Cevaplar.Org

“İSLÂM DİNİNDE RECİM YOKTUR” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın bazı konuşmalarını dinlediğimde, “acaba Kur’an’ın rehberliği”ne olan güveni sarsıldı mı?” diye şüpheye düşüyordum. Fakat bugün dinleme fırsatı bulduğum konuşmasında, haricilerin görüşlerini tıpatıp savunduğuna şahid oldum. Şöyle ki, adı geçen şahsa göre “İslâm dininde recim diye bir cezai müeyyide yoktur.” Bir zamanlar keskin ve taviz vermeyen görüşleriyle epeyce sıkıntı ve ızdırap yaşayan


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

2020-10-08 08:52:15

Muhterem Müslümanlar!

Mustafa'nın bazı konuşmalarını dinlediğimde, "acaba Kur'an'ın rehberliği"ne olan güveni sarsıldı mı?" diye şüpheye düşüyordum. Fakat bugün dinleme fırsatı bulduğum konuşmasında, haricilerin görüşlerini tıpatıp savunduğuna şahid oldum. Şöyle ki, adı geçen şahsa göre "İslâm dininde recim diye bir cezai müeyyide yoktur."

Bir zamanlar keskin ve taviz vermeyen görüşleriyle epeyce sıkıntı ve ızdırap yaşayan bu adam, ölmüş İslâm âlimlerinden ilham alarak yoluna devam ediyordu. Derken canlı rakip ve hasımlarına karşı verdiği mücadelede yorgun düştü; onlara tövbe etti ve artık onların yozlaştırma politikalarına taşeronluk yapıyor. Niye mi? Çünkü yanlışlarından tövbe etmeyen kimse, uğruna günah işlediği kimseye tövbe ve dönüş yapar. Hz. Ali (k.v.) hariciler için vaktiyle şöyle demişti: "Onlar, Kur'an'ı yüzeysel olarak ele aldılar; gittikçe sayıları azalacak ve gün gelecek yol kesici eşkiyaya döneceklerdir."

Kardeşlerim, Nur suresinde geçen zinanın cezai müeyyidesi şu şekilde açıklanmıştır:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ

"Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun." Kısa yorumlu tefsirlerden ayrıntılı tefsirlere doğru bir sıralama yaptığımızda şöyle bir manzara ortaya çıkmaktadır;

"Zani ve zaniye (zinakar erkek ve kadın) kelimeleri evli ve bekârları kapsayan genel bir kavramdır. Sünnet, evli zinakara özel bir hüküm getirmiş; cezai müeyyidesini de recim olarak belirlemiştir." [Es-Savi ale'l-Celaleyn]

"Celd (değnekle vurma), değnekle dövülerek uygulanan bir cezai müeyyidedir ve evlilik olayını yaşamamış kişilere uygulanır. Bu da gösteriyor ki evlilik yaşamış bir kimsenin zina yapması durumunda uygulanacak ceza recimdir." [Beydavi]

"Bunu kanıtlayan birçok meşhur hadis bulunmaktadır." [Haşiyet'uş-Şihab ale'l-Beydavi]

"100 değnek cezası, evlilik olayını yaşamamış hür kişilere uygulanır. Evlilik yaşamış zinakar bir kimsenin cezası recimdir." [Nesefi]

"100 değnek cezası, evlilik olayını yaşamamış kişilere uygulanır. Evlilik yaşamış zinakar bir kimsenin cezası recimdir." [Zemahşeri, Keşşaf]

Diğer taraftan Kurtubî, "evlilik yaşamış hür insanlar hakkındaki recim (taşlayarak öldürme) cezası müslümanların icmasıyla vaciptir."

Alusî, Ruh'ul-Meani adlı tefsirinde aynı âyeti şöyle yorumlamıştır: "Sahabeler, onlardan sonra gelen selef-i salih, ümmetin âlimleri ve müslümanların imamları şu konuda icma etmişlerdir: Evlilik yaşamış hür insanlar, zina yaptıklarında taşlanarak öldürülür. Haricilerin bu cezayı inkâr etmesi batıl ve temelsizdir."

Kardeşlerim, recim cezasının Kur'an'da belirtilmemiş olması, meşru olmadığına delil teşkil etmez. Çünkü

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

"Resulün getirdiğini uygulayın, yasakladığından sakının"(Haşr: 59/7) âyeti uyarınca, Kur'an'da zikredilmeyen birçok şer'î hüküm, nebevi sünnette ayrıntılarıyla birlikte yer almaktadır.

Diğer taraftan, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in Maiz (evli hür erkek) ile Ğamidiye (evli hür kadın) adlı zinakarlara recim cezasını uyguladığı tevatürle sabittir. Raşid halifeler ve ilerleyen dönemlerde de recim cezası uygulanmış; evlilik yapmış hür insanların zina yapmaları durumunda uygulanacak cezai müeyyidenin recim olduğu defalarca ilan edilmiştir. Okun yaydan çıktığı gibi İslam'dan sapan hariciler dışında, hiç kimse bu hükme muhalefet etmemiştir.

Hal böyleyken yıllarca Kur'an'a hizmet sloganıyla faaliyetler yürüten İslâmoğlu'nun haricilere ve sapkın söylemlerine sığınması trajik bir sonuçtur. Oysa 90'lı yıllardan bu yana Kur'an'la ilgilenen bir insanın Mevdudi, Seyyid Kutup gibi çağdaş müfessirlere veya Ibn Kesir, İbn Arabi, Kurtubi gibi âlimlere yaklaşması gerekirdi. Dağ fareyi doğurmuş gibi, bula bula haricilerin hezeyanlarını temcit pilavı gibi okumamış kesimlerin önüne koymanın vebali büyüktür. Ortada fol yokken, yumurta yokken Mustafa'nın İslâm devletinin hâkim olduğu sırada uygulanan hükümleri piyasaya sürmesi ard niyetlidir. Müslümanların asli sorunlarına çare bulmak yerine, İslam'a göre teşekkül etmiş bir otoritenin sabit hükümleriyle uğraşması içler acısı zavallıca bir durumdur. Allah'ın selamı ve hidayeti hepimizin üzerine olsun…

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HZ. PEYGAMBER (S.A.V.)’IN DOĞUM GÜNÜNE DAİR YANLIŞI

HZ. PEYGAMBER (S.A.V.)’IN DOĞUM GÜNÜNE DAİR YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın 30. yanlışında, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in doğum günü

“KUR’AN’IN ALLAH’A İSNAD ETTİĞİNİ İNKÂR ETME” YANLIŞI

“KUR’AN’IN ALLAH’A İSNAD ETTİĞİNİ İNKÂR ETME” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın 29. yanlışını ele aldığımız bu yazımız “hayrın v

“GAYR-I MÜSLİMLER KÂFİR DEĞİLDİR” YANLIŞI

“GAYR-I MÜSLİMLER KÂFİR DEĞİLDİR” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Bu yazımızda Mustafa’nın 28. yanlışına ulaşmış oluyoruz. Kimi in

İSLAMOĞLU'NUN MISIR KATLİAMINI İSTİSMAR ETMESİ

İSLAMOĞLU'NUN MISIR KATLİAMINI İSTİSMAR ETMESİ

Geçen hafta(24 Kasım 2017) Mısır'da faili meçhul olan ve henüz kim tarafından işlendiği bil

İSLÂM’IN ÜÇ TEMEL KAYNAĞINA KARŞI HÜRMETSİZLİK

İSLÂM’IN ÜÇ TEMEL KAYNAĞINA KARŞI HÜRMETSİZLİK

Muhterem kardeşlerim! Mustafa tutturmuş “ben Allah’a yağcılık yapmam, Hz. Muhammed (s.a.v)

KUR'ANI KENDİ REYİ İLE TEFSİR ETME YANLIŞI

KUR'ANI KENDİ REYİ İLE TEFSİR ETME YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! İslamoğlu Kur'an’ı kendi reyi ile tefsir ediyor. Sanki ondan başka hi

“İSLÂM DİNİNDE RECİM YOKTUR” YANLIŞI

“İSLÂM DİNİNDE RECİM YOKTUR” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın bazı konuşmalarını dinlediğimde, “acaba Kur’an’ı

“İSLÂM DEVLETİNDE MÜRTEDİN CEZASI ÖLÜM DEĞİLDİR” YANLIŞI

“İSLÂM DEVLETİNDE MÜRTEDİN CEZASI ÖLÜM DEĞİLDİR” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın bazı konuşmalarını dinlediğimde, “acaba Kur’an’ı

“KUR’AN-I KERİM’E ABDESTSİZ DOKUNULABİLİR” YANLIŞI

“KUR’AN-I KERİM’E ABDESTSİZ DOKUNULABİLİR” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa, her seferinde “Kur’an’ın rehberliği”nde yürüdüğünü

" İNSANLARA EŞREF-İ MAHLÛKAT DENİLMEZ " YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa İslâmoğlu'nun yanlışlarından birisi de "insana eşref-i mahl

HİDAYET VE DALALET KONUSUNDA MU'TEZİLEYE TABİ OLMASI

HİDAYET VE DALALET KONUSUNDA MU'TEZİLEYE TABİ OLMASI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa İslâmoğlu, Esma-i Hüsna programında; مَن يَشَإِ ال

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Fatiha,1

GÜNÜN HADİSİ

İki müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışılarsa, ayrılmazdan evvel günahları bağışlanır.

(Riyazü's-Salihin)

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI