Cevaplar.Org

KUR'AN OKUMALARI–1-Metin Karabaşoğlu-Karakalem Yayınları-İst–1997


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2002-09-16 02:03:29

Kur'an: Alemlerin Rabbinden gelen(56/80) insanları hidayete eriştiren ve hakkı batıldan ayıran(2/185), sonsuz hikmetlerle yüklü(36/2) sonsuz derecede kerim(56/77) bir ezeli kelamdır. sh:15

 • Kur'an'a yönelirken yapılacak ilk husus Şeytandan istiazedir. sh:16

• "İstiazenin bir esprisi acziyetin kabulüdür." sh:17

• Vakıa 79 ayetinin bir sırrı, dünyevi kirlerden, nefsanî vehimlerden azade olamaya bir insanın Kur'an'dan istenen ölçüde istifade edemeyeceği gerçeğidir. sh:19

• Araf:204:"O Kur'an okunduğunda ona kulak verin. Ve susun ki, rahmet edilesiniz. "Kur'an okunurken edebe uygun susup dinlememizi emreden bu ayet, aynı zamanda Kur'an'a muhatap olurken akılcı ve nefsanî tüm kayıt ve kalıplardan sıyrılmamızı da emretmektedir. sh:20

• "Hızlıca okunup geçilen hangi şey özümsenir ki?" sh:22

• "Tane tane okuma, okunan şeyi özümseme, sindirme, benimseme ve hayatın her anını ona göre yaşama niyetini taşır."sh:22

Kur'an okurken dikkat edilmesi gereken hususlar:

1-Acziyetimizi hissedip şeytandan Allah'a sığınmak

2-Bedenimizi maddi pisliklerden, ruh ve kalbimizi dünyevi necasetlerden temizleme

3-Kur'an'ı can kulağıyla dinleme, emirlerine teslim olma

4-Onu özen ve dikkatle, tam bir ciddiyetle, yavaş ve derinlemesine okuma. sh:16-22

• "Bir eylemi, bir fiili, bir ameli 'salih amel' kılan asıl unsur onun imani bir kast ve niyetle yapılmasıdır."sh:25

• "Amel-i salih, imanın bir sonucu ve yansımasıdır."sh:25

• "Şu enaniyet asrının medeni insanlarına dinlemek zor geliyor." sh:26

• "Dinleme düşünmenin ilk şartıdır." sh:27

• "Söylenen mesaja kulağını kapayan; kendi nefsinin dikine gitme, kendi mevcut anlayışını sorgulamaya razı olmama, kendi fikr-i sabitinde kilitlenip kalma tavrını tercih ediyor değil midir?" sh:27

• "Akletme yalnızca akılla yapılan tek bir düşünme işlemini, tefekkür ise tüm duyguların seferber olduğu sürekli bir düşünme ameliyesini ifade eder."sh:29

• "Bir hakikati özümsemeden, hazmetmeden, duygularımıza yedirmeden kalkıp uyarmanın fazlaca bir önemi yoktur." sh:37

• "Hikmeti gereği insanı belli bir düzen içinde yaratan Rabbimiz o düzenin ve o sebeplerin mahkûmu değildir." sh:42

• "Peygamber kıssaları olanı anlatırken olması ve olmaması gerekenleri ders verir bize." sh:47

Hz.İbrahim şöyle dua etmişti: "Rabbim beni ve soyumdan gelenleri namazı devamlı kılanlardan eyle." sh:50

• "Her anne-babanın birinci görevi çocuklarını şirkten azade kılacak bir imani şuurla yetiştirmektir."sh:56

• Şeytanın sapması Allah’ı inkârdan değil, üstünlük vehminden kaynaklanmıştır. sh:58

Üstünlük iddiasına dayalı tüm fikir ve ideolojilerin mesela milliyetçiliğin, ırkçılığın, sosyalizmin, aristokrasinin, elitizmin, burjuvazinin vs kaynağı İblis’tir. sh:60

• "Ayetlerin yalnız indiği bağlama münhasır kalması demek, bizim o ayetten hissesiz kalması demektir." sh:61

• Hucurat/2'nin müellife göre yorumu: sünnete tam itaat ve bid’alara bulaşmamayı emreder. Resulullah(sav)'ın hareket tarzına zıt davranışlar geliştirmek, sesini onun önüne geçirmektir. Yine çağın itiyatlarına mahkum olup sünnet-i seniyyeden taviz vermek de çağın sesini Peygamberin sesinin önüne koymak, ona tercih etmektir. sh:62

• "Bağlamında inceleme' gibi tumturaklı ifadelere aldanarak, her bir ayeti doğrudan bize yönelik bir hitab-ı ilahi olarak algılamadığımız sürece ayetler dünyamızı fethetmeyecek, iç dünyamız ihtizaza gelmeyecek,

kalbimiz hakikate açılmayacaktır."sh:62

• "Eğer bu asrın Karunları karşısında özenti duyuyor veya büyük ya da küçük bize bir şeylerin ihsan edildiği noktada "bendeki ilim sayesinde bu noktalara ulaşıldı" türünden kayıtlar taşıyorsak, Karun'un akıbetine açık bir vaziyetteyiz demektir." sh:68

• "İmani bir tercihin olmadığı noktada insan başıboş kalmayacak, o noktayı küfrani sihirlerle dolduracaktır."sh:70

• "Hayatımızın imani bir nazarla yaşanmayan anlarında israf, gıybet, dedikodu, televizyon, maç gibi çağdaş sihirler dünyamızı istila ediyor değil midir?"sh:70

• Kur'an'da geçen Talut kıssasından bir lider için iki özellik çıkartıyoruz:

1-Cisim: Lider dış görünüş itibarıyla etkileyici olmalı

2-İlim: Maddi-manevi ilimlerle mücehhez olmalı. sh:75

• "Yetmiş küsur yıl 'Türklük gurur ve şuuruyla" geçip gittikten sonra, bu kavramın yaşadığı tıkanma karşısında Türkiyelilik vurgusu ağırlık kazanıyor. Anayasal vatandaşlıktan, Anadolu Müslümanlığına, “aynı ülkenin çocuklarıyız' dan,'Ne mutlu Türkiyeliyim diyene” kadar bir sürü yeni kavram ve anlayış üretiliyor."sh:82

Tebliğ insanında iç içe bulunması gereken 3 özellik:

1-İman

2-Tefekkür

3-Şefkat. sh:87

• "Ancak Kur'an'ın öğrettiği ve usulünü gösterdiği bir tahkik-i iman iledir ki, insan gayr-i imani hallerden hicret edebilir." sh:93

• "Hayatın en açık gerçeklerinden biri kuralsız yaşanmadığıdır." sh:95

• "Kur'an'da yer alan tüm emirlerin hem celal hem de cemal barındıran bir muhtevası vardır." sh:99

• "Nefis tam bir miyoptur." sh:100

• "İnsan ancak imanı derecesinde gözünü haramdan koruma iradesi gösterebilir."sh:102

• "Tepeden inme halledilmiş hiçbir şer hali yoktur." sh:103

• "Göz harama kaydığında irade hükümsüz kalmış ve akıl nefsin çekim alanına girmiş demektir. Gözü harama kaydıran nefis bu haram yolculuk nihayete ulaşmadan teskin olmayacaktır."sh:104

• "İlahi emre ve insanın fıtratına aykırı düşen açık-saçıklık her zaman sanat adı altında meşruiyet kazanma çabası içinde olmuştur."sh:107

• "Büyük sularda rahatlıkla yüzen insanoğlu daha ziyade küçük sularda boğulur." sh:109

Yahudiler dinin içini boşaltıp ruhsuz bir şeriat haline getirirken, Hıristiyanlar da şeriatsız bir din oluşturmuşlardır. sh:113

• Hıristiyan bakış maddede bir kusur görmüş, onun için haşrin ve cennetin cismaniyetini inkâr etmiştir. Heykelciliğin Avrupa'da gelişmesine de bu nazarla bakılabilir. Yani kusurlu gördüğü taşları yontarak güzelleştirme.

sh:116

• Kainatta ve onun bir tercümesi olan Kur'an'da ve Kur'an'ın mücessem hali olan bir Nebiyy-i zişanda bir cemal ve celal dengesi vardır. sh:122

• "Bir aileyi mükemmel kılan da bir toplumu, bir medeniyeti, bir çağı mükemmel kılan da kız çocuğuna verdiği önem, sarf ettiği mesai, yönelttiği çizgidir."sh:127

• Dünyada Rabbimizden isteyeceğimiz en güzel hasene imani bir bakış açısıdır.sh:132

• Bu zamanda çok görülen bir hastalık da,"nefislerinin tiryakiliğini modern tebliğ suretinde meşrulaştırma hevesidir. sh:145

• Asr-ı saadette imanla küfür kesin hatlarıyla birbirinden ayrılmıştı. sh:145

• "İnsan için en tehlikeli anlardan biri, belki de birincisi zafer anlarıdır."

sh:148

• "Kelam-ı ezelide cüzi konu yoktur."sh:150

• "Küfre, isyana, şirke uzanan tüm yolculuklar şirk durağında başlamaktadır."sh:156

• Bugün aile içindeki küçük kavgalardan dünyayı kana bulayan milli savaşlara kadar tüm ihtilaflı alanlarda nefislerin malikiyet iddiasının rolü kolayca görülür."sh:173

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

BAŞLIK: Kitabın adı, bölümün adı, konunun adı, paragrafın adı birer başlıktır. (25) Ba

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

1. Bütün insanlığın kurtuluşu olmayan bir şeyin kurtuluş olmayacağını idrak etmedikçe, n

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

1. Hakikati araştırmanın metotları... 2. Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı, ruh cephesinde henü

TİRYAKİ SÖZLER

TİRYAKİ SÖZLER

Cenap Şehabettin, Tercüman 1001 Eser 1. Bir cemiyeti yükseltmek mi istiyorsunuz? Efradına mesu

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

Gustave Le Bon, Çev: Selahattin DEMİRKAN Yağmur Yayınevi 3. Basılış İst.1976 1. Unutulmaz

DİN GERÇEĞİ

DİN GERÇEĞİ

Vehbi Vakkasoğlu, Cihan Yayınları-İst.-1984 1. Bu iklimin ekmek ve suyu ilim ve teknoloji; nefe

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

John Nef; Çev.:Prof. Erol Güngör; Kalem Yayıncılık A.Ş. İst.-1980 1. *Sanayileşmeyi yarata

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

1. Sanayi devrimi ile ortaya çıkan yeni teknolojiler, yeni bir üretim ortamı ve yaşam biç

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

Geçmişin (günümüzde) dokunulmaz sayılan pek çok otoriteleri, varsayım ve inançları bilimin

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

SONUÇ (…) Bir devlet otoritesi ile hareket etmeyen, hakikatte herhangi bir devletin belirli bi

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

MİHVER’E (AXIS) DOĞRU (…) Alacaklılarının akbaba misali tepesinden ayrılmadıkları ger

Çünkü Allah, haktır. O'ndan başka taptıkları ise hiç şüphesiz batıldır. Gerçekten Allah çok yüce, çok büyüktür.

Lokman, 30

GÜNÜN HADİSİ

Kurban hakkında

"Kim gönül hoşluğu ile,sevabını Allah'tan umarak kurbanını keserse,o kurban onu ateşten koruyan bir perde olur"Tergib ve Terhib:2/155

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI