Cevaplar.Org

“İSLÂM DİNİNDE RECİM YOKTUR” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın bazı konuşmalarını dinlediğimde, “acaba Kur’an’ın rehberliği”ne olan güveni sarsıldı mı?” diye şüpheye düşüyordum. Fakat bugün dinleme fırsatı bulduğum konuşmasında, haricilerin görüşlerini tıpatıp savunduğuna şahid oldum. Şöyle ki, adı geçen şahsa göre “İslâm dininde recim diye bir cezai müeyyide yoktur.” Bir zamanlar keskin ve taviz vermeyen görüşleriyle epeyce sıkıntı ve ızdırap yaşayan


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2020-10-08 08:52:15

Muhterem Müslümanlar!

Mustafa'nın bazı konuşmalarını dinlediğimde, "acaba Kur'an'ın rehberliği"ne olan güveni sarsıldı mı?" diye şüpheye düşüyordum. Fakat bugün dinleme fırsatı bulduğum konuşmasında, haricilerin görüşlerini tıpatıp savunduğuna şahid oldum. Şöyle ki, adı geçen şahsa göre "İslâm dininde recim diye bir cezai müeyyide yoktur."

Bir zamanlar keskin ve taviz vermeyen görüşleriyle epeyce sıkıntı ve ızdırap yaşayan bu adam, ölmüş İslâm âlimlerinden ilham alarak yoluna devam ediyordu. Derken canlı rakip ve hasımlarına karşı verdiği mücadelede yorgun düştü; onlara tövbe etti ve artık onların yozlaştırma politikalarına taşeronluk yapıyor. Niye mi? Çünkü yanlışlarından tövbe etmeyen kimse, uğruna günah işlediği kimseye tövbe ve dönüş yapar. Hz. Ali (k.v.) hariciler için vaktiyle şöyle demişti: "Onlar, Kur'an'ı yüzeysel olarak ele aldılar; gittikçe sayıları azalacak ve gün gelecek yol kesici eşkiyaya döneceklerdir."

Kardeşlerim, Nur suresinde geçen zinanın cezai müeyyidesi şu şekilde açıklanmıştır:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ

"Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun." Kısa yorumlu tefsirlerden ayrıntılı tefsirlere doğru bir sıralama yaptığımızda şöyle bir manzara ortaya çıkmaktadır;

"Zani ve zaniye (zinakar erkek ve kadın) kelimeleri evli ve bekârları kapsayan genel bir kavramdır. Sünnet, evli zinakara özel bir hüküm getirmiş; cezai müeyyidesini de recim olarak belirlemiştir." [Es-Savi ale'l-Celaleyn]

"Celd (değnekle vurma), değnekle dövülerek uygulanan bir cezai müeyyidedir ve evlilik olayını yaşamamış kişilere uygulanır. Bu da gösteriyor ki evlilik yaşamış bir kimsenin zina yapması durumunda uygulanacak ceza recimdir." [Beydavi]

"Bunu kanıtlayan birçok meşhur hadis bulunmaktadır." [Haşiyet'uş-Şihab ale'l-Beydavi]

"100 değnek cezası, evlilik olayını yaşamamış hür kişilere uygulanır. Evlilik yaşamış zinakar bir kimsenin cezası recimdir." [Nesefi]

"100 değnek cezası, evlilik olayını yaşamamış kişilere uygulanır. Evlilik yaşamış zinakar bir kimsenin cezası recimdir." [Zemahşeri, Keşşaf]

Diğer taraftan Kurtubî, "evlilik yaşamış hür insanlar hakkındaki recim (taşlayarak öldürme) cezası müslümanların icmasıyla vaciptir."

Alusî, Ruh'ul-Meani adlı tefsirinde aynı âyeti şöyle yorumlamıştır: "Sahabeler, onlardan sonra gelen selef-i salih, ümmetin âlimleri ve müslümanların imamları şu konuda icma etmişlerdir: Evlilik yaşamış hür insanlar, zina yaptıklarında taşlanarak öldürülür. Haricilerin bu cezayı inkâr etmesi batıl ve temelsizdir."

Kardeşlerim, recim cezasının Kur'an'da belirtilmemiş olması, meşru olmadığına delil teşkil etmez. Çünkü

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

"Resulün getirdiğini uygulayın, yasakladığından sakının"(Haşr: 59/7) âyeti uyarınca, Kur'an'da zikredilmeyen birçok şer'î hüküm, nebevi sünnette ayrıntılarıyla birlikte yer almaktadır.

Diğer taraftan, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in Maiz (evli hür erkek) ile Ğamidiye (evli hür kadın) adlı zinakarlara recim cezasını uyguladığı tevatürle sabittir. Raşid halifeler ve ilerleyen dönemlerde de recim cezası uygulanmış; evlilik yapmış hür insanların zina yapmaları durumunda uygulanacak cezai müeyyidenin recim olduğu defalarca ilan edilmiştir. Okun yaydan çıktığı gibi İslam'dan sapan hariciler dışında, hiç kimse bu hükme muhalefet etmemiştir.

Hal böyleyken yıllarca Kur'an'a hizmet sloganıyla faaliyetler yürüten İslâmoğlu'nun haricilere ve sapkın söylemlerine sığınması trajik bir sonuçtur. Oysa 90'lı yıllardan bu yana Kur'an'la ilgilenen bir insanın Mevdudi, Seyyid Kutup gibi çağdaş müfessirlere veya Ibn Kesir, İbn Arabi, Kurtubi gibi âlimlere yaklaşması gerekirdi. Dağ fareyi doğurmuş gibi, bula bula haricilerin hezeyanlarını temcit pilavı gibi okumamış kesimlerin önüne koymanın vebali büyüktür. Ortada fol yokken, yumurta yokken Mustafa'nın İslâm devletinin hâkim olduğu sırada uygulanan hükümleri piyasaya sürmesi ard niyetlidir. Müslümanların asli sorunlarına çare bulmak yerine, İslam'a göre teşekkül etmiş bir otoritenin sabit hükümleriyle uğraşması içler acısı zavallıca bir durumdur. Allah'ın selamı ve hidayeti hepimizin üzerine olsun…

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HAYIZLI KADININ ORUCU MESELESİ

HAYIZLI KADININ ORUCU MESELESİ

Muhterem müminler ve insaflı gençler! Bütün akli ve nakli bilimlerin ittifak ettiği kurala g

HACAMAT HAKKINDADIR

HACAMAT HAKKINDADIR

Muhterem Müslümanlar! Turan Dursun ve Selman Rüşdi olayından sonra Müslümanlar ülke ve dün

KUR’AN-I KERİM’E GÖRE PEYGAMBERLERE İTİRAZ EDENLERİN GEREKÇELERİ

KUR’AN-I KERİM’E GÖRE PEYGAMBERLERE İTİRAZ EDENLERİN GEREKÇELERİ

Günümüzde Yahudî ve Hıristiyan Oryantalistlerin başlattığı ve Müslüman teologların devam

SALAVAT GETİRMEK HAKKINDADIR

SALAVAT GETİRMEK HAKKINDADIR

Bu konu Hz. Peygamberimize salavat getirmek hakkındadır. Bu mesele Kur'an-ı Kerim ve sahih hadisl

KABİR AZABI HAKKINDA

KABİR AZABI HAKKINDA

Münkirlerin inkâr ettikleri hakikatlerden biri de kabir azabıdır. Kabir azabı, Kur'an ve sahih

İSRA VE MİRACI İNKAR EDEN BİR ADAM

İSRA VE MİRACI İNKAR EDEN BİR ADAM

Genelde muhterem ilim adamları delilsiz ve tesbitsiz konuşmazlar. Özellikle Kur’an’ı yorumla

MUSTAFA İSLAMOĞLU HAKKINDA SON SÖZ

MUSTAFA İSLAMOĞLU HAKKINDA SON SÖZ

Mustafa İslâmoğlu hakkındaki son sözüm. Muhterem kardeşlerim, bu reddiyelerin hikâyesi Caner

“EZANI TAHRİF EDEREK TERCÜME ETMESİ” YANLIŞI

“EZANI TAHRİF EDEREK TERCÜME ETMESİ” YANLIŞI

Muhterem müslümanlar! Mustafa’nın 34. yanlışı, propaganda aracı Hilal TV’de ezanı tahri

“HZ. ÖMER’E IFTIRA ATIP EZANI DEĞİŞTİRMEKLE SUÇLAMASI” YANLIŞI

“HZ. ÖMER’E IFTIRA ATIP EZANI DEĞİŞTİRMEKLE SUÇLAMASI” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın 34. yanlışı, Hz. Ömer (r.a.)’a iftira atıp ezanı de

“MEHDİ MESELESİ İSRAİLİYATTAN GELMEKTEDİR, BOŞUNA BEKLEMEYİN” YANLIŞI

“MEHDİ MESELESİ İSRAİLİYATTAN GELMEKTEDİR, BOŞUNA BEKLEMEYİN” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın 32. yanlışında, Mehdi meselesinin İsrailiyattan geldiği

“HZ. İSA (A.S)’IN GÖKTEN YERE İNİŞİNİ İNKÂR ETMESİ” YANLIŞI

“HZ. İSA (A.S)’IN GÖKTEN YERE İNİŞİNİ İNKÂR ETMESİ” YANLIŞI

Muhterem Müslümanlar! Mustafa’nın 31. yanlışında, Hz. İsa (a.s.)’ın gökten yere inmeye

İnkâr edenler, Allah'ın yolundan ve -yerli, taşralı- bütün insanlara eşit (kıble veya mâbed) kıldığımız Mescid-i Harâm'dan (insanları) alıkoymaya kalkanlar (şunu bilmeliler ki) kim orada (böyle) zulüm ile haktan sapmak isterse ona acı azaptan tattırırız.

Hac,25

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Dâvud

TARİHTE BU HAFTA

*Selahaddin Eyyubi'nin vefatı-4 Mart 1193 *Yeşilayın kuruluşu-5 Mart 1920 *İmam hatip okullarının açılışı-6 Mart 1951 *Alvar imamı Hace Muhammed Lütfi hz'nin vafatı-10 Mart 1956

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI