Cevaplar.Org

İSLAMOĞLU'NUN MISIR KATLİAMINI İSTİSMAR ETMESİ

Geçen hafta(24 Kasım 2017) Mısır'da faili meçhul olan ve henüz kim tarafından işlendiği bilinmeyen bir katliam yaşandı. Hem de Müslümanların Cuma Namazını eda etmek için gittikleri bir Camide, yani Müslümanların Kutsal Mabedinde gerçekleştirildi. Bu olayda 300'den fazla Müslüman şehid edildi. Öncelikle bu katliamı kınıyor, faillerini en büyük lanetlerle lanetliyoruz. Bununla birlikte olayın arka planında eli, desteği, işbirliği bulunan dâhili ve harici güçlerin hepsini de kınıyoruz


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2020-11-02 09:12:00

Geçen hafta(24 Kasım 2017) Mısır'da faili meçhul olan ve henüz kim tarafından işlendiği bilinmeyen bir katliam yaşandı. Hem de Müslümanların Cuma Namazını eda etmek için gittikleri bir Camide, yani Müslümanların Kutsal Mabedinde gerçekleştirildi. Bu olayda 300'den fazla Müslüman şehid edildi. Öncelikle bu katliamı kınıyor, faillerini en büyük lanetlerle lanetliyoruz. Bununla birlikte olayın arka planında eli, desteği, işbirliği bulunan dâhili ve harici güçlerin hepsini de kınıyoruz.

Aynı şekilde bu olayı istismar ederek hiç ilgisi bulunmayan Müslüman çoğunluğa mal eden, bu bahane ile 14 asırlık İslâm kültürünü telin etme vesilesi yapan, Müslüman halkın dinine "uydurulmuş din" adını vererek hedef saptıran İslâmoğlu'nu da kınıyoruz.

Zira kendisi bu konuda yazdığı yazıda şöyle demektedir: "Mısır'da 250'ye yakın insanın camide katledilmesi bir kez daha gösterdi ki; uydurulmuş din, kendisi cennete gitmek için başkalarına hayatı cehennem eden bir dindir. Allah'ın vahiyle gönderdiği dine dönmenin vakti hâlâ gelmedi mi?

İslâm, Allah'ın yeryüzünü barış adasına çevirme projesiydi. Güce tapıp adını 'Allah' koyan uydurulmuş dinciler, yaşadıkları toprakları savaş arenasına çevirdiler.

Havra, kilise ve manastırların savunmasından Müslümanları sorumlu tutan Kur'an'dır. (Hac; 40) Dinini vahiyden öğrenen biri, kendi camilerinde katliam yapabilir mi? "Size imanınız ne büyük kötülük emrediyor" (Bakara 93)"

İslâmoğlu işte bu sözleriyle katliamı gerçekleştiren failleri tesbit etmişçesine konuşuyor. Acaba gizli istihbarat teşkilatlarıyla irtibatı mı var? Kimin bu olayı işlediğini nereden bilmektedir?

İslâmoğlu bu sözleriyle failleri "uydurulmuş dinci" diye tanıtıyor. İslamoğlu'nun geçmişteki yazı ve sözlerine baktığımızda onun lügatinde uydurulmuş din dediği anlayışın EHL-i SÜNNET VE'L-CEMAAT olduğu anlaşılmaktadır. Yani ona göre bu katliamın failleri Mısır'daki Malikiler, Şafiiler, Hanbeliler, Hanefiler veyahut Eşariler ve Maturidilerdir. Aynı şekilde onun anlayışına göre Buhari, Müslim gibi muhaddisler, Kurtubi, Razi, Nesefi, Kadi Beyzavi gibi müfessirler, Cüveyni, Gazali, Cürcani gibi kelamcılar, İmam Nevevi, Suyuti, İbn Abidin, İbn Kemal gibi fakihlerdir.

Kendisinin de gençliğinde içine girdiği, fakat şimdi dinci diye kınadığı radikal İslâmcılardan bahsederken yukarıda adını verdiğimiz âlimleri de bir bütün olarak hedef tahtasına koymaktadır.

Biz çok merak diyoruz: Mısır'daki katliama çok üzülen İslâmoğlu, neden bütün bu olayların arkasındaki gerçek failler olan Amerika, İsrail, Avrupa devletleri hakkında veyahut Vatikan'ın ve Telaviv'in uydurulmuş Hristiyanlığı ve uydurulmuş Yahudiliği hakkında sessiz ve sedasız kesilmektedir?

İslâmoğlu, Müslümanları itham altında tutma suçunun yanı sıra bir de güç adını verdiği yeni bir ilaha taptığını da söyleyerek, kendisi dışındaki herkesi çok nazik bir şekilde müşrik olarak ilan etmeyi de ihmal etmemektedir.

Anlaşılan şudur ki Islâmoğlu ile fikirdaşları düştükleri kin ve nefretin müzmin hastalığa dönüşmesi sebebiyle artık ehl-i sünnet düşmanlığı paranoyasına düşmüşlerdir. Nerede bir olay olsa, mal bulmuş mağribi gibi Müslüman çoğunluğa yükleyip, Müslümanlara yönelik hücumlarının vesilesi kılmıştır.

Sonuç olarak biz Mısır katliamını gerçekleştiren gizli ve açık tüm katilleri tekrar tekrar lanetlediğimiz gibi, bu tür olayları bahane edip ehl-i sünnet çoğunluğuna hakaret ve iftira vesilesi yapan İslamoğlu'nu da kınıyoruz...

Allah cc hepimize basiret, adalet, istikamet, feraset ve akıl nasip etsin.

Kardeşiniz Molla Musa el-Celal

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KADERE İNANMAK

KADERE İNANMAK

Değerli Kardeşlerim! Kadere inanmak iman esasları arasında yer almaktadır. İnkarı küfrü ge

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİ

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİ

İsra: Hz. Peygamber Efendimizin gecenin az bir kısmında Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksa'ya (2477

CİNLERİN VARLIĞI

CİNLERİN VARLIĞI

Muhterem Müslüman Kardeşlerim! Müslüman; gayba, yani akıl ve duyu organlarıyla bilinmeyen, f

DECCALİN ÇIKMASI

DECCALİN ÇIKMASI

Muhterem Kardeşlerim! Kıyametin alametlerinden biri de Deccal’in ortaya çıkışıdır. Deccal

MEHDİ MESELESİ

MEHDİ MESELESİ

Değerli Kardeşlerim! Mealistler sadece "bize Kur'an yeter" sologanıyla bağırdıkları için ha

HZ. İSA'NIN YERYÜZÜNE İNMESİ

HZ. İSA'NIN YERYÜZÜNE İNMESİ

Değerli Kardeşlerim! Mealciler sahih hadisleri bile gözlerini kırpmadan reddederler. Ahir zaman

CENNET VE CEHENNEMİN ŞU ANDA VAR OLMADIĞI HUSUSU

CENNET VE CEHENNEMİN ŞU ANDA VAR OLMADIĞI HUSUSU

Değerli Kardeşlerim! Bazı mealistler cennet ve cehennemin şu an var olmadığını sanmaktadır

RU'YETULLAH (AHİRETE ALLAH'IN GÖRÜLMESİ)

RU'YETULLAH (AHİRETE ALLAH'IN GÖRÜLMESİ)

Müslüman kardeşlerim! Kıyamet gününde müminler Allah'ı gözleriyle müşahede edecekler. Ka

TARTI VE MİZAN

TARTI VE MİZAN

Değerli Kardeşlerim! Mealciler, Kur'an'ın hakikatlerini farklı yorumlarla birer birer değişti

SIRAT KÖPRÜSÜ

SIRAT KÖPRÜSÜ

Sıratın sözlük manası; apaçık yoldur. Sırat; terim manası da kıyamet gününde mümin kâ

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

ŞEFAATIN GERÇEKLİLİĞİ

Şefaat Kur’ân ve sahih hadislerle sabittir. İnkârı insanı küfre kadar götürür. Şefaati

Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et!

Nahl, 125

GÜNÜN HADİSİ

İlimden istediğiniz kadar öğrenin. Vallahi onunla amel etmedikçe ilim toplamakta ecir kazanamazsınız. (İ.hatip takvimi)

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI