Cevaplar.Org

İSLAMOĞLU'NUN MISIR KATLİAMINI İSTİSMAR ETMESİ

Geçen hafta(24 Kasım 2017) Mısır'da faili meçhul olan ve henüz kim tarafından işlendiği bilinmeyen bir katliam yaşandı. Hem de Müslümanların Cuma Namazını eda etmek için gittikleri bir Camide, yani Müslümanların Kutsal Mabedinde gerçekleştirildi. Bu olayda 300'den fazla Müslüman şehid edildi. Öncelikle bu katliamı kınıyor, faillerini en büyük lanetlerle lanetliyoruz. Bununla birlikte olayın arka planında eli, desteği, işbirliği bulunan dâhili ve harici güçlerin hepsini de kınıyoruz


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2020-11-02 09:12:00

Geçen hafta(24 Kasım 2017) Mısır'da faili meçhul olan ve henüz kim tarafından işlendiği bilinmeyen bir katliam yaşandı. Hem de Müslümanların Cuma Namazını eda etmek için gittikleri bir Camide, yani Müslümanların Kutsal Mabedinde gerçekleştirildi. Bu olayda 300'den fazla Müslüman şehid edildi. Öncelikle bu katliamı kınıyor, faillerini en büyük lanetlerle lanetliyoruz. Bununla birlikte olayın arka planında eli, desteği, işbirliği bulunan dâhili ve harici güçlerin hepsini de kınıyoruz.

Aynı şekilde bu olayı istismar ederek hiç ilgisi bulunmayan Müslüman çoğunluğa mal eden, bu bahane ile 14 asırlık İslâm kültürünü telin etme vesilesi yapan, Müslüman halkın dinine "uydurulmuş din" adını vererek hedef saptıran İslâmoğlu'nu da kınıyoruz.

Zira kendisi bu konuda yazdığı yazıda şöyle demektedir: "Mısır'da 250'ye yakın insanın camide katledilmesi bir kez daha gösterdi ki; uydurulmuş din, kendisi cennete gitmek için başkalarına hayatı cehennem eden bir dindir. Allah'ın vahiyle gönderdiği dine dönmenin vakti hâlâ gelmedi mi?

İslâm, Allah'ın yeryüzünü barış adasına çevirme projesiydi. Güce tapıp adını 'Allah' koyan uydurulmuş dinciler, yaşadıkları toprakları savaş arenasına çevirdiler.

Havra, kilise ve manastırların savunmasından Müslümanları sorumlu tutan Kur'an'dır. (Hac; 40) Dinini vahiyden öğrenen biri, kendi camilerinde katliam yapabilir mi? "Size imanınız ne büyük kötülük emrediyor" (Bakara 93)"

İslâmoğlu işte bu sözleriyle katliamı gerçekleştiren failleri tesbit etmişçesine konuşuyor. Acaba gizli istihbarat teşkilatlarıyla irtibatı mı var? Kimin bu olayı işlediğini nereden bilmektedir?

İslâmoğlu bu sözleriyle failleri "uydurulmuş dinci" diye tanıtıyor. İslamoğlu'nun geçmişteki yazı ve sözlerine baktığımızda onun lügatinde uydurulmuş din dediği anlayışın EHL-i SÜNNET VE'L-CEMAAT olduğu anlaşılmaktadır. Yani ona göre bu katliamın failleri Mısır'daki Malikiler, Şafiiler, Hanbeliler, Hanefiler veyahut Eşariler ve Maturidilerdir. Aynı şekilde onun anlayışına göre Buhari, Müslim gibi muhaddisler, Kurtubi, Razi, Nesefi, Kadi Beyzavi gibi müfessirler, Cüveyni, Gazali, Cürcani gibi kelamcılar, İmam Nevevi, Suyuti, İbn Abidin, İbn Kemal gibi fakihlerdir.

Kendisinin de gençliğinde içine girdiği, fakat şimdi dinci diye kınadığı radikal İslâmcılardan bahsederken yukarıda adını verdiğimiz âlimleri de bir bütün olarak hedef tahtasına koymaktadır.

Biz çok merak diyoruz: Mısır'daki katliama çok üzülen İslâmoğlu, neden bütün bu olayların arkasındaki gerçek failler olan Amerika, İsrail, Avrupa devletleri hakkında veyahut Vatikan'ın ve Telaviv'in uydurulmuş Hristiyanlığı ve uydurulmuş Yahudiliği hakkında sessiz ve sedasız kesilmektedir?

İslâmoğlu, Müslümanları itham altında tutma suçunun yanı sıra bir de güç adını verdiği yeni bir ilaha taptığını da söyleyerek, kendisi dışındaki herkesi çok nazik bir şekilde müşrik olarak ilan etmeyi de ihmal etmemektedir.

Anlaşılan şudur ki Islâmoğlu ile fikirdaşları düştükleri kin ve nefretin müzmin hastalığa dönüşmesi sebebiyle artık ehl-i sünnet düşmanlığı paranoyasına düşmüşlerdir. Nerede bir olay olsa, mal bulmuş mağribi gibi Müslüman çoğunluğa yükleyip, Müslümanlara yönelik hücumlarının vesilesi kılmıştır.

Sonuç olarak biz Mısır katliamını gerçekleştiren gizli ve açık tüm katilleri tekrar tekrar lanetlediğimiz gibi, bu tür olayları bahane edip ehl-i sünnet çoğunluğuna hakaret ve iftira vesilesi yapan İslamoğlu'nu da kınıyoruz...

Allah cc hepimize basiret, adalet, istikamet, feraset ve akıl nasip etsin.

Kardeşiniz Molla Musa el-Celal

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EVLİYANIN KERAMETİNİN SUBUTU

EVLİYANIN KERAMETİNİN SUBUTU

Muhterem Kardeşlerim. İnsanoğlunun olağan hayatında bazen olağanüstü durumlar ortaya çıkm

MEALİSTLERİN İNKAR ETTİKLERİ 2. İDDİA: MU'CİZELERİ İNKAR ETMELERİ

MEALİSTLERİN İNKAR ETTİKLERİ 2. İDDİA: MU'CİZELERİ İNKAR ETMELERİ

Muhterem Müslümanlar! Bir Peygamberin peygamberliğini iddia etmesi durumunda kavmine mucize gös

MEALCİLERİN İNKAR ETTİKLERİ BAZI HAKİKATLAR VE BUNLARIN CEVAPLARI

MEALCİLERİN İNKAR ETTİKLERİ BAZI HAKİKATLAR VE BUNLARIN CEVAPLARI

Birinci inkar : Allah'ın gaybi bilmediği iddiaları Değerli Müslüman Kardeşlerim! Mealistler

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Modernist İlahiyatçı kesimin yedinci ve sekizinci şüphelerine cevapla

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Modernistlerin ortaya attığı şüphelere cevaplar...

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Modernistlerin ortaya attığı şüphelere cevaplar

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-3

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-3

3. ŞÜPHE: Mealcilerin, Sünneti ve Hüccet oluşunu inkar ederken ortaya attıkları bir şüphe

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-2

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR-2

Allahu Teala yarattıklarına hitap ederek dinini tebliğde Hz. Peygamber (sas)'in yerinin ne olduğ

HZ. MUHAMMED’İ(S.A.S.) MÜDAFAA EDEN ŞAİRLERİ VE O ZAMANIN MEDYASINA CEVAPLARI

HZ. MUHAMMED’İ(S.A.S.) MÜDAFAA EDEN ŞAİRLERİ VE O ZAMANIN MEDYASINA CEVAPLARI

Hz. Peygamber döneminde İslâm'a, müslümanlara ve Peygamber Efendimize hakaret etmeleri için m

BİDATLERİN ÇOĞALDIĞINDA ALİMİN VAZİFESİ

BİDATLERİN ÇOĞALDIĞINDA ALİMİN VAZİFESİ

Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Bidatlerin ortaya çıktığı ve sahabilerimin kötülend

BİZLER NE DİYORUZ, ONLAR NE DİYORLAR?

BİZLER NE DİYORUZ, ONLAR NE DİYORLAR?

Biz, Kur'an'ın ilk muhatabı Peygamberimiz olduğu için Onun hadisleri ve Sünneti Kur'an'ı anlam

Maide-7

"Allah'ın, üzerinizdeki nimetini ve "İşittik, itaat ettik" dediğinizde sizden aldığı ve kendisiyle sizi bağladığı ahdini hatırlayın. Allah'tan korkun, çünkü Allah göğüslerin özünü çok iyi bilir."

GÜNÜN HADİSİ

Her ölenin amel defteri kapanır. Yalnız Allah rızası için yurt sınırında nöbet bekleyenler müstesnadır

Riyazü's Salihin, 2/1297

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI