Cevaplar.Org

RİSALE OKUMALARI–1-Metin Karabaşoğlu- Zafer Yayınları-İst–1998


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2002-09-16 02:05:33

•“Risale-i Nur’un insanının temel sorunları, insanlığın tarihi, İslam tarihinin ana seyri dikkatle okunduğunda belli bir coğrafyaya ve dar bir zamana sığmayan bir Kur’an’i tefekkür manzumesi ve sünnet-i seniyye üzerinde tüllenmiş bir hayat modeli sunduğu görülür.”sh:5

 

•Risale-i Nur birilerin zannettiği gibi aşılmayı değil, açılmayı

beklemektedir.” sh:6

 

•Bediüzzaman’ın hareket ekseni ubudiyetti. sh:15

 

•O(Bediüzzaman) çağına teslim olan değil, çağıyla hesaplaşan bir insandı.”sh:16

 

•Müellife göre Bediüzzaman’ın Divan-ı Harb-i Örfi adlı eseri “Güçlü bir muhakemenin, dokunaklı bir üslupla buluştuğu bir savunma.” sh.20

 

•Bediüzzaman’ın Muhakemat adlı eseri; “İslam düşünce tarihinin Kur’ani bir açıdan değerlendirme ve eleştiriye tâbi tutulduğu” önemli bir eser. sh:21

 

• “Yeni Said’in Bediüzzaman olan eski Said’i aşan bir tefekkür sistemi inşa ettiği görülür.”sh:26

 

•“Saadet asrı her noktada tevhidin korunduğu bir ideal durumu temsil ederken öncelikle siyasal alanda bir aşınma yaşanmış, 3.asırla birlikte tevhidin her yönüyle parçalanmaya uğradığı bir seyir yaşanmıştır.” sh:26

 

Risale-i Nur üslubunda 3 esas:

1-Temsiller

2-Belli ana unsurların ısrarlı bir şekilde tekrarı

3-Kalb, ruh ve akla beraber hitap yönü. sh:31

 

•“Şu zaman tökezlemenin asıl, sapasağlam kalmanın ise zor ve istisna olduğu bir zaman dilimidir.”sh:48

 

•“İman ancak tevhid içeriyorsa imandır.”sh:48

 

•“Her zaman ve zeminde R.Nur’a hakkıyla muhatap olmanın ilk şartının hastalığını, sorusunu, meselesini açıkça itiraf etmek, peşi sıra bir cevap arayışı ve beklentisi içinde olmak olduğunu düşünüyorum” sh.55

 

•“İnsan ancak hakikati talep edince, hakikatin talebesi olabiliyor.”sh:55

 

•Müellif şöyle diyor: “Kendimi hiçbir zaman Risale-i Nur talebesi olarak görmedim.”sh:55

 

Cevşen, manası tefekkür ve tezekkür edilerek okunmalı” sh:62

 

•“Risalelerin güçlü bir mantık örgüsü vardır.”sh:63

 

•“Üstad “kâinatı marifetullaha ayna kılma” problemini mana-yı harfi, mana-yı ismi tahliliyle aşmıştır.”sh.65

 

•“Birçok risale, Muhakemat’ta bir cümle ile başlamış, Mesnevi-yi Nuriye’de bir paragraf olmuş, Risale-i Nurda ise müstakil bir risaleye dönüşmüştür.” sh:66

 

• “Bütünüyle Risale-i Nur, bir ömür boyu süren ısrarlı, ciddi, halis bir fiili dua karşılığında Said Nursi’ye verilmiştir.”sh:66

 

· “Şefkat var ise tefekkür vardır. Biri yok ise, diğeri de güdük kalmaktadır.” sh:67

 

• “R.Nur, Said Nursi adlı Kur’an talebesinin dünyasını kuşatan şefkat yüklü yoğun bir tefekkürün meyvesidir.”sh:68

 

•Risale noktasında yeni bir ihtizaz yakalamamız şefkat yüklü bir tefekkür gerektiriyor. sh:69

 

İnsanlık tarihinde önemli bir kırılma noktası akıl ve kalbin birbirinden ayrılmasıdır. Risale-i Nur ise akıl-kalb izdivacıyla(hikmet-rahmet dengesi) bu meseleye çözüm getiriyor. sh:72

 

• “Fikir nuru, nur-u kalb ile desteklenmeyince, her şeyi muhakemeye vuruyor olma hali, insanı çokbilmiş tavırlara itebilmektedir.”sh:75

 

•“Nasıl yalnız kalb ayağıyla gidenler muhakemede zayıf ve eksik kalıyorlarsa, yalnız fikir ayağıyla gidenler de takva ve fazilette geri kalmaktadır.”sh:75

 

•“Doğrudan dine yönelik bir hücum söz konusu iken, ehl-i dinin kendi aralarında bölünme ve çatışma konuları açmaması gerekir.”sh:84

 

•“Ata et, aslana ot vermemek imani ferasetin gerekleri arasındadır” sh:86

 

•“Siyasete yönelik tavrı bir türlü anlaşılamayan, hatta bunun yüzünden birçok müstaid dimağın ve kalbin eserlerine yönelişinin önü kesilen Said Nursi” sh:91

 

•Bu toplum bir küfr-i inadi toplumu değil, aklı karışıklar toplumudur. sh:91

 

•Batı kökenli kelimeler genelde toplumumuzda çokbilmişlik edası içinde kullanılır. sh:95

 

Paradigma: Zihnimize hâkim olan temel düşünce, eğilim, ön kabul. sh:95

 

•Müminin paradigması kulluk ve onun eksenindeki şeylerdir. sh:96

 

• “Önemsenmeye değmez gibi gözüken bir nüans, çok ciddi ayrılıkların beşiği olur.”sh:98

 

•“Risale-i Nur sıradan bir kitap değil ve o yüzden dikkatsizliği, ezberciliği, zihnin tembelliğini hiç kaldırmıyor.”sh:98

 

İçinde marifetullah ve muhabbetullah olmayan bir iman, taklidi imandır, tahkiki iman bunları barındırır. sh.100

 

• “Düşünmemek bir kayıp olduğu gibi yalnız bir cihetten düşünmeyi de ciddi bir kayıp olarak görüyorum.” sh:103

 

Allah lafzı Esma-i Hüsna’nın tümünü içine alan bir lafza-i celaldir. sh:104

 

• “Enfüsi tefekkürün zirvelerinden olan 24. Mektup” sh:106

 

•“S.Nursi hep talebe kalmış, hep arayan insan olmuştur.”sh:108

 

• “Bugün kimi kesimlerin Risaleye dönük, soğuk, kıskanç hatta hasmane tavrı bizim tembellik ve ezberciliğimizle birleşince ortaya Risale-i Nur’un belirleyici rolünün kısmen yitirildiği bir tablo çıktı.”sh.112

 

•“Sorularımız olduğunda ve sorgulayarak muhatap olunduğunda Risale-i Nur iç dünyalarda daha bir tebarüz ve temayüz ediyor.” sh:121

 

•“Risale-i Nur Kur’an’a hazırlık okuludur.”sh:123

 

Ayet-ül Kübra risalesi bir tesbihat sırasında Üstadın kalbine gelmiş. sh:127

 

•“Risale-i Nur’un ekser hakikatlerinin namaz tesbihatlarında inkişaf ettiğini” söylüyor Üstad-sh:127

 

• “Tesbihat edilmeyince, fütuhat verilmiyor.” sh:127

 

•Üstad diyor ki. “kim olursa olsun bütün gençlere kardeş nazarıyla bakıyorum.”sh.128

 

•“Sorular ve sorunlar çağıdır gençlik.”sh:128

 

•“Risale dairesinde olsun, sair İslami cemaatler arasında olsun birçok kabiliyet 35’ine kadar bir cehd sergilediğini, farklı bir bakış ve yeni bir soluk getirdiğini, ama 35’inden sonra bunu pek devam ettiremediğini gördüm.”sh:133

 

• “Aktif ömrü 35. yılda tamamlayıp, sonra hatıra tacirliği yapma gibi bir lükse sahip değiliz.”sh.134

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 5. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 5. BÖLÜM

BİR NESLE KILAVUZLUK: KUZEY AFRİKA (…) Nüfuzunun en hissedilir (s. 185) olduğu yer Mağrip

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 4. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 4. BÖLÜM

İSLÂMCI MİLLİYETÇİLİĞİN MÜDAFAASI: ARAP DOĞU Doğu’da Suriye ayaklanmasının başar

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 3. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 3. BÖLÜM

ARAP DAVASININ BENİMSENMESİ (…) Arslan’ın (…) Kendi hayatı Dürzî içe dönüklüğün

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 2. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 2. BÖLÜM

SAVAŞ VE SÜRGÜN 28 Ekim 1914’te Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Harbi’ne girdi ve Orta

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 1. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 1. BÖLÜM

BİR OSMANLI-ARAP CENTİLMENİ YETİŞİYOR (…) 1869’da Lübnan’daki Şuveyfe köyünde doğm

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- GİRİŞ

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- GİRİŞ

Çağın en gözde simalarından olan Şekip Arslan, biyografistlere çok sayıda malzeme bırakmı

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

Ahmed Hilmi, 1914 yılında vefat etmiştir. Vefat sebebi olarak bakır zehirlenmesi düşüncesi il

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

Antik Çağ’ın filozofları arasında totaliter siyasal felsefesini daha açık ve kolay biçimde

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

Illuminuti’nin kurucusu Weishaupt’ın meşhur ‘Talimât’ından birkaç cümle sunuyorum: D

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

Feminizm, modernliğin son büyük ideolojisi. Kolay kolay yıkılmaz, çünkü hiçbir zaman kurulm

ŞÂH-I GÜLİSTAN-HARUN ÇETİN- KAYIHAN YAYINLARI-İSTANBUL-2012

ŞÂH-I GÜLİSTAN-HARUN ÇETİN- KAYIHAN YAYINLARI-İSTANBUL-2012

Ben bir bülbülüm ki, cismim insanın avucunu doldurmaz, kalbim ise dünyaya sığmaz. Yirmi dört

Yeryüzüne iyi-yararlı kullarım vâris olacaktır.

Enbiya, 105

GÜNÜN HADİSİ

Hiç bir vâli yoktur ki, o, müslüman ahâli üzerinde icrâ-yı velâyet ederken zulüm ederek ölür, muhakkak Allah Cennet kokusunu ona haram kılacaktır.

Ma'kıl İbn-i Yesâr (r.a)'dan rivayet olunur.

TARİHTE BU HAFTA

*Süleyman Hilmi Tunahan Hz.lerinin Vefatı(16 Eylül 1959) *Adnan Menderes'in İdamı(17 Eylül 1961) *Ertuğrul Fırkateyni Japon Sularında Battı(18 Eylül 1890) *Efendimiz (s.a.v.) Hicret Ederken KUBA'yı Teşrif Ettiler(20 Eylül 622) *Yavuz Sultan Selim Han

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI