdu. Ashab-ı Kiramdan elli kişinin sevabını verecek Cenab-ı Hak. Niçin? Uymuyor. Bakıyorsun herkesin kadını çıplak. Bu, kadınları açmıyor. Müslümanlığı muhafaza ediyor. Hiç dininden taviz vermiyor, dişlerini sıkıp sabırla dayanıyor. Allahu Azimüşşan ashaptan elli kişinin sevabını veriyor. Ashab-ı Kiram daha büyüktür amma biraz en yakın onlar olacaklar; Ahirzaman Müslümanları. Sebebi? Ahirzamanda insanı ıslah edecek adam kalmayacak. Ahali hep bozulduğu halde bu halen sabrediyor. Bunun için Allah bu makamı veriyor buyuruyor.

Notlar

(*) Bu mesh maddi bir mesh olduğu gibi ki tarihte olmuştu, manevi bir mesh de olabilir. Ttek gözlü sefihane Batı medeniyeti buna sebeb oluyor ki, Üstad Bediüzzaman buyurmuş; "Bu medenîlerden çoğu, eğer içi dışına çevrilse kurt, ayı, yılan, hınzır, maymun postu görülecek gibi hayale gelir."(Sünuhat, Tuluat-İşarat, s. 46 )

(**) Hacı Osman Efendi merhum, 1967'de dar-ı bekaya irtihal etti. Onun vefatından iki üç sene sonra azınlık Nusayriler ve başlarında Suriye deccalı Hafız Esed, bir askeri darbe ile memleketin başına musallat oldular ve son on sene içerinde de koskoca bir İslam diyarını harebezara çevirdiler, Osman efendinin işaret ettiği gibi..

(***) Bu da bu sene Hacca gidilmemesi ile başladı ama sonra ne olur bilemiyoruz. Cenab-ı Hak encamımızı hayreylesin.

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MOLLA MUSA CELALİ HOCAMIZLA BAZI MESELELER ÜZERİNE BİR HASBİHAL

MOLLA MUSA CELALİ HOCAMIZLA BAZI MESELELER ÜZERİNE BİR HASBİHAL

Soru: Hocam müsaadeniz varsa size birkaç soru sormak istiyoruz. Sizin bazı yazılarınızı cevap

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-9

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-9

Bakın Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam ne buyuruyor; “Bir insan dünyada her türlü zev

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-8

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-8

BAZI AHİRZAMAN ALAMETLERİ Yine Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimiz hazretleri Kıyamet

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-7

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-7

Emr-i İlahi nedir? Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Buyuruyor ki; Ey kullarım, size emrederim, emanetler

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-6

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-6

HER MÜSLÜMAN CUMA GÜNÜNÜN ON EDEBİNİ BİLMEYE GAYRET ETMELİ Cumanın on tane terbiyesi vard

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-5

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-5

Yine Hz. Peygamber “İman, elbisenin eskidiği gibi insanın kalbinde eskir” buyuruyor. “İkid

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-4

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-4

Ne buyuruyor Cenab-ı Hak, ne öğretiyor bize? Buyuruyor ki; “ey kullarım, bazı kullar benden i

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-3

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-3

BORÇLU İNSAN KABİRDE HAPİSTEDİR “Borçlu bir insan bak, kabirde hapistedir. Allah bırakmıy

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-2

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-2

Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimiz hazretleri buyuruyorlar; “Beş tane günah v

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-1

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz, inşallah yeni bir hizmeti bundan sonra her hafta parça parça

ÖMER ZİYAÜDDİN DAĞISTANİ’DEN NÜKTELER VE İZAHLAR

ÖMER ZİYAÜDDİN DAĞISTANİ’DEN NÜKTELER VE İZAHLAR

Merhum Müderris Ömer Ziyaûddin Efendi'nin (1849-1920) Sahîh-i Buharî'yi ihtisar edip sonra dili

Araf suresi 164.ayet

"İçlerinden bir topluluk, "Allah'ın helâk edeceği, ya da çetin bir azapla cezalandıracağı bir kavme ne diye nasihat ediyorsunuz" dediği vakit, o uyarıda bulunanlar dediler ki; "Rabbiniz tarafından mazur görülmemiz için, bir de belki günahlardan sakınırla

GÜNÜN HADİSİ

Harb bir hiledir.

Buhari, Cihad 157; Müslim, Cihad 18, (1740)

TARİHTE BU HAFTA

*Hac'da Tünel Faciası 1426 Ölü(2 Temmuz 1990) *Cezayir İstiklale Kavuştu(3 Temmuz 1962) *Barbaros Hayreddin Paşa Vefat Etti(4 Temmuz 1546) *İstanbul'da Matbaa Açılmasına Padişah İradesi(5 Temmuz 1727) *Mukaddes Emanetler Sultan Selim'e Teslim Edildi.

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI