Cevaplar.Org

RİSALE OKUMALARI–1-Metin Karabaşoğlu- Zafer Yayınları-İst–1998


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2002-09-16 02:05:33

•“Risale-i Nur’un insanının temel sorunları, insanlığın tarihi, İslam tarihinin ana seyri dikkatle okunduğunda belli bir coğrafyaya ve dar bir zamana sığmayan bir Kur’an’i tefekkür manzumesi ve sünnet-i seniyye üzerinde tüllenmiş bir hayat modeli sunduğu görülür.”sh:5

 

•Risale-i Nur birilerin zannettiği gibi aşılmayı değil, açılmayı

beklemektedir.” sh:6

 

•Bediüzzaman’ın hareket ekseni ubudiyetti. sh:15

 

•O(Bediüzzaman) çağına teslim olan değil, çağıyla hesaplaşan bir insandı.”sh:16

 

•Müellife göre Bediüzzaman’ın Divan-ı Harb-i Örfi adlı eseri “Güçlü bir muhakemenin, dokunaklı bir üslupla buluştuğu bir savunma.” sh.20

 

•Bediüzzaman’ın Muhakemat adlı eseri; “İslam düşünce tarihinin Kur’ani bir açıdan değerlendirme ve eleştiriye tâbi tutulduğu” önemli bir eser. sh:21

 

• “Yeni Said’in Bediüzzaman olan eski Said’i aşan bir tefekkür sistemi inşa ettiği görülür.”sh:26

 

•“Saadet asrı her noktada tevhidin korunduğu bir ideal durumu temsil ederken öncelikle siyasal alanda bir aşınma yaşanmış, 3.asırla birlikte tevhidin her yönüyle parçalanmaya uğradığı bir seyir yaşanmıştır.” sh:26

 

Risale-i Nur üslubunda 3 esas:

1-Temsiller

2-Belli ana unsurların ısrarlı bir şekilde tekrarı

3-Kalb, ruh ve akla beraber hitap yönü. sh:31

 

•“Şu zaman tökezlemenin asıl, sapasağlam kalmanın ise zor ve istisna olduğu bir zaman dilimidir.”sh:48

 

•“İman ancak tevhid içeriyorsa imandır.”sh:48

 

•“Her zaman ve zeminde R.Nur’a hakkıyla muhatap olmanın ilk şartının hastalığını, sorusunu, meselesini açıkça itiraf etmek, peşi sıra bir cevap arayışı ve beklentisi içinde olmak olduğunu düşünüyorum” sh.55

 

•“İnsan ancak hakikati talep edince, hakikatin talebesi olabiliyor.”sh:55

 

•Müellif şöyle diyor: “Kendimi hiçbir zaman Risale-i Nur talebesi olarak görmedim.”sh:55

 

Cevşen, manası tefekkür ve tezekkür edilerek okunmalı” sh:62

 

•“Risalelerin güçlü bir mantık örgüsü vardır.”sh:63

 

•“Üstad “kâinatı marifetullaha ayna kılma” problemini mana-yı harfi, mana-yı ismi tahliliyle aşmıştır.”sh.65

 

•“Birçok risale, Muhakemat’ta bir cümle ile başlamış, Mesnevi-yi Nuriye’de bir paragraf olmuş, Risale-i Nurda ise müstakil bir risaleye dönüşmüştür.” sh:66

 

• “Bütünüyle Risale-i Nur, bir ömür boyu süren ısrarlı, ciddi, halis bir fiili dua karşılığında Said Nursi’ye verilmiştir.”sh:66

 

· “Şefkat var ise tefekkür vardır. Biri yok ise, diğeri de güdük kalmaktadır.” sh:67

 

• “R.Nur, Said Nursi adlı Kur’an talebesinin dünyasını kuşatan şefkat yüklü yoğun bir tefekkürün meyvesidir.”sh:68

 

•Risale noktasında yeni bir ihtizaz yakalamamız şefkat yüklü bir tefekkür gerektiriyor. sh:69

 

İnsanlık tarihinde önemli bir kırılma noktası akıl ve kalbin birbirinden ayrılmasıdır. Risale-i Nur ise akıl-kalb izdivacıyla(hikmet-rahmet dengesi) bu meseleye çözüm getiriyor. sh:72

 

• “Fikir nuru, nur-u kalb ile desteklenmeyince, her şeyi muhakemeye vuruyor olma hali, insanı çokbilmiş tavırlara itebilmektedir.”sh:75

 

•“Nasıl yalnız kalb ayağıyla gidenler muhakemede zayıf ve eksik kalıyorlarsa, yalnız fikir ayağıyla gidenler de takva ve fazilette geri kalmaktadır.”sh:75

 

•“Doğrudan dine yönelik bir hücum söz konusu iken, ehl-i dinin kendi aralarında bölünme ve çatışma konuları açmaması gerekir.”sh:84

 

•“Ata et, aslana ot vermemek imani ferasetin gerekleri arasındadır” sh:86

 

•“Siyasete yönelik tavrı bir türlü anlaşılamayan, hatta bunun yüzünden birçok müstaid dimağın ve kalbin eserlerine yönelişinin önü kesilen Said Nursi” sh:91

 

•Bu toplum bir küfr-i inadi toplumu değil, aklı karışıklar toplumudur. sh:91

 

•Batı kökenli kelimeler genelde toplumumuzda çokbilmişlik edası içinde kullanılır. sh:95

 

Paradigma: Zihnimize hâkim olan temel düşünce, eğilim, ön kabul. sh:95

 

•Müminin paradigması kulluk ve onun eksenindeki şeylerdir. sh:96

 

• “Önemsenmeye değmez gibi gözüken bir nüans, çok ciddi ayrılıkların beşiği olur.”sh:98

 

•“Risale-i Nur sıradan bir kitap değil ve o yüzden dikkatsizliği, ezberciliği, zihnin tembelliğini hiç kaldırmıyor.”sh:98

 

İçinde marifetullah ve muhabbetullah olmayan bir iman, taklidi imandır, tahkiki iman bunları barındırır. sh.100

 

• “Düşünmemek bir kayıp olduğu gibi yalnız bir cihetten düşünmeyi de ciddi bir kayıp olarak görüyorum.” sh:103

 

Allah lafzı Esma-i Hüsna’nın tümünü içine alan bir lafza-i celaldir. sh:104

 

• “Enfüsi tefekkürün zirvelerinden olan 24. Mektup” sh:106

 

•“S.Nursi hep talebe kalmış, hep arayan insan olmuştur.”sh:108

 

• “Bugün kimi kesimlerin Risaleye dönük, soğuk, kıskanç hatta hasmane tavrı bizim tembellik ve ezberciliğimizle birleşince ortaya Risale-i Nur’un belirleyici rolünün kısmen yitirildiği bir tablo çıktı.”sh.112

 

•“Sorularımız olduğunda ve sorgulayarak muhatap olunduğunda Risale-i Nur iç dünyalarda daha bir tebarüz ve temayüz ediyor.” sh:121

 

•“Risale-i Nur Kur’an’a hazırlık okuludur.”sh:123

 

Ayet-ül Kübra risalesi bir tesbihat sırasında Üstadın kalbine gelmiş. sh:127

 

•“Risale-i Nur’un ekser hakikatlerinin namaz tesbihatlarında inkişaf ettiğini” söylüyor Üstad-sh:127

 

• “Tesbihat edilmeyince, fütuhat verilmiyor.” sh:127

 

•Üstad diyor ki. “kim olursa olsun bütün gençlere kardeş nazarıyla bakıyorum.”sh.128

 

•“Sorular ve sorunlar çağıdır gençlik.”sh:128

 

•“Risale dairesinde olsun, sair İslami cemaatler arasında olsun birçok kabiliyet 35’ine kadar bir cehd sergilediğini, farklı bir bakış ve yeni bir soluk getirdiğini, ama 35’inden sonra bunu pek devam ettiremediğini gördüm.”sh:133

 

• “Aktif ömrü 35. yılda tamamlayıp, sonra hatıra tacirliği yapma gibi bir lükse sahip değiliz.”sh.134

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

BAŞLIK: Kitabın adı, bölümün adı, konunun adı, paragrafın adı birer başlıktır. (25) Ba

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

1. Bütün insanlığın kurtuluşu olmayan bir şeyin kurtuluş olmayacağını idrak etmedikçe, n

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

1. Hakikati araştırmanın metotları... 2. Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı, ruh cephesinde henü

TİRYAKİ SÖZLER

TİRYAKİ SÖZLER

Cenap Şehabettin, Tercüman 1001 Eser 1. Bir cemiyeti yükseltmek mi istiyorsunuz? Efradına mesu

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

Gustave Le Bon, Çev: Selahattin DEMİRKAN Yağmur Yayınevi 3. Basılış İst.1976 1. Unutulmaz

DİN GERÇEĞİ

DİN GERÇEĞİ

Vehbi Vakkasoğlu, Cihan Yayınları-İst.-1984 1. Bu iklimin ekmek ve suyu ilim ve teknoloji; nefe

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

John Nef; Çev.:Prof. Erol Güngör; Kalem Yayıncılık A.Ş. İst.-1980 1. *Sanayileşmeyi yarata

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

1. Sanayi devrimi ile ortaya çıkan yeni teknolojiler, yeni bir üretim ortamı ve yaşam biç

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

Geçmişin (günümüzde) dokunulmaz sayılan pek çok otoriteleri, varsayım ve inançları bilimin

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

SONUÇ (…) Bir devlet otoritesi ile hareket etmeyen, hakikatte herhangi bir devletin belirli bi

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

MİHVER’E (AXIS) DOĞRU (…) Alacaklılarının akbaba misali tepesinden ayrılmadıkları ger

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.

Tevbe, 119

GÜNÜN HADİSİ

"Kişinin yapacağı en üstün iyiliklerden biri, ölümünden sonra babasının dostlarına sıla-i rahimde bulunmasıdır"

Müslim, Birr, 11-13 (2552);

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI