Cevaplar.Org

ESRARUN CEDİYDETUN Fİ SURETİ’L KEHF

Eser Adı: Esrarun Cediydetun Fi Sureti’l Kehf Müellif: Muhammed Kemal Mişkat Yayınevi: Mektebetu’l Kur’an, Karaçi, Pakistan, 1434 H. İnşallah bu önümüzdeki birkaç hafta boyunca kütüphaneme yeni eklediğim, Kur’an-ı Kerim eksenli birkaç kitabı tanıtma gayretinde olacağım


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-11-09 08:11:36

Eser Adı: Esrarun Cediydetun Fi Sureti'l Kehf

Müellif: Muhammed Kemal Mişkat

Yayınevi: Mektebetu'l Kur'an, Karaçi, Pakistan, 1434 H.

İnşallah bu önümüzdeki birkaç hafta boyunca kütüphaneme yeni eklediğim, Kur'an-ı Kerim eksenli birkaç kitabı tanıtma gayretinde olacağım.

Bu eserlerden ilki Kehf Suresinin tefsiri mahiyetinde bir eser. Bu eseri özellikle Muhakemat okumalarımda faydalanmak için aldım ve şu an okumaktayım. Zira Muhakemat'ta Bediüzzaman Zülkarneyn, onun seferleri, Güneşi bir kara balçıkta battığını görmesi, Sedd-i Zülkarneyn gibi meselelere değiniyor(Üstad aynı meselelere Lem'alar'da da değiniyor tabii) Fakir de o okumalarıma bir katkısı olsun diye bu eseri aldım. Çok da memnun kaldım.

Müellif bu eserde Sure-i Kehf'in gâmız noktalarına ışık tutmaya çalışmış. Mesela Neden Cuma günü Kehf Suresinin okunmasının Deccale dair bir hıfz vesilesi gördüğü üzerinde durmuş. Bunun işari manada deccali sistemlere karşı üç devre ve dönemle mücadele edilmesi yönünde ehl-i imana işaret ve ikazlar içerdiğini belirtmiş. Yani bir nevi ashab-ı kehf gibi mağaralara çekilme, yani bir nevi gizli aydınlatma(sırran tenevveret) dönemine, sonra insanların İslam'ın âb-ı hayatıyla tanıştırılma dönemi ve ardından da Zülkarneyn dönem ve devresi gibi…

Müellif, eserinde Ashab-ı Kehf, Hazret-i Hızır, Zülkarneyn ve Mehdi ve Deccal hakkında birçok kaynakları tarayıp öz halinde ve orijinal bilgileri okuyucusuna sunmuş. Aynı zamanda bu hususlarda Tevrat ve İncil'i de sıkı sıkıya incelemiş ve onlardaki sahih bilgiyi de Kur'an süzgecinden geçirerek bizlere aktarmış. Sayi meşkur olsun..

Esere ulaşmak için

Arapçakitaplar.com

İsmail Zambur; 0534 527 17 68

https://arapcakitaplar.com/tr/tefsir/381-esrar-cedide-fi-sueretil-kehf-.html

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SEBK’UL GAYAT Fİ NESEK’IL ÂYÂT

SEBK’UL GAYAT Fİ NESEK’IL ÂYÂT

Eser adı: Sebk’ul Gayat Fi Nesek’ıl Âyât Müellifi: Mevlana Eşref Ali Tehanevi Yayınevi;

ES’İLETUN BEYANİYYETÜN Fİ’L KUR’AN-I KERİM

ES’İLETUN BEYANİYYETÜN Fİ’L KUR’AN-I KERİM

Eser Adı: Es’iletün Beyaniyyetun Fi’l Kur’an-ı Kerim Müellif: Doktor Fadıl Salih Samarra

ESRARUN CEDİYDETUN Fİ SURETİ’L KEHF

ESRARUN CEDİYDETUN Fİ SURETİ’L KEHF

Eser Adı: Esrarun Cediydetun Fi Sureti’l Kehf Müellif: Muhammed Kemal Mişkat Yayınevi: Mekt

EL FIKHU’L MÜYESSER

EL FIKHU’L MÜYESSER

Eser Adı: El Fıkhu’l Müyesser Müellif: Şefikurrahman en Nedvi Yayınevi: Daru İbn-i Kesir,

ER RASUL

ER RASUL

Eser Adı: Er Rasul Müellifi: Said Havva Yayınevi: Daru’s Selam “Tarihi al ve sor! Acaba he

KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’L-FÜNÛN VE’L-ULÛM

KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’L-FÜNÛN VE’L-ULÛM

Eser Adı: Keşşâfu Istılâhâti’l-Fünûn Ve’l-Ulûm Müellifi; Muhammed Ali et-Tehânevî

ŞİFA-İ ŞERİF

ŞİFA-İ ŞERİF

Eser adı: eş-Şifâ bi-(fî)taʿrîfi ḥuḳūḳi (fî şerefi)’l-Muṣṭafâ’ Müellif:

RİSALE-İ HAMİDİYYE

RİSALE-İ HAMİDİYYE

Eser Adı: Risale-i Hamidiyye Müellif: Hüseyin Cisri Yayınevi: Daru’l Eyman, Lübnan, 1998 1

TEYSİRU MUSTALAHİ’L HADİS

TEYSİRU MUSTALAHİ’L HADİS

Eser Adı: Teysiru Mustalah’el Hadis Müellifi: Dr. Mahmud Tahhan Yayınevi: Daru’l Maarif, R

SAFVETÜ’T TEFÂSİR

SAFVETÜ’T TEFÂSİR

Eser Adı: Safvetü’t Tefâsir Müellif: Muhammed Ali Sabuni Yayınevi: Dar’us Sabuni, Kahir

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ

ÜÇ “MUHTASAR” İBN-İ KESİR TEFSİRİ Kur’an ayı olan Ramazan ayında kısa da olsa bir t

Şüphesiz Kur'an, mü'minler için gerçekten bir hidâyet rehberi ve rahmettir.

Neml, 77

GÜNÜN HADİSİ

İnsanların en fenası, birine ayrı, diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insanlardır.

Seçme Hadisler, 101

TARİHTE BU HAFTA

*Misâk-ı Milli'nin Kabûlü(28 Ocak) *İlk Türkçe Ezan Okutturuldu(29 Ocak) *Yavuz Selim'in Kahire'yi Fethi(30 Ocak) *İbrahim Müteferrika Osmanlı'da İlk Matbaayı Kurdu(31 Ocak) *482 Senedir Camii Olan AYASOFYA Müzeye Çevrildi(1 Şubat)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI